ใครจะแบกภาระในการรักษาอิสลาม
  จำนวนคนเข้าชม  1467


ใครจะแบกภาระในการรักษาอิสลาม

เรียบเรียงโดย อิสมาอีล กอเซ็ม 

 

          อิสลามที่มาถึงเราในยุคปัจจุบัน ก็เนื่องจากความเสียสละของคนรุ่นก่อน ทำไมคนในยุคของท่านนบี แ ละเหล่าศอหาบะห์ของท่านถึงมีความรักและหวงแหนต่ออัลอิสลาม เพราะอิสลามคือทางรอดของมวลมนุษยชาติ และมนุษย์จะพบกับความหายนะเมื่อเขาหันหลังให้กับอิสลาม ดังนั้นคนที่เป็นนักเผย่แผ่ครูบาอาจารย์ จะต้องตระหนักถึงการนำศาสน์ของอิสลามไปสู่มวลมนุษย์ชาติทำที่ตัวเองมีความสามารถ 

 

           ในปัจจุบันสังคมมุสลิมต้องการชี้นำจากผู้รู้อีกมากมายหลายประเด็น และการที่ผู้รู้ละเลยหน้าที่ของตัวเองนั้น ทำให้สังคมได้รับความเสียหายอย่างมากมาย แน่นอนเมื่อคนที่เรียนครูจบมา ไม่ได้ทำการสอนผู้คน คนที่เป็นหมอจบมาไม่รักษาคนไข้ คนที่เป็นกรรมกรไม่ยอมรับจ้างงาน แน่นอนสังคมก็ต้องหยุดชะงัก และส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน ดังนั้นเมื่อเรามีภาระหน้าที่ด้านใดเราต้องทำหน้าที่อันนั้น ให้สมบูรณ์ที่สุด 

 

          เราสามารถมีส่วนที่จะช่วยเหลืออัลอิสลาม เพราะคำว่า "ดะวะฮฺ" ใช่จะต้องอยู่ในโรงเรียนตามปอเนาะ แต่อยู่ที่จิตสำนึกและจิตวิญญาณความรักของเราที่มีต่ออิสลาม ถ้าคนเรารักและหวงแหนต่ออะไรสักอย่าง แน่นอนเราต้องทุ่มเทปกป้องสิ่งนั้น ตราบเท่าชีวิต เราอาจจะกล่าวออกมาว่า เรารักอัลลอฮฺ รักนบี รักอิสลาม แต่เราให้อะไรกับอิสลาม ?

          อิสลามคือ ธรรมนูญแห่งชีวิต เป็นศาสนาแห่งมวลมนุษยชาติ ทำไมอิสลามในยุคของเราถึงต้องถูกรุมกินโต๊ะเหมือนที่ท่านนบี  ได้บอกไว้ เมื่อรามาดูสภาพมุสลิมในปัจจุบัน ทั่วทุกมุมโลก ถูกกดขี่ข่มเหง ถูกเอารัดเอาเปรียบ และ เราไม่สามารถที่จะยื่นมือเขาช่วยเหลือกับพี่น้องของเราได้ทั้งที่จำนวนของเรามีมากมาย ทำไมปริมาณของเรามีมากมาย แต่เราไม่มีพลังใดที่ จะมาข่มขวัญผู้ที่รุกราน ที่วางแผนทำลายอิสลามอยู่ทุกวัน  

 

          ซึ่งเมื่อเราดูมุสลิมในอดีตเป็นคนกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนที่ก่อตัวเองขึ้นบนหลักอากีดะห์ที่ถูกต้อง และความศรัทธาที่ถูกต้องพวกเขาได้พลิกหน้าประวัติศาสตร์ที่ป่าเถื่อนของ ชนชาติอาหรับที่โลกในยุคนั้นต่างกล่าวถึงความป่าเถื่อนของชาวอาหรับ และสุดท้ายอิสลามได้พิสูจน์ให้เห็นว่า อิสลามนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมที่ป่าเถื่อนให้กลายเป็นสังคมที่นำมวลมนุษยชาติในยุคนั้น อิสลามยังคงรอคอยกลุ่มคนที่รักอิสลามจริง และหวงแหนอิสลามยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้ เมื่อใดที่ที่การดำเนินชีวิตของมุสลิมไม่ใช้อิสลามในการนำชีวิต แน่นอนการดำเนินชีวิตจะไม่ราบรื่นอย่างแน่นอน ดังนั้นทุกกิจการของการมีชีวิตในโลกนี้ ที่สอดคล้องกับอิสลามสิ่งนั้นย่อมมี บารอกะ(ความจำเริญ)  

 

           อิสลามกำลังต้องการกลุ่มคนที่มาอุ้มชูปกป้องและรักษาให้มั่นคงอยู่ตราบจนถึงวันกิยามะฮ์ และการปกป้องอิสลาม คือ การปฏิบัติตามสิ่งที่อิสลามได้สอนไว้ และการที่เราจะปกป้องอิสลามนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจอิสลามด้วยการเข้าใจอิสลามที่ถูกต้อง เราจะเอามาจากไหน ก็ต้องเอามาจากอัลกุรอาน และซุนนะห์ของท่านนบีศอลลัลลอฮูอะลัยอิวะซัลลัม และการจะเข้าใจอัลกุรอานและอัซซุนนะห์ ต้องอาศัยนักวิชาการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องของอัลอิสลาม 

          ดังนั้นภาระมุสลิมในการรักษาอิสลาม ก็คือ การเรียนรู้ อิสลาม และ นำอิสลามมาปฏิบัติ และเผยแผ่ความเข้าใจอิสลามที่ถูกต้อง ให้คนได้เข้าใจจนกว่าจะจากโลกนี้ไป 

          และสาเหตุที่มุสลิมตกต่ำ ก็คือการรักที่จะมีชีวิตอยู่ ในโลกนี้ มากกว่าการมีชีวิตในโลกหน้า ก็คือทุ่มเทให้กับเรื่องการดำเนินชีวิตในโลกนี้ มากกว่าการทุ่มเท กับการมีชีวิตในโลกหน้า ดังนั้นเราต้องหมั่นเตือนสติตัวเองให้มากถึงเป้าหมายการดำเนินชีวิตของเรา และงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคืออะไร ?

 

 

وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين