ผล ของ การ โก หก
  จำนวนคนเข้าชม  1192


ผล ของ การ โก หก

 

โดย .มาลิก โยธาสมุทร 

 

          ผู้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺทั้งหลาย จงเกรงกลัวอัลลอฮฺเถิด พวกเราทุกคนเป็นผู้ที่ไดรับชัยชนะแล้ว หากเราเป็นผู้ที่พูดจริง มีสัจจะเพราะความซื่อสัตย์จริงนั้น รวมไว้ด้วยภาคผลของความประเสริฐ แต่การโกหกหรือพูดเท็จนั้น รวมไว้ด้วยกับความชั่วร้ายความเลวทราม เมื่อใดที่ความสัตย์จริงมีน้อยลง การโกหกก็ยิ่งแพร่หลายมากขึ้น

 

          เป็นความจริงแล้วที่คุณจะต้องมีความสัตย์จริง แม้ว่า คุณจะเห็นว่าจะทำให้ตกอยู่ในความพินาศ เพราะในนั้นมีความรอดพ้นปลอดภัยอยู่ ผู้ที่โกหกจงระวังเอาไว้ให้ดี แม้ว่าคุณจะเห็นว่ามันเป็นความรอดพ้นปลอดภัย แต่ที่จริงแล้ว มันคือ ความพินาศนั่นเอง

 

          ผู้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺทั้งหลาย การโกหกนั้น กำลังแพร่กระจาย และเป็นที่แพร่หลายอยู่ในสังคม ทั้งในการประพฤติปฏิบัติของผู้คนโดยทั่วไป มีการโกหกต่อผู้คนกันมากมาย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้จรรยามารยาท ตลอดจนความประพฤติของผู้คนตกอยู่ในความพินาศ ทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ระหว่างบุคคลในสังคม นับเป็นบาปและความผิด และเป็นการทรยศฝ่าฝืนพระเจ้าแห่งฟากฟ้าและแผ่นดิน

 

          แล้วคุณจะพูดคุยกับพี่น้องของคุณได้อย่างไร เมื่อเขาพูดจริง ขณะที่คุณกำลังพูดเท็จ แล้วลูกของคุณจะว่าอย่างไรในเมื่อคุณเป็นคนโกหก พูดเท็จ แล้วคุณก็จะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีที่เลวทรามในด้านจรรยามารยาท ตลอดจนพฤติกรรมความประพฤติให้กับลูกหลานของคุณในที่สุด

 

          ผู้เป็นบ่าวของอัลลอฮฺทั้งหลาย จงเกรงกลัวอัลลอฮฺเถิด จงพูดให้จริง ทำให้จริง จงเป็นแบบอย่างที่ดี มีจรรยามารยาทที่ดี ยืนหยัด มั่นคงอยู่กับศาสนา ทั้งคำพูด การกระทำ ตลอดจนความประพฤติ การปฏิบัติ และจรรยามารยาทที่สัตย์จริง ทั้งนี้เพื่อคุณจะได้มีชีวิตของคุณอยู่บนหนทางที่ถูกต้องเที่ยงตรง ได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮฺ ผู้เป็นพระเจ้าของเรานั่นเอง

 

     “ข้าแต่อัลลอฮฺ แท้จริง เหล่าข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ ให้พ้นจากความกังวล กระวนกระวายใจ ความเศร้าโศกเสียใจ 

และขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความอ่อนแอ และความเกียจคร้าน 

และขอความคุ้มครองต่อพระองค์ ให้พ้นจากความตระหนี่ และความหวาดกลัว 

และขอความคุ้มครองจากพระองค์ ให้พ้นจากการมีหนี้สินท่วมท้นล้นตัว และการลงโทษในกุโบรด้วยเถิด

 

          ข้าแด่อัลลอฮฺ แท้จริง เหล่าข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากคำพูดที่ไม่ตรงกับการกระทำ และขอความคุ้มครองต่อพระองค์ ให้พ้นจากคำวิงวอนขอดุอาอฺที่ไม่ได้รับการตอบรับ

 

 

ที่มา วารสารมูลนิธิชีนำสันติสุข