ทำไมจึงไม่สำนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ ?
  จำนวนคนเข้าชม  1758

 

ทำไมจึงไม่สำนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ ?

 

โดย...อับดุลวาเฮด สุคนธา 


مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا
 

"ทำไมพวกท่านจึงไม่สำนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ"

(ซูเราะห์ นูฮฺ อายะ 13)

 

     ท่านอิบนุก็อยยิม กล่าวว่า "เพราะความโง่เขลา และการอธรรมในตัวของพวกเขา ชอบที่จะให้เกียรติแก่บรรดามนุษย์ แต่กลับไม่ให้เกียรติ และไม่ให้ความยิ่งใหญ่ต่อพระองค์อัลลอฮ์ "
 

     ท่านฮะซันกล่าวว่า "สำหรับพวกเขานั้นไม่รู้จักอัลลอฮฺ  และ ไม่รู้จักขอบคุณพระองค์ด้วย"

     ท่าน อิบนุ เซด กล่าวว่า "พวกเขาไม่เห็นคุณค่าของการเชื่อฟังพระองค์"

     ท่านอิบนุ อับบาส กล่าวว่า "พวกเขานั้นไม่รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์"

          จากความหมายทั้งหมด บ่งชี้เห็นว่า หากพวกเขาให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์  ด้วยการปฏิบัติตาม เชื่อฟัง รู้จักขอบคุณพระองค์ ออกห่างสิ่งไม่ดี มันจะเป็นสาเหตุทำให้หัวใจของเขานั้น ให้ความยิ่งใหญ่ต่อพระองค์ รู้จักพระองค์อัลลอฮ์  และ

♥ ไม่มีสิ่งใดที่เขารัก มากไปกว่า การรักพระองค์

♦ ไม่มีสิ่งใดเขานั้น กลัวมากไปกว่า การกลัวต่อพระองค์

♣ ไม่มีสิ่งใดที่เขาหวังมากไปกว่า การหวังจากพระองค์

     ชาวสลัฟกล่าวว่า "ใครก็ตามหัวใจเขานั้นไม่ให้เกียรติต่ออัลลอฮฺ  พระองค์จะทำให้มนุษย์นั้นไม่ให้เกียรติเขาเช่นกัน"

การให้เกียรติอัลลอฮ์  มี สามขั้นตอน

1. การให้เกียรติอัลลอฮ์  ปฏิบัติตามคำสั่งใช้สั่งห้าม 

2. การให้เกียรติอัลลอฮ์  พึงพอใจสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนด และตัดสิน

3. การให้เกียรติอัลลอฮ์  ต่อความเป็นจริงที่เกิดขึ้น และพอใจต่อการกำหนดของอัลลอฮ์ 


การศรัทธาต่ออัลลอฮ์  พื้นฐานแห่งการให้ความยิ่งใหญ่ต่อพระองค์

อัลลอฮ์  ทรงกล่าวว่า 


وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا
และพวกเขากล่าวว่า “พระผู้ทรงกรุณาปรานีทรงตั้งพระบุตรขึ้นเพื่อพระองค์”

وَلَدًا  لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا

"แน่นอนที่สุด พวกเจ้าได้นำมาซึ่งสิ่งร้ายแรงยิ่งใหญ่"

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا

"ชั้นฟ้าทั้งหลายแทบจะพังทลายลงมาและแผ่นดินก็แทบจะถล่มลึกลงไป และขุนเขาทั้งหลายก็แทบจะยุบทลายลงมาเป็นเสี่ยง ๆ"

أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا

"ที่พวกเขาอ้างพระบุตรแก่พระผู้ทรงกรุณาปรานี"

وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا

"และไม่เป็นการบังควรแก่พระผู้ทรงกรุณาปรานี ที่พระองค์จะทรงตั้งพระบุตรขึ้น"

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا

"ไม่มีผู้ใดในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเว้นแต่เขาจะมายังพระผู้ทรงกรุณาปรานีในฐานะบ่าวคนหนึ่ง"


          จากโองการดังกล่าวทำให้เรารับรู้ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์  ฉะนั้น บ่าวผู้ต่ำต้อยสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องให้เกียรติต่อพระผู้สร้าง