โรคสองชนิดที่ต้องรักษา
  จำนวนคนเข้าชม  1079


โรคสองชนิดที่ต้องรักษา


 

โดย อ.มูฮำหมัด ถือความตรง

 

          ขอความสุข สันติ จากพระองค์อัลเลาะห์  จงมีแด่พี่น้องผู้ร่วมญุมอัตที่มีเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอเตือนตัวข้าพเจ้าเอง และพี่น้องทุกท่านจงภักดีต่อพระองค์อัลเลาะห์  และมีการตักวาหรือความยำเกรงด้วยความสัตย์จริง โดยกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงใช้ และห่างไกลจากทุกสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม โดยหวังว่าการตักวานั้น จะทำให้เรื่องในดุนยา นั้นง่ายดาย ทำให้เรานั้นสามารถแยกแยะความจริงออกจากความเท็จได้ และในโลกอาคีเราะห์ นั้นเราจะได้รับข่าวดี และท่านอย่าได้ตายไป นอกจากจะอยู่ในสภาพของมุสลิมที่แท้จริง 

 

          พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลาย บรรดาผู้ร่วมละหมาดญุมอัต คุตบะห์ในวันนี้จะกล่าวถึงโรคในทัศนะอิสลาม ก่อนที่เราจะกล่าวถึงเรื่องนี้ เรามากล่าวถึงเรื่องความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพที่นักการสาธารณสุข และบรรดาแพทย์ทั้งหลายได้ให้ความหมายไว้ว่า สุขภาพดีหมายถึง สภาพหรือสภาวะที่ทำให้รู้สึกว่าสบายใจ และมีความสุขทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และอื่น ๆ จากความหมายดังกล่าว เราถือว่าร่างกาย จิตใจ สังคม และอื่นๆ มีส่วนทำให้การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และความสุขนั้นจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่ว่ามีปัจจัยหลาย ๆ อย่างมาประกอบกัน 

          ปัจจัยแรก สิ่งที่เกี่ยวกับตัวบุคคล ปัจจัยสอง สิ่งที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่น บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย การอบรม ความปลอดภัยในทรัพย์สินเงินทอง ความปลอดภัยในสุขภาพร่างกายในสังคมหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับอาหารการกิน รายได้ ความยุติธรรม และอื่นๆ ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้จะทำให้จิตใจมีความปลอดภัย (สุขภาพดี) ความสุขสบาย

 


          พี่น้องทั้งหลาย ความปลอดภัยกับความสุขนั้น มีความหมายคล้าย ๆ กันคือ คนใดคนหนึ่งจะไม่มีความสุขถ้าหากร่างกายของเขาไม่สมบูรณ์แข็งแรง หรือคนใดคนหนึ่งไม่สมบูรณ์แข็งแรง หากไร้ซึ่งความสุข ความสมบูรณ์จะเกี่ยวโยงกับร่างกาย ส่วนความสุขนั้นจะเกี่ยวโยงกับจิตใจ และความรู้สึก แท้จริงแล้ว ทั้งสองอย่างนี้มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของมวลมนุษย์


           บุคคลหนึ่งจะมีความสุขสบายและมีความสุขในชีวิตได้ก็ต่อเมื่อปราศจากทั้งสองโรค คือ โรคทางด้านร่างกายของเขาและโรคทางด้านจิตใจ ในหนังสือ อัตติบบุนนาบาวีย์ แบ่งการเป็นโรค สองประเภท โรคประเภทแรกคือ โรคทางจิตใจ และประเภทที่สองคือโรคทางร่างกาย 
 

ดังที่พระองค์อัลเลาะห์ ได้ตรัสว่า

" ในหัวใจของเขามีโรคอย่างหนึ่ง แล้วพระองค์อัลเลาะห์ ได้ทรงเพิ่มโรคอีกอย่างหนึ่ง"

          โรคทั้งสองประเภทที่กล่าวมานั้น มียารักษาให้หายได้และมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรค ถ้าโรคที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย เราจะปกป้องโดยวิธีการบริโภคอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยและอื่น ๆ และวิธีการรักษาโดยการไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การรักษาที่ตรงตามโรคเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้บุคคลนั้นมีความสุขได้ ถ้าหากจิตใจของคนคนหนึ่งไม่สมบูรณ์ แน่นอนที่สุด เขาคนนั้นจะไม่มีความสุข และมีโรคหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้น เช่น เกิดความกังวล หวาดกลัว ขี้เกียจ ตระหนี่ ขี้เหนียว และอื่น ๆ
ตามที่ได้กล่าวมานี้ เป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวใจของมนุษย์ โรคดังกล่าวจะรักษาได้ด้วยการรำลึกพระองค์อัลเลาะห์ หรือด้วยการอ่าน อัลกุรอาน และสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศาสนา

พระองค์อัลเลาะห์  ได้ตรัสในซูเราะห์ อัรเราะด์ อายะห์ที่ 28 ว่า

"พึงทราบเถิดด้วยการรำลึกพระองค์อัลเลาะห์เท่านั้น ทำให้จิตใจสงบ"

และส่วนหนึ่งของดุอาอฺ ที่ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้สอนให้อ่านว่า

          " โอ้อัลลอฮฺ จงห่างไกลฉันจากความไม่สงบ และจงห่างไกลฉันจากความโศกเศร้า และจงห่างไกลฉันจากความอ่อนแอและขี้เกียจ และจงห่างไกลฉันจากความกลัวและความตระหนี่ จงห่างไกลฉันจากการติดหนี้ และการกดขี่จากผู้อื่น"

และท่านนบีมุฮัมมัด  ได้สอนดุอาอฺอีกว่า

          " โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอการมีสุขภาพที่ดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้า โอ้อัลลอฮฺ  ฉันขออภัยโทษต่อพระองค์ และความปลอดภัยต่อศาสนาของฉัน โลกของฉัน ครอบครัวของฉัน ทรัพย์สินของฉัน"


          พี่น้องผู้ร่วมละหมาดญุมอัตทั้งหลาย แท้จริงแล้ว มวลมนุษย์จะรู้สึกมีความสุขสบายเมื่อใดที่เขาห่างไกลจากโรคทั้งสองชนิดคือ โรคทางร่างกาย และโรคทางจิตใจ และไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งที่สามารถรักษาโรคทั้งสองชนิดนั้นได้ นอกจากด้วยความยินดีและความประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เท่านั้นคุตบะห์วันศุกร์ ณ มัสยิดท่าอิฐ