ภาษาอาหรับ : คำศัพท์ภาษาอาหรับ1 ตัวเลข

วิธีอ่านตัวเลขในภาษาอาหรับ

0   صفر

1   واحد 

2  إثنين

 3   ثلاثة

 4   أربعة

 5   خمسة

 6   ستة

 7   سبعة

 8   ثمانية

 9   تسعة

10   عشرة 

พิมพ์จาก : http://www.islammore.com/main/content.php?category=40&id=475
วันที่ : วันนี้**
มุสลิมไทย http://www.islammore.com