บุตรที่เกิดจากการซินา
  จำนวนคนเข้าชม  6537

 

บุตรที่เกิดจากการซินา

 

อาบีดีณ   โยธาสมุทร   แปลและเรียบเรียง

 

คำถาม 1 : ฮุก่มเรื่องการทำอะกีเกาะฮฺให้เด็กที่เกิดจากการซินา

 

         จะอนุญาตให้ผู้เป็นมารดาทำอะกีเกาะฮฺให้บุตรของนางที่เกิดจากการซินาได้หรือไม่ ? และบุตรคนดังกล่าวมีสิทธิในการได้รับค่าเลี้ยงดูหรือไม่ ?

 

ตอบคำถามโดย เชค บินบ๊าซ

 

         นั่นคือสิทธิ์ที่ต้องกระทำเช่นนั้น  และถือเป็นสิ่งที่ชอบให้กระทำสำหรับเธอในการที่จะทำอะกีเกาะฮฺให้แก่บุตรของนาง และยังเป็นหน้าที่ของมารดาที่จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูแก่บุตรคนนี้อีกด้วย ถ้าหากเธอมีความสามารถ แต่ในกรณีที่ไม่สามารถก็ให้เธอส่งมอบเด็กให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กของทางรัฐ และเมื่อใดที่มีความสามารถก็ให้เธอทำการเลี้ยงดูเด็กเอง และทำดีกับเขา และทำอะกีเกาะฮฺให้ด้วย และยังเป็นหน้าที่ของมารดาที่จะต้องอบรมเลี้ยงดูเด็ก และจะต้องสำนึกผิดกลับตัวในสิ่งที่ได้ทำลงไป(ซินา) และเด็กคนนี้จะถูกนับทายาทสืบถึงแม่ 

 

          ส่วนคนที่กระทำการซินากับเธอนั้น(ฝ่ายชาย) เป็นหน้าที่ๆ จะต้องสำนึกผิดกลับตัวเสีย ส่วนเรื่องการจ่ายค่าเลี้ยงดูนั้นไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายชาย และเด็กก็ไม่ใช่ทายาทของฝ่ายชาย  แต่เป็นทายาทของการซินา หน้าที่ของเขาคือ ต้องสำนึกผิดและกลับตัวสู่อัลลอฮฺ ส่วนเด็กนั้นเป็นทายาทของแม่เด็ก และถูกสืบเชื้อสายกลับไปหาเธอ และแม่เด็กจะต้องรับผิดชอบเรื่องค่าเลี้ยงดูเด็กที่เกิดจากการซินา ซึ่งถูกสืบเชื้อสายกลับไปหามารดา แม้ว่าทางฝ่ายชายจะรับว่าเป็นลูกก็ตาม


 

 

คำถามที่ 2 : การตั้งครรภ์ของคู่หมั้นก่อนการสมรส

 

         พวกเราปรารถนาให้ท่านช่วยทำการชี้ขาดให้แก่พวกเราในกรณีของคนๆ หนึ่งที่ไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคู่หมั้นของตนก่อนที่จะมีการทำสัญญาสมรส และปรากฏว่าเธอตั้งครรภ์จากเขา ฝ่ายหญิงจึงบอกให้คู่หมั้นได้รับทราบ ฝ่ายชายจึงรีบเร่งกระทำการให้สัญญาเพื่อการสมรสเสร็จสมบูรณ์ขึ้นโดยเร็ว หลังจากนั้นอัลลอฮฺก็ได้ประทานบุตรให้แก่พวกเขา

 

        ข้อชี้ขาดทางบทบัญญัติเกี่ยวกับบุตรผู้นี้คืออะไร ?  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ทางฝ่ายบิดาเองก็แสดงความรับผิดชอบและให้การยอมรับในตัวบุตรแล้ว ?

 

คำตอบของท่านเชค บินบ๊าซ

 

        เด็กคนนี้คือ ทายาทของการซินา ทั้งนี้เนื่องจากการสัมพันธ์ลึกซึ้งที่เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงก่อนที่พันธะสัญญาจะสำเร็จขึ้นโดยสมบูรณ์  และถือเป็นเรื่องเลวทราม เป็นการทำซินา ด้วยเหตุนี้ เด็กคนนี้จึงไม่ถูกนับเป็นเชื้อสายของบิดาและไม่ใช่ทายาทของบิดา แต่เด็กคนดังกล่าวจะถูกสืบเชื้อสายกลับไปหาผู้เป็นมารดาของตนแทน หรืออาจทำการอ้างอิงเชื้อสายกลับไปหา อับดุลลอฮฺ ,อับดุลละตี้ฟ หรืออับดุ้ลมาลิกก็ได้ โดยให้เป็นการอ้างเพื่อการปกปิดความลับให้แก่เด็กในภายภาคหน้าต่อไป 

         อย่างไรก็ตามประเด็นก็คือ เด็กคนนี้ไม่ถูกนับว่าเป็นเชื้อสายของผู้เป็นบิดา เนื่องจากเด็กเป็นทายาทของการซินา ฉะนั้นเด็กคนดังกล่าวจะถูกให้สืบสกุลกลับไปหาผู้เป็นมารดาและถูกผนวกเข้ากับนางแทน และยังเป็นหน้าที่ของบุคคลคู่นี้ที่จะต้องทำการสำนึกผิดกลับตัวด้วยกันทั้งคู่ ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ทั้งคู่จะต้องสำนึกผิดและกลับตัวสู่ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และให้กระทำการสมรสขึ้นเสียใหม่ เนื่องจากพันธะสัญญานั้นมีขึ้นในช่วงที่ฝ่ายหญิงกำลังตั้งครรภ์จากการซินา ดังนั้นจึงถือเป็นการจำเป็นที่จะต้องให้มีการสมรสขึ้นใหม่หลังจากที่นางได้คลอดบุตรเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้เป็นผู้ปกครองทำการจัดการให้มีการสมรสขึ้นใหม่ภายหลังจากที่ทั้งคู่ได้สำนึกผิดกลับตัวสู่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เป็นที่เรียบร้อย  

และพวกเราวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺให้พระองค์ประทานการชี้นำและอำนวยความสำเร็จสู่การกลับตัวอันบริสุทธิ์ให้แก่ทุกท่านด้วย

ถามต่อ : และถ้าหากในกรณีที่ทั้งคู่ยังไม่ได้ทำการสมรสกันใหม่จนปัจจุบัน จะต้องให้ทั้งคู่แยกกันเลยหรือไม่ ?

        เป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องแยกตนออกจากฝ่ายหญิง และหักห้ามตนจนกว่าจะมีการสมรสเกิดขึ้นใหม่ เขาต้องหักห้ามตนและยุติการติดต่อกับนางจนกว่าจะมีการสมรสเกิดขึ้นใหม่ โดยผู้เป็นผู้ปกครองของนาง และทายาทของการซินาจะถูกสืบเชื้อสายกลับไปหามารดาของเด็ก


 

 

 

ที่มาจาก  http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=140349