www.islammore.com หน้าแรก | ติดต่อเรา    
ประเด็นร้อน
อัลกุรอาน
อัลฮะดิษ
ฟัตวาปัญหาศาสนา
มุสลิมะฮ์
บทสัมภาษณ์
ประวัติศาสตร์อิสลาม
บทความศาสนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
มุมผู้ที่สนใจอิสลาม
ดาวน์โหลด
บทความวิชาการ
จดหมายจากต่างแดน
ซะกาตวาญิบ
หนังสือที่ต้องอ่าน
โลกมุสลิม
คุตบะฮ์
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 Quran Center เรียนอัลกุรอานออนไลน์ ฟรี ! ! !
 สำหรับผู้ที่อยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดต่อขอรับคัมภีร์อัลกุรอานได้ที่นี่
 สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือแล้ว ขอให้ท่านส่งไปรษณีย์บัตรตอบกลับตามที่อยู่นี้
 ร่วมเขียนบทความเพื่อลงในเว็บไซต์อิสลามมอร์
 โครงการอ่านอัลกุรอานให้จบ หนึ่งเดือนหนึ่งรอบ
อ่านต่อ>>
อิสลามให้หาความรู้
อิสลามให้หาความรู้
การศึกษาในอิสลามถือเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกๆคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่เกี่ยวกับศาสนาและการรู้จักพระเจ้า
สิทธิและหน้าที่ของการเป็นเพื่อนในด้านจิตใจ
สิทธิและหน้าที่ของการเป็นเพื่อนในด้านจิตใจ
 การรักและการคบอย่างจริงใจ โดยสังเกตได้จากการรักกันอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และการรู้สึกโศกเศร้าอันเนื่องจากการพรากจาก
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในอิสลาม
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในอิสลาม
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นปัญหาที่ปรากฎมาช้านาน ทุกยุคทุกสมัย แต่กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาระดับโลกเพราะมีปรากฎให้เห็นมาตลอดทั่วเกือบทุกประเทศทั่วโลก
เป้าหมายการหาความรู้ในอิสลาม
เป้าหมายการหาความรู้ในอิสลาม
หากว่าเราปราศจากความรู้ ชีวิตมนุษย์ที่ปราศจากความรู้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนๆหนึ่งเดินทางในความมืด โดยปราศจากแสงสว่างคอยนำทาง 
สิทธิและหน้าที่ของการเป็นเพื่อนในด้านการเงิน
สิทธิและหน้าที่ของการเป็นเพื่อนในด้านการเงิน
เมื่อท่านสังเกตเห็นพี่น้องมีความจำเป็นและท่านมีทรัพย์สินเหลือพอ ท่านต้องเป็นฝ่ายเข้าเสนอความช่วยเหลือโดยไม่รอให้เขาต้องขอ
มารยาทผู้เรียน
มารยาทผู้เรียน
 ในยุคก่อนนั้น การศึกษาสงวนไว้สำหรับลูกหลานคนมีเงิน มีตำแหน่งอำนาจ เท่านั้น คนธรรมดาทั่วไปไม่มีโอกาสทางการศึกษาจนเมื่ออิสลามได้อุบัติขึ้น 
มารยาทครูผู้สอน
มารยาทครูผู้สอน
เมื่อบรรดาอุละมาอฺ เป็นกลุ่มบุคคลที่จะให้ความผาสุก ด้วยการให้มนุษย์มีความรู้ ในภพดุนยานี้ พวกเขาก็ยังสามารถให้ความผาสุกในภพหน้าได้อีกด้วย
มารยาทการเรียนการศึกษา
มารยาทการเรียนการศึกษา
ศาสนาอิสลามให้ความสำคัญต่อการเรียนการศึกษาเป็นอย่างมาก แม้อัลกุรอานบทแรกที่ถูกประทานมา ยังเอ่ยถึง การอ่าน และปากกา 
กฎว่าด้วยเรื่องการอ้างหลักฐานจากตัวบทศาสนา
กฎว่าด้วยเรื่องการอ้างหลักฐานจากตัวบทศาสนา
ดังนั้นการยอมจำนนต่อคำสั่งใด คำสั่งหนึ่งของอัลลอฮ์ และร่อซูล  จึงถึอว่าเป็นสิ่งจำเป็น ไม่อนุญาตให้มนุษย์คนใดจะมีอิสระในการเลือกว่าจะทำ หรือไม่ทำ
ความรู้ที่ยังประโยชน์
ความรู้ที่ยังประโยชน์
บุคคลผู้มีความรู้ความเข้าใจนั้น คือ บุคคลที่ไม่ปรารถนาในดุนยา มุ่งมาดในอาคิเราะฮฺ มีวิสัยทัศน์อันชัดเจนในเรื่องศาสนาของตน
ใคร คือแบบอย่างในเรื่องศาสนา
ใคร คือแบบอย่างในเรื่องศาสนา
แท้จริงสัจธรรมและทางนำได้วนเวียนอยู่กับบรรดาพวกเขา ไม่ว่าพวกท่านจะย่างกายไปที่ใด และพวกท่านไม่เคยรวมตัวกันอยู่บนความหลงผิด
ผู้รู้ที่สมควรได้รับเกียรติ...
ผู้รู้ที่สมควรได้รับเกียรติ...
