ยึดการเห็นเดือนของประเทศอื่น
  จำนวนคนเข้าชม  992


เมื่อเราได้ยึดการเห็นเดือน ของประเทศหนึ่ง จะถือว่าถูกต้องหรือไม่

กับการล่าช้าในการละหมาดอีดตาม ประเทศของตัวเอง? 

 

แปลโดย อิสมาอีล กอเซ็ม

คำถาม 

          ฉันไม่ได้ถือศีลอด และไม่ได้ออกจากการถือศีลอด ตามเงื่อนไขการเห็นเดือนด้วยการเห็นของฉันเอง แต่ฉันได้ถือศีลอดตามการยืนยัน(การเห็นจันทร์เสี้ยว) ของมุสลิมที่มีความน่าเชื่อถือสองคน และปัญหามีอยู่ว่า ประเทศของฉันเป็นประจำจะต้องถือศีลอดล่าช้า และออกจากการถือศีลอดล่าช้าไป 1 วัน จากการวันที่บรรดามุสลิมส่วนมากปฏิบัติ และฉันได้ยึดตามการถือศีลอดตามคนส่วนใหญ่ เพราะเราทั้งหมดเป็นมุสลิมในประเทศอิสลาม ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียไปจนถึง มอรอคโค

          คำถามของฉัน โดยเฉพาะในละหมาดอีด ฉันไม่มีความสะดวกที่จะเดินทางไปละหมาดอีด ดังนั้นการที่ฉันจะละหมาดตามพร้อมกับคนในประเทศของฉัน โดยที่มันล่าช้าออกไป การละหมาดจะใช้ได้ไหม หรือฉันไม่ต้องละหมาดพร้อมให้ผลบุญหายไป วาลาเฮาลาวะล่ากูวะตาอิลลา บิลลาฮฺ ?


คำตอบ 
 

          เมื่อคนในประเทศของท่าน ได้ยึดถือตามการเห็นเดือนเสี้ยวถูกต้องตามบทบัญญัติ ดังนั้นท่านต้องถือศีลอดและออกจากการถือศีลอดตามพวกเขา และไม่สมควรปฏิบัติให้แตกต่างจากพวกเขา และไม่สมควรไปยึดการเห็นจันทร์เสี้ยวอื่นจากการเห็นของพวกเขา เนื่องจากคำพูดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม ที่ว่า 
 

"การถือศีลอดวันที่พวกเจ้าได้ถือศีลอด และการละจากการถือศีลอดในวันที่พวกเจ้าละจากการถือศีลอด

และการเชือด อุฎอิยะห์ในวันที่พวกเจ้าทำการเชือดสัตว์กัน" 

(บันทึกโดย อัตติรมีซีย์ หมายเลขหะดีษ 698)

         นักวิชาการบางท่านอธิบายหะดีษนี้ว่า แท้จริงความหมายของหะดีษนี้ แท้จริงการถือศีลอด และออกจากการถือศีลอดนั้น จะต้องพร้อมกับญามาฮะกลุ่มมุสลิมส่วนมาก ท่านเชค อัลบานีย์ได้รับรองความถูกต้องของหะดีษนี้ ในซอเอียะอัตติรมีซีย์

 

          แต่หากท่านได้ยึดตามแนวของผู้ที่เห็นว่า แท้จริงการเห็นของประเทศหนึ่ง จำเป็นที่ประเทศอื่นต้องถือศีลอดด้วย ก็ถือว่าการอีดของเป็นสิทธิ์ของท่านก่อนการอีดของพวกเขา (การอีดของคนในประเทศ) แต่ท่านต้องซ่อนการละศีลอดของท่าน และให้ท่านละหมาดอีดพร้อมกับพวกเขา(คนในประเทศ) ในวันต่อไป เป็นละหมาดอีดชดเชย

 

          ท่านเชค อิบนู อุซัยมีนรอฮิมาอุลลอฮฺกล่าวว่า เมื่อท่านเห็นว่าแท้จริงจำเป็นต้องปฏิบัติตามทัศนะที่หนึ่ง คือ เมื่อมีการยืนยันในการเห็นจันทร์เสี้ยวในสถานที่หนึ่งของประเทศมุสลิม โดยการเห็นนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติศาสนา จำเป็นแก่ท่านต้องปฏิบัติตามทัศนะนั้น แต่ประเทศของท่านไม่ได้ปฏิบัติตามนั้น(ตามทัศนะที่ท่านยึดอยู่) และไปยึดอีกทัศนะหนึ่งจากทัศนะทั้งสอง(เห็นต่างกับท่าน) ดังนั้นไม่สมควรที่ท่านจะปฏิบัติให้แตกต่าง(กับการถือของผู้คนในประเทศ)

         เนื่องจากการปฏิบัติที่แตกต่างนั้นไปสู่สิ่งไม่ดีและความวุ่นวาย และการตอบโต้กัน แต่ท่านสามารถจะถือศีลอดแบบลับๆจากการเห็นเดือนเสี้ยวของรอมาฎอน และออกจากการถือศีลอดด้วยกับเดือนเสี้ยวของเดือนเชาวาลแบบลับๆ (ไม่ให้ใครรู้) การปฎิบัติที่ขัดแย้ง(กับผู้คนในประเทศ) ไม่ได้เป็นสิ่งที่อิสลามได้ใช้ให้ปฏิบัติ

 

 

ที่มา https://islamqa.info/ar/157275