• img
   หน้าที่ของครู และนักศึกษา
   การศึกษาใดๆ ก็ตาม ถ้าหากว่าไม่ตั้งอยู่บนศีลธรรมแล้วก็ถือว่า อารยธรรมนั้นเป็นอารยธรรมจอมปลอม เหมือนกับภาพลวงตา

  • img
   ความรู้
    อิสลามให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก และสำหรับมุสลิม การศึกษา คือ สิ่งที่สูงสุดในชีวิต ผู้ศึกษาเล่าเรียนได้รับการยกย่องให้อยู่ในฐานะที่ถัดไปจากบรรดาศาสนทูต

  • img
   การศึกษา กับ อิสลาม
    การศึกษา คือ กระดูกสันหลังของศาสนา คือ แร่ธาตุอันสำคัญยิ่งของอารยธรรมอิสลาม คือ นวัตกรรมทางวิชาการที่มหัศจรรย์มากที่สุด

  • img
   สุขภาพในมุมมองของอิสลาม
    การมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงดี ย่อมเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และกระบวนการพัฒนาในทุกด้านทุกมิติ

  • img
   การละหมาดในผู้ป่วย
   ถ้าหากผู้ป่วยหมดความสามารถที่จะทำการละหมาดในท่านั่งได้ ก็ให้เปลี่ยนมาทำละหมาดในท่านอนตะแคงโดยให้ผินหน้าไปทางทิศกิบละฮฺ

  • img
   การทำความสะอาดสำหรับผู้ป่วยที่ต้องละหมาด
   สำหรับผู้ป่วยนั้น มีรายละเอียดเฉพาะในการปฏบัติศาสนกิจดังกล่าว เนื่องจากเขาอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษตามมุมมองของบทบัญญัติอิสลาม

  • img
   25 แนวคิดพิชิตปัญหาตามวิถีอิสลาม (17-25)
   วิธีการหนึ่งที่จะช่วยเยียวยาหรือบรรเทาความทุกข์โศกให้ทุเลาลงได้คือ การสำนึกและครุ่นคิดในความโปรดปรานอันมากมายมหาศาลที่อัลลอฮฺ ประทานให้แก่เรา

  • img
   25 แนวคิดพิชิตปัญหาตามวิถีอิสลาม (8-16)
   ผู้หญิงกี่คนแล้วที่ถูกสามีบอกเลิก แล้วการหย่าเป็นทางออกที่ดีสำหรับเธอ? หรือบางทีเธออาจจะได้พบกับคนที่ดีกว่าคนแรกก็เป็นได้?

  • img
   25 แนวคิดพิชิตปัญหาตามวิถีอิสลาม (1-7)
    ในโลกดุนยานี้ ทุกคนต่างขวนขวายใฝ่หาความสุข ไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นผู้ศรัทธา ผู้ปฏิเสธศรัทธา คนดี หรือคนเลว ทุกคนล้วนถวิลหาความสุขกันทั้งสิ้น

  • img
   การให้สลาม ในรูปแบบของการดะอฺวะ
    ในศาสนาอิสลามมีรูปแบบในการทักทาย การทำความเคารพกับผู้ใหญ่ เพื่อนฝูง ญาติพี่น้องเวลาที่เจอกัน หมายถึงเป็นการให้เกียรติในรูปแบบของอิสลาม

  • img
   ลักษณะของมุสลิมที่ดี
    สิ่งแรกที่ให้ความสำคัญก็คือโลกหน้า ดังนั้น พวกเขาจึงแข่งขันกันเพื่อไปถึงความสำเร็จขั้นสูงสุด และเพื่อได้เข้าสวรรค์

  • img
   รากฐานของความสงบในจิตใจ
    หลายครั้งคนที่เพียบพร้มบริบูรณ์ด้วยวัตถุแต่จบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย นั้นเป็นเพราะจิตใจของคนเหล่านั้นขาดที่พึ่งและไม่อาจแสวงหาความสงบแก่จิตใจตนเองได้

