ถ้อยคำ อิมาม อิบนิล ก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 1
  จำนวนคนเข้าชม  1417

ถ้อยคำ อิมาม อิบนิล ก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 1 


อุมมุ อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง

 


หากท่านปรารถนาอยากได้รับประโยชน์จากอัลกุรอ่าน

ก็จงให้หัวใจของท่าน จดจ่ออยู่กับการอ่านและการฟังอัลกุรอ่าน 

พึงอยู่ในสภาพของผู้ที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา กำลังสนทนาอยู่ด้วย  

เพราะอัลกุรอ่าน คือคำบัญชาของพระองค์ที่มีต่อท่าน โดยผ่านลิ้นของร่อซู้ลของพระองค์ 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสความว่า : 

"แท้จริงในการนั้น ย่อมเป็นข้อตักเตือนแก่ผู้ที่มีหัวใจ หรือรับฟังโดยที่เขามีความตั้งใจจริงอย่างแน่นอน"

(ก็อฟ : 37) (อัลฟะวาอิด /9)
ไม่มีสิ่งใดที่จะยังประโยชน์แก่บ่าว ทั้งในการใช้ชีวิต และในบั้นปลายของเขา

 

และทำให้ใกล้ชิดกับการรอดพ้นปลอดภัยของเขา มากไปกว่า การพินิจพิจารณาอัลกุรอาน 
 

ใคร่ครวญอยู่เสมอ และไตร่ตรองในความหมายของอายะฮฺอัลกุรอานอาหาร ที่มีคุณค่าที่สุด คือ อาหารจาก อีหม่าน

 

ยารักษาโรคที่ยังประโยชน์ที่สุด คือ  ยาจากอัลกุรอาน
 

และทั้งในอีหม่าน  และ อัลกุรอาน จึงมีอาหารและยา ของมัน


 ผู้เป็นชาวอัลกุรอาน หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอาน แม้ว่าเขาจะไม่ได้ท่องจำขึ้นใจก็ตาม

(ซาดุ้ลมะอ๊าด 1/338)


 ไม่มีสิ่งใดที่จะยังประโยชน์แก่บ่าว ทั้งในการใช้ชีวิต และบั้นปลายของเขา

 

และทำให้ใกล้ชิดกับการรอดพ้นปลอดภัยของเขา มากไปกว่า การพินิจพิจารณาอัลกุรอาน 
 

ใคร่ครวญอยู่เสมอ และไตร่ตรองในความหมายของอายะฮฺอัลกุรอาน

 

 

 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