เหตุที่นำไปสู่การได้รับชัยชนะเหนือข้าศึกศัตรู
  จำนวนคนเข้าชม  599


เหตุที่นำไปสู่การได้รับชัยชนะเหนือข้าศึกศัตรู

 

เรียบเรียง ชัยคฺ อับดุลอะซี๊ซ อิบนุ อับดุลลอฮฺ อิบนุ บ๊าซ

ถอดความ . มุฮัมมัด เหมอนุกูล

 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสไว้ความว่า

 

     “โอ้ บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลาย หากพวกเจ้าช่วยเหลืออัลลอฮฺแล้ว อัลลอฮ์ก็จะทรงช่วยเหลือพวกเจ้า และทรงทำให้เท้าของพวกเจ้ามีความมั่นคงด้วย

(มุฮัมมัด 47 : 7)

 

     “และแน่นอน อัลลอฮฺ ทรงช่วยเหลือผู้ที่ช่วยเหลือพระองค์ แท้จริง อัลลอฮฺนั้นทรงเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็ง ผู้มีอำนาจ

     บรรดาผู้ที่หากเรา (อัลลอฮฺ) ได้ให้ความมั่นคงแก่พวกเขา ในพื้นแผ่นดิน พวกเขาก็ดำรงการละหมาด จ่ายทานบังคับ (ซะกาต) ใช้ให้ทำความดีและห้ามไม่ให้ทำความชั่ว และบั้นปลายกิจการต่างๆ นั้น เป็นของอัลลอฮฺ

(อัลหัจญฺ 22 : 40)

 

     แล้วหลังจากนั้น พวกผู้คนทั้งหลายก็ได้เปลี่ยนแปลงไป ได้แตกแยก ละเลยการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ (ญิฮาด) ได้เลือกเอาความสบาย และการเดินตามความอยากความใคร่ และความชั่วช้าน่าเกลียดต่างๆ ได้เกิดขึ้นในหมู่ของพวกเขา นอกจากผู้ที่อัลลอฮฺ ได้ทรงปกป้องพวกเขาไว้เท่านั้น แล้ว อัลลอฮฺได้ทรงเปลี่ยนมาให้เป็นโทษแก่พวกเขา และได้ทรงให้พวกศัตรูของพวกเขามีอำนาจ ซึ่งเป็นการตอบแทนแก่พวกเขาด้วยสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้ และพระผู้เป็นเจ้านั้น มิได้ทรงเป็นผู้บกพร่องต่อบรรดาบ่าวแต่ประการใด

 

พระองค์ ตะอาลา ตรัสไว้ความว่า

 

แท้จริง อัลลอฮฺ จะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่กับหมู่คณะใด

จนกว่า พวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขาเสียก่อนเท่านั้น

(อัรเราะอดฺ 13 : 11)

 

     ดังนั้น สิ่งที่จำเป็นต่อบรรดามุสลิมทั้งมวล ทั้งรัฐบาลและประชาชน คือ การกลับไปสู่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และทำการเคารพภักดีที่บริสุทธิ์ผุดผ่องแด่อัลลอฮฺเพียงผู้เดียว การกลับเนื้อกลับตัวยังพระองค์จากสิ่งที่ได้ผ่านมาจากความหย่อนยาน และบาปต่างๆ  การรีบปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงกำหนดจากบทบัญญัติต่างๆ การหลีกเลี่ยงออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม และการสั่งเสียกันในความดี และการช่วยกันปฏิบัติในสิ่งที่ดีด้วยกัน

 

     ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การนำเอาการลงโทษต่างๆ ทางบทบัญญัติมาใช้ และการนำเอาบัญญัติอิสลามมาใช้ชี้ขาดตัดสินในหมู่ผู้คนทั้งหลาย ในทุกสิ่งทุกอย่าง โดยนำมาใช้ในการตัดสินคดีความ การยกเลิกกฎหมายต่างๆ ที่พวกมนุษย์ได้กำหนดขึ้ ที่ค้านกับบทบัญญัติของอัลลอฮฺ การไม่นำเอากฎหมายเหล่านั้นมาใช้ตัดสินคดีความ และการให้ประชาชนทั้งมวลมาอยู่ภายใต้การชี้ขาดตัดสินตามบทบัญญัติ เหมือนกับที่จำเป็นต่อบรรดานักปราชญ์ที่จักต้องให้ความเข้าใจแก่ผู้คนทั้งหลาย ในเรื่องศาสนาของพวกเขา 

 

