สตรีกับการเรียนรู้
  จำนวนคนเข้าชม  6089

 

สตรีกับการเรียนรู้

 

เขียนโดย : อบูอัดนาน อะหมัด อัลฟารีตี

 

จากอับดิลลาฮฺ บิน อบีมุลัยกะฮฺ กล่าวว่า
 

“แท้จริงท่านหญิงอาอิชะฮฺ ภรรยาของท่านนบีมุฮัมหมัด นั้น เมื่อใดที่เธอฟังเรื่องหนึ่งและไม่เข้าใจ ท่านหญิงก็จะทบทวนมันจนกระทั่งเข้าใจอย่างถ่องแท้”

(รายงานโดยบุคอรี : 1/196)


บทเรียนจากอัลฮะดิษ

 

 * ความประเสริฐของท่านหญิงอาอิชะฮฺ ผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “อาลิมะฮฺ ฟะกีฮะฮฺ (ปราชญ์สตรีผู้รอบรู้อย่างลึกซึ้ง)”

 

 * ส่งเสริมให้สตรีมุสลิมเล่าเรียนและศึกษาหาความรู้

 

 * การทบทวนและสอบถามปัญหาต่างๆ ทางศาสนาที่ยังไม่กระจ่าง เป็นวิธีการศึกษาอย่างหนึ่งในอิสลาม อัลลอฮฺตรัสความว่า

 

“จงถามบรรดาผู้รู้ หากว่าสูเจ้าไม่รู้”

(กุรอานซูเราะฮฺอันนะฮฺลิ : 43)

จงเอาแบบอย่างจากสตรีชาวอันศอรฺ  ท่านหญิงอาอิชะฮฺ กล่าวว่า

“ผู้หญิงที่ดีที่สุด คือ ผู้หญิงชาวอันศอรฺ เนื่องจากความอายมิอาจยับยั้งพวกนาง จากการเรียนรู้ศาสนา”

(รายงานโดยบุคอรี : 1/228)

บทเรียนจากอัลฮะดิษ

 * การสรรเสริญคนหนึ่งคนใดหรือชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด เพื่อจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำ เพื่อให้ผู้อื่นเกิดการสำนึกและเลียนแบบ

 * ฮะดิษบอกให้รู้ถึงความดีของสตรีชาวอันศอรฺ (สตรีชาวอันศอรฺ หมายถึง ผู้หญิงมุสลิมชาวมะดีนะฮฺ)

 * เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของท่านหญิงอาอิชะฮฺ ภรรยาท่านรอซูล ซึ่งรอบรู้สถานการณ์และความเป็นไปของผู้หญิงในสมัยนั้น

 * ความประเสริฐของผู้หญิงที่ใฝ่รู้ในเรื่องศาสนา

 * การ “ตะฟักกุฮฺ ฟิดดีน : การศึกษาศาสนาอย่างลึกซึ้ง” เป็นหน้าที่หนึ่งของมุสลิมะฮฺ

 * ส่งเสริมให้อุทิศตน เสียสละในการปฏิบัติศาสนา

 * ความอายที่ไม่ถูกต้องเป็นอุปสรรคในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี และความเจริญก้าวหน้า

 * ส่งเสริมให้ผู้หญิงแสวงหาความประเสริฐผ่านการ “ตะฟักกุฮฺ ฟิดดีน : การศึกษาศาสนาอย่างลึกซึ้ง

 * อิสลามมาเพื่อขจัดความไม่รู้หนังสือทั้งในหมู่ผู้หญิงและผู้ชาย

 * ให้ถือเอาผู้หญิงชาวอันศอรฺเป็นตัวอย่าง ซึ่งความอายไม่ได้เป็นสิ่งสกัดกั้นการแสวงหาความรู้ในทางศาสนาแต่อย่างใด

 

 

 

ที่มา : หนังสือ “ช่อบุปผชาติ แด่…สตรีมุสลิม”
 

แปลโดย : มันศูร อับดุลลอฮฺ