บท ทด สอบ
  จำนวนคนเข้าชม  3881

 

บ ท  ท ด  ส อ บ

 

 โดย เชค อับดุรร่อซ๊าก บิน อับดุลมุซิน อัลอับบาด

แปลและเรียบเรียงโดย อับดุลวาเฮด สุคนธา 


มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺผู้อภิบาลแห่งสากลโลก
 

         แท้จริงการใช้ชีวิตบนโลกนี้ล้วนเต็มไปด้วยบททดสอบจากอัลลอฮฺ ตะอาลา โลกนี้คือบ้านหรือสนามแห่งการทดสอบ การใช้ชีวิตในโลกดุนยาไม่มีอันใดเลยเว้นแต่การทดสอบจากอัลลอฮฺ  ดังที่อัลลอฮฺ  ตรัสความว่า

 

“และสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลาย และสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ

เพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนบรรดาผู้กระทำความชั่วตามที่พวกเขาประพฤติ

และจะทรงตอบแทนบรรดาผู้กระทำความดีด้วยความดี” 
 

(อัน-นัจญ์มฺ 31)
 

อัลลอฮฺ  ตรัสความว่า

 

“ทุกชีวิตย่อมต้องลิ้มรสแห่งความตาย และเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยความชั่วและความดี

และพวกเจ้าต้องกลับไปหาเราอย่างแน่นอน” 
 

(อัล-อัมบิยาอ์ : 3)

 

          การทดสอบในโลกนี้ บางครั้งถูกทดสอบจากความดี ความสุข บางครั้งถูกทดสอบจากความผิด ความชั่วร้าย ภัยบาลาต่างๆมากมาย ตามความประสงค์ของอัลลอฮฺ  การถูกทดสอบการมีสุขภาพดี ด้วยกับการป่วย เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานา ถูกทดสอบความร่ำรวยด้วยกับความยากจน แร้นแค้น แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นจะถูกทดสอบทั้งสองด้าน ทั้ง ความสุขและทุกข์ ซึ่งในการถูกทดสอบนั้นย่อมมีความดีมากมายในในการทดสอบนั้นๆ

 

((عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ !! لَا يَقْضِي اللَّهُ لَهُ شَيْئًا إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ ))
 

"น่าแปลกยิ่งนัก สำหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้น

แท้จริง อัลลอฮฺไม่ทดสอบสิ่งใดๆแก่บ่าวของพระองค์เว้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขา"

 

          คำว่า  شَيْئًا  ทุกสิ่ง ในสำนวนตัวบทที่ท่านนบี กล่าวเอาไว้ ในสำนวนนี้ ครอบคลุม ทุกๆสิ่ง จะถูกทดสอบ ความสุข ความทุกข์ และผู้ศรัทธานั้นย่อมได้รับความดีจากการทดสอบจากพระองค์ ฉะนั้นหากอัลลอฮฺ  ทรงทดสอบบ่าวผู้ศรัทธาด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บ ความยากลำบาก ความยากจน สิ่งสำคัญสำหรับทดสอบนั้นคือ ความอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะความอดทนนั้นคือเส้นทางสู่ชัยชนะอย่างแน่นอน ครั้งเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮฺ  ทดสอบบ่าวของ พระองค์จากความทุกข์ ความสุข สุขภาพที่ดี ความร่ำรวย นี้คือสิ่งที่พระองค์จะทดสอบบ่าวของพระองค์ เรานั้นจะได้รับถึงชัยชนะหากเรานั้นเป็นผู้ที่อดทน และได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้หนึ่งในบรรดาผู้ที่ขอบคุณทั้งหลาย

 

         “น่าแปลกยิ่งนัก สำหรับกิจการงานของผู้ศรัทธา ในทุกๆเรื่องล้วนเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาไม่มีผู้ใดนอกจากผู้ศรัทธาเท่านั้น หากว่าสิ่งใดมาประสบจากเรื่องที่ดี จงขอบคุณต่ออัลลอฮฺ มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขา หากสิ่งใดมาประสบเป็นสิ่งที่ไม่ดี จงอดทน มันจะเป็นเป็นเรื่องดีสำหรับเขา”

          จุดสำคัญของบททดสอบนั้นคือ ความอดทน หากเราอดทนต่อสิ่งที่ถูกทดสอบถือได้ว่าเรานั้น คือ ผู้ได้รับชัยชนะ ได้รับผลตอบแทนอย่างแน่นอน หากเราได้รับความดี จงขอบคุณต่ออัลลอฮฺ เรานั้นถูกเรียกว่าผู้ที่ขอบคุณต่อพระองค์ ซึ่งมันอยู่ระหว่างการอดทน การขอบคุณ อัลลอฮฺ  ตรัสความว่า

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

“แท้จริง ในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่บรรดาผู้อดทนผู้ขอบคุณทุกคน” 

(ลุกมาน 31)

