อย่าทำให้ศาสนาเป็นหน้าเค็ก
  จำนวนคนเข้าชม  3542

อย่าทำให้ศาสนาเป็นหน้าเค็ก

โดย อ.มุนีร  มูหะหมัด

          ปัจจุบันโรงเรียนแต่ละแห่งกำลังแข่งขันกันใน 2 ลักษณะ คือ แข่งขันกันด้านปริมาณ และ แข่งขันในด้านคุณภาพ 

          โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในวิชาสามัญ จะแข่งกันด้านคุณภาพ การเรียนรู้ โรงเรียนประเภทนี้ คัดสรรนักเรียนที่หวังว่าจะสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน เมื่อโรงเรียนมีชื่อเสียง ผู้ปกครองก็จะนำบุตรหลานของตนมาเข้าโรงเรียนนี้  ทางโรงเรียนพยายามใช้จุดขายหลากหลายเพื่อดึงดูดความนิยมของผู้ปกครอง ให้ส่งบุตรหลาน หรือผู้อยู่ภายใต้การปกครองมาเรียนที่โรงเรียนดังกล่าว โดยหวังว่าลูกหลานจะมีความโดดเด่นทางด้าน กีฬา ดนตรี การแสดง อื่นๆ

          แต่โรงเรียนบางแห่งก็ใช้ศาสนาเป็นตัวล่อ โดยหวังว่าจะให้บรรดามุสลิมส่งบุตรหลานมาเรียนที่สถาบันของตน แต่แทนที่โรงเรียนจะมุ่งเน้น เอาใจใส่ ปลูกฝังให้นักเรียนมีความศรัทธาอย่างแน่นแฟ้น มีความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามบัญญัติศาสนา กลับใช้รูปแบบค่านิยมที่ไม่ใช่อิสลามมาเป็นรากฐาน ในการอบรมพฤติกรรมของนักเรียน

         อิสลามตั้งอยู่บนหลักศรัทธาที่มั่นคง หลักบัญญัติที่ชัดเจน หลักคุณธรรมที่สูงส่ง แน่แท้อิสลามจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะ แตกต่างไปจากรูปแบบและทัศนิยมอื่นๆ

พระองค์อัลลอฮ์ ทรงตรัสไว้ในซูเราะฮ์ อัลอิสรออ์ อายะฮ์ที่ 9 ว่า

"แท้จริง คัมภีร์อัลกุรอานนี้ นำสู่หนทางที่เที่ยงตรงยิ่ง"

         ดังนั้นผู้ใดที่ปฏิบัติตามคัมภีร์อัลกุรอาน เขาจะอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรง แต่ผู้ใดที่ปฏิบัติอื่นจากนั้น เขาจะหลงอยู่ในหนทางที่คดเคี้ยว และจะหลงผิดตลอดเวลา

          ผู้บริหารบางแห่งคิดว่าการมีพฤติกรรมหรือนโยบายในด้านศาสนา ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียง กลมกลืนเข้ากับสังคมได้ง่าย มีเกียรติยศ มีความหรูหรา มีความสุขสมหวังท่ามกลางแวดวงมายา การเสแสร้ง การยกยอปอปั้น นี่เป็นเพียงแค่ภาพหลอนในดุนยาเท่านั้น

         แต่สำหรับโลกอาคิเราะฮ์นั้น เขาจะต้องประสบกับวิบากกรรมเช่นไรนั้น ก็ยากที่จะหยั่งนึกคิดได้

         การที่สถาบันบางแห่งนำศาสนามาเป็นเครื่องล่อใจผู้ปกครอง แต่ไม่มีความจริงใจที่จะนำศาสนามาเป็นหลักชัยในการดำเนินนโยบายของโรงเรียนอย่างแท้จริง ก็เปรียบเสมือนครีมบนหน้าเค็ก ซึ่งแต่งให้ดูสวยงาม มีความหวานมัน น่ารับประทาน แต่มันเป็นเพียงฉากบังหน้า ส่วนภายในของมันกลับไม่มีความสวยสดงดงามอย่างที่คิด