ฐานะตำแหน่งของผู้รู้ในอิสลามจึงมีคุณค่า และมีเกีรยติ ณ ที่พระองค์  แต่ผู้สมควรจะได้รับเกียรติ แห่งการสืบสายมรดกนี้ 
สาเหตุของการสุญูดสะหวี่
สาเหตุของการสุญูดสะหวี่
ผู้ที่ละเว้นไม่ปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบเหล่านั้น อาจเป็นไปได้สองลักษณะคือ โดยตั้งใจและโดยหลงลืม หากละทิ้งโดยตั้งใจละหมาดของเขาเสีย
การสุญูดสะห์วี่
การสุญูดสะห์วี่
การสุญูดสะห์วี่จึงหมายถึง การสุญูดที่ศาสนากำหนดให้กระทำเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องอันเกิดจากการหลงลืมที่เกิดขึ้นในขณะละหมาดนั้น
ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการซิกรุ้ลลอฮ์และการดุอาอ์หลังละหมาด
ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการซิกรุ้ลลอฮ์และการดุอาอ์หลังละหมาด
แท้จริงพวกท่านมิได้ วิงวอนขอต่อผู้ที่หูหนวกหรืออยู่ลับหลัง แท้จริงพระองค์ทรงอยู่ กับพวกท่าน พระองค์ทรงได้ยินและอยู่ใกล้ ผู้ทรงมีพระนามอันจำเริญและสูงส่งยิ่ง
วะสะฏียะฮฺ ด้านความปานลางและความสมดุล
วะสะฏียะฮฺ ด้านความปานลางและความสมดุล
“อุมมะตัน วะสะฏอ” คือประชาชาติที่หลักความเชื่อ (อะกีดะฮฺ) และบทบัญญัติ (ชะรีอะฮฺ) ของพวกเขามีความโดดเด่นด้านความปานกลางระหว่างสองขั้วลบของความเลยเถิด
วะสะฏอ : ความเที่ยงธรรม
วะสะฏอ : ความเที่ยงธรรม
รากฐานของ วะสะฏียะฮฺ คือความเที่ยงธรรม โดยที่นโยบายของอัลกุรอานและสุนนะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วางอยู่บนหลักแห่งความเที่ยงธรรม
สิ่งล้ำค่าอันใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความรู้
สิ่งล้ำค่าอันใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความรู้
ความรู้ คือ ยากันลืม คือ หนทางสู่ความสำเร็จ เป็นหนทางสู่สวนสวรรค์ เป็นเกียรติของเจ้าตัว เป็นเส้นทางบารอกะฮฺ ให้เกิดผลบุญอยู่ตลอดกาล
เชื่อตามการวินิจฉัยของนักวิชาการ ?
เชื่อตามการวินิจฉัยของนักวิชาการ ?
แท้จริงผู้ที่ถูกต้องจากพวกเขานั้นมีคนเดียว และหากไม่ชัดเจนก็ตาม และแท้จริงทั้งหมดในหมู่พวกเขาผิดพลาด ยกเว้น คนเดียว
การฝังศพ และ การเยี่ยมสุสาน
การฝังศพ และ การเยี่ยมสุสาน
ส่วนการทำหลุมศพให้สูงเด่น การก่อสิ่งปลูกสร้างหรือทำโดมหลังคาเหนือหลุมศพนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีในแบบฉบับของท่านนบี
การละหมาดญะนาซะฮฺ
การละหมาดญะนาซะฮฺ
ในขณะที่หนี้สินนั้นจะยังคงติดตัวผู้ตาย โดยเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าหนี้ดังกล่าวจะได้รับการชดใช้สะสาง
การจัดการศพ
การจัดการศพ
ท่านยังใช้ให้ผู้ที่อยู่กับผู้ป่วยใกล้ตายสอนให้เขากล่าวชะฮาดะฮฺปฏิญาณว่า “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ” เป็นคำกล่าวสุดท้ายก่อนสิ้นลมหายใจ
เตือนไม่ให้เกียจคร้าน
เตือนไม่ให้เกียจคร้าน
หนึ่งในลักษณะนิสัยที่อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์รังเกียจคือ ความเกียจคร้าน
ทางสายกลางแท้ และ ทางสายกลางเทียม
ทางสายกลางแท้ และ ทางสายกลางเทียม
“วะซะฏียะฮฺ” นั้น เป็นอีกคำหนึ่งที่ถูกยกขึ้นมาใช้ตามวิธีการ ในการลวงหลอกเพื่อปลุกปั่นกระแส “หลับตาหนึ่งข้างแล้วจับมือกัน”
อะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮ์ ไม่เกี่ยวข้องกับ อะชาอิเราะฮ์ (3)
อะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮ์ ไม่เกี่ยวข้องกับ อะชาอิเราะฮ์ (3)
คนพวกนี้เขามองกันว่า การจับอาวุธขึ้นมาประหัตประหารชาวกิบละฮฺเป็นเรื่องที่ทำได้ 
<< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - >>
หน้าแรก | ติดต่อเรา  | ประเด็นร้อน  | อัลกุรอาน  | อัลฮะดิษ  | ฟัตวาปัญหาศาสนา  | มุสลิมะฮ์  | บทสัมภาษณ์  | ประวัติศาสตร์อิสลาม  | บทความศาสนา  | ข่าวประชาสัมพันธ์  | มุมผู้ที่สนใจอิสลาม  | ดาวน์โหลด  | บทความวิชาการ  | จดหมายจากต่างแดน  | ซะกาตวาญิบ  | หนังสือที่ต้องอ่าน  | โลกมุสลิม  | คุตบะฮ์  | ร่วมแสดงความคิดเห็น
Copyrights 2011 www.islammore.com All Rights Reserved.
           
 STATS: counter