อัลกรุอ่านคือวิถีชีวิตที่ต้องจดจำ
  จำนวนคนเข้าชม  7874

  


อัลกรุอ่านคือวิถีชีวิตที่ต้องจดจำ


โดย....อิบนุลฮัค


         พวกเราจะปฎิเสธไม่ได้เลยว่าคุณประโยชน์ของการท่องจำอัลกรุอ่านมีค่าต่อวิถีชีวิตมุสลิมอย่างไรบ้าง ? และผลตอบแทนที่บ่าวผู้ศรัทธาจะได้รับอีกนัยหนึ่ง ซึ่งเป็นแกนสำคัญที่เราไม่สามารถทิ้งให้เลือนหายไปจากสังคมเราได้ เพราะนั่นคือรัฐธรรมนูญของชีวิตโลก  อุทยานแห่งการเรียนรู้  คือสุดยอดหนังสือที่มีอยู่ ณ พื้นพิภพ อีกทั้งยังเป็นหนังสือที่คนทุกคนต้องสรรหาและจดจำ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นมุสลิมทั้งหลาย

         อัลกุรอานเป็นสิ่งแรกที่พระองค์อัลลอฮฺประทานให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัด และประชาชาตินี้ และเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่พระองค์โปรดปรานให้แก่ชาวโลกได้ใช้มันเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และเราคงทราบกันดีถึงชะตากรรมของมนุษย์ชาติก่อนหน้า ที่จะประกาศศาสนาอิสลามดีว่า พวกเขาเป็นเช่นไร !


          แต่ครั้นเมื่อพระองค์ทรงประทานคัมภีร์ลงมาแล้วได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัด  เป็นผู้อรรถาธิบายให้แก่ประชาชาติของท่าน ปรากฏว่าประชาชาติต่างๆกลับได้รับความผาสุกและความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นความเจริญที่ไม่มีในที่ใดจะได้รับมาก่อนเช่นดั่งที่อิสลามได้รับ อิสลามได้แผ่ความเมตตาและอำนาจไปถึงสามทวีป ได้แก่ เอเชีย,ยุโรป,แอฟริกา ภายในระยะเวลา 30 ปี ซึ่งในขณะนั้นชาวยุโรปยังคงอยู่บนความป่าเถื่อน 

         และผู้ใดที่ได้รับมัน(อัลกรุอ่าน)เขาย่อมเป็นบุคคลที่มีเกียรติ มากกว่าผู้ใด   แม้กระทั่งตอนที่ร่างของเขาจะถูกยกลงหลุม เขาก็ยังเป็นบุคคลที่มีเกียรติกว่าใครอื่น สังเกตได้จากตอนที่สิ้นสุดสงครามอุฮุด ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้สั่งให้บรรดาศอฮาบะห์ฝังศพของผู้ที่ท่องจำอัลกรุอ่านก่อนผู้อื่น


เช่นเดียวกัน ในวันที่ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเราได้ แม้ทรัพย์สินหรือลูกหลานอันมากมายที่มีก็ไม่สามารถช่วยได้ แต่การท่องจำอัลกุรอานของเขาสามารถช่วยเขาได้แถมยังสามารถช่วยเหลือคนอื่นให้รอดไปกับเขาอีกด้วย ระดับขั้นของเขาในสวนสวรรค์ที่จะได้รับ อยู่ในอายะฮฺสุดท้ายที่เขาอ่านเมื่อตอนเขามีลมหายใจ


อัลลอฮุฮักบัร....มีอันใดอีกใหม? ที่ดีและมีเกียรติไปกว่าชายผู้นี้ คือผู้ที่เรียนอัลกรุอ่านและสอนอัลกรุอ่าน

 

ท่านรอซูล  ได้กล่าวว่า

قال رسول الله [ص]:خيركم من تعلم القرآن وعلمه

“คนที่ดีทีสุดในหมู่พวกท่าน คือ คนที่เรียนอัลกรุอ่าน และสอนมัน”

 

 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

“นักท่องจำอัลกรุอ่านไม่ว่า ณ ที่ใดที่เขายืนอยู่ เขายังคงเป็นดาวที่โดดเด่นกว่าใครอื่นเสมอ”