ฮะล้าล จุดเด่นของบัญญัติอิสลาม
  จำนวนคนเข้าชม  636


ฮะล้าล จุดเด่นของบัญญัติอิสลาม

 

โดย อาจารย์ สลาม เพชรทองคำ

 

          ท่านพี่น้องมุสลิมที่รักทุกท่าน พึงยำเกรงอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เถิด เพราะว่าการยำเกรง อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา นั้นเป็นเสบียงที่ดียิ่งสำหรับเราและท่านทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลก อาคิเราะฮฺ

 

          ท่านพี่น้องทั้งหลาย เราจะต้องซุโกรต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ให้มากๆ ที่ได้ให้เรานั้นเป็นมุสลิม มีธรรมนูญใช้ในการดำเนินชีวิตของเรา และไม่ต้องมีการถามถึงสาเหตุ และเหตุผลว่าทำไมจะต้องทำอย่างนั้น ทำไมจะต้องทำอย่างนี้ ซึ่งผิดกับธรรมนูญที่มนุษย์เป็นคนร่างขึ้นมา จะต้องหาสาเหตุและเหตุผลในการร่างทุกข้อ ในฐานะที่เราเป็นมุสลิม เรามีอัลกุรอานเป็นธรรมนูญประจำชีวิต ซึ่งเราเองเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจะต้องซุโกรขอบคุณอัลลอฮฺให้มากๆ ที่พระองค์ได้ทรงให้มีธรรมนูญที่ครอบคลุม นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน จะไปอยู่ที่ไหน แทบไม่ต้องใช้กฎหมายอื่นในการอยู่ร่วมกันเลย อัลกุรอานนี่แหละพอเพียงแล้ว

 

          เป้าหมายของการมีธรรมนูญ การมีกฎหมาย ก็เพื่อเป็นกติกาของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนั่นเอง ถ้าเราใช้ธรรมนูญของอิสลามในชีวิตประจำวัน ก็ทำให้เราเป็นสุขได้อย่างสมบูรณ์

 

           บทบัญญัติต่างๆ และกฎเกณฑ์ที่เป็นคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮู วะตะอาลา ล้วนแต่มีเหตุผลในตัวของมันที่บรรดามุสลิมทั้งหลายสามารถที่จะศึกษาหาความรู้และก็ค้นคว้าได้ตามที่มีอยู่ในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ และตามหลักความจริงที่ได้มีการค้นพบในขณะนี้หรือในอนาคตข้างหน้า 

 

          ทว่าหนทางที่ดีที่สุด ก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งใช้และก็คำสั่งห้ามทันทีโดยไม่ต้องเลือก แล้วก็รอเวลาว่าจะค้นพบเหตุผลที่ให้ทำหรือไม่ แต่ให้ทำเสียก่อน ยกตัวอย่างเช่น เหตุผลที่ต้องละหมาด ต้องออกซะกาต ต้องไปทำฮัจญ์ หรือว่า เหตุผลของการห้ามทำซินา สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เมื่อเป็นบัญญัติจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮู วะตะอาลา เราต้องปฏิบัติตามโดยอัตโนมัติ

 

          บทบัญญัติของอิสลามเมื่อมีบัญญัติห้ามสิ่งใดแล้ว ก็จะต้องมีบัญญัติมาชดเชยสิ่งต่างๆ ที่ห้ามไว้ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่า มีประโยชน์กว่า เป็นสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายต้องการมากกว่า สิ่งที่จะนำมากล่าวก็คือ สิ่งที่ฮะล้าล 

 

ท่านอิมามอิบนุ กอยยิม อัลเญาซีย์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านเกี่ยวกับ เรื่องสิ่งต้องห้าม  

