เพราะเธอคือดอกไม้...
  จำนวนคนเข้าชม  9259

 

 

เพราะเธอคือดอกไม้...

อ. ฟูอ๊าด ไวยวรรณจิตร 


          “มุสลีมะฮ์”  คำนี้อาจคุ้นชินกับใครหลายคนที่ได้ชื่อว่า “ผู้หญิงที่นับถือศาสนาอิสลาม” ในสายตาของใครต่อใครหลายคนอาจมองความเป็นมุสลีมะฮ์ ในหลากหลายความคิด แล้วแต่มโนทัศน์ที่จะต่อเติมเสริมแต่ง การให้นิยามต่างๆ บ้างก็มองเป็นผ้าพับไว้ บ้างก็มองเป็นความสวยงาม บ้างก็มองเป็นความโหดร้าย


          โดยเฉพาะประเด็นการให้นิยามใน ความโหดร้าย  คงหนีไม่พ้นการเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับสถานการณ์ตามสื่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน แต่นั่นมิใช่สิ่งสำคัญที่จะบั่นทอนความเป็น มุสลีมะฮ์ ให้ลดน้อยถอยลง ตราบใดที่พวกเธอยังคงยึดมั่นยืนหยัดในศรัทธา การก้าวผ่านของห้วงเวลาจะสะท้อนความเป็นมุสลีมะฮ์ อย่างที่ควรจะเป็นให้ประจักษ์แก่สายตาของคนทั่วโลก


           ความเป็นมุสลีมะฮ์ เปรียบเสมือนสวนดอกไม้  ต้องมีการเพาะพันธุ์ ปลูกเพิ่ม ดูแล เอาใจใส่ จึงจะเป็นสวนดอกไม้ที่สมบูรณ์และมีชีวิตชีวา สร้างความสุขใจให้แก่เจ้าของสวน(ผู้สร้าง) และผู้ที่พบเห็น บรรพบุรุษของเราได้ปลูกดอกไม้ที่งดงามไว้ให้เรามาหลายร้อยปี  ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะลุกขึ้นมา พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ำ ตลอดจนหาต้นกล้าที่แข็งแรงของดอกไม้ มาปลูกทดแทนต้นที่ล้มตายไป วันนี้ดอกไม้กำลังจะกลายพันธุ์เพราะอิทธิพลการนำเข้าดอกไม้จากโลกตะวันตก เราทุกคนคงไม่อยากเห็นดอกไม้ที่ดีเลิศ  ค่อยๆกลายพันธุ์  ค่อยๆเหี่ยวเฉาไปทีละน้อย  เหมือนดอกไม้บางแห่งในสังคมไทยที่ต่างๆ


           ความสวยงาม ความสมบูรณ์ของสวนดอกไม้ ย่อมมิได้ขึ้นอยู่กับความหลากหลายของดอกไม้นานาพันธุ์ แต่สิ่งสำคัญดอกไม้ที่มีอยู่นั้น ควรเป็นดอกไม้ที่พร้อมจะชูช่อความสวยงามและก่อเกิดประโยชน์ให้แก่มวลมนุษย์มากกว่าที่จะปล่อยให้ความสวยงามนั้น เพียงแค่สร้างความพอใจให้ใครต่อใครและพร้อมเด็ดดม เพียงความหอม  เพียงเพื่อสูดดมแล้วเดินจากทิ้งขว้างไว้ตามริมทาง เหลือไว้เพียงความว่างเปล่าของสวนดอกไม้ วันแล้ววันเล่า สร้างความเศร้าหมองให้แก่ผู้พบเห็น


          อย่าลืมว่า...ความสมบูรณ์แห่งอิสลามในคนหนึ่งๆนั้น นอกจากจะปฏิบัติในสิ่งที่อัลอิสลามสั่งใช้ และละทิ้งในสิ่งที่อิสลามสั่งห้ามแล้ว ควรจะละทิ้งสิ่งที่ทำให้ไม่เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมด้วย แล้วเมื่อนั้นเราจะมีดอกไม้ที่เบ่งบานเต็มสวน และจะมีแต่พันธุ์ดอกไม้ที่ควรค่าแก่การรักษาเท่านั้นที่อยู่เต็มสวนดอกไม้ และเธอ มุสลีมะฮ์ คือดอกไม้ที่ควรเบ่งบานทั่วทุกหนแห่งมิใช่แค่ในสังคมไทย


 เพียงเพราะอยากเห็นพวกเธอคือดอกไม้ที่มีค่า......โอ้ มุสลิมะฮ์.... ....น้องสาวในอิสลาม