ศาสนา : บิดอะห์ในเดือนรอญับ

บิดอะห์ในเดือนรอญับ


แปลโดย  อบูชีส


คำถาม

          คนบางกลุ่มเจาะจงทำอิบาดะห์บางประการในเดือนรอญับ เช่น การละหมาดร่อฆออิบ และการจัดงานเฉลิมฉลองในคืนที่ 27เดือนร่อญับ ดังกล่าวมีรากฐานมาจากบทบัญญัติหรือไม่ ? ขออัลลอฮ์ตอบแทนท่านด้วยเถิด

 

♥ ท่านเชค อับดุลอะซีซ บิน บาซ ได้ตอบว่า 

         การเจาะจงการละหมาดร่อฆออิบและการจัดงานเฉลิม ฉลองในคืนที่ 27 เดือนร่อญับ ตามที่เขาต่างเชื่อว่าเป็นคืนอิสรออ์และเมียะรอจเกิดขึ้นในคืนดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็น บิดอะห์อุตริกรรม ไม่เป็นสิ่งอนุญาต และไม่มีรากฐานจากบทบัญญัติแต่อย่างใด และบรรดาผู้ตรวจสอบจากเหล่านักวิชาการได้เตือนต่อสิ่งดังกล่าว และเราเองก็ได้เขียนสิ่งดังกล่าวไว้หลายครั้ง และได้ชี้แจงแก่ผู้คนถึงการละหมาดร่อฆออิบว่าเป็นบิดอะห์ คือการละหมาดที่ผู้คนบางกลุ่มได้ทำกันในคืนวันศุกร์แรกของเดือนร่อญับ

          และเช่นเดียวกันการจัดงานเฉลิมฉลองคืนที่ 27 ที่เชื่อกันว่าเป็นคืนอิสรออ์และเมียะรอจ ทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นอุตริกรรมทั้งสิ้น และไม่มีรากฐานจากบทบัญญัติแต่อย่างใด และคืนอิสรออ์และเมียรอจนั้นไม่รู้ว่าเกิดขึ้นคืนไหน ถึงแม้ว่าจะรู้โดยเจาะจง ก็ไม่อนุญาตให้จัดงานขึ้น เพราะท่านนบี  เอง ก็ไม่เคยจัดงานดังกล่าว และเหล่าคอลีฟะห์ที่ทรงคุณธรรมหลังจากท่านนบี ก็ไม่เคยจัดงานดังกล่าว และหากว่าสิ่งดังกล่าวเป็นซุนนะห์ของท่านนบี แล้วไซร้ คนเหล่านั้นก็รุดหน้าปฏิบัติก่อนพวกเรา ความดีงามทั้งหมดคือการปฏิบัติตามแนวทางคนเหล่านั้น

ดังที่อัลลอฮ์ ตะอาลา ตรัสไว้ความว่า

          " บรรดาบรรพชนรุ่นแรกในหมู่ผู้อพยพ(ชาวมุฮาญิรีนจากมักกะฮ์) และในหมู่ผู้ให้ความช่วยเหลือ(ชาวอันศัอรจากมะดีนะฮ์) และบรรดาผู้ดำเนินตามพวกเขาด้วยการทำดีนั้น อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยในพวกเขา และพวกเขาก็พอใจในพระองค์ด้วย และพระองค์ทรงเตรียมไว้ให้พวกเขาแล้ว ซึ่งบรรดาสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง "

(เตาบะห์100)

และฮะดิษซ่อเฮียะห์ จากท่านนบี  กล่าวไว้ว่า

" ใครที่อุตริกรรมในศาสนาของเราโดยที่ไม่มีรูปแบบดังกล่าวในมัน ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกตอบรับ "

และท่านนบี  ยังกล่าวไว้อีกว่า

"ใครที่ปฏิบัติการงานใด(ศาสนา)ที่ไม่ใช่มาจากรูปแนวทางของเรา ถือว่าการงานนั้นโมฆะ"

และท่านนบี  ได้คุฏบะห์ในครั้งหนึ่งว่า

"แท้จริงคำพูดที่ดีที่สุดคือ อัลกุรอาน และแนวทางที่ดีเลิศคือ แนวทางของท่านนบี

และการงานที่เลวร้ายที่สุดคือ การอุตริกรรม และทุกอุตริกรรมคือความหลงผิด"

(รายงานโดยมุสลิม )

         ดังนั้นหน้าที่ของเราชาวมุสลิมคือต้องปฏิบัติตามซุนนะห์และยืนหยัดต่อซุนนะห์ของท่านนบี และสั่งเสียซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งยังเตือนให้ระวังถึงสิ่งที่เป็นอุตริกรรมทั้งหลาย โดยที่อัลลอฮ์ตะอาลา ตรัสไว้ความว่า

 { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى }

"สูเจ้าจงช่วยเหลือกันในเรื่องความดีงามและการยำเกรง"

(อัลมาอิดะห์ 2)

และอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้อีกว่า

 { وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرَ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ }

"ขอสาบานด้วยกาลเวลา แท้จริงมนุษย์นั้น อยู่ในการขาดทุน นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย

 และ ตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรม และตักเตือนกันและกันให้มีความอดทน"

ท่านนบี  กล่าวไว้ว่า "ศาสนาคือการตักเตือน"

ซอฮาบะห์จึงถามว่า ตักเตือนเพื่อใครบ้าง

ท่านร่อซูล  จึงกล่าวว่า เพื่ออัลลอฮ์ เพื่อคัมภีร์ของพระองค์ เพื่อร่อซูลของพระองค์ เพื่อผู้นำมุสลิม เพื่อคนทั่วไป"

(รายงานโดยมุสลิม )

ส่วนอุมเราะห์ในเดือนนี้ ไม่เป็นที่ต้องห้าม ดังที่มีรายงานจาก อิบนุอุมัร ร่อฏิยัลลอฮุอันฮู่มาว่า

"แท้จริงท่านนบี  ทำอุมเราะห์ในเดือนร่อญับ และชาวสลัฟ ก็ทำอุมเราะห์กันในเดือนร่อญับ"

         ดังที่ท่านฮาฟิซอิบนุร่อญับ ร่อฮิมะฮุลลอฮ์ กล่าวไว้ในหนังสือของท่าน (อัลละฏออิฟ) จากท่านอุมัร และลูกชายของท่าน และท่านหญิงอาอิชะห์ ร่อฏิยัลลอฮุ่อันฮุม และได้ถ่ายทอดมาจาก อิบนุซีรีน

"แท้จริงชาวสลัฟก็ทำอุมเราะห์ในเดือนร่อญับ"

 

 

 

 نشرت في ( مجلة الدعوة ) العدد رقم ( 1566 ) في جمادى الآخرة 1417 هـ .

 

 

 


 

พิมพ์จาก : http://www.islammore.com/main/content.php?category=49&id=3185
วันที่ : วันนี้**
มุสลิมไทย http://www.islammore.com