          แล้วมีบทบัญญัติที่ดีกว่าและเป็นทางออกที่ดีกว่าให้แก่มุสลิม คือ เรื่องที่อิสลามห้ามการเสี่ยงทาย เสี่ยงติ้ว การดูหมอ การทำนายทายทัก การดูดวงต่างๆ พระองค์อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ห้ามเราไว้ใน อัลกุรอานว่า เป็นสิ่งที่ต้องห้ามแก่พวกท่านทั้งหลาย นั่นก็คือการที่พวกท่านเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้ว การกระทำดังกล่าวนี้ เป็นสิ่งที่ชั่วช้าซึ่งอัลลอฮฺได้บอกไว้ในซูเราะฮฺ มาอิดะฮฺ อายะฮฺที่สาม แล้วอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮู วะตะอาลา ก็ได้ทรงบอกไว้อีกว่า

 

          “พระองค์ได้ทรงบอกว่า จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ไม่มีผู้ใดในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจะรู้บรรดา สิ่งเร้นลับได้นอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้น

(อันนัมลฺ 27 : 65)

 

           อิสลามได้ชดเชยในสิ่งที่ต้องห้ามเหล่านั้น ด้วยการให้เราละหมาดอิสติคอเราะฮฺ ขอให้พระองค์ช่วยให้เราตัดสินใจได้ เมื่อเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองว่าจะเลือกเอางานชิ้นไหนที่ดีกว่า

 

           ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้สอนในการที่จะเลือกทำสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเราไม่รู้ ให้เราขอต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ให้พระองค์เป็นผู้เลือกทางที่ดีที่สุดให้แก่เขา ให้เราขอว่า

 

ขอการคัดเลือกจากพระองค์ ด้วยความรอบรู้ของพระองค์ 

ฉันขอความสามารถของพระองค์ ฉันขอความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์ แท้จริง พระองค์ทรงสามารถ ฉันไม่มีความสามารถเลย 

พระองค์ทรงรอบรู้ฉันไม่มีความรอบรู้ พระองค์ทรงรอบรู้ในความเร้นลับ 

โอ้ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา หากพระองค์ทรงรู้ว่างานที่เป็นสิ่งที่ดีแก่ฉันในศาสนาของฉัน ในความเป็นอยู่ของฉัน ในบั้นปลายของฉัน ขอพระองค์ทรงโปรดกำหนดมันให้แก่ฉันด้วย และโปรดให้ความสะดวกแก่ฉัน และโปรดให้ความจำเริญในงานนี้แก่ฉันด้วย 

และหากพระองค์ทรงรู้ว่างานนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายแก่ฉันในศาสนาของฉัน ในความเป็นอยู่ของฉันและในบั้นปลายของฉัน ขอพระองค์ทรงผลักดันมันออกไปจากฉันด้วย และขอให้ฉันออกห่างจากมันด้วยเถิด 

ขอพระองค์ทรงโปรดกำหนดสิ่งที่ดีๆ ให้แก่ฉันไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ใด และขอพระองค์ทรงพอพระทัยแก่ฉันด้วย

(บันทึกโดย อิมาม อัลบุคอรีย์)

 

          อิสลามได้ให้ทางออกไว้ มิใช่แต่เพียงในเรื่องของการขอดุอาอฺเท่านั้น แต่ยังห้ามการกินดอกเบี้ย ห้ามเสียดอกเบี้ย และได้ปิดกั้นทุกหนทางที่จะนำไปสู่เรื่องของดอกเบี้ย อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า

 

          “บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงอย่ากินทรัพย์สมบัติในระหว่างพวกเจ้าโดยมิชอบธรรม นอกจากการค้าที่เกิดขึ้นจากความพอใจในระหว่างพวกเจ้า และจงอย่าฆ่าตัวของพวกเจ้าเอง แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าเสมอ

 

          พระองค์ทรงห้ามการกินดอกเบี้ย แต่ให้ทางออกด้วยการทำการค้าขาย และวางหลักเกณฑ์ไว้ให้ว่า ต้องไม่กักตุนสินค้าเอาไว้ในขณะที่ซื้อได้ในราคาถูก 

           อิสลามห้ามไว้อย่างเด็ดขาดในเรื่องของการทำซินา การผิดประเวณี การรักร่วมเพศ แล้วอิสลามก็ปิดกั้นทุกหนทางที่จะนำไปสู่การกระทำซินา เช่น ใช้ให้สตรีปกปิดร่างกาย คลุมฮิญาบ เมื่อออกจากบ้าน อัลลอฮฺได้กล่าวไว้ว่า