         จำเป็นแก่ผู้ศรัทธานั้นต้องรู้ถึงความเมตตาของอัลลอฮฺ ตะอาลา ในสิ่งที่พระองค์ประทานลงมาให้กับบ่าวของพระองค์ทั้งดีและไม่ดี รวมถึงการทดสอบจากพระองค์ เรื่องของทรัพย์สิน สุขภาพ การค้าขาย ตลอดจนบรรดาลูกหลาน และสิ่งอื่นปัจจัยยังชีพต่างๆ จำเป็นสำหรับเรานั้น เราจะต้อง พึงพอใจต่อสิ่งที่พระองค์ทรงทดสอบ ซึ่งการทดสอบจากอัลลอฮฺ  มิได้บ่งถึงการสร้างความแร้นแค้น นำความทุกข์ยากแก่บ่าว ในเรื่องทรัพย์สิน โรคภัยไข้เจ็บ และนำมาซึ่งความกริ้วโกรธต่อพระองค์ ดูถูก ด่าท่อ พระองค์  นี่คือ การกระทำที่ไม่ถูกต้อง เป็นการปฏิเสธในสิ่งที่อัลลอฮฺ  ทรงกำหนด อัลลอฮฺ  ตรัสความว่า

“ส่วนมนุษย์นั้น เมื่อพระเจ้าของเขาทรงทดสอบเขา โดยทรงให้เกียรติเขาและทรงโปรดปรานเขา

เขาก็จะกล่าวว่าพระเจ้าของฉันทรงยกย่องฉัน” 

(อัลฟัจญ์รฺ 15)

“แต่ครั้งเมื่อพระองค์ทรงทดสอบเขา ทรงให้การครองชีพของเขาเป็นที่คับแคบแก่เขา

เขาก็จะกล่าวว่า พระเจ้าของฉันทรงเหยียดหยามฉัน” 

(อัลฟัจญ์รฺ 16)

          อัลลอฮฺ กล่าว  كَلَّا   ไว้ในอายะข้างต้น การปฏิเสธ การคิดไม่ได้ต่อพระองค์ ในคำกล่าวของพระองค์ "กัลลา" หมายถึง ความมีเมตตา กรุณาปราณีแก่ปวงบ่าวของพระองค์ทุกคน ด้านทรัพย์สิน เงินทอง สุขภาพ พลานามัยที่ดี ดังกล่าวนี้ ไม่ใช่หลักฐานเขาจะมากล่าวอ้างต่ออัลลอฮฺ  ต่อความไม่พึงประสงค์ที่พระองค์ให้ประสบแก่เขาจากการทดสอบ หรือการที่อัลลอฮฺ  ทรงทดสอบเขาให้เกิดความทุกข์ยาก แร้นแค้น ไม่ใช่หลักฐานจะมาอ้างในการกล่าวตำหนิต่อพระองค์ แท้จริงทุกการทดสอบจากอัลลอฮฺ  ล้วนแล้วนำมาซึ่งความดีทั้งมวล ทั้งความสุข และความทุกข์ยาก

        มีความเห็นไม่ตรงกันระหว่างผู้รู้ ในเรื่องของ(บุคคลที่มีความประเสริฐ ณ อัลลอฮ์ ระหว่าง คนรวย ที่ขอบคุณ กับ คนจนที่อดทน) แต่คุณลักษณะที่เป็นที่รักยิ่ง ณ ที่ อัลลอฮฺ คือบุคคลที่มีความยำเกรง ตักวา หากว่าบุคคลสองประเภทที่กล่าวมามีความยำเกรง ได้รับความเท่าเทียมกัน ณ ที่ อัลลอฮฺ

     บุคคลที่หนึ่ง อัลลอฮฺ  ทรงทดสอบด้วยกับความร่ำรวย แล้วเขาขอบคุณต่อสิ่งที่พระองค์ประทานให้

     บุคคลที่สอง อัลลอฮฺทรงทดสอบเขาด้วยกับความยากจน แล้วเขาก็อดทน บุคคลทั้งสองประเภทนี้ถือได้ว่า ยอมรับกับสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบ เขาทั้งสองจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน ผลตอบแทน อยู่ ณ ที่ อัลลอฮ์  ทุกสิ่ง ล้วนจะต้องกลับไปยังอัลลอฮ์  ผู้ทรงสร้าง

     อัลลอฮฺ  ตรัสความว่า


وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ     “และยังเรานั้น ที่พวกเจ้าจะต้องกลับคืนสู่”

         แท้จริง เมื่อพวกท่านทั้งหลายถูกทดสอบในโลกนี้ ต่อมา สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะต้องกลับคืนสู่พระองค์ เพื่อรับการตอบแทนความดีต่างๆที่ถูกทดสอบบนโลกนี้ รับบทลงโทษสำหรับบุคคลที่เขานั้นดื้อดึง ฝ่าฝืน ฉะนั้น จงยำเกรงต่ออัลลอฮฺ  เสียสละตัวเองเพื่อได้รับชัยชนะจากการทดสอบของอัลลอฮฺ  

          ไม่ว่าการทดสอบนั้นจะสุขหรือ ทุกข์ อัลลอฮฺ  เท่านั้นเพียงพอแล้วสำหรับพวกเขา โดยที่ไม่มีภาคีอื่นใด ในการเคารพอิบาดะฮ์