• img
   เลือกคบหากับใครดี ?
   จงคบกับเพื่อนหนึ่งในสองประเภทนี้เท่านั้น คือ คนที่ท่านสามารถเรียนรู้และได้ประโยชน์ทางศาสนากับเขา หรือไม่ก็คนที่ท่านสามารถสอนและตอบรับเรื่องศาสนาจากท่าน

  • img
   ภัยอันตรายจากการบริโภค
   บรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายที่อัลลอฮฺ  สร้างมานั้น มนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างที่ได้รับเกียรติสูงสุดเหนือสรรพสิ่งอื่นใดทั้งหมด

  • img
   เทศกาลของผู้ปฏิเสธศรัทธา
   เทศกาลรื่นเริงนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับหลักยึดมั่น ศรัทธาอย่างไม่ต้องสงสัย มิได้เป็นเพียงงานร่ืนเริงตามประเพณี แต่อย่างใด

  • img
   อินเตอร์เน็ต (ดาบสองคม)
   หนทางที่ศัตรูจะหลอกล่อหนุ่มสาวมุสลิมนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ที่สำคัญที่สุด ที่อันตรายที่สุด ที่เร็วที่สุด และที่ได้ผลมากที่สุด คงหนีไม่พ้นสื่อแมงมุมอิเล็กทรอนิก

  • img
   ทบทวนตัวเอง !!
   การเป็นบ่าวที่แท้จริงจึงหมายถึง การมีความรักอย่างสมบูรณ์ พร้อมกับนอบน้อมยอมจำนนอย่างสมบูรณ์ 

  • img
   เมื่อรอซูลลุลลอฮฺ ถูกดูถูกเหยียดหยาม
   และพวกเขาก็ยังคงดูถูก และเหยียดหยามท่านรอซูลลุลลอฮฺเรื่อยมา แล้วอะไรคือผลของมัน ?

  • img
   รูปแบบของความอดทน
   ความอดทนในยามทุกข์ยากเดือดร้อน ช่วยให้เราปลอดภัยจากไฟนรก เพราะอัลลอฮฺได้ทรงทำให้คนเหล่านั้นเข้าสวรรค์ โดยไม่คิดคำนวณสำหรับการงานของเขา

  • img
   ตามทันอาคิเราะฮฺ
   ท่านต้องเป็นผู้ที่ก้าวทันโลก รู้ทันอิสลาม รู้ทันซึ่งอาคิเราะฮฺ 

  • img
   เครือข่ายสังคมออนไลน์
   โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ชอบที่จะมีสังคม ชีวิตคนเราจะดำรงอยู่ได้จำเป็นต้องมีการคบหาสมาคมกับผู้คนในสังคม

  • img
   คิดอย่างมด
   รอยยิ้มที่ท่านนบีสุลัยมานมีให้แก่มดตัวนั้นจึงเป็นรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความเมตตาเอ็นดู และเป็นรอยยิ้มที่สื่อถึงความประทับใจต่อปฏิกิริยาและการแสดงออกของมดตัวน้อย

  • img
   สาสน์ถึงเยาวชน
   สาเหตุสำคัญประการหลักที่จะทำให้ประชาชาติใด ๆ ก็ตามเจริญรุ่งเรืองและมีวัฒนธรรมอันดีงามก็คือ คุณภาพและความรู้ของเยาวชนในที่นั้น ๆ

  • img
   รับประทานอย่างมุสลิม
   อิสลามไม่อนุญาตให้เรารับประทานอาหารที่ไม่แน่ใจในความถูกต้อง เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในภาวะคับขัน ที่หาสิ่งที่ดีกว่ารับประทานไม่ได้

  • img
   กุญแจแห่งความดี
   เพราะดูอาอ์ คือ กุญแจแห่งความดีทั้งหลาย อัลลอฮ์จะไม่ทรงทำให้ดูอาอ์ของผู้เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ไร้ผล

  • img
   หยุดคิดสักนิด ก่อนสร้างมัสยิดหลังใหม่
   แต่จะไม่พอใจผู้นำด้วยเหตุผลใดก็ตาม มุสลิมย่อมไม่อาจแบ่งแยกสังคมให้แตกเป็นเสี่ยงด้วการแยกมัสยิดแยกละหมาดได้ 

  • img
   ความพึงพอใจ
   และใครก็ตามที่ใช้ชีวิตด้วยความพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ก็จะเป็นผู้ร่ำรวยถึงแม้ว่าในโลกนี้เขามีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

  • img
   อิสลามกับโลกในอนาคต
   ในเมื่ออิสลามเป็นแนวทางหรือวิถีชิตที่สมบูรณ์เช่นนี้แล้ว ทำไมอิสลามถึงยังไม่สามารถเผชิญหน้ากับลัทธิหรือแนวคิดโลกาภิวัตน์ได้

  • img
   วัฒนธรรมโต๊ะจีนกับความล้มเหลวของการสร้างระบบงานที่ดีในสังคมมุสลิม
   ทำไมจึงยอมจ่ายค่าเล่าเรียนพิเศษหรือค่าเล่าเรียนวิชาสามัญในระบบโรงเรียนปกติโดยไม่บิดพลิ้ว เพื่อให้ลูกหลานของตนได้เล่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ

  • img
   อาวุธ ของ มุสลิม
   ทุกประเทศหรือทุกคนในโลกนี้บอกว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้ แต่ ในอัลกุรอาน บอกว่าพวกเขาจะต้องชนะ..

  • img
   อัลลอฮ์ ทรงทดสอบบ่าว
   อัลลอฮฺ  ทรงทดสอบมนุษย์ ด้วยการให้เกิดบางสิ่งบางอย่างประสบกับร่างกายของเขา ริสกีของเขา ความปลอดภัยของเขา หรือลูกหลานของเขา

  • img
   เสรีภาพในอิสลาม
   ในอิสลาม ถือว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงล้วนมีอิสรภาพในการพูด และแสดงความคิดเห็น โดยมีเงื่อนไขตามพันธะของบทบัญญัติ

  • img
   การยืนหยัดท่ามกลางฟิตนะฮฺ
   เขาตระหนักดีว่าพระองค์เท่านั้น คือผู้มีอำนาจสิทธิขาดในกิจการต่าง ๆ ของจักรวาลนี้ ทุกสิ่งเกิดขึ้นและเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์

  • img
   การคบค้าสมาคมกับคนชั่ว
   เพื่อนชั่ว ๆ นั้นจะชักนำเขาออกจากการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺไปสู่การฝ่าฝืนพระองค์ 

  • img
   ความพอเพียง คือ ความเข้มแข็ง
   การรูจักพอเพียงในอำนาจ บารมี ที่ได้สะสมความดีไว้จนคนยกย่องนับถือ ไม่ใช่กระสันอยากได้ตำแหน่ง อำนาจ โดยการกว้านซื้อด้วยเงินทอง

  • img
   ชนิดต่าง ๆ ของความรัก และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
    พวกเราเป็นกลุ่มหนึ่งจากมุสลิมที่ได้ถกกัน และพยายามจะเข้าถึงคำนิยามของคำว่า "ความรักในอิสลาม” 

  • img
   มนุษย์มองเห็นญินได้หรือไม่
   พระองค์ทรงสร้างญินมาและญินนั้นมีจริง ซึ่งจุดประสงค์ที่อัลลอฮฺ  ทรงสร้างญิน คือ การเครพภัคดีต่อพระองค์