หลงดุนยาโรคร้ายจากประชาติก่อนหน้า
  จำนวนคนเข้าชม  1483


หลงดุนยาโรคร้ายจากประชาติก่อนหน้า


 

อบูชีส แปลและเรียบเรียง


คุฏบะห์ โดย ชัยค์ อับดุรร็อซซ๊าก อัลบัดร์


 

     โอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลาย ดุนยา คือความผาสุกที่ไม่จีรังยั่งยืน ชาวดุนยาจะถูกล่อลวง และถูกทดสอบจากดุนยา และท้ายที่สุดเขาจะไม่ได้รับอะไรจากมันเลย มันไม่เหลืออะไรให้พวกเขา และเขาก็ไม่ยั่งยืนที่จะอยู่กับมัน และกี่มากน้อยแล้วที่กลุ่มชนต่างๆที่ผ่านมาได้รับความวิบัติ ด้วยกับการยึดติดของพวกเขาต่อดุนยา และพวกเขาก็ถูกทดสอบ และเห็นดุนยาเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ จนมองว่าดุนยาเป็นบ้านหลังสุดท้ายของเขา ทว่า

     โอ้บ่าวของอัลลอฮ์  โรคที่อันตรายและร้ายแรงมันเกิดขึ้นแล้วกับผู้คนตั้งแต่ในอดีต และยังคงอยู่ในหมู่ผู้คนด้วยกับสาเหตุแห่งดุนยา และการยึดติดดุนยา

 

         รายงานโดยอัลฮากิม ใน มุสตัดร็อก ของเขา ด้วยกับสายรายงานที่ได้รับการยืนยัน จากฮะดิษของ อบีฮุร็อยเราะห์ ร่อฏิยัลลอฮุอันฮู่ กล่าวว่า : 
 

ฉันได้ยินท่านร่อซูล  กล่าวว่า : โรคแห่งประชาชาติที่ผ่านมาจะมาประสบกับประชาชาติของฉัน 
 

พวกเขาก็ถามท่านขึ้นมาว่า : โอ้ร่อซูล  ครับ โรคของประชาชาติที่ผ่านคือโรคอะไรครับ ? 
 

ท่านร่อซูล  กล่าวว่า : 
 

        "การปฏิเสธความโปรดปรานของอัลลอฮ์ การละเมิดเมื่อได้รับความโปรดปราน ความโอ้อวด การกินทรัพย์สินผู้คนโดยไม่ชอบธรรมในดุนยาแห่งนี้ การโกรธเคืองกันและกัน การอิจฉาซึ่งกันและกัน จนกระทั่งนำไปสู่การอธรรม"

          ดังนั้นจงพิจารณาเถิด ในโรคร้ายต่างๆที่มาคร่าชีวิตนี้ กี่มากน้อยแล้วที่คร่าชีวิตประชาติ รวมทั้งประชาติก่อนหน้าประชาติ นบีมุฮัมหมัด  และกี่มากน้อยแล้วที่ความวิบัติได้มาประสบ และกี่มากน้อยแล้วที่ความเสียหายประสบกับพวกเขา และนบี  ได้มาแจ้งข่าวว่า โรคร้ายเหล่านั้นได้มาประสบกับกลุ่มชนก่อนหน้าพวกเรา และเช่นเดียวกันมันจะมาประสบกับประชาชาตินี้

((سَيُصِيبُ أُمَّتِي دَاءُ الْأُمَمِ))
 

“โรคร้ายของประชาติก่อนๆจะมาประสบกับประชาชาติของฉัน”

          และด้วยเหตุนี้ โอ้บ่าวของอัลลอฮ์  นี่จึงเป็นการแจ้งข่าวที่เตือนสำทับตักเตือนให้ระวัง และเป็นสัญลักษณ์หนึ่งจากสัญลักษณ์ทั้งหลายแห่งการเป็นร่อซูล  และสิ่งที่ท่านร่อซูล  นำมาบอก แน่นอนว่ามันจะเกิดขึ้นตามที่ท่านได้บอกกล่าวเอาไว้

         โอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลาย : บ่าวคนใดที่คอยตักเตือนตัวเอง เมื่อครั้นที่เขาได้ยินฮะดิษบทนี้ และมีจุดยืนถึงการถูกเตือนจากโรคร้ายที่สร้างความหายนะ และคร่าชีวิตผู้คนที่จะมาประสบ ซึ่งท่านนบี  ผู้สัตย์จริงได้มาแจ้งข่าวเอาไว้ว่า มันจะประสบกับประชาชาตินี้ โดยท่านได้เตือนมันไว้ และโรคต่างๆทั้งหมดนี้ มันจะเกิดขึ้นและสร้างความเสียหาย เสื่อมเสียในดุนยาแห่งนี้ และความหอมหวน และการยั่วยวน ในดุนยานั้นได้สร้างความโลภ ดึงดูดการที่จะได้ครอบครองมัน พร้อมกับหลงลืมจากสิ่งที่บ่าวถูกสร้างมาเพื่ออัลลอฮ์  และเพื่อให้ยืนยันต่อพระองค์ ดังนั้นมนุษย์จำนวนมากที่ผินไปสู่สิ่งที่ทำให้สภาพของเขากลายเป็นผู้ที่หลงลืม และยึดติดกับดุนยา

โอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลาย 

อัลอะชัร คือ การปฏิเสธความโปรดปราน
อัลบะฎ็อร คือ การละเมิดเมื่อได้รับความโปรดปราน
อัตตะกาซุร คือ ความโอ้อวดอันเนื่องจากมีทรัพย์สิน ลูกหลาน แก้วแหวนเงินทองที่มากมาย
อัตตะนาญุช ฟิดดุนยา คือ การเป็นศรัตรูต่อกันในดุนยา และการลุ่มหลงดุนยา
อัตตะบาฆุฏ คือ การเป็นศรัตรู การผินหลัง การตัดสัมพันธ์
อัตตะฮาซุด คือ ความหวังที่จะให้ความโปรดปรานของผู้อื่นนั้นสูญสิ้นไป 

     ผู้ที่อิจฉา คือศัตรูกับความโปรดปรานของอัลลอฮ์  และสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาจากโรคร้ายต่างๆนี้ นั่นก็คือ การอธรรม การเกินเลยขอบเขต จนกระทั่งคนๆหนึ่งเมื่อความอธรรมครอบงำเขาแล้ว เขาจะไม่สนใจต่อสิ่งใด บางทีถึงกับหลั่งเลือดผู้บริสุทธิ์ และกล้าทำการงานที่ต้องห้าม เบียดเบียนทรัพย์สินผู้อื่น โดยไม่สนใจใยดี ไม่เกรงกลัวต่อการลงโทษ


     โอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลาย แท้จริงจำเป็นต่อมุสลิมที่จะเอาใจใส่อย่างยิ่งยวดต่อความปลอดภัยจากโรคร้ายนี้ เพราะแท้จริงแล้วโรคหัวใจนั้นอันตรายยิ่ง และบั้นปลายของความเลวร้ายนั้นใหญ่ยิ่ง และคนๆหนึ่งควรจะต่อสู้กับหัวใจให้รอดปลอดภัยจากโรคร้าย ขอดุอาจากผู้อภิบาลและนายที่แท้จริงของเขา ให้ขัดเกลาหัวใจ และปรับปรุงหัวใจ ในการประทานความยำเกรงให้แก่หัวใจนั้น และไม่มีความปลอดภัยใดๆ จากอารมณ์ไฝ่ต่ำนี้ นอกจากผู้อภิบาลจะเป็นผู้ที่คอยปรับปรุงหัวใจของเรา และให้ทางนำสู่หนทางที่เที่ยงตรง และปกป้องคุ้มครองจากโรคหัวใจนี้ และรวมพวกเราให้อยู่บนสัจจธรรม และทางนำ แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยิน และทรงตอบรับที่ใกล้ชิดยิ่ง


     โอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลาย : แท้จริงสำหรับบ่าวนั้นเขาต้องกลับไปพบกับพระเจ้า(อัลลอฮ์  )ของเขา และบ้านหลังหนึ่ง(กุโบร)ที่จะเขาจะต้องได้อาศัยมัน ดังนั้นเขาต้องทำให้ผู้อภิบาลพอพระทัยในตัวเขา ก่อนที่จะกลับไปพบกับพระองค์ และต้องทำนุบำรุงบ้านหลังนั้นก่อนที่เขาจะย้ายไปยังมัน และระวังจากการถูกล่อลวงด้วยกับดุนยาที่สูญเปล่านี้


     โอ้บ่าวของอัลลอฮ์  : โรคร้ายนี้มันจะยังคงอยู่ และเพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆ และฝังตัวอยู่ในมนุษย์ที่ลุ่มหลงในดุนยา และพวกเขาก็ได้รับความเสียหายจากมัน ยิ่งหลงมันมากเท่าไหร่ ก็จะพบกับความเสียหายที่อยู่เบื้องหน้ามากเท่านั้น และโรคนี้มันยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และฝังตัวอยู่ในมนุษย์โดยไม่แยกตัวออกจากพวกเขา และพวกเขาก็ไม่แยกตัวออกจากมัน เว้นแต่ผู้ที่อัลลอฮ์  ให้เขาปลอดภัย และจะยังไม่จบสิ้นจนกว่าจะถึงยุคสุดท้าย ครั้น  เมื่อนบีอีซา ลงมา

รายงานโดยมุสลิม ในบันทึกจากอบีฮุร็อยเราะห์ ร่อฏิยัลลอฮุอันฮุ่ แท้จริงท่านนบี  กล่าวว่า : 

         "ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ บุตรของมัรยัม (นบีอีซา อะลัยฮิสลาม) จะลงมาตัดสิน อย่างยุติธรรม อย่างแน่นอน และเขาจะหักไม้กางเขน และจะฆ่าสุกร และจะยุติการจ่ายค่าภาษีรัชณูปการ (ญิซยะห์) บรรดาอูฐจะถูกทอดทิ้งโดยไม่สนใจใยดี การเป็นศัตรู การโกรธเคือง การอิจฉาริษยา จะหมดไป พวกเขาจะถูกเชิญชวนไปสู่ทรัพย์สินเงินทอง แต่ไม่มีใครคนใดสนใจมันเลย”

และนี่คือสัญลักษณ์หนึ่งของการเป็นนบี นบี  ที่มีเกียรติได้แจ้งถึงโรคร้ายนี้ ตั้งแต่จุดเริ่มต้น จนถึงจุดสิ้นสุด 


          ขออัลลอฮ์  ประทานความปลอดภัยให้แก่เราทั้งหมดทั้งมวล และปกป้องพวกเราจากสิ่งที่พระองค์ทรงปกป้องบ่าวที่ดีของพระองค์ และชี้นำแนวทางเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงด้วยเถิด อามีน