การปฏิเสธคนดีที่มาขอแต่งงาน
  จำนวนคนเข้าชม  2780


การปฏิเสธคนดีที่มาขอแต่งงาน

 แปลโดย อิสมาอีล กอเซ็ม

 

คำถาม

        อะไรคือความหมาย คำพูดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม

"เมื่อมีใครที่พวกท่านพอใจในศาสนาของเขา และมารยาทของเขา ได้มาหาพวกเจ้า ดังนั้นพวกเจ้าจงสมรสให้แก่เขา

 หาไม่แล้วจะเกิดสิ่งไม่ดีบนหน้าแผ่นดินและความเสียหายอันมากมาย"

 (บันทึกโดย อัตติรมีซีย์ และคนอื่นๆ)

          สาเหตุของคำถามของฉัน ก็คือ เนื่องจากมีชายหนุ่มที่ดี ที่มาจากครอบครัวที่ดี โดยที่เขาได้มาสู่ขอฉัน สำหรับชายหนุ่มคนนี้อัลหัมดูลิลลาฮฺ เขาละหมาดในทุกๆละหมาด เขาจ่ายซากาต และเขาบริจาคจากทรัพย์สินของเขา และเขาเป็นผู้ที่แสวงหาวิชาความรู้ด้านบทบัญญัติอิสลาม และเขาหลีกห่างจากสิ่งต้องห้ามทั้งหมด และเขายังมีงานที่ดี สามารถที่มีปัจจัยยังชีพที่ดี และฉันไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้จากสามีของฉัน อินชาอัลลอฮฺ ฉันแค่เพียงต้องการแต่งงานกับผู้ชายที่บริสุทธิ์(ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งที่ไม่ดี) และเขาเป็นผู้ที่มีสัมพันธ์ที่ดีต่ออัลลอฮฺ ซุบหานาอูวาตาอาลา และฉันต้องการเขาเพื่อให้เขาคอยชี้แนะฉันเกี่ยวกับอิสลามให้มากขึ้น 

          แต่ปัญหาคือพี่สาวของฉัน และสามีของนาง พวกเขาปฏิเสธการแต่งงานนี้ เนื่องจากชายหนุ่มที่ว่านั้น เขาเป็นลูกชายของลุงสามีพี่สาวของฉัน โดยที่พวกเขาคิดว่า หากการแต่งงานนี้เกิดขึ้น มันจะทำให้เกิดปัญหาในครอบครัว โดยเฉพาะมารดาของสามีพี่สาว มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาแก่พี่สาวของฉัน หากมีการตอบรับการแต่งงานนี้ แต่ว่าฉันไม่ได้เชื่อเช่นนั้น และด้วยกับเหตุผลดังกล่าวมีการแนะนำให้ทำการปฏิเสธการสู่ขอของผู้ชายคนนี้

         และด้วยเหตุดังกล่าว ฉันต้องการทราบจุดประสงค์ความหมาย ฟิตนะห์ที่ใหญ่หลวงที่ถูกกล่าวในหะดีษ ? และความไม่ดีนี้จะเกิดขึ้นกับบุคคลใด เกิดขึ้นกับตัวฉันโดยตรงหรือกับสังคมโดยภาพรวม ?

 

คำตอบ 

 มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ 

ประการแรก 

         อิสลามส่งเสริมในการแสวงหาสิ่งที่ดีๆ และสิ่งที่ดีก็คือมารยาทและศาสนาในเรื่องของการแต่งงาน และส่งเสริมในการแสวงหาคุณลักษณะดังกล่าว และได้ปฏิเสธคุณลักษณะที่ตรงกันข้าม และได้มีการเตือนสำทับว่า จะเกิดความไม่ดีหรือความเสียหายหากมีการกระทำที่ตรงข้าม คือการมองเฉพาะเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกในโลกนี้ ไม่ว่าการมองเพียงทรัพย์สิน ตำแหน่งหน้าที่ วงศ์ตระกลู 

         อิหม่ามอัลบุคอรีย์ได้รายงาน หะดีษหมายเลขที่ 1466 มีรายงานจากท่านอบี อุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮูอันฮู จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม แท้จริงท่านได้กล่าวว่า

( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ )

