• img
   อย่าทุจริต ต่ออัลลอฮฺ และร่อซูล
   ดังนั้นใครที่นำเอาสิ่งที่ได้รับการฝากฝังไปปฎิบัติ เขาก็เป็นที่เหมาะสมที่สุดในการได้รับผลบุญอันมากมายจากอัลลอฮ์ 

  • img
   การเข้าหาอัลกุรอาน
   อัลกรุอาน ถือเป็นแนวทางท่ีสําคัญระดับต้นๆท่ีจะช่วย ในการยืนหยัดอย่างมั่นคง เปรียบเสมือนสายเชือกของอัลลอฮฺ ท่ีเกลียวแน่น เป็นรัศมีเจิดจรัส

  • img
   ความตายเป็นสัจธรรม
   และส่วนหนึ่งจากองค์ประกอบของการศรัทธา ก็คือการศรัทธาในสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากความตายตามที่มีปรากฏในวิวรณ์ (วะห์ยู)

  • img
   จงดำรงการละหมาดไว้เถิด
   เมื่อเป็นเช่นนี้การดำรงรักษาการละหมาดที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสภาพการณ์ที่ได้กล่าวมา ย่อมเป็นตัวระงับและยับยั้งเรื่องเสื่อมเสียและสิ่งชั่วช้าอย่างแน่นอนที่สุด

  • img
   ความช่วยเหลือของอัลกุรอานและการถือศีลอด
   การอ่านอัลกุรอานทำให้บ่าวของอัลลอฮฺมีความอดทนจากการหลับนอนในยามค่ำคืน เพื่อใช้เวลาในการอ่านอัลกุรอาน ทำความเข้าใจเนื้อหาและท่องจำด้วยความซาบซึ้ง

  • img
   บทเรียนจากสูเราะฮฺ อัต-ตะกาษุรฺ
   พวกเจ้านั้นเพลิดเพลินกับความรักที่มีต่อโลก ความสุขสบายและความเพริศแพร้วของมัน โดยลืมการแสวงหาเสบียงสำหรับวันอาคิเราะฮฺ

  • img
   โลกนี้ในมุมมองของอิสลาม
   โลกที่เราอาศัยอยู่กว้างขวางไพศาล เต็มไปด้วยสรรพสิ่งคอยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความสุขให้แก่มนุษย์ มีกลางวันและกลางคืน

  • img
   ข้อชี้แนะแด่ครูสอนท่องจำอัลกุรอ่าน
    ไม่แนะนำให้ใช้การตีหรือใช้ท่าทีที่รุนแรงกับเด็กๆนักเรียน แต่สิ่งที่แนะนำคือให้พยามใช้วิธีที่นุ่มนวลใช้การพูดคุยสร้างความเข้าใจกับเด็กนักเรียนพยามใช้ประโยชน์จากอัลกุรอ่านก่อน

  • img
   จงอ่านอัลกุรอานให้มากๆ
   ตอนนี้ฉันจำ 2 ยุซญฺ จากอัลกุรอาน แต่เมื่อฉันพยายามท่องจำโองการอื่นๆ ฉันก็มักจะลืมโองการที่เคยจำแล้ว ฉันขอคำแนะนำจากท่าน เพื่อให้ฉันจะได้หายจากโรคแห่งการหลงลืม

  • img
   ท่าทีของผู้ปฏิเสธ
    พระองค์ก็จะทรงบอกถึงสถานภาพของบรรดาผู้ปฏิเสธว่า แม้ว่าพวกเขาจะตระหนักและยอมรับในการมีพระเจ้าอย่างแท้จริง แต่พวกเขาก็ยังคงปากแข็ง

  • img
   เดชานุภาพของอัลลอฮฺ
    น้ำเป็นของเหลวที่อัลลอฮฺ ประทานมาโดยให้มันยึดเหนี่ยวกัน ด้วยพลังเช่นนี้จึงหนุนเรือให้ลอยขึ้นโดยไม่จม ซึ่งเป็นไปตามกฎแรงดันลอยตัว

  • img
   ตะดับบุร อัลกุรอาน
   การตะดับบุรฺจะรวมถึงการเกิดผลที่ให้คุณประโยชน์ต่อหัวใจ กล่าวคือหัวใจมีสภาพสงบเสงี่ยมต่อคำตักเตือนของอัลกุรอาน ตอบรับอย่างนอบน้อมต่อคำสั่งต่างๆ ในอัลกุรอาน และนำบทเรียนจากอัลกุรอานมาใช้ในชีวิต

  • img
   หน้าที่มุสลิมต่ออัลกุรอาน
   ต้องมีความกลัวเมื่อได้อ่านหรือได้ฟังโองการที่เกี่ยวกับการลงโทษ และต้องมีความหวังในโองการที่มีความหมายถึงการตอบแทนในการทำดี

  • img
   ทางนำจากอัลกุรอาน
    ทั้งนี้เนื่องจากกรณีพิพาทขัดแย้งในหมู่สูเจ้าจักเป็นเหตุทำให้สูเจ้าทั้งหลายอ่อนแอ ขลาดเขลา และประสบความล้มเหลวในการกิจทั้งปวง

  • img
   ความรู้เกี่ยวกับอัล-กุรอาน
   ประชาชาติมุสลิมเป็นประชาชาติที่ได้รับเกียรติให้เป็นผู้นำทาง ในท่ามกลางศาสนา ลัทธิและอุดมการณ์ต่าง ๆในโลกนี้ 

  • img
   ปรับมาตรฐานเราให้เหมือนกับมาตรฐานอัลกุรอาน
    อัลกุรอานมาจากพระองค์อัลลอฮ์ ดังนั้นมาตรฐานที่ปรากฏในอัลกุรอานจึงถือว่าเป็นมาตรฐานที่เที่ยงตรง ปราศจากความผิดพลาดและลำเอียง

  • img
   ศึกษาอัลกุรอานนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง
   แท้จริงผมได้อ่านอัลกุรอาน อันประเสริฐ แต่ว่าผมอ่านไม่ค่อยดีนักในเรื่องของหลักการอ่านอัลกุรอาน (หุก่มตัจวีด) ทำให้ผมผิดหวังในการอ่านอัลกุรอาน ผมมีความผิดหรือไม่ในการกระทำดังกล่าว ?

  • img
   อ่านอัลกุรอานกันหรือไม่ ?
   อะไรคือคำตักเตือนของท่าน สำหรับบุคคลที่เสียเวลาเป็นเดือนๆ(เพื่อทำอะไรบางอย่าง) แต่กลับไม่เคย จับคัมภีร์ของอัลลอฮฺ เลย

  • img
   ศึกษาอัลกุรอานนั้นไม่ยาก
   “และโดยแน่นอน เราได้ทำให้อัลกุรอานนี้เป็นที่เข้าใจง่ายแก่การรำลึก แล้วมีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้น”

  • img
   อัลกุรอานกับวันสิ้นโลก
   นับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดที่มุสลิมในยุคปัจจุบันบางส่วนกลับโชคร้าย ที่ไม่ได้รับความโปรดปรานและไม่ได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับจากอัลกุรอาน

  • img
   อัลกุรอานแหล่งที่มาแห่งการสร้างเอกภาพ
   การให้อภัยของท่านนบี  นั้นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ท่านหยิบยื่นความเมตตาให้ชาวมักกะฮฺ สลัดความอาฆาตพยาบาททิ้งไป ซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่

  • img
   การอ่านอัลกุรอานให้แก่คนตาย
   ฉันอยากทราบจากท่านเชค ให้ช่วยเตือนบรรดามุสลิม เกี่ยวกับฮุกุมของการอ่านอัลกุรอานให้แก่คนตาย มันเป็นที่อนุญาตหรือเป็นที่ต้องห้าม

  • img
   ความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอาน 2
   เมื่อกล่าวถึงอัลกุรอาน แน่นอนย่อมเป็นสิ่งที่สัจธรรม และทุกๆคำตัดสินที่อยู่ในอัลกุรอานย่อมเป็นสิ่งที่ยุติธรรม

  • img
   มุสลิมกับเวลา ชัยชนะ หรือ ความปราชัย?
   สิ่งใดที่พระองค์อัลลอฮ์ ทรงสาบานเอาไว้ในคัมภีร์นั่นย่อมหมายถึง ความสำคัญ ประโยชน์ ความประเสริฐ และคุณค่าอันมหาศาลของสิ่งนั้น

  • img
   ความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอาน 1
   อัลกุรอานมีทั้งหมด 114 ซูเราะฮ์ เริ่มต้นด้วยซูเราะฮ์อัลฟาติหะฮ์ และจบท้ายด้วยซูเราะฮ์อันนาส และมีทั้งหมด 30 ยุซ