ความโปรดปรานจากอัลลอฮ์
  จำนวนคนเข้าชม  2937


ความโปรดปรานจากอัลลอฮ์


 

โดย...ยะห์ยา  หัสการณ์บัญชา

 

          ท่านอิบนุลก็อยยิมได้กล่าวว่า ความโปรดปราน สิ่งดีๆที่บ่าวของอัลลอฮฺ  ได้รับนั้นมีสามประเภทด้วยกันคือ

 

1. ความโปรดปรานที่บ่าวของอัลลอฮฺ  ได้รับแล้ว 

2. ความโปรดปรานที่ยังมาไม่ถึงโดยเขาคาดหวังว่าจะได้รับ 

3. ความโปรดปรานที่เขาได้รับแล้วแต่เขาไม่รู้ตัวว่าได้รับมันแล้ว

 

          เมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮฺ  ทรงประสงค์จะให้บ่าวของพระองค์ได้รับความโปรดปรานจากพระองค์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พระองค์จะทรงให้เขามีความสำนึกและรับรู้ว่าเขาได้รับความโปรดปรานจากพระองค์และทำให้เขาขอบคุณพระองค์ ซึ่งการขอบคุณนี้จะทำให้ความโปรดปรานที่เขาได้รับจากพระองค์ยังคงอยู่กับเขาต่อไป และมันจะไม่สูญหายไปจากเขา เพราะความโปรดปรานนั้นจะสูญหายไปหากว่าเขาทำสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ 
 

          ดังนั้น การทำให้ความโปรดปรานยังคงอยู่กับเขาต่อไป คือ การขอบคุณต่ออัลลอฮฺ  ควบคู่กับการทำความดี ซึ่งมันจะเป็นเหตุให้เขาได้รับความโปรดปรานที่ยังมาไม่ถึงและเขาคาดหวังว่าจะได้รับมัน
 

          และพระองค์จะทรงทำให้เขารู้ถึงหนทางต่างๆที่จะเป็นสาเหตุทำให้ความโปรดปรานที่ได้รับนั้นถูกตัดขาดและหายไป ควบคู่กับการออกห่างจากสาเหตุและหนทางเหล่านั้น ฉะนั้นดังที่กล่าวมานี้คือการที่อัลลอฮฺ  ได้ประทานความโปรดปรานของพระองค์ให้แก่เขาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และพระองค์จะทรงทำให้เขารู้ซึ้งถึงความโปรดปรานต่างๆที่เขาได้รับจากพระองค์ในสิ่งที่เขาไม่รู้สึกตัวว่าได้รับมันแล้ว

 

จากตำราอัลฟะวาอิด ของท่านอิมามอิบนุลก็อยยิม หน้าที่ 172-173

 


ยกตัวอย่าง


 

          บุคคลหนึ่งได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺด้วยการมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย นี่คือความโปรดปรานที่เขาได้รับ(ประเภทที่หนึ่ง) และเมื่อเขาได้รับแล้ว เขาก็รู้สำนึกถึงความโปรดปรานที่ได้รับนี้ เขาจึงของคุณอัลลอฮฺที่ประทานเงินทองให้เขา และเขาก็ทำความดีด้วยการบริจาคเงินที่อัลลอฮ์ ประทานให้เขานี้แก่คนยากจน และการกระทำแบบนี้จะเป็นเหตุให้เขาได้รับความโปรดปราน ได้รับสิ่งดีๆ(ประเภทที่สอง)จากอัลลอฮฺต่อไปเรื่อยๆ

 

           และอัลลอฮฺจะทรงให้เขารู้ว่าอะไรคือสิ่งต่างๆที่จะทำให้เงินทองเขาสูญหาย หรือหมดไป ซึ่งก็ได้แก่การทำสิ่งฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม เช่น การทุจริต คดโกง ยักยอก ขโมยเงินคนอื่น ฯลฯ ซึ่งเมื่อเขารู้เช่นนี้แล้ว เขาก็จะออกห่างจากหนทางและสาเหตุต่างๆที่จะทำให้เงินทองเขาสูญหายหรือหมดไป และพระองค์ก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺมากมายโดยที่เขาไม่รู้ตัว(ประเภทที่สาม) โดยให้เขาได้ไปเห็นคนยากจนขัดสนที่ทุกข์ยากลำบาก หาเช้ากินค่ำ  เมื่อนั้นเขาก็จะรู้ว่าความโปรดปรานที่อัลลอฮฺมอบให้กับเขานั้นมันมากมายเหลือเกิน ซึ่งบางครั้งคนเรากว่าจะรู้ว่าความโปรดปรานที่เขาได้รับจากอัลลอฮ์ มากมายแค่ไหนก็ต่อเมื่อเขาได้สูญเสียสิ่งนั้นไปแล้ว ซึ่งบางอย่างก็สายเกินไปในตอนที่ได้รู้ และบางอย่างก็มีโอกาสปรับปรุงแก้ไข และทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ 

 

           คนที่สุขภาพดี แข็งแรง จะไม่รู้ซึ้งถึงความโชคดีของตัวเองต่อเมื่อเขาเจ็บป่วยและอ่อนแอ ฉะนั้นเราจงเป็นบ่าวของอัลลอฮฺที่สำนึกและรู้คุณต่อพระองค์เถิด เพื่อที่ความโปรดปรานจากพระองค์จะได้อยู่กับเราเรื่อยไป

 

วัลลอฮฺ อะอฺลัม