"ผู้หญิงจะถูกพิจารณาเพื่อการแต่งงาน ด้วยกับสี่ประการ คือ

ด้วยกับทรัพย์ของนาง ตระกูลของนาง ความสวยของนาง และศาสนาของนาง

ดังนั้นจงเลือกผู้ที่หญิงที่มีศาสนา แล้วท่านจะได้รับความดี"

         ท่านอิหม่ามอันนาวาวีย์ได้กล่าวไว้ว่า ที่ถูกต้องของความหมายหะดีษนี้ แท้จริงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม ได้บอกสิ่งที่ผู้คนได้ปฏิบัติกันเป็นประเพณี แท้จริงพวกเขามีเจตนาในสี่อย่างนี้ และสุดท้ายคือผู้ที่มีศาสนา ดังนั้นท่านผู้ที่ได้ขอการชี้แนะจงเลือกผู้ที่มีศาสนา 

 

ประการที่สอง  

         มีรายงานจากอิหม่ามอัตติรมีซีย์ หมายเลขหะดีษ 1084 และรายงานจากอิบนู มาญะ หมายเลขหะดีษที่ 1967 มีรายงานจากท่านอะบีอุไรเราะ ท่านได้กล่าวว่า ท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม 

"เมื่อผู้ที่พวกเจ้าได้พอใจในศาสนาของเขาและมารยาทของเขา ได้มาสู่ขอ(บุตรสาว) ยังพวกเจ้า

หากพวกเจ้าไม่ตอบรับการสู่ขอ มันจะทำให้เกิดสิ่งไม่ดีบนหน้าแผ่นดิน และความเสียอันมากมาย"

 (ท่านเชคอัลบานีย์รับรองความถูกต้องของหะดีษนี้ จากหนังสือ ซอเอียะห์อัตติรมีซีย์ )

ท่านอัลกอรีย์ รอฮิมาอุลลอฮฺได้กล่าวว่า 

       ♦ เมื่อเขาได้มาสู่ขอแก่พวกเจ้า หมายถึง มาขอให้ท่านได้แต่งงานให้แก่เขาจากบรรดาลูกๆของพวกเจ้า และเครือญาติใกล้ชิดของพวกเจ้า 

♦ ผู้ที่พวกเจ้าพอใจ หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติดี (ศาสนาของเขา) ความเคร่งครัดในศาสนา 

♦ มารยาทของเขา หมายถึง การใช้ชีวิตของพวกเขาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

       ♦ ดังนั้นพวกเจ้าจงแต่งงานเขา หมายถึง แต่งงานให้กับนาง จะเกิดขึ้น (ความไม่ดีบนหน้าแผ่นดินและความเสียหายอย่างกว้างขวาง) ก็คือความเสียหายที่มากมาย เนื่องจากการที่พวกท่านจะไม่แต่งนางให้กับใคร นอกจากผู้ทีมีเงิน มีตำแหน่ง บางทีจะเป็นสาเหตุให้บุตรสาวของพวกท่านจำนวนมากอาจจะไม่ได้แต่งงงาน และผู้ชายของพวกท่านอยู่แบบไม่มีภรรยา 

       ♦ ความเสียหายอันมากมาย ก็คืออาจจะทำให้เกิดการผิดประเวณี และทำให้บรรดาผู้ปกครองอับอายขายหน้า และทำให้ความไม่ดีแพร่กระจาย และทำให้สายตระกูลขาดตอน และความดีความบริสุทธิ์ลดน้อยลง

 

          อัตติบบีย์ รอฮิมาอุลลอฮได้กล่าวว่า ในหะดีษนี้เป็นหลักฐานสำหรับอิหม่ามมาลิก โดยที่เขากล่าวว่า ไม่จำเป็นต้องให้ความสนใจในความเท่าเทียมเรื่องฐานะ(ระหว่างคู่สมรส) นอกจากศาสนาเพียงอย่างเดียว 

(จากหนังสือ มิรกอตุลมาฟาเตียะ 5/2047 และให้ดูเพิ่มเติมหนังสือ ฮาชิยะห์ อัซซินดีย์ ของสุนนัน อิบนู มาญะ 1/607)

 

