สิ่งที่จะทำให้รอดพ้นจากการฉ้อฉล โกรธกริ้ว เคียดแค้น และชิงชัง
  จำนวนคนเข้าชม  903


สิ่งที่จะทำให้รอดพ้นจากการฉ้อฉล โกรธกริ้ว เคียดแค้น และชิงชัง 

โดย .มาลิก โยธาสมุทร 

 

         ผู้เป็นบ่าวของอัลลอฮฺทั้งหลาย จงเกรงกลัวอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เถิด เพราะมุสลิมนั้นมีความต้องการอย่างยิ่งยวด ที่จะซักฟอกตัวเองให้สะอาด และห่างไกลจากการทุจริต ฉ้อฉล โกรธแค้น ชิงชัง และการอิจฉา ริษยา

 

สำหรับสิ่งที่จะทำให้หัวใจสะอาด ปลอดภัยก็คือ 


1.
การบริสุทธิ์ใจ (อิคลาส) ต่ออัลลอฮฺ 
 

มีรายงานจาก ซัยดฺ บิน ซาบิต ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ แจ้งว่า

มีอยู่สามอย่างที่จะไม่ทำให้หัวใจของผู้ศรัทธาเฉไฉ ฉ้อฉล คดโกง ไม่ซื่อสัตย์นั่นก็คือ

♦ การทำงานด้วยหัวใจบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺ

♦ การให้คำแนะนำตักเตือนผู้ปกครอง และ

♦ การประจำอยู่กับญะมาอะฮฺของมุสลิม

ดังนั้น หากพวกท่านขอต่ออัลลอฮฺ สิ่งดังกล่าวก็จะมาปกปัก ห้อมล้อมพวกท่าน

 (บันทึกโดย อิมามอะฮฺมัด และอิบนุมาญะฮฺ)

 

2. การที่ผู้เป็นบ่าวมีความพึงพอใจในพระเจ้าของเขาอย่างสุดหัวใจ 

          อิบนุล กอยยิม ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ กล่าวถึงความพึงพอใจ ก็คือ การที่พระองค์ทรงเปิดประตูแห่งความปลอดภัยให้กับผู้เป็นบ่าว และทรงทำให้หัวใจของเขาสะอาดบริสุทธิ์จากการทุจริต ฉ้อฉล คดโกง โกรธแค้น ชิงชัง และอิจฉา ริษยา และพวกเขาไม่มีวันที่จะรอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺไปได้ นอกจากผู้ที่มาหาอัลลอฮฺด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เท่านั้น

     ♦ ในทำนองเดียวกัน เป็นไปไม่ได้ที่หัวใจจะสะอาดบริสุทธิ์ ในขณะที่โกรธกริ้ว และไม่มีความพึงพอใจ (ในอัลลอฮฺ) และทุกครั้งที่ผู้เป็นบ่าว พึงพอใจในอัลลอฮ์ มากเท่าใด หัวใจของเขาก็ยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้น

     ♦ ฉะนั้น ความชั่วร้าย การทุจริต ฉ้อฉล คดโกง จึงเป็นของคู่กับความโกรธ ความไม่พึงพอใจ และหัวใจที่บริสุทธิ์ การทำดี การแนะนำตักเตือนกัน จึงเป็นสิ่งที่คู่กับความพึงพอใจ

     ♦ ในทำนองเดียวกัน การอิจฉา ริษยา ก็เป็นผลมาจากการโกรธ ไม่พอใจ และการมีหัวใจที่บริสุทธิ์นั้นก็เป็นผลมาจากการพึงพอใจนั่นเอง

 

3. การอ่านอัลกุรอาน และพิจารณาความหมายของอัลกุรอาน เพราะอัลกุรอานนั้น เป็นยารักษาโรคได้ทุกโรค  

อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า

“(มุฮัมมัด) จงกล่าวเถิดว่า อัลกุรอานนั้นคือ แนวทางที่เที่ยงตรง และเป็นยาบำบัด สำหรับบรรดาผู้ศรัทธา” 

(ฟุซซิลัต 41/44)

อัลลอฮฺ ตรัสอีกว่า

และเรา (อัลลอฮฺ) ได้ให้ส่วนหนึ่งจากอัลกุรอานมาเพื่อเป็นการบำบัดรักษา

และเป็นการเอ็นดูเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธา

และมันจะไม่เพิ่มอะไรให้แก่บรรดาผู้อธรรม (ปฏิเสธศรัทธา) นอกจากการขาดทุนเท่านั้น” 

(อัลอิสรออฺ 17/82)

 

