ความประเสริฐของสิบวันแรกในเดือนซุลฮิจญะฮฺ
  จำนวนคนเข้าชม  1026


ความประเสริฐของสิบวันแรกในเดือนซุลฮิจญะฮฺ

 

แปลเรียบเรียง อะลิฟ เต่าพาลี 

ฟัตวา : ชัยค์ มุหัมมัด บิน ศอลิห์ อัล-อุษัยมีน รอฮิมะฮุลลอฮฺ 

คำถาม  
 

          อีกไม่กี่วันเราจะเข้าสิบวันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺ อะไรคือคำตักเตือนของท่านกับผู้คนทั้งหลาย เราขอให้ท่านได้อธิบายถึงความประเสริฐและการงานต่างๆที่เป็นการกระทำสุนนะฮฺในเดือนนี้ ?

  

คำตอบ  
 

          สิบวันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺ เริ่มจากการเข้าเดือนซุลฮิจญะฮฺและสิ้นสุดด้วยกับวันอีดิ้ลนะห์ร(อีดิ้ลอัฏฮา)และการงานในมันนั้น ท่านรอซูลุลลอฮฺ ซอลลัลลอฮุอลัยฮฺวะซัลลัม ได้กล่าวไว้ว่า

“ไม่มีวันใดๆ ที่การปฏิบัติอะมัลศอลิหฺ(การงานที่ดีงาม)ในวันดังกล่าว จะเป็นที่โปรดปรานของอัลลอฮฺ

มากกว่าการปฏิบัติอะมัลศอลิหฺในสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ”  

     บรรดาเศาะหาบะฮฺจึงถามว่า โอ้ท่านเราะซูลุลลอฮฺ แม้กระทั่งการออกไปญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ (ก็เทียบไม่ได้) กระนั้นหรือ?

     ท่านตอบว่า “แม้กระทั่งการออกไปญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ (ก็เทียบไม่ได้) นอกจากว่าชายคนนั้นพาตัวเองไปญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ พร้อมกับทรัพย์สินของเขา แล้วเขาก็ไม่ได้นำสิ่งใดๆกลับมาอีกเลย (หมายถึงเสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺ)”

(บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์)

          ด้วยกับหะดีษนี้ ฉันขอกระตุ้นเตือนพี่น้องมุสลิมของฉันทั้งหลายให้ยึดเอาโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้ และเพิ่มพูนให้มากในสิบวันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺด้วยปฏิบัติการงานที่ดีงาม เช่น การอ่านอัลกุรอาน การซิเกร ด้วยกับประเภทต่างๆ เช่น การตักบีร ตะฮฺลีล ตะห์มีด และตัสบีห์ และการทำศอดาเกาะฮฺ และการถือศีลอด และทุกการงานที่ดีงาม 
 

          เป็นเรื่องแปลกที่ผู้คนมักจะหลงลืม(ละเลย,เพิกเฉย)จากวันทั้งสิบนี้(10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺ)ท่านจะพบพวกเขาใน 10 วัน(สุดท้าย)ของเดือนรอมฏอนว่าพวกเขามุ่งมั่นพากเพียรปฏิบัติการงานต่างๆ  แต่ทว่าใน 10 วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺท่านเกือบจะไม่พบผู้หนึ่งผู้ใดเลยที่ทำให้เกิดความแตกต่างขึ้นระหว่าง(วัน)อื่นๆจากมัน  แต่เมื่อผู้คนทั้งหลายได้ดำรงไว้ด้วยการปฏิบัติการงานที่ดีงามใน 10 วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺนี้ คือการฟื้นฟูสานต่อกับสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮฺ-ศอลลัลลอฮุอลัยฮฺวะซัลลัม-ได้ชี้แนะแนวทางของสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งจากการปฏิบัติการงานที่ดีงามเอาไว้ ดังนั้นแท้จริงแล้วมันคือสิ่งที่อยู่บนความดีงามอันใหญ่หลวง
 

          เมื่อเข้าถึงวันทั้งสิบนี้ ผู้คนที่ต้องการเชือดกุรบาน เขาอย่าได้ตัด(ทำให้สั้น,ทำให้หลุด)ผม เล็บ และผิวหนังของเขา ทุกสิ่งนี้อย่าได้ตัดมัน หากเขาต้องการเชือดกุรบาน ส่วนผู้ที่มีผู้อื่น(เหนียต)ทำกุรบานให้แก่เขานั้นไม่เป็นไร บนสิ่งนี้คือ เมื่อผู้คนตั้งการทำกุรบานให้ครอบครัวของเขานั้นให้ทำด้วยการเชือดกุรบานแค่คนเดียวก็พอ ดังสิ่งที่เป็นสุนนะฮฺ เพราะแท้จริงแล้วคนในครอบครัวไม่ต้องไว้ผมหรือเล็บและผิวหนัง เพราะท่านนบีย์ ศอลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่า

 

"คนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านมีความประสงค์จะเชือดกุรบาน ดังนั้นก็ให้เขานั้นละเว้นจากการตัดผม และตัดเล็บของเขา"

(บันทึกโดย มุสลิม)

          จุดมุ่งหมายนี้พูดถึงผู้ที่ประสงค์ทำการเชือดกุรบาน(หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเชือดแทน ส่วนผู้ที่มีผู้อื่นเหนียตทำกุรบานให้แก่เขา สำหรับเขาผู้นั้นไม่ถูกห้ามจากสิ่งดังกล่าว ) 

          และมีผู้ถามต่อว่า เมื่อผู้ที่ประสงค์จะเชือดกุรบานเดินทางไปทำฮัจญ์และจะทำอุมเราะฮฺและต้องตัดผมได้สั่งเสียครอบครัวของเขาไว้ให้ทำกุรบาน ? 

         เรากล่าวว่า สิ่งนี้ไม่เป็นโทษแต่อย่างใด เพราะการตัดผมในการทำอุมเราะฮฺเป็นกฏปฏิบัติที่จำเป็นต้องทำมัน ดังนั้นสิ่งดังกล่าว การตัดผมในฮัจญ์และการโกนผมไม่เป็นไร

 

(มัจมูอฺ ฟะตาวา ชัยค์ มุฮัมมัด บิน ศอลิห์ อัล-อุษัยมีน 21/37-38)