• img
   เตือนให้ระวังและอยู่ห่างจากฟิตนะฮฺ
   โอ้ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ แท้จริงพวกเราเคยอยู่ในความเขลาและความเลวร้าย แล้วอัลลอฮฺก็ทรงนำสิ่งที่ดีงามนี้มาให้เรา แล้วหลังจากสิ่งดีงามนี้ยังจะมีสิ่งเลวร้ายอีกไหม?

  • img
   การเก็บของตกหล่น
    การประกาศของหายให้ทราบนั้น ให้กระทำในที่ที่มีผู้คนมารวมตัวกัน เช่นที่ตลาด มัสญิด สถานที่ชุมนุมต่างๆ และที่ที่เก็บของหล่นมา

  • img
   การขัดแย้งและการรบรากันเองของประชาชาตินี้
   อัลลอฮฺทรงคลี่แผ่นดินให้ฉันดู แล้วฉันก็ได้เห็นตะวันออกและตะวันตกของมัน แท้จริงประชาชาติของฉัน อาณาเขตของพวกเขาจะแผ่ไปไกลเท่าที่ถูกคลี่ให้ฉันดู

  • img
   รวมกันและห้ามแตกแยก
   ดังนั้นผู้ใดสร้างความแตกแยกขึ้นในกิจการของประชาชาตินี้ในขณะที่มันยังรวมกันอยู่ พวกท่านก็จงฟันเขาด้วยดาบไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ใดก็ตาม

  • img
   ส่งเสริมให้ช่วยเหลือคนอ่อนแอ และคนถูกอธรรม
   อัลลอฮฺทรงสั่งใช้ให้ช่วยคนโดนอธรรมและให้อยู่ฝ่ายเดียวกับเขา ตรงข้ามกับคนอธรรม เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงการไม่ยอมรับความชั่ว และเป็นการช่วยเหลือคนอ่อนแอ

  • img
   ความประเสริฐของการอ่านอัลกุรอาน
   อัลกุรอานคือคำพูดของอัลลอฮฺ และการอ่านอัลกุรอานเป็นการรำลึก(ซิกร์)ที่ประเสริฐที่สุด อัลลอฮฺทรงให้ผลบุญการอ่านในทุกอักษรละหนึ่งความดี

  • img
   บุญจากการอดทนต่อการตายของลูก
   ลูกๆ นั้น เป็นผลผลิตที่ออกมาจากหัวใจ และเป็นเครื่องประดับของชีวิตในโลกนี้  และการสูญเสียพวกเขาเป็นทุกข์ภัยอันใหญ่หลวงต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่ 

  • img
   การยึดมั่นตามบรรพชนสลัฟ
   เมื่อเรามีความขัดแย้งกันมันก็เป็นสาเหตุให้มุสลิมตกต่ำอ่อนแอ และทำให้บรรดาผู้ที่ไม่หวังดีต่ออิสลามมามีอิทธิพลหรือบรรดามุสลิม 

  • img
   บุรุษ คือผู้นำครอบครัว - ส่วนสตรี คือผู้นำของเหย้าเรือน
   เงื่อนไขอันสำคัญยิ่งที่มุสลิมะฮฺ (ที่มีสามี) คนหนึ่งจะได้รับความสงบสุขในชีวิตคือ การแสวงหาความดีงามผ่านการเชื่อฟังสามีและสร้างความพึงพอใจแก่เขา

  • img
   ให้ทานอาหารเล็กน้อยก่อนออกไปละหมาดอีด
   ส่งเสริมให้รับประทานก่อนละหมาดอีดุลฟิฏรฺ ก็เพื่อมิให้คนอื่นเข้าใจว่าวันดังกล่าวเป็นวันถือศีลอด

  • img
   วันอีดในบัญญัติอิสลาม
   การส่งเสริมวันอีดอันนอกเหนือจากวันอีดิลฟิฏรฺและวันอีดิลอัฎฮาถือว่าเป็นการผิดต่อซุนนะฮฺและหลักคำสอนของอัลลอฮฺและรอซูล

  • img
   จุดประสงค์ของการจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺ
   ผู้ที่จ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺก่อนละหมาดวันอีดนั้นเป็นซะกาตที่อัลลอฮฺรับฺ แต่หากจ่ายหลังจากละหมาดวันอีดแล้ว จะไม่ถือว่าเป็นซะกาต

