อนุญาตหรือไม่ที่จะอ่านคัมภีร์ศาสนาอื่น ?
  จำนวนคนเข้าชม  1105


อนุญาตหรือไม่ที่จะอ่านคัมภีร์ศาสนาอื่น ?


 

โดย ชัยค์ บินบาซ รอฮิมาฮุลลอฮฺ
แปลเรียบเรียง สักรียา เกปัน

 

คำถาม: 

 

          อนุญาตหรือไม่สำหรับเราที่จะอ่านในคัมภีร์ศาสนาอื่น ที่ไม่ใช่ศาสนาอิสลามแค่ว่าอยากรู้อยากเห็น และเพื่อทำความรู้จักต่อศาสนาอื่นๆเท่านั้น?

 


คำตอบ : 


 

          ไม่สมควรอย่างยิ่ง  ไม่สมควรอย่างยิ่งการอ่านคัมภีร์อัตเตารอต และไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์อัลอินญีลหรือคำภีร์อื่นๆก็ตาม เพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบก่อให้เกิดความสงสัยและข้อความคลุมเครือ และท่านรอซูล ซ๊อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้มีรายงานถึงเรื่องดังกล่าวว่า ท่านร่อซู้ล-ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม-ได้เห็นท่านอุมัรอ่านในสิ่งหนึ่งจากคัมภีร์อัตเตารอต 
 

ท่านร่อซู้ล  ได้กล่าวว่า 

"เจ้ายังอยู่ในความสงสัยอีกกระนั้นหรือ โอ้ บุตรของค็อฏฏอบ ? 
แน่แท้ฉันนี้ได้นำบทบัญญัติอิสลามมาให้อย่างชัดแจ้งและขาวสะอาดมาให้พวกท่านแล้ว 
ถ้าหากว่ามูซายังมีชีวิตอยู่ในยุคนี้ แน่นอนเขาย่อมไม่มีทางเลือกอื่นอีก นอกจากจะต้องตามฉันเท่านั้น"

          ดังนั้นจุดประสงค์ที่แท้จริงเรื่องดังกล่าวคือ ไม่สมควรอย่างยิ่งสำหรับมุสลิมที่จะอ่านคำภีร์อื่นไม่ว่าจากคัมภีร์อัตรอต และคัมภีร์อัลอินญีล หรือคัมภีร์ใดๆก็ตาม เว้นแต่ผู้ที่มีความจำเป็นเท่านั้นที่จะอ่านมัน เช่นอุละมาอฺ(ปราชญ์)ซึ่งพวกเขาต้องการที่จะตอบโต้ต่อยะฮูดและนะซอรอจากคัมภีร์ของพวกเขา


          ดังนั้นหากว่ามีความจำเป็นสำหรับผู้รู้ เพื่อที่จะตอบโต้พวกเขา และชี้แจงความหลงผิดที่จะต้องอ้างอิงไปยังคัมภีร์ของพวกเขา จนกระทั่งสามารถตอบโต้ต่อพวกเขาได้ ดังนั้นไม่เป็นไร เพราะว่ามีความจำเป็นสำหรับบรรดาผู้รู้เท่านั้นและมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ลึกซึ้งตรวจทาน อ.คอลิด ปานตระกูล


อ้างอิง : https://www.binbaz.org.sa/noor/1885