เมาลิด(วันเกิด)
  จำนวนคนเข้าชม  1221


เมาลิด(วันเกิด)


 

ผู้ตอบ : ชัยคฺ สุลัยมาน อัร รุฮัยลี่
ถอดความ : อนัส ลีบำรุง

 


คำถาม 


 

        ผู้ใดก็ตามที่เขาไม่มีหลักฐานยืนยันก็ให้เขาแสวงหาหลักฐานในเรื่องนั้นมายืนยัน ขอความจำเริญจงประสบแด่ท่าน เราจะถามท่านถึงการจัดงานเมาลิดที่พวกเขาได้ปฏิบัติกัน มันคืออิบาดะฮฺ ? หรือ ขนบธรรมเนียมประเพณี(ความเคยชิน) ?

 


คำตอบ 


          ถ้าพวกเขาจะพูดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นเพราะมันเป็นอิบาดะฮฺอย่างหนึ่ง เราจะบอกเขาว่าถ้ามันเป็นไปในเรื่องของอิบาดะฮฺแล้วล่ะก็ กระนั้นทำไมมันพึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากท่านนบี มุหัมมัด ﷺ ! และถูกทำให้เป็นบทบัญญัติสำหรับใครก็ตามที่มีความประสงค์กระนั้นหรือ ! คำตอบก็คือ ไม่ใช่เช่นนั้น เพราะแท้จริงอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทำศาสนาสมบูรณ์แล้วในช่วงยุคสมัยของท่านนบี มุหัมมัด ﷺ ดังนั้นมันไม่เป็นที่อนุญาตที่ใครจะจัดงานเมาลิด

        และถ้าหากจะบอกว่ามันไม่ใช่ดังที่กล่าวมา มันคือขนบธรรมเนียมประเพณี(ความเคยชิน) เราจะบอกว่า ท่านทำเล่นๆ(ทำสิ่งไร้สาระ) กับท่านร่อซูลของอัลลอฮฺได้อย่างไร โดยที่คุณกำลังทำให้ท่านร่อซูลของอัลลอฮฺอยู่ในตำแหน่งทั่วไปอย่างปุถุชนกระนั้นหรือ ! แท้จริงบรรดาผู้ที่มีความรู้กล่าวว่า : “สิ่งที่ถูกทำให้เป็นอิบาดะฮฺนั้นมันจะไม่กลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี(ความเคยชิน)”

          โอ้ พี่น้อง ที่ได้รับรู้และรักในตัวท่าน ท่านนบี มุหัมมัด ﷺ จะไม่เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺเว้นเสียแต่ส่งที่เป็นไปตามบทบัญญัติเท่านั้น และหากว่ามันไม่เป็นไปตามที่ถูกบัญญัติแล้วล่ะก็ ดังคำกล่าวของ ท่านอิหม่าม มาลิก ขออัลลอฮ์ ทรงเมตตาท่าน : 

         "ใครที่ประดิษฐ์(ทำขึ้นใหม่)ในเรื่องราวของศาสนามันคือ อุตริกรรม และเห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีควรกระทำ เท่ากับเขาได้อ้างว่า ท่านนบี ﷺ ได้บิดพลิ้วสาสน์ที่ได้ส่งลงมา และนี่เป็นการเปรียนเทียบที่หาความเสถียรไม่ได้ และเราจะกล่าวว่า ทุกๆสิ่งที่ถูกตั้งไว้ในกิจการงานของการอิบาดะฮฺนั้นเพื่อที่จะใกล้ชิดไปยังอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เพียงองค์เดียวโดยไม่ถูกบันทึกไว้ว่าเพื่อท่านนบี ﷺ ดังนั้นสิ่งดังกล่าวมันจะถูกปฏิเสธ(ถูกตีกลับ)ไปยังบุคคลที่ปฏิบัติ"

แท้จริงเรานั้นเชื่อว่า ท่านนบี มุหัมมัด ﷺ ได้กล่าวไว้ว่า : 

“ผู้ใดปฏิบัติการงานหนึ่งโดยที่ไม่มีแบบอย่างจากเรา (นบีและบรรดาศอฮาบะห์) การงานนั้นย่อมถูกปฏิเสธ” 

(บันทึกโดยมุสลิม)


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=XltqiZ23hts