  • img
   กิจวัตรตามแบบซุนนะฮฺ
   การตามแบบอย่างของท่านรอซูล คือเครื่องหมายของการศรัทธาและความรักที่เรามอบให้ท่านรอซูลอย่างสมบูรณ์ และยังเป็นเครื่องหมายว่าเรารักอัลลอฮ์

  • img
   ความรักที่มีต่อท่านนะบี
   เดือนเราะบีอุลเอาวั้ล ( ربيع الأول)  เป็นเดือนที่ 3 ตามปฎิทินอิสลาม คำว่า เราะบีอฺ(  ربيع) แปลว่าใบไม้ผลิ ส่วนคำว่าเอาวั้ล ( أول)   แปลว่า แรก หรือที่หนึ่ง

    


  • img
   พื้นฐานงานดะอฺวะห์
   การมีความรู้ในสิ่งที่เขาสั่งใช้ มีความอ่อนโยนในการสั่งใช้ และมีความเฉลียวฉลาดในการสั่งใช้ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำงานดะอฺวะห์(เชิญชวนสู่ความดี)

  • img
   คำสอนสากลและสาสน์เพื่อมนุษยชาติ
    อิสลามจึงเรียกผู้ศรัทธาว่า ประชาชาติผู้ตอบรับการเชิญชวน และเรียกผู้ปฏิเสธว่า ประชาชาติแห่งการเผยแผ่


  • img
   การแสดงเป็นฟิตนะแก่ผู้ชม
   ถ้าหากมีนักแสดงที่เป็นผู้หญิงถือเป็นสิ่งหน้าเกลียดมากกว่าผู้ชาย เพราะสิ่งนั้นจะเรียกร้องไปสู่การปะปนระหว่างชายหญิง

  • img
   การแสดงสอนให้คนทำชั่ว
    การแสดงละคร บางครั้งมีการทำสิ่งชั้วร้าย และถือเป็นการสอนให้คนทำชั่วในทางอ้อม และผู้ชมที่ดูก็ชอบและเอากลับไปเลียนแบบและทำตาม 

  • img
   การแสดงละครเป็นการล้อเล่นต่อศาสนา
   การแสดงละคร บางครั้งมีการล้อเล่นต่อศาสนา หรือแสดงเป็นคนกาเฟรที่ดูถูกศาสนา การกระทำดังกล่าวเป็นความเลวร้ายที่สุดและเป็นบาปใหญ่ถึงตกศาสนาได้

  • img
   การแสดงละครเป็นการแอบอ้างถึงบุคคลในอดีต
   ยิ่งเลวไปกว่านั้น หากนักแสดง แสดงเป็นท่านนบี  หรือบรรดาศอฮาบะห์ และพวกเรายอมหรือที่ให้พวกเขามีหน้าตาแบบนี้(นักแสดง)

  • img
   การแสดงละครเป็นการโกหก
    การแสดงละครเป็นการโกหก เพราะมันเป็นชนิดหนึ่งของการโกหก ด้วยชื่อก็บ่งบอกแล้ว ว่า การแสดง ไม่ใช่ของจริง

  • img
   การแสดงละครไม่ได้ปรากฏในวิธีการดะวะห์ของท่านนบี
    การแสดงละครไม่ได้ปรากฏในวิธีการดะวะห์ของท่านนบี และซอฮาบะ และรุ่นสลัฟเรื่อยมา รวมบรรดาอีหม่ามทั้งสี่ แต่เพิ่งมีในยุคใหม่นี้

  • img
   ความสำคัญของการทำงานในระบบญะมาอะฮ์
   การทำงานในระบบญะมาอะฮ์นี้ จำเป็นเหนือมุสลิมทุกคน เพราะมุสลิมคือผู้ดำรงชีวิตอยู่โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การทำความดีเพื่อให้อัลลอฮ์ ทรงพอพระทัย  

  • img
   ความเป็นธรรมมีค่ามากกว่าสันติภาพ
     สงครามเป็นเกมที่สนุกของผู้รุกรานที่ทรงพลัง เป็นความทุกข์ยากของผู้เป็นเหยื่อ และเป็นความชั่วร้าย ที่อารยชน พึงประณาม