     การเผยแพร่ความตื่นตัวในอิสลาม การสั่งเสียในความจริง การอดทนต่อความจริง การใช้ให้ทำความดี การห้ามไม่ให้ทำความชั่ว และการส่งเสริมบรรดาผู้ปกครองให้ปฏิบัติตามหลักการอิสลาม เหมือนกับที่จำเป็นต้องรบกับอุดมการณ์ต่างๆ ที่เฝ้าจะทำลาย อันประกอบไปด้วยลัทธิสังคมนิยม ลัทธิบะอษฺ การมีทิฐิแก่ลัทธิชาตินิยมต่างๆ และอื่นจากที่ได้กล่าวมา จากอุดมการณ์และแนวความคิดต่างๆ ที่ค้านกับบัญญัติอิสลาม 

     และด้วยสิ่งนี้ อัลลอฮฺจะทรงปรับปรุงแก้ไขให้แก่บรรดามุสลิมซึ่งสิ่งที่สูญเสีย และจะทรงให้กลับคืนมาแก่พวกเขาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองที่ได้ผ่านไป และพระองค์จะทรงช่วยเหลือให้ได้รับชัยชนะเหนือพวกข้าศึกศัตรู และจะทรงทำให้เกิดความมั่นคงแก่พวกเขา ในพื้นแผ่นดินเหมือนกับที่พระองค์ ตะอาลา ได้ตรัสไว้ ในขณะที่พระองค์นั้นเป็นผู้ตรัสที่จริงที่สุดว่า

 

และมันเป็นสิทธิ์ของเรา (อัลลอฮฺ) ในการที่จะช่วยบรรดาผู้ศรัทธา

(อัรรูม 30 : 74)

 

          “อัลลอฮฺ ได้ทรงสัญญาบรรดาผู้ที่ได้ศรัทธาในหมู่ของพวกเจ้า และกระทำความดีต่างๆ ว่า พระองค์จะทรงแต่งตั้งพวกเขาให้เป็นตัวแทนในพื้นแผ่นดินเหมือนกับที่ได้ทรงแต่งตั้งบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเขาเป็นตัวแทน จะทรงทำให้ศาสนาของพวกเขามีความมั่นคงแก่พวกเขา ที่พระองค์ทรงพึงพอใจแก่พวกเขา

     และจะเปลี่ยนให้แก่พวกเขา หลังจากที่พวกเขามีความกลัวมาเป็นความปลอดภัย พวกเขาภักดีต่อฉัน ไม่ตั้งภาคีกับฉัน แต่อย่างใด และผู้ใดปฏิเสธหลังจากนั้น พวกเขาเหล่านั้น ก็คือ ผู้ที่ออกนอกลู่นอกทาง

(อันนูรฺ 24 : 55)

 

          “แท้จริง เรา (อัลลอฮฺ) จะช่วยบรรดาทูตของเรา และบรรดาผู้ที่ได้ศรัทธาในชีวิตแห่งโลกนี้ และวันที่บรรดาประจักษ์พยานจะลุกขึ้นมา วันที่การแก้ตัวของผู้แก้ตัวไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์อะไรแก่พวกเขาได้ สำหรับพวกเขา คือ การขับไล่ไสส่ง และสำหรับพวกเขา คือ บ้านเรือนที่ชั่วช้าที่สุด

(ฆอฟิร 40 : 51)

 

     และอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา นั้น ทรงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขแก่บรรดาผู้นำของบรรดามุสลิม และผู้คนทั่วไปทำให้พวกเขามีความเข้าใจในศาสนา ทำให้พวกเขามีความสามัคคี โดยตั้งอยู่บนความยำเกรง นำทางพวกเขาทุกคนไปสู่หนทางของพระองค์ที่เที่ยงตรง ช่วยพวกเขาให้ได้รับชัยชนะ ทำให้ความเท็จประสบกับความอัปยศด้วยฝีมือของพวกเขา และให้ความสำเร็จแก่พวกเขาทุกคนเพื่อการช่วยเหลือกันในคุณธรรม ความยำเกรง การสั่งเสียกันในความจริง และความอดทนในความจริง แท้จริง พระองค์ทรงเป็นเจ้าของในสิ่งดังกล่าว และทรงเป็นผู้มีความสามารถเหนือสิ่งดังกล่าว

 

     ขออัลลอฮฺได้ประทานพรและศานติแก่บ่าวของพระองค์ ทูต (ร่อซูล) ของพระองค์ และคนที่ดีที่สุดจากบรรดาบ่าวของพระองค์ นบีของเรา หัวหน้าของเรา นายของเรา มุฮัมมัด อิบนุ อับดิลลาฮฺ แก่วงศ์วานของท่าน บรรดาสาวกของท่าน และผู้ที่อยู่ในทางนำของท่าน ขอศานติ และความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮฺ และความจำเริญต่างๆ จากพระองค์ จงมีแก่ท่านทั้งหลายด้วย

 

 

วารสาร มูลนิธิชี้นำสันติสุข