 

สูเจ้าทั้งหลาย อย่าเข้าใกล้การผิดประเวณี แท้จริง มันเป็นการกระทำที่ลามกและชั่วช้า

 

          อิสลามมีทางออกให้ในเรื่องนี้ ด้วยการให้ทำการนิกาฮฺ แต่งงานกันให้ถูกต้องตามหลักการของอิสลาม อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า

 

           “พวกท่านทั้งหลาย จงแต่งงานกับที่ดีๆ ในหมู่พวกท่านเถิดจากหมู่สตรีสองคน หรือสามคน หรือสี่คน แต่ถ้าพวกท่านกลัวว่าจะให้ความยุติธรรมกับพวกนางไม่ได้ ก็ให้มีเพียงคนเดียว

(อันนิซาอฺ 4 : 3)

 

          อันนี้ก็เป็นการห้ามอย่างหนึ่ง แล้วก็มีทางออกให้อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเราจะเห็นน้อยมากในธรรมนูญอื่น ที่ไม่ใช่อิสลาม นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่อิสลามได้ห้ามบริโภคอาหารที่สกปรก อาหารที่เชือดโดยมิได้กล่าวนามของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา อิสลามได้ทดแทนสิ่งดังกล่าวนี้ด้วยการให้บริโภคอาหารที่ดีๆ อาหารที่สะอาด ดังที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ตรัสว่า

 

          “โอ้ บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงบริโภคและกินสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยแก่พวกเจ้าจากสิ่งที่ดีๆ ทั้งหลาย และจงขอบคุณอัลลอฮฺให้มากๆ เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกท่านทั้งหลายเคารพภักดี

          อันที่จริง ที่พระองค์ทรงห้ามแก่พวกเจ้า คือ สัตว์ที่ตายเอง เลือด สุกร และสัตว์ที่ถูกเชือดโดยถูกกล่าวนามอื่นจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

          แล้วผู้ใดอยู่ในการคับขัน โดยมิใช่ผู้แสวงหา และมิใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้ว ก็ไม่เป็นบาปใดๆ แก่เขา แท้จริง อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตายิ่ง

(อัลบะกอเราะฮฺ 2 : 173-174)

 

          นี่ก็เป็นบางตัวอย่างที่เมื่อบทบัญญัติของอิสลามห้ามอันใดแล้วก็จะให้มีบทบัญญัติที่เป็นสิ่งฮะล้าลมาทดแทน เมื่อปิดกั้นอย่างหนึ่งก็มีทางออกอีกอย่างหนึ่งให้เสมอ ซึ่งถือว่าเป็นธรรมนูญที่สมบูรณ์ที่สุด ถ้าใครเคยเรียนเรื่องของกฎหมาย ถ้าห้ามในสิ่งที่ไม่ดีอย่างหนึ่ง ก็จะมีทางออกในสิ่งที่ดีที่สุด สิ่งที่คนชอบมากที่สุดให้ไว้เป็นทางออก ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าธรรมนูญอันนี้มากจากพระจ้า พระองค์ทรงรอบรู้ พระองค์ทรงเมตตา พระองค์ไม่ทรงต้องการให้เกิดความยุ่งยากหรือลำบากในการปฏิบัติ ในหลักการของอิสลามของพระองค์

 

          ดังที่พระองค์ได้กล่าวว่า พระองค์อัลลอฮฺต้องการที่จะให้บ่าวของพระองค์นั้น ได้รับความสะดวก แล้วบอกว่า มนุษย์ทุกคนนั้น ถูกสร้างขึ้นมาในสภาพที่อ่อนแอยากที่จะปฏิบัตินั่นเอง

 

          ให้เรานั้นมั่นใจในบทบัญญัติที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงมอบให้แก่เรา ต้องซุโกรที่พระองค์อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงให้เราเป็นมุสลิม และทรงให้เราอยู่ในหนทางของพระองค์

 

 

 

ที่มา : อนุสรณ์งานประจำปี โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร ปี 2552