ก า ร เ ชื่ อ ฟั ง โ ต๊ ะ ค รู
  จำนวนคนเข้าชม  568


ก า ร เ ชื่ อ ฟั ง โ ต๊ ะ ค รู

 

โดย .สมอเอก

 

อิบนุ อับบ๊าส ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่าหินจากฟากฟ้า เกือบจะหล่นลงมาทับท่านทั้งหลายแล้ว 

ฉันกล่าวว่า ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า 

และท่านทั้งหลาย กล่าวว่า อบูบักรฺ และอุมัร กล่าวว่า?!”

 (อะหฺมัด อิบนุ หัซมฺ...)

 

       อิมามอะหฺมัด อิบนุ หัมบัล กล่าวว่าฉันแปลกใจกับหมู่คณะที่พวกเขารู้การให้สายสืบ ละความถูกต้องของมัน เที่ยวได้ไปยึดความเห็นของซุฟยาน 

       ในขณะที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า "ก็ให้พวกที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเขา(มุฮัมมัด) ได้ระวังการที่ ฟิตนะฮฺจะมาประสบกับเขา หรือการลงโทษที่เจ็บแสนจะมาประสบกับเขา "

 (อันนูร/73) 

ท่านรู้ไหมว่า ฟิตนะฮฺ คืออะไร ?  อัลฟิตนะฮฺ คือ การตั้งภาคี !

 

         ซึ่งเข้าใจว่า เมื่อเขาไม่รับบางคำพูดของท่าน นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม แล้ว จะมีสิ่งหนึ่งจากการหันเหเฉออกเกิดขึ้นในหัวใจของเขา แล้วเขาก็ประสบกับความหายนะ

 

อดียฺ อิบนิ ฮาดิม กล่าวว่า เขาได้ยินท่าน นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อ่านอายะฮฺนี้ 

พวกเขาได้ยึดเอาพวกปราชญ์ของพวกเขา และพวกพระของพวกเขามาเป็นพระเจ้า นอกเหนือจากอัลลอฮฺ

(อัตเตาบะฮฺ/31) 

     แล้วฉันได้กล่าวแก่ท่านว่า เราไม่ได้เคารพภักดีต่อพวกเขา 

     ท่านกล่าวว่า พวกเขาไม่ได้ห้ามสิ่งที่อัลลอฮฺทรงอนุมัติ แล้วท่านทั้งหลายก็ห้ามมัน และพวกเขาอนุมัติสิ่งที่อัลลอฮฺทรงห้าม แล้วท่านทั้งหลายก็อนุมัติหรือ

     ฉันกล่าวว่า ใช่  

     ท่านกล่าวว่า นั่นแหละ คือ การเคารพภักดีต่อพวกเขา” 

(อะหมัด ติรมิซียฺ...)

 

อิมามอบูหะนีฟะฮฺ กล่าวว่า

เมื่อหะดีษถูกต้อง มันก็เป็นแนวความคิดของฉัน

ไม่อนุญาตให้แก่คนหนึ่งคนใด ที่จะเอาคำพูดของเราไป ตราบใดที่เขาไม่รู้ว่า เราเอามาจากไหน

เป็นสิ่งต้องห้ามต่อผู้ที่ไม่รู้หลักฐานของฉัน ที่เขาจะเอาคำพูดของฉันไปชี้ขาด

 

มาลิกอิบนุ อนัส ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า

          “แท้ที่จริง ฉันเป็นมนุษย์ ทำถูก และทำผิดได้ ดังนั้น ขอให้ท่านได้ดูทัศนะของฉัน ดังนั้น ทุกสิ่งสอดคล้องกับคัมภีร์และซุนนะฮฺ ท่านทั้งหลายก็จงนำเอาไป และทุกสิ่งที่มันไม่สอดคล้องกับคัมภีร์ และ ซุนนะฮฺ ท่านก็จงละวางมันเสีย

 

อิมามซาฟิอียฺ ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า

          เมื่อท่านทั้งหลายพบสิ่งที่ ค้านกับซุนนะฮฺของท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่านทั้งหลายก็จงเอาซุนนะฮฺของท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มากล่าว และจงทิ้งที่ฉันได้กล่าว

 

อิมามอะหฺมัด อิบนุ ฮัมบัล ร่อหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า 

          “ท่านอย่าได้ลอกเลียนแบบฉัน อย่าได้ลอกเลียนแบบอิมามซาฟิอียฺ อย่าได้ลอกเลียนแบบมาลิก เอาซาอียฺ และเษารียฺ และจงเอาจากที่ที่พวกเขาได้เอามา

 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

     “วันที่ใบหน้าของพวกเขา จะถูกพลิกกับไปกลับมา ในนรก 

     พวกเขาจะกล่าวว่า ถ้าเราได้เชื่อฟัง อัลลอฮฺ และร่อซูลก็จะดี 

     พวกเขากล่าวว่า โอ้ พระผู้เป็นเจ้าของเรา เราได้เชื่อฟังพวกนายของเรา และบรรดาผู้ใหญ่โตของเรา พวกเขาได้ทำให้เราหลงทาง โอ้พระผู้เป็นเจ้าของเรา ขอพระองค์ได้ทรงเพิ่มการลงโทษ แก่พวกเขาให้เป็นสองเท่า และขอพระองค์ได้ทรงขับไล่พวกเขาอย่างยิ่งใหญ่” 

 

(อัลอะหฺซาบ/66-68)

 

และผู้ใดไม่ได้นำเอาสิ่งที่อัลลอฮฺ ได้ประทานลงมาใช้ตัดสินพวกเขาเหล่านั้นแหละ คือ ผู้ปฏิเสธ

 (อัลมาอิดะฮฺ/44)

 

และผู้ใดไม่นำเอาสิ่งที่อัลลอฮฺได้ประทานลงมา ใช้ตัดสินพวกเขาเหล่านั้นแหละ คือ พวกผู้อธรรม” 

(อัลมาอิดะฮฺ/45)

 

และผู้ใดไม่ได้นำเอาสิ่งที่อัลลอฮฺได้ประทานลงมา ใช้ตัดสินพวกเขาเหล่านั้นแหละ คือ พวกคนชั่ว” 

(อัลมาอิดะฮฺ/47)

 

ที่มา : วารสาร มูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข