• img
   หยุดคิดสักนิด ก่อนสร้างมัสยิดหลังใหม่
   แต่จะไม่พอใจผู้นำด้วยเหตุผลใดก็ตาม มุสลิมย่อมไม่อาจแบ่งแยกสังคมให้แตกเป็นเสี่ยงด้วการแยกมัสยิดแยกละหมาดได้ 

  • img
   ความพึงพอใจ
   และใครก็ตามที่ใช้ชีวิตด้วยความพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ก็จะเป็นผู้ร่ำรวยถึงแม้ว่าในโลกนี้เขามีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

  • img
   อิสลามกับโลกในอนาคต
   ในเมื่ออิสลามเป็นแนวทางหรือวิถีชิตที่สมบูรณ์เช่นนี้แล้ว ทำไมอิสลามถึงยังไม่สามารถเผชิญหน้ากับลัทธิหรือแนวคิดโลกาภิวัตน์ได้

  • img
   วัฒนธรรมโต๊ะจีนกับความล้มเหลวของการสร้างระบบงานที่ดีในสังคมมุสลิม
   ทำไมจึงยอมจ่ายค่าเล่าเรียนพิเศษหรือค่าเล่าเรียนวิชาสามัญในระบบโรงเรียนปกติโดยไม่บิดพลิ้ว เพื่อให้ลูกหลานของตนได้เล่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ

  • img
   อาวุธ ของ มุสลิม
   ทุกประเทศหรือทุกคนในโลกนี้บอกว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้ แต่ ในอัลกุรอาน บอกว่าพวกเขาจะต้องชนะ..

  • img
   อัลลอฮ์ ทรงทดสอบบ่าว
   อัลลอฮฺ  ทรงทดสอบมนุษย์ ด้วยการให้เกิดบางสิ่งบางอย่างประสบกับร่างกายของเขา ริสกีของเขา ความปลอดภัยของเขา หรือลูกหลานของเขา

  • img
   เสรีภาพในอิสลาม
   ในอิสลาม ถือว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงล้วนมีอิสรภาพในการพูด และแสดงความคิดเห็น โดยมีเงื่อนไขตามพันธะของบทบัญญัติ

  • img
   การยืนหยัดท่ามกลางฟิตนะฮฺ
   เขาตระหนักดีว่าพระองค์เท่านั้น คือผู้มีอำนาจสิทธิขาดในกิจการต่าง ๆ ของจักรวาลนี้ ทุกสิ่งเกิดขึ้นและเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์

  • img
   การคบค้าสมาคมกับคนชั่ว
   เพื่อนชั่ว ๆ นั้นจะชักนำเขาออกจากการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺไปสู่การฝ่าฝืนพระองค์ 

  • img
   ความพอเพียง คือ ความเข้มแข็ง
   การรูจักพอเพียงในอำนาจ บารมี ที่ได้สะสมความดีไว้จนคนยกย่องนับถือ ไม่ใช่กระสันอยากได้ตำแหน่ง อำนาจ โดยการกว้านซื้อด้วยเงินทอง

  • img
   ชนิดต่าง ๆ ของความรัก และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
    พวกเราเป็นกลุ่มหนึ่งจากมุสลิมที่ได้ถกกัน และพยายามจะเข้าถึงคำนิยามของคำว่า "ความรักในอิสลาม” 

  • img
   มนุษย์มองเห็นญินได้หรือไม่
   พระองค์ทรงสร้างญินมาและญินนั้นมีจริง ซึ่งจุดประสงค์ที่อัลลอฮฺ  ทรงสร้างญิน คือ การเครพภัคดีต่อพระองค์

  • img
   กัลยาณมิตร (มิตรที่ดี)
   มนุษย์โดยทั่วไปนั้นมีความแตกต่างกันทั้งด้านศาสนาและจรรยามารยาท มีทั้งคนดีที่ควรแก่การเลือกคบเป็นมิตร และคนชั่วที่ควรหลีกห่าง ไม่ร่วมคบค้าสมาคมด้วย

  • img
   จุดยืนของเด็กมุสลิม
   เด็กกลุ่มนี้รู้ทั้งรู้ว่ามุสลิมมีจำนวนน้อยกว่าถึง 3 เท่าตัว แต่นั่นไม่ได้ทำให้พวกเขากลัวเลยแม้แต่น้อย

  • img
   ความดีที่เหลืออยู่
   มนุษย์เราต้องดิ้นรนทำงานประกอบอาชีพ นี่คือความเป็นจริงของชีวิตคนเรา แต่การมีชีวิตของมุสลิมเรานั้นไม่ได้อยู่แค่การดำเนินชีวิตในโลกนี้เพียงอย่างเดียว 

  • img
   ประชาชาติเดียวกันเป็นไปได้หรือไม่ ?
   มาตรแม้นว่าอัลลอฮ์จะทำให้มนุษย์นั้นเป็นประชาชาติเดียวกัน ความประเสริฐของการให้เอกภาพและบรรดาผู้ให้เอกภาพก็จะไม่ปรากฏขึ้น

  • img
   การเบี่ยงเบนทางเพศในอิสลาม
     ในยุคปัจจุบันนี้นั้นมีข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับบรรดา ผู้ชายรักผู้ชาย ผู้หญิงรักผู้หญิง ผู้ชายแปลงเพศ หรือการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ในการเป็นเพศ ที่ 3

  • img
   ประชาธิปไตย ไม่มีอยู่จริง !
   ความทรงจำอันเจ็บปวดกับการปกครองด้วยน้ำมือของมนุษย์ ด้วยกฏหมายของมนุษย์ คือความชอกช้ำของผู้คนส่วนมาก

  • img
   ต้องเป็นตัวแทนที่ดี
   วันนี้การท้วงติงของมลาอิกะฮฺหรือข้อห่วงใยของพวกเขาได้เกิดขึ้นแล้ว นั่นคือสงครามที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในผลประโยชน์

  • img
   บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาต่อการเมืองการปกครอง
   การพนันที่เกิดจากเกมกีฬา การติดยาเสพติด การสูบบุหรี่และการดื่มสุรากลายเป็นการโอ้อวด และเห็นเป็นเรื่องปกติ

  • img
   ทีวีมุสลิม ปรากฎการณ์ใหม่
   สำนักข่าวทีวีอัลญะซีเราะฮ์ ได้นำเสนอข้อมูลข่าวผ่านดาวเทียม อย่างอย่างเจาะลึกและให้ความเป็นธรรม จนโลกตะวันตกจ้องจับตาดูความเคลื่อนไหว

  • img
   ผี..มีจริงใหม ?
   มีผู้ถามว่าเมื่อชีวิตหนึ่งชีวิตใดกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ตะอาลา วิญญาณของเขาจะกลับมาโลกดุนยาอีกได้หรือไม่? 

  • img
   ร่วมมือกันสร้างสิ่งที่ดีงาม
   ในสังคมมุสลิมมีองค์กรที่สำคัญอยู่ 2 ประเภท นั่นคือ องค์กรการบริหารและองค์กรการศึกษา 

  • img
   ตารางประจำวันสำหรับชีวิตมุสลิม
   จงทำให้หัวใจเปี่ยมล้นไปด้วยความรักในอัลลอฮ์  ที่พระองค์ได้ประทานความโปรดปรานให้กับพวกเรา และทรงผลักดันความทุกข์ยากออกไปให้พ้น 

  • img
   แบบอย่างที่ดี
      พี่น้องมุสลิมทั้งหลายท่านจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกๆของท่าน ญาติของท่าน ตลอดจนทุกคนที่อยู่แวดล้อมตัวของท่าน