การสืบเชื้อสายของท่านนบีมุฮัมหมัด
  จำนวนคนเข้าชม  16695

 

 

การสืบเชื้อสายของท่านนบีมุฮัมหมัด

          ชื่อ มุฮัมมัด บุตรอับดิลลาฮ์ บุตรอัลดิ้ลมุฏฏอลิบ บุตรฮาชิม บุตรอับดิลมานาฟ บุตรกุซ็อย บุตรกิลาบ บุตรมุรเราะฮ์ เชื้อสายของท่านจะไปจบที่อัดนาน ซึ่งเป็นลูกของอิสมาอีล บุตรอิบรอฮีม อะลัยฮิสลาม มารดาของท่านนะบี  ชื่ออามีนะห์ บุตรของวะฮบิ บุตรอับดิมานาฟ บุรซุฮเราะฮ์ บุตรกิล๊าบ บุตรมุรเราะฮ์ (*1*)

          เชื้อสายทางด้านบิดาและมารดา จะสืบสายไปถึงท่านนะบีอิบรอฮีม  ซึ่งเป็นบิดาของบรรดานะบีต่าง ๆ เชื้อสายของท่านนะบี  นั้นถือได้ว่าเป็นเชื้อสายที่มีเกียรติ และดั้งเดิม ซึ่งอัลลอฮ์  ได้ประทานให้ และเลือกท่านเป็นนะบี ท่านได้กล่าวเกี่ยวกับเชื้อสายอันมีเกียรติไว้ว่า :

          แท้จริงอัลลอฮ์  ได้ทรงเลือก กินานะฮ์ มาจากลูกหลานของอิสมาอีล ทรงเลือกกุเรชมาจากกินานะฮ์ เลือกบนีฮาชิมมาจากกุเรช และเลือกฉันมาจากบะนีฮาชิม(*2*)

          ท่านนะบี  เป็นผู้บริสุทธิ์ มาจากจากตระกูลที่บริสุทธิ์ เป็นคนดีที่มาจากตะกูลที่ดี การที่ท่านนะบี มาจากตระกูลที่สูงส่ง ย่อมมีผลหลายประการ เช่น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเผยแพร่อิสลามได้รับความสำเร็จตั้งแต่เริ่มแรก  ทั้งนี้เพราะการมีพรรคพวกนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับชนชาติอาหรับ  จะเห็นได้ว่าผู้ที่เข้ารับอิสลามรุ่นแรกที่ไม่มีพรรคพวก จะโดนทำร้ายมากกว่าผู้อื่น  และท่านนะบีมุฮัมมัด  ก็โดนทำร้ายอย่างรุนแรงจากญาติที่ใกล้ชิด คืออบูละฮับ  แต่ว่าท่านได้รับการปกป้องดูแลอย่างดีจากอบูตอลิบลุงของท่าน จึงทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในการเผยแพร่อิสลามไปได้  และการที่ท่านมาจากตระกูลที่มีเกียรติ ถือว่าเป็นการตอบโต้ผู้ที่กล่าวหาการเผยแพร่ และคำสอนของท่านนะบี เป็นการสะท้อนถึงสภาพสังคมที่แท้จริง เหมือนกับพวกวัตถุนิยมทั่วๆไป ที่การเรียกร้องเป็นการแสดงออกถึงสิ่งที่ต้องทนทุกข์ทรมานในชีวิต ถ้าหากท่านนะบี มาจากตระกูลที่ต่ำต้อยแล้ว ศัตรูของอิสลามจะอ้างทันทีว่า การเผยแพร่อิสลามของท่านเป็นความพยายามเรียกร้องในสิ่งที่ท่านไม่มี  และพวกเขาจะอ้างอีกว่า ความเสมอภาคที่เรียกร้องนั้น คือความพยายามสร้างความน่าเชื่อถือให้กับท่านและพรรคพวกเท่านั้น

ดร.อัดุลลอฮฺ  อิบนุ อับดิรเราะฮ์มาน อัลค็อรอาน

 ...ประเด็นต่างๆในการศึกษาชีวประวัตินะบีมุฮัมมัด 


  1. ซีเราะตุบนิฮิชามโดย มูฮำหมัด มุฮัยยิดดีน อับดุลฮะมีด 1/1อักรอมดิยาอฺ อุมารีย์  อัซซีเราะห์อันนะบะวียะห์อัซเซาะฮีฮะห์ 1/90, 91อิบรอฮีม อะลีย์ 19/20
  2. ดูที่ซอเฮียะห์อัลบุคอรีย์ บาบ ฟะฎออิ้ลนะซับอัล นะบี 


  3.