เข้าใจอิทธิพลครอบครัวเดิม..ลดความขัดแย้งชีวิตสมรส
  จำนวนคนเข้าชม  5077

 

เข้าใจอิทธิพล"ครอบครัวเดิม"..ลดความขัดแย้งชีวิตสมรส

 
       หลังจากแต่งงาน หากมีสักวันที่คุณพบว่า ครอบครัวเดิมของคู่สมรสเข้ามาก้าวก่ายกับครอบครัวใหม่ของคุณมากเกินไป และนำมาซึ่งความไม่สบายใจ เนื่องจากการก้าวก่ายนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหากับชีวิตคู่ได้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น ปัญหา พ่อตาลูกเขย - แม่ผัวลูกสะใภ้, การผูกพันกับครอบครัวเดิมมากเกินไป, การที่ครอบครัวใหม่พึ่งพิงญาติพี่น้องมากเกินไป ฯลฯ
      
       วันนี้เรามีเทคนิคดี ๆ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากสำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาฝากกันค่ะ


       

       ทำความเข้าใจในอิทธิพลของครอบครัวเดิม เพื่อที่คู่สมรสจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

 

       พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพราะเมื่อใดที่คุณทั้งสองมีปัญหา คุณจะได้มีที่พึ่งพิง ที่สำคัญจะทำให้ลูกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับญาติพี่น้องของคุณทั้งสองด้วย และระวังไม่พูดถึงครอบครัวเดิมของกันและกันในแง่ที่ไม่ดีด้วย

 

       มีความผูกพันที่เหมาะสม ในการแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัวใหม่ จะทำให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวเดิมลดลง ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา ดังนั้น เป็นหน้าที่ของคู่สมรสที่จะต้องดูแลรักษาความสัมพันธ์ของทั้งครอบครัวใหม่ และครอบครัวเดิมให้มีความเหมาะสมด้วยค่ะ

 

       มีขอบเขตที่เหมาะสมกับเพื่อนฝูง หรือญาติ เพราะคุณยังต้องคงความสัมพันธ์กับครอบครัวเดิม หรือเพื่อนฝูงเอาไว้ แต่ต้องมีขอบเขตเพื่อไม่ให้พวกเขาเข้ามาก้าวก่ายชีวิตคู่ของคุณด้วยนั่นเอง

 

       อย่าให้เขาเลือกระหว่างคุณกับครอบครัวของเขา ในกรณีที่คุณมีความไม่พอใจหรือขัดแย้งกับครอบครัวเดิมของคนรัก การบังคับให้เขาต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นสิ่งที่คู่สมรสไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เขาเกิดภาวะลำบากใจ

 

       อย่าเข้าไปยุ่งกับความขัดแย้งของครอบครัวเดิมของคนรัก เพราะคุณไม่รู้ความเป็นมาที่แท้จริง อีกทั้งการที่คุณรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นความขัดแย้งหรือปัญหาของครอบครัวเดิมเขา อาจทำให้เขาเกิดความไม่สบายใจในภายหลังได้

 

ควรบอกให้คนรักรู้หากคุณต้องการช่วยเหลือครอบครัวเดิมของคุณ และอธิบายให้เขาเข้าใจ การปิดบังจะทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจกัน

 

  บ้านใครคนนั้นต้องจัดการ ในกรณีที่ญาติพี่น้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามามีปัญหากับครอบครัวใหม่ของคุณ ฝ่ายนั้นต้องเป็นฝ่ายจัดการ

 

        อย่าดึงเครือญาติเข้ามาในความขัดแย้ง เพราะการดึงบุคคลอื่นเข้ามาอาจทำให้ความขัดแย้งนั้นขยายวงกว้างขึ้นไปอีก แต่หากจำเป็นจริง ๆ คน ๆ นั้นควรมีความเป็นกลาง และมีวุฒิภาวะเพียงพอ เพื่อที่เขาจะได้สามารถช่วยเหลือคุณได้จริง ๆ ไม่ใช่เข้ามาเพื่อเพิ่มปัญหาให้กับคุณ

 

       จงมั่นใจในความรักที่คนรักมีต่อคุณ หากเขาหรือเธอรักและปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเขาดี คุณก็ควรจะดีใจว่าคุณได้คู่ชีวิตที่ดีมาเป็นคู่ครอง และมันไม่ได้หมายความว่าคนรักของคุณจะรักคุณน้อยลง การมีความเชื่อมั่นยังแสดงให้เห็นถึงความนับถือตัวเองของคุณ ว่าคุณมีคุณค่าพอที่เขาหรือเธอจะรักด้วยค่ะ
 

 

 manager online / life & family