การแขวนอายะห์กุรอ่านที่ฝาผนัง
  จำนวนคนเข้าชม  14404

การแขวนอายะห์กุรอ่านที่ฝาผนัง
คำถาม


          เมื่อไปเยี่ยมบ้านมุสลิมบางหลัง เราจะพบว่าส่วนมากมีการแขวนกรอบรูปที่เขียนอายะห์อัลกุรอานไว้ที่ผนังบ้านและบางทีก็เป็นพระนามที่สูงส่งของอัลลอฮและอื่นๆอิสลามมีข้อตัดสินในเรื่องนี้อย่างไร?
          
                    

การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์คำตอบ          การแขวนกรอบรูปที่มีอายะห์อัลกุรอานไว้ที่บ้านหรือโรงเรียนหรือตามสโมสรตามร้านค้าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดตามหลักการอิสลาม ดังนี้


          1- ส่วนใหญ่จะแขวนกรอบรูปที่มีอายะห์อัลกุรอาน หรือดุอาอ์ ที่ตกแต่งด้วยสีสันไว้เพื่อประดับหรือเพื่อให้ฝาผนังดูสวยงาม   ถ้าทำแบบนี้ถือว่าเป็นการเบี่ยงเบนการประทานอัลกุรอานเพราะอัลลอฮ์ ประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อให้เขาใช้เป็นทางนำและเป็นข้อเตือนใจที่ดีและมีคำสังใช้คำสั่งห้าม และให้เขาอ่านศึกษา มิได้ประทานลงมาเพื่อเอาไว้ประดับประดาหรือติดที่ฝาผนัง แต่ประทานมาเพื่อเป็นทางนำไห้มนุษย์ชาติและเป็นข้อตักเตือนสำหรับมนุษย์ทุกคน


          2- มีคนจำนวนไม่น้อยที่แขวนอัลกุรอานเพื่อให้เป็นศิริมงคลกับบ้าน  ถ้าแบบนี้ถือว่าเป็นอุตริกรรม เพราะการมีศิริมงคลตามหลักการอิสลามคือการอ่านอัลกุรอาน มิใช่การเอาไปแขวนไว้หรือวางไว้ที่ชั้นวางของ หรือเอาไปใส่กรอบรูปแบต่างๆ


          3- การกระทำดังกล่าวยังขัดแย้งกับการกระทำของนบี และบรรดาคอลีฟะห์อีกด้วยเพราะพวกเขาไม่เคยทำแบบนี้ การปฏิบัติที่ดีที่สุดคือทำตามพวกเขาเหล่านั้น ไม่ใช่อุตริทำเอง  มีการยืนยันกันตามประวัติศาสตร์ ในเมือแอนดาลุส ตุรกี และเมืองอื่นว่า การตกแต่งกรอบรูปที่มีอายะห์กุรอานไห้สวยงามและนำไปแขวนไว้ที่ผนังของบ้านหรือมัสยิดไม่เคยเกิดขึ้นนอกจากในช่วงที่มุสลิมอ่อแอและตกต่ำที่สุดๆเท่านั้น


          4- การแขวนอายะห์กุรอานที่ผนังก็เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ เพราะบางคนเชื่อว่าการแขวนอัลกุรอานไว้ที่ผนัง จะช่วยดูแลปกป้องบ้านและคนในครอบครัวจากความชั่วร้ายและเภทภัยต่างๆ การเชื่อแบบนี้ถือว่าเป็นชิริก เพราะผู้ที่ดูแลเขาจริงๆแล้วคืออัลลอฮ เขาควรอ่านอัลกุรอานและขอดุอาอ์ต่อพระองค์ตามหลักการอิสลามด้วยความนอบน้อมนั่นคือสิ่งที่ถูกต้อง


          5- เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยการเขียนอัลกุรอานแล้วนำไปค้าขายเพื่อหวังผลกำไร สมควรที่เขาจะรักษากุรอานในเรื่องนี้บ้าง เป็นที่รู้ว่ากรอบกุรอานบางกรอบราคาแพงมากๆ


          6- มีกรอบรูปอัลกุรอานมากมายที่เลี่ยมด้วยทองคำ สิ่งนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ผิดกันไปใหญ่ ที่นำเอามาแขวนไว้


          7- บางกรอบรูปเป็นการล้อเล่นกับอิสลามอย่างชัดเจน เช่น การเขียนที่ซับซ้อนไม่มีประโยชน์เลยเพราะอ่านไม่ออก และบางทีก็เขียนเป็นรูปนก รูปคนสุญูด ดังกล่าวเป็นรูปสิ่งมีชีวิตที่มีวิญญานซึ่งฮารอมอย่างแน่นอน


          8- กรอบอัลกุรอ่านบางครั้งจะโดนดูถูกหรือโดนทำไห้เสียหาย เช่นพอจะย้ายบ้านก็เอากรอบอัลกุรอานไปวางกับของใช้อื่นๆ บางครั้งก็เอาอย่างอื่นทับบนกรอบรูปกุรอาน และบางทีพอจะทำความสะอาดบ้านหรือฝาผนังก็เอากรอบรูปกุรอานไปวางในที่ไม่เหมาะสม(บางครั้งก็เอาไม้กวาดไปปัดเพื่อทำความสะอาด...ผู้แปล)


          9- มุสลิมบางคนเจตนาแขวนกรอบที่มีอัลกุรอานที่ผนังบ้าน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพวกเขาเคร่งครัดในศาสนา เพื่อไม่ให้ใครว่าเขาได้ ที่จริงแล้วไม่มีประโยชน์อะไรกับเขาเลย          สรุป

          สมควรอย่างยิ่งที่มุสลิมต้องปิดประตูที่จะนำไปสู่ความชั่ว และดำเนินชีวิตไปตามบรรดาผู้นำในยุคแรกๆ ที่ท่านนบีมุฮัมมัด ได้รับรองว่ายุคนั้นดีที่สุดในเรื่องของอากีดะห์และหลักการต่างๆของอัลอิสลามตอบโดย เชคมุนยิด มูฮัมมัด ซอและห์แปลโดย   :  شريف الريس