การเสียชีวิตของผู้เป็นลุง และภรรยาของท่านนบีมุฮัมหมัด
  จำนวนคนเข้าชม  5447

การเสียชีวิตของผู้เป็นลุง และภรรยาของท่านนบีมุฮัมหมัด

          การตัดสัมพันธ์ของพวกกุเรชต่อตระกูลบนีฮาชิมยังไม่ทันจะสิ้นสุด ท่านนะบี ต้องประสบกับการทดสอบอันยิ่งใหญ่ ด้วยการสูญเสีย อบูฏอลิบผู้เป็นลุง และท่านหญิงคอดีญะฮ์ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา ผู้เป็นภรรยา เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นในปีที่สิบภายหลังจากที่ท่านนะบี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเราะซูล และในปีนี้เองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ปีแห่งความเศร้าสลด (อามุลฮุซนิ) เพราะรวมไว้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจ และการถูกทดสอบ ( มุซีบะฮ์ )

          ลุงของท่านนั้นเป็นผู้ค้ำประกันให้ความคุ้มครองปกป้องท่านนะบี จากการคุกคามของพวกกุเรช และให้สัญญากับกลุ่มชนของท่านว่าจะช่วยเหลือสนับสนุนท่านนะบีมุฮัมมัด ผู้เป็นหลานชาย แล้วกลุ่มชนก็สนับสนุนด้วย ทั้งๆที่บางคนเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา  ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่อบีฏอลิบ เมื่ออบูฏอลิบได้เสียชีวิตลง กลุ่มชนของเขาได้เลิกให้ความช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มกันท่านนะบี ให้พ้นจากการคุกคามข่มเหงของพวกกุเรชดังเช่นแต่ก่อน ด้วยเหตุนี้ พวกกุเรชจึงทำร้ายท่านนะบี มากยิ่งกว่าตอนที่ อบูฏอลิบ ยังมีชีวิตอยู่เสียอีก

          สำหรับท่านหญิงคอดีญะฮ์ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา ภรรยาของท่านนะบี มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เชิญชวนสู่อิสลาม ทุกครั้งที่ท่านนะบี ประสบกับความกลุ้มใจ  เศร้าโศกเสียใจ ท่านจะกลับไปหาท่านหญิงคอดีญะฮ์ ซึ่งนางได้ปลอบประโลมและเป็นกำลังใจให้ท่านทำหน้าที่ต่อไป  ด้วยเหตุนี้การจากไปของลุงและภรรยาจึงเป็นการสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับท่านนะบี เป็นอย่างยิ่ง
 
          ภายหลังการตายของอบูฏอลิบผู้เป็นลุง ท่านนะบี ได้พยายามหาผู้ที่ให้การสนับสนุนเพื่อทำหน้าที่เชิญชวนสู่อิสลามต่อไป ท่านจึงเดินทางไปเมือง "ฏออิฟ" โดยหวังว่าชาวเมืองจะให้การช่วยเหลือสนับสนุน แต่ท่านต้องพบกับความผิดหวัง ท่านถูกชาวเมืองเยาะเย้ยถากถาง และได้รับการทำร้ายจากชาวฏออิฟ ท่านนะบี จึงกลับสู่นครมักกะฮ์

          ต่อมาช่วงเทศกาลฮัจญ์ ท่านนะบี ไปพบกับตระกูลต่างๆ แต่ไม่พบว่าจะมีใครให้ความช่วยเหลือสนับสนุนท่านเลย จนกระทั่งอัลลอฮ์ ทรงให้คณะของชาวยัษริบ(มะดีนะฮ์) ซึ่งประกอบไปด้วยชาวเอ๊าซ์ และค็อซร็อจญ์ ได้ศรัทธาต่อท่านนะบี  และทำสัญญาที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนท่าน 
 

ดร.อัดุลลอฮฺ  อิบนุ อับดิรเราะฮ์มาน อัลค็อรอาน

 ...ประเด็นต่างๆในการศึกษาชีวประวัตินะบีมุฮัมมัด