  • img
   การจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺเป็นฟัรฎู
   หากมีเหลือจากค่าใช้จ่ายสำหรับตนเองและครอบครัวในเช้าตรู่ของวันอีดและกลางคืนของวันอีด  จึงเป็นวาญิบสำหรับเขาในการจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺ 

  • img
   ดุอาอ์ในคืนลัยละตุลก็อดรฺ
   การขอให้อัลลอฮฺลบล้างบาปต่างๆ ให้หมดไปนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง เนื่องจากบาปนั้นเป็นสิ่งที่กีดกั้นมิให้บุคคลเข้าในสรวงสวรรค์ และเป็นเหตุต้องให้เข้านรก

  • img
   การอิอฺติกาฟในสิบวันสุดท้ายของเราะมะฎอน
    การอิอฺติกาฟทางภาษาหมายถึง การกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสม่ำเสมอและจำกัดตัวเองในความสม่ำเสมอดังกล่าว

  • img
   อิบาดะฮฺในสิบคืนสุดท้ายของเราะมะฎอน
   ความประเสริฐของสิบวันสุดท้ายของเดือนเราะมะฎอน ซึ่งจะเกิดค่ำคืนลัยละตุลก็อดรฺในค่ำคืนใดค่ำคืนหนึ่ง

  • img
   คุณค่าของการทำอิบาดะฮฺในคืนลัยละตุลก็อดรฺ
   เหตุที่ตั้งชื่อว่าเป็นคืน อัล-ก็อดรฺ เพราะว่าในคืนนั้นบรรดามะลาอิกะฮฺจะเขียนเกาะดัรฺ ต่างๆ ไม่ว่าสิ่งที่เกี่ยวกับริสกี รวมถึงอะญัล ของมวลมนุษย์ในปีนั้นๆ

  • img
   ดุอาอ์เมื่อละศีลอด
    หะดีษบทนี้ถือว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺที่สุดจากท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่เกี่ยวกับการขอดุอาอ์ขณะละศีลอด

  • img
   ดุอาอ์ของผู้ถือศีลอดไม่ถูกผลักไส
   ความประเสริฐของผู้ที่ให้อาหารละศีลอดแก่ผู้ถือศีลอด เขาจะได้รับผลบุญอย่างเต็มเปี่ยม เหมือนคนที่ถือศีลอด โดยที่ผลบุญดังกล่าวจะไม่ลดไปจากผู้ถือศีลอดที่เขาเลี้ยงอาหารนั้นแม้แต่น้อย

  • img
   ความบริสุทธิ์ใจและการตั้งเจตนา
   ใครก็ตามที่หันเหไปยังเป้าหมายอื่นนอกจากพระองค์ หรือตั้งภาคีกับพระองค์แล้ว การงานนั้นจะถูกปฏิเสธ และนั้นเป็นการขาดทุนที่ใหญ่หลวง

  • img
   ความช่วยเหลือของอัลกุรอานและการถือศีลอด
   อัลลอฮฺทรงอำนาจในการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือกฎธรรมชาติ เช่น การที่พระองค์ทำให้การถือศีลอดและอัลกุรอานสามารถพูดกับพระองค์ได้

  • img
   ส่งเสริมให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในเดือนเราะมะฎอน
    “อัล-ญูด” หรือความเอื้อเฟื้อในความหมายตามบทบัญญัติอิสลาม คือ การให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เหมาะสมแก่คนที่มีสิทธิในสิ่งนั้น

  • img
   การละหมาดตะรอวีหฺ
   พอถึงคืนที่สี่มัสญิดก็เต็มจนไม่สามารถจุผู้คนที่มีจำนวนเยอะได้ ท่านรอซูลไม่ได้ออกมาในคืนนี้ ผู้ชายบางคนจึงได้กล่าวว่า “อัศ-ศอลาฮฺ(มาละหมาดกันเถิด)”

  • img
   ละศีลอดด้วยผลอินทผลัม
   วิทยปัญญาในการส่งเสริมให้มีการละศีลอดด้วยลูกอินทผลัมนั้น เนื่องจากความหวานของมันสามารถทำให้เกิดพละกำลัง

  • img
   ให้รีบละศีลอดทันทีเมื่อถึงเวลา
    ฝึกฝนให้มุสลิมมีความเคยชินกับระเบียบและการตรงต่อเวลาในการประกอบอิบาดะฮฺ