4. เป็นการเตือนให้นึกถึงการสอบสวน คิดบัญชี และการลงโทษบรรดาผู้ที่ทำร้ายบรรดามุสลิม ด้วยการทุจริต คดโกง เคียดแค้น นินทาว่าร้าย ด่าทอ อิจฉาริษยา เยาะเย้ย เหยียดหยาม

 

5. การขอดุอาอฺ การที่ผู้เป็นบ่าวขอดุอาอฺจากพระเจ้าของเขาให้แก่กันและกันอยู่เสมอ ทำให้หัวใจของเขาสะอาดบริสุทธิ์ต่อพี่น้องของเขา 

ดังนั้น นี่คือ ลักษณะของคนดีๆ (ซอลิฮีน)ที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า 

     “และบรรดาผู้ที่มาภายหลังจากพวกเขาได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของเรา

     ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่เรา และแก่พี่น้องของเราที่ได้ศรัทธากันมาก่อนหน้าเรา

     และขอพระองค์อย่าได้ให้ในหัวใจของเราเคียดแค้น ชิงชังบรรดาผู้ศรัทธา

     โอ้พระเจ้าของเรา แท้จริงพระองค์ท่านนั้น เป็นผู้ที่ทรงเอ็นดูเมตตากรุณาเสมอ

 (อัล-ฮัชรฺ 59/10)

 

6. การทำซอดาเกาะฮฺ ทำให้หัวใจสะอาด และซักฟอกตัวให้สะอาด 

ดังที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสแก่ นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ของพระองค์ว่า

    “เจ้า (มุฮัมมัด) จงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินของพวกเขาเป็นทาน (ซอดาเกาะฮฺ) เพื่อทำให้พวกเขาสะอาดบริสุทธิ์ และเป็นการล้างมลทินของพวกเขา ด้วยส่วนที่เป็นนั้น” 

(อัตเตาบะฮฺ 9/103) 

ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า 

ท่านทั้งหลายจงรักษาอาการป่วยของพวกท่าน ด้วยการทำซอดาเกาะฮฺกันเถิด”  

(ซอเฮียะ อัลญามิอฺ)

 

7. ให้สลามกันให้แพร่หลาย  

มีรายงานจากอบูฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ แจ้งว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

ขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ พวกท่านจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์

จนกว่าพวกท่านจะเป็นผู้ศรัทธาและพวกท่านจะยังไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาจนกว่าพวกท่านจะรักกัน

จะเอาไหม ฉันจะ (บอก) ชี้ให้พวกท่าน

เมื่อพวกท่านทำแล้ว พวกท่านก็จะรักใคร่กันและกันกับเขา และพวกเขาก็จะรักใคร่พวกท่าน?

นั้นก็คือ จงให้สลามกันให้แพร่หลายในระหว่างพวกท่านด้วยกัน”  

(บันทึกโดย อิมาม มุสลิม) 

          อิบนิ อับดิล บัรริ ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่านี่เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงความประเสริฐของการให้สลาม แต่การมีความโกรธเคืองกัน จะส่งผลต่อความรักใคร่กัน

 

8. อย่าได้ถามมาก และอย่าได้สอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่น  

ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

ส่วนหนึ่งจากคุณความดีของอิสลาม ของบุคคลหนึ่งก็คือ การไม่ไปก้าวก่ายในเรื่องของผู้อื่น” 

(บันทึกโดย อิมาม อัตติรมิซีย์)

 

9. ชอบให้บรรดามุสลิมได้รับคุณความดี 

ดังที่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

     “ขอสาบาน ต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ บ่าวของฉันจะยังไม่ศรัทธา จนกว่าเขาจะรัก-ชอบ ให้ได้กับพี่น้องของเขา ในสิ่งที่ตัวของเขารัก-ชอบ”  

(บันทึกโดย อิมาม อัลบุคอรีย์ และอิมาม มุสลิม)

 

10. ไม่สืบเสาะหาความลับ และนินทา ว่าร้ายผู้อื่นจนกว่าจะมีหัวใจที่ใสสะอาด บริสุทธิ์  

ดังที่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

     “อย่าได้เอาเรื่องขอซอฮาบะฮฺของฉัน คนนั้น คนนี้ มาบอกฉัน เพราะฉันชอบที่จะออกไปพบกับพวกท่านด้วยหัวใจที่สะอาด บริสุทธิ์” 

(บันทึกโดย อิมาม อะฮฺมัด)

 

 

         ขออัลลอฮฺ ทรงให้หัวใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ ไม่โกรธแค้น ชิงชัง อาฆาต มาดร้ายต่อมุสลิมด้วยกันเลย ... อามีน

 

 

ที่มา วารสารมูลนิธิชีนำสันติสุข