สิ่งที่จำเป็นต่อมุสลิมที่ต้องปฏิบัติต่อบรรดานะบี
  จำนวนคนเข้าชม  2487

 

สิ่งที่จำเป็นต่อมุสลิมที่ต้องปฏิบัติต่อบรรดานะบี

          มุสลิมจำเป็นต้องศรัทธาว่า บรรดาเราะซูล นะบี ทั้งหมดเป็นผู้มีเกียรติ ผู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด อัลลอฮ์ ทรงเลือกพวกเขา เพื่อทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ เพราะการที่มีเงินทองมากมาย มีความเฉลียวฉลาด และการเคารพภักดี มีความขยันขันแข็ง เอาจริงเอาจัง ยังไม่สามารถที่จะทำได้หน้าที่นั้นได้ หากแต่เป็นการคัดเลือก และการให้เกียรติ จากอัลลอฮ์  ดังที่ อัลลอฮ์  ทรงตรัสว่า :

       อัลลอฮ์ทรงเลือกจากบรรดามลาอิกะฮฺ ซึ่งบรรดาเราะซูล และจากผู้คนทั้งหลาย แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ได้ยินเสมอ เห็นตลอด 
       (อัลหัจญฺ : 75)

 

      อัลลอฮ์เป็นผู้รูดีที่สุด ณ ที่ใดที่พระองค์จะกำหนดให้มีสารของพระองค์ 
      (อัลอันอาม : 124)

        และจำเป็นที่จะต้องศรัทธาต่อบรรดานะบี และเราะซูล ที่อัลลอฮ์ ทรงกล่าวถึง และบรรดาผู้ที่พระองค์มิได้ทรงกล่าวถึงพวกเขาไว้ในอัลกุรอาน(*1*) โดย ยกย่องให้เกียรติและไม่แยกการศรัทธาระหว่างคนหนึ่งคนใด และจะไม่ปฏิเสธการเป็นนะบีของคนหนึ่งคนใดในพวกเขา ซึ่งอัลลอฮ์  ทรงตรัสว่า :


        เราะซูลได้ศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมายังเขา จากพระผู้เป็นเจ้าของเขา และบรรดาผู้ศรัทธา ทุกคนศรัทธาต่ออัลลอฮ์ บรรดามลักของพระองค์ คัมภีร์ของพระองค์ และเราะซูลของพระองค์ เราไม่แยกระหว่างคนหนึ่งคนใด จากบรรดาร่อซูลของพระองค์ และพวกเขากล่าวว่า เราได้ยินแล้ว และศรัทธาแล้ว ขอการอภัยต่อพระองค์ท่าน และการกลับไปจะต้องไปจบลงที่พรองค์ะท่าน 
         (อัลบะเกาะเราะฮฺ : 285)

          ดังนั้น เราไม่มีหน้าที่ดำเนินตามผู้ใด นอกจาก มุฮัมมัด บุตร อับดุลลอฮ์   นะบีท่านสุดท้ายเท่านั้น เพราะบทบัญญัติของท่านได้มายกเลิกบทบัญญัติทั้งหมด ที่บรรดานะบี และบรรดาเราะซูลก่อนหน้าท่านได้นำมา เนื่องจากอัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า :

     และผู้ใดปรารถนาศาสนาใด อื่นจากอิสลาม ก็จะไม่ถูกรับจากเขา (อัลลอฮ์ไม่ทรงรับ) และในโลกหน้า เขาเป็นผู้ขาดทุนคนหนึ่งด้วย 
     (อาลอิมรอน : 85)

ท่านนะบี  กล่าวไว้ว่า :

    “ฉันขอสาบานต่อผู้ที่ตัวของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ว่า ไม่มีคนหนึ่งคนใด จากประชาชาตินี้ จะเป็นยะฮูดียฺ หรือนัศรอนียฺ ที่ได้ยินเกี่ยวกับฉัน หลังจากนั้น เขาได้ตายไป โดยไม่ได้ศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ ได้ส่งมากับฉันแล้ว เขาก็เป็นชาวนรกคนหนึ่ง”(*2*) 

  

 ชีวประวัตินะบีมุฮัมมัด             
 
ดร.อัดุลลอฮฺ  อิบนุ อับดิรเราะฮ์มาน อัลค็อรอาน

 

 ...ประเด็นต่างๆในการศึกษาชีวประวัตินะบีมุฮัมมัด 


  1. จำนวนของพวกเขา มียี่สิบห้าท่าน ได้แก่ อาดัม อิดริ้ส นูหฺ ฮู๊ด ซอและหฺ ลู๊ฏ อิบรอฮีม อิสมาอีล อิสห๊าก ยะอฺกู๊บ ยูซุฟ ชุไอยบฺ ไอยยู๊บ ธุลกิฟลฺ มูซา ฮารูณ ดาวู๊ด สุไลยมาน อิลยาส อัลยะสะอฺ ยูนุส ซะกะรียา ยะหฺยา อีซา และมุฮัมมัด อะลัยฮิมุศเศศาะตุวัสสลาม
  2. เศาะเหี้ยหฺมุสลิม/กิตาบุลอีมาน/บาบวุญูบุลอิมาน บิริซาละติ นะบียินา มุฮัมมัด   :1/240