ถือศีลอดเชาวาล ก่อนการชดใช้รอมาฏอน ได้หรือไม่ ?
  จำนวนคนเข้าชม  1544


ถือศีลอดเชาวาล ก่อนการชดใช้รอมาฏอน ได้หรือไม่ ?

แปลโดย อิสมาอีล กอเซ็ม

คำถาม

          สามารถที่เริ่มถือศีลอดหกวันเดือนเชาวาลได้หรือไม่ ก่อนที่จะทำการถือดอฮฺศีลอดรอมาฏอนในเมื่อวันที่เหลือไม่พอที่จะถือศีลอดเชาวาล หมายถึง ไม่ทันครบหกสิ้นเดือนเชาวาลเสียก่อน ?

มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์

 

คำตอบ

         ที่ถูกต้องแล้วการถือศีลอดหกวันนั้นเกี่ยวข้องกับการถือศีลอดรอมาฏอน ต้องใช้รอมาฏอนให้ครบเสียก่อน จากหลักฐานดังคำพูดของท่านนะบี  ที่ว่า

" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ . " رواه مسلم رقم 1984

“ใครได้ถือศีลอดในเดือนรอมาฏอน หลังจากนั้นเขาได้ติดตาม(หมายถึงถือศีลอด)

ด้วยหกวันของเดือนเชาวาล เสมือนว่าเขาได้ถือศีลอดทั้งปี”

 

         คำว่า “ซุมมา” เป็นคำที่ที่มีความเชื่อมโยงที่กลับไปหาประโยคข้างหน้า เป็นการชี้ให้เห็นถึงการเรียงลำดับ ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่า จำเป็นจะต้องให้เสร็จสิ้นจากการถือศีลอดชดใช้เสียก่อน(ทั้งการถือศีลอดในรอมาฏอนและการถือศีลอดชดใช้) หลังจากนั้นให้ถือศีลอดหกวันของเดือนเชาวาล เพื่อว่าจะได้ผลตอบแทนตามที่มีปรากฏในหะดีษ

         ถ้าหากว่าหะดีษนี้สามารถที่จะให้คนที่ต้องการชดใช้ถือศีลอดรอมาฏอน ถือศีลอดเชาวาลได้เลย ก็คงกล่าวในสำนวนหะดีษว่า การถือศีลอดบางส่วนของรอมาฏอน และคงไม่กล่าว ถือศีลอดในรอมาฏอน

 

          แต่ถ้าใครเกิดมีอุปสรรคที่ไม่สามารถที่ถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลได้ เนื่องจากการถือศีลอดชดใช้ของรอมาฏอน (หมายถึงหมดเดือนเชาวาลเสียก่อน) เช่นผู้หญิงที่มีเลือดหลังคลอดบุตร และเดือนเชาวาลทั้งเดือนได้ใช้ถือศีลอดชดใช้ของรอมาฏอน สำหรับกรณีนี้ให้นางไปถือศีลอดหกวันของเชาวาล ในเดือนซิลฮิจญะ เนื่องจากนางมีอุปสรรค และสำหรับทุกคนที่มีอุปสรรค ให้เขาไปถือศีลอดชดใช้ของเชาวาลในเดือน ซิลฮิจญะ หลังจากถือศีลอดชดใช้เดือนรอมาฏอนเสร็จแล้ว สำหรับผู้ที่เดือนเชาวาลผ่านไปโดยที่เขาไม่ถือศีลอด แล้วเขามาถือศีลอดในเดือนซิลฮิจญะโดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ เขาก็ไม่ได้รับผลบุญอันนี้

 

         มีคนมาถามท่านเชคอุซัยมีน รอฮิมาอุลลอฮูตาอาลา สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่ได้ชดใช้ศีดอดรอมาฏอน จะอนุญาตให้เขาถือศีลอดเดือนเชาวาลก่อน หรือถือศีลอดชดใช้รอมาฏอนก่อน ?

         คำตอบของท่านเชคในประเด็นนี้ หากผู้หญิงยังมีหน้าที่ต้องถือศีลอดชดใช้ของรอมาฏอน ดังนั้นนางอย่าได้ถือศีลอดหกวันของเชาวาล นอกจากจะต้องถือศีลอดชดใช้เสียก่อน ในเรื่องดังกล่าว แท้จริงท่านนะบี  ได้กล่าวว่า 

( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال )

"ใครที่ถือศีลอดรอมาฏอน หลังจากนั้นเขาได้ติดตามด้วยหกวันของเดือนเชาวาล" 

          ผู้หญิงคนใดที่ยังมีภาระที่ต้องถือศีลอดในรอมาฏอน แล้วนางไม่ได้ถือศีลอดชดใช้ของรอมาฏอน นางก็ไม่ได้รับผลบุญของการถือศีลอดเชาวาล (ในกรณีที่ถือศีลอดเชาวาลก่อนการชดใช้) นอกจากนางจะต้องถือศีลอดชดใช้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ถึงแม้นางจะใช้เวลาชดใช้ศีลอดของรอมาฏอนทั้งเดือนเชาวาล เช่นผู้หญิงที่มีเลือดหลังจากคลอดบุตร และไม่ได้ถือศีลอดวันหนึ่งวันใดในเดือนรอมาฏอน หลังจากนั้นนางใช้เดือนเชาวาลทั้งเดือนจนหมด แล้วได้เข้าสู่เดือนซิลฮิจญะ ดังนั้นให้นางถือศีลอดหกวันของเดือนเชาวาลในเดือนซิลฮิจญะ และนางจะได้รับผลบุญของการถือศีลอดของเดือนเชาวาล เนื่องจากการล่าช้าของนางนั้นเป็นเหตุสุดวิสัยมีความจำเป็น (หมายถึงการถือศีลอดหกวันของเดือนเชาวาล) ที่เป็นอุปสรรค ดังนั้นนางจึงได้รับผลตอบแทน

(จากหนังสือ มัจมูฮฟาตาวา 20/19 ดูเพิ่มเติมคำถามที่ 4082 /7863)

 

          เพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว แท้จริงการชดใช้การถือศีลอดรอมาฏอนนั้นจำเป็น และเป็นภาระแก่ผู้ที่ละศีลอดโดยมีอุปสรรค การถือศีลอดรอมาฏอนนั้นยังเป็นหนึ่งในข้อบัญญัติอิสลาม ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องรีบเร่งในการปฏิบัติเพื่อให้หมดภาระจากเขา และการชดใช้(วาญิบ)ต้องอยู่ก่อนการกระทำที่เป็นเพียงการส่งเสริมให้กระทำ (หมายถึงการถือศีลอดหกวันของเชาวาล)

 

โดยภาพรวม ให้ดูคำถามที่ 23429 และ 40389 www.islamqa.com