ฮะยาอ์ (ความละอาย)
  จำนวนคนเข้าชม  6513

 

ฮะยาอ์ (ความละอาย)

 

ดร.มุฮัมมัด บินมุซัฟฟิรฺ บินฮุเซน อัฏเฏาะวีล อัซซะฮฺรอนี


 

          ฮะยาอ์ (ความละอาย) เป็นลักษณะอันดีงามอย่างหนึ่ง มันป้องกันคนมิให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และคุ้มครองเขาให้พ้นจากการตกลงไปสู่โลกแห่งความชั่วและการสร้างความเสียหาย

 

          ฮะยาอ์ (ความละอาย) คือ การงดเว้นจากการทำสิ่งใดที่จิตใจไม่ยอมรับและสามัญสำนึกปฏิเสธ มันเป็นการงดเว้นจากการทำสิ่งที่ทั้งพระผู้ทรงสร้างและมนุษย์ไม่พึงพอใจ ดังนั้น ฮะยาอ์จึงเป็นผู้คุ้มครองคนไม่ให้ก้าวข้ามขอบเขตของอิสลาม

 

   ฮะยาอ์ (ความละอาย) เป็นข้อพิสูจน์อันชัดเจนว่า ใครคนใดมีลักษณะทางศีลธรรมและความศรัทธาอย่างไร ? ท่านนบีมุฮัมหมัด  ได้กล่าวว่า
 

“ความละอายเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา”
 

(บันทึกโดยอัตติรฺมีซี)
 

ในอีกฮะดิษหนึ่ง ท่านกล่าวว่า
 

“หนึ่งในคำสอนของบรรดานบีที่มายังผู้คนก็คือ ถ้าท่านไม่รู้สึกละอาย ดังนั้น จะทำอะไรก็ทำไปตามที่ท่านต้องการ”

(บันทึกโดยอัลบุคอรี)

        ผู้ศรัทธาต้องมีคุณสมบัติแห่งความละอายนี้โดยการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมหมัด  ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องความละอาย อบูสะอี๊ด อัลคุดรี กล่าวถึงท่านนบีมุฮัมหมัด  ว่า

“ท่านนบี  มีความละอายมากกว่าหญิงสาวบริสุทธิ์ในห้องส่วนตัวของเธอเสียอีก

และถ้าท่านเห็นสิ่งใดที่ท่านไม่ชอบ เราจะเห็นความรู้สึกนั้นบนใบหน้าของท่าน”

(บันทึกโดยอัลบุคอรี)

          อิสลามส่งเสริมคนให้ปฏิบัติคุณธรรมแห่งความละอาย และท่านนบี  ได้อธิบายว่า ลักษณะนิสัยอันสูงส่งและดีงามนี้เป็นลักษณะอันโดดเด่นที่ทำให้เห็นอิสลามได้เด่นชัด ท่านกล่าวว่า

“ทุกศาสนามีจริยธรรมของตนเอง และจริยธรรมของอิสลาม คือ ฮะยาฮ์(ความละอาย)”

(บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ)


         ฮะยาอ์(ความละอาย)ที่ถูกอ้างถึงในฮะดิษของท่านนบี  นั้น “ไม่ได้นำสิ่งใดมา นอกไปจากความดี” (บันทึกโดยอัลบุคอรี) มันเป็นหนทางหนึ่งที่นำพามนุษย์ไปสู่สวรรค์โดยพระประสงค์ของอัลลอฮฺ  ในทำนองเดียวกัน การไม่มีความละอายก็นำพามนุษย์ไปสู่นรก

ดังที่ปรากฏอยู่ในฮะดิษที่รายงานโดยอบูฮุรอยเราะฮฺว่า

“ความละอายเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา และความศรัทธาที่สมบูรณ์อยู่บนสวรรค์

แต่ความลามกเป็นส่วนหนึ่งของความหยาบกระด้างของหัวใจ และความหยาบกระด้างของหัวใจอยู่ในนรก”

(บันทึกโดยอัตติรฺมีซี)

อบูฮุรอยเราะฮฺยืนยันความหมายเดียวกันนี้ไว้ในอีกฮะดิษหนึ่งซึ่งท่านนบี  กล่าวว่า

“ความศรัทธามีมากกว่า 60 สาขา ที่ดีที่สุดของมันคือ

ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ (ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะ นอกจากอัลลอฮฺ)

ที่ต่ำที่สุดของมัน ก็คือการเอาสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากทางเดิน และฮะยาอ์เป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา”

(บันทึกโดยอัลบุคอรี)

         อับดุลลอฮฺ บินอุมัรฺ รายงานว่า ครั้งหนึ่งท่านนบี  ได้เดินผ่านชาวอันซอรีคนหนึ่ง ซึ่งกำลังตักเตือนพี่น้องของเขาเกี่ยวกับเรื่องความละอาย เมื่อเห็นเช่นนั้นท่านนบี  จึงกล่าวว่า

“ปล่อยเขา เพราะความละอายเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา”

(บันทึกโดยอัลบุคอรี และอิมามมาลิกใน “มุวัฏเฏาะอฺ”)

ท่านนบี  ยังได้กล่าวอีกว่า

“มีลักษณะ 5 ประการ ที่อาจถูกเรียกว่าซุนนะฮฺ (การปฏิบัติ) ของบรรดารอซูลของอัลลอฮฺ นั่นคือ

ความละอาย ความอดทนอดกลั้น การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศ น้ำหอม และการแต่งงาน”

(บันทึกโดยอัตติรฺมีซี และอัลอัลบานี ใน “อิรฺวาอฺ อัลฆอลีล” 1/117)


        ความละอาย (ฮะยาอ์) เป็นคุณลักษณะอันน่ายกย่องที่อัลลอฮฺ  ทรงรักที่จะเห็นในมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างมา และใครก็ตามที่อัลลอฮฺทรงรักก็จะเป็นที่รักของผู้คนด้วย

อิบนุอับบาส รายงานว่า ท่านนบี  ได้พูดกับคนผู้หนึ่งที่นั่งรวมอยู่กับท่านว่า

“ท่านมีลักษณะ 2 ประการที่อัลลอฮฺทรงรัก นั่นคือ ความอดทนอดกลั้น และความละอาย” 

 

(บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ)

 


ที่มา : Healing of the heart (การเยียวยาหัวใจ)
 

บรรจง บินกาซัน, ผู้แปล