ความเคลือบแคลงสงสัย
  จำนวนคนเข้าชม  4852

ความเคลือบแคลงสงสัย


แปลและเรียบเรียงโดย : ซาฮาร์


          ผลกระทบอันร้ายแรงที่สุดของ วาซวาซา คือการทำให้คนๆหนึ่งเกิดความเคลือบแคลงสงสัย เริ่มต้นจากจิตใจของเขาถูกรบกวนด้วยความคิดอันชั่วร้ายเกี่ยวกับครอบครัวของเขา และแผ่ขยายไปสู่สังคมที่เขาอยู่ และหากเขายังคงปล่อยให้มันแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆในหัวใจของเขาแล้วละก็ เขาก็จะตกลงไปสู่การเคลือบแคลงสงสัยในอัลลอฮ์ คัมภีร์อัลกุรอานและรอซูลของพระองค์ ตลอดจนถึงเหล่าบรรดาเศาะฮาบะห์ และความเคลือบแคลงสงสัยนี้เองเป็นเหตุนำพาให้เขากลายเป็นผู้ปฏิเสธไป

 

"คัมภีร์นี้ ไม่มีความสงสัยใด ๆ ในนั้น เป็นคำแนะนำสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงเท่านั้น"

(ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 2)

และอัลลอฮ์ ตรัสไว้ความว่า

"ความจริงนั้นมาจากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า ดังนั้นเจ้าอย่าได้อยู่ในหมู่ผู้สงสัยเป็นอันขาด"

(ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 147)


          ความเคลือบแคลงสงสัยนั้นมาจาก ชัยตอน โดยที่ชัยตอนนั้นจะเริ่มจุดความเคลือบแคงสงสัยเพียงจุดเล็กๆนี้ให้เกิดขึ้นในใจของผู้ศรัทธา และตราบใดที่เขาผู้นั้นเปิดโอกาสให้แก่ชัยตอนอยู่ มันจะนำพาเขาให้ตกลงไปหนทางลงสู่นรกที่สมบูรณ์ทั้งเจ็ดขั้น และมันจะไม่นำพาผู้ศรัทธาให้ตกลงไปน้อยกว่านี้ และมันก็จะเยาะเย้ยแก่ศรัทธาชนผู้นั้นว่า “เจ้าจมลึกลงสู่ก้นเหวของนรกด้วยตัวของเจ้าเอง ฉันทำสิ่งใดให้เจ้าอย่างงั้นหรือ”

 

"และชัยฎอนได้กล่าวเมื่อการงานได้ถูกตัดสินแล้วว่า

“แท้จริงอัลลอฮได้ทรงสัญญาพวกท่านซึ่งเป็นสัญญาแห่งความจริง  และฉันได้สัญญาพวกท่านแล้วฉันได้บิดพลิ้วพวกท่าน

ฉันไม่มีอำนาจใดๆ เหนือพวกท่าน นอกจากฉันได้เรียกร้องพวกท่าน แล้วพวกท่านก็ตอบสนองฉัน 

ดังนั้นพวกท่านอย่าได้ประณามฉัน แต่ทว่าจงประณามตัวพวกท่านเอง 

ฉันไม่อาจร้องทุกข์แทนพวกท่านได้ และพวกท่านก็ไม่อาจ ร้องทุกข์แทนฉัน (จากการลงโทษของอัลลอฮ) ได้

แท้จริงฉันได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่พวกท่านตั้งฉันให้เป็นภาคี (กับอัลลอฮ) แต่ก่อนนี้

แท้จริงบรรดาผู้อธรรมนั้น สำหรับพวกเขาคือการลงโทษอย่างเจ็บปวด”

(ซูเราะฮฺ อิบรอฮีม : 22)

          ความเคลือบแคลงสงสัยถูกขับเคลื่อนด้วย วาซวาซา ทางความคิดของผู้ที่เคลือบแคลงสงสัยในอัลลอฮ์  และบ่าวของพระองค์ ซึ่งเริ่มด้วยจุดเล็กๆ และเลื่อนระดับขึ้นไปเรื่อยๆ จนเขาไม่อาจหยุดยั้งมันได้