ประการที่สาม 

         ไม่ต้องสงสัยว่าแท้จริงสิ่งที่เธอได้เล่าถึง บรรดาบุคคลที่คัดค้านการแต่งงานของเธอกับชายหนุ่มคนนี้ มีตรรกะที่ผิดพลาด หากทุกคนคิดใช้ตรรกะนี้ ก็จะไม่พบใครที่ได้ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

          และเป็นการสมควรแก่เธอและบรรดาผู้ปกครองของเธอ ที่พวกเขาจะต้องตอบรับชายหนุ่มที่ดีคนนี้ และให้พวกท่านจงมอบหมายต่ออัลลอฮฺ และให้พวกท่านพยายามกับบรรดาเครือญาติของพวกท่าน และบรรดาผู้ที่เกี่ยวดองของพวกท่านในการประนีประนอมระหว่างผู้ที่ขัดแย้งกัน และให้ละทิ้งการเป็นศัตรูการโกรธเกลียดกันระหว่างพวกท่าน และส่งเสริมให้มีการติดต่อเครือญาติ 

         สำหรับการกล่าวถึงความวิตกกังวลต่างนั้น มันคือการกระซิบกระซาบของชัยตอน เพื่อที่มาทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพวกท่าน และบางครั้งทุกๆฝ่ายจากพวกท่าน อาจจะกระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่อเขา 

 

          ได้มีคนถามท่านเชค อิบนู อุซัยมีนรอฮิมาอุลลอฮฺ ชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีความเคร่งครัดในศาสนาได้ทำการสู่ขอผู้หญิงคนหนึ่ง แต่บิดาของผู้หญิงปฏิเสธ โดยให้เหตุผลว่า ผู้หญิงกำลังเรียนปีสุดท้าย โดยที่บิดากลัวว่าผู้หญิงต้องไปอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลจากพวกเขา และผู้หญิงคนนี้ต้องโดดเดียวในบ้านของเธอ การกระทำของบิดาผู้หญิงถูกต้องหรือไม่ ?

          ท่านเชค อิบนู บาส รอฮิมาอุลลอฮฺได้กล่าวว่า คำตักเตือนของฉัน สำหรับชายหนุ่มคนสาว ให้รีบแต่งงาน และให้รีบเร่งหากสาเหตุการแต่งงานนั้นสะดวกง่ายดาย เนื่องจากคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม

"โอ้บรรดาคนหนุ่ม ใครที่มีความสามารถจากพวกเจ้า มีปัจจัย(ค่าใช้จ่าย) ดังนั้นเขาก็จงแต่งงาน"

          มีความเห็นตรงกันในความถูกต้องของหะดีษ และคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม

"เมื่อผู้ที่พวกเจ้าได้พอใจในศาสนาของเขาและมารยาทของเขา ได้มาสู่ขอ(บุตรสาว) ยังพวกเจ้า

หากพวกเจ้าไม่ตอบรับการสู่ขอ มันจะทำให้เกิดสิ่งไม่ดีบนหน้าแผ่นดิน และความเสียอันมากมาย"

และคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮฺ ความสุขความศานติจงประสบแด่ท่าน 

"พวกท่านจงแต่งงานกับผู้หญิงให้ความรัก และผู้หญิงที่ลูกดก เพราะว่าฉันจะนำพวกเจ้าไปอวดกับประชาชาติต่างๆ"

(บันทึกโดย อิหม่ามอะหมัด และอิบนู หิบบานรับรองความถูกต้องของหะดีษ)

           ดังนั้นในการแต่งงานนั้นมีประการหลายประการซึ่งท่านนบี ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม ได้บอกเอาไว้ เช่น สามารถลดสายตา(จากการมองสิ่งที่ต้องห้าม) รักษาอวัยวะเพศ(ไม่ให้ผิดประเวณี) และเพิ่มจำนวนประชากร และรอดพ้นจากความเสียหาย และบั้นปลายที่ไม่ดี 

           จบคำพูดเชคอุซัยมีน จากหนังสือ ฟาตาวา อิสลามียะห์ 3/110 สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ในคำตอบของคำถามที่ 149831 / 160369/ 175149 

 

วัลลอฮูตาอาลาอะลัม 

 

อิสลามคำถามและคำตอบ หมายเลขคำถามที่222203: