• img
   สามีจะอยู่อย่างสบายได้อย่างไร ?
    “ผู้เป็นพ่อ จะมีความสุขสบายกับชีวิตความเป็นอยู่ หรือจะอยู่อย่างราบรื่นในชีวิตได้อย่างไร ในขณะที่สัญญาณร้ายส่งเสียงกึกก้อง กังวานอยู่ในหูของเขา ...

  • img
   ลาแบกหนังสือ
   การมุ่งผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ จึงทำให้บุคคลใช้วิธีการหลากหลายที่จะให้บรรลุสู่เป้าหมาย

  • img
   การแข่งขัน
   การแข่งฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งของความเพลิดเพลินที่ไม่ถูกต้อง การเล่นฟุตบอลโดยผ่านสโมสรกีฬาจึงไม่เป็นที่อนุญาต เพราะการเล่นดังกล่าวเป็นการเลียนแบบผู้ปฏิเสธ