จงรีบเร่งทำความดีกันเถิด
  จำนวนคนเข้าชม  437

จงรีบเร่งทำความดีกันเถิด

 

โดย อาจารย์อุมัร แสงโก๊ะ

 

           ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺเถิดและจงเชื่อฟังพระองค์อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ของพระองค์ เพื่อพวกท่านทั้งหลายจะได้รับความสำเร็จทั้งในดุนยาและในโลกอาคิเราะฮฺ

 

          ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย ท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่า แท้จริงความสำเร็จของบ่าว ความผาสุก และการมีฐานะที่สูงส่ง พระองค์อัลลอฮฺไม่ได้ดูกันที่หน้าที่การงาน ทรัพย์สินเงินทอง และการมีลูกหลานมากมาย แต่การมีฐานะที่สูงส่ง ที่พระองค์นั้นดูกันที่การมีอีมาน (การศรัทธาอย่างแท้จริง) การมีความอิคลาส (ความบริสุทธิ์ใจ) และการประกอบคุณงามความดีตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮู วะตะอาลา และร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ของพระองค์ 

 

ตามที่พระองค์อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮู วะตะอาลา ได้ตรัสไว้ว่า

 

     “และมิใช่ทรัพย์สินของพวกเจ้า และมิใช่ลูกหลานของพวกเจ้า ที่จะทำให้พวกเจ้าใกล้ชิดสนิทสนมกับเรา

      นอกจากผู้ศรัทธา และกระทำความดีเท่านั้น

     ดังนั้น ชนเหล่านี้แหละ สำหรับพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนสองเท่าตามที่พวกเขาได้กระทำไว้

     และพวกเขาจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์อย่างปลอดภัย

(ซะบะอฺ 34 : 37)

 

          การกระทำงานที่ดีนั้นจะทำให้พวกท่านทั้งหลาย ได้รับตำแหน่งอันสูงส่ง พระองค์อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลก ด้วยเหตุนี้พระองค์ได้ทรงชี้แนะแก่บรรดาบ่าวของพระองค์ว่า

 

     “ดังนั้น พวกเจ้าทั้งหลายจงแข่งขันในเรื่องของความดีเถิด ที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จะนำพวกเจ้ามาทั้งหมด แท้จริง อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง

(อัลบะกอเราะฮฺ 2 : 148)

 

และพระองค์ยังได้ตรัสไว้อีกว่า

     “พวกเจ้าทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษ จากพระเจ้าของพวกเจ้ากันเถิด และจงรีบเร่งไปสู่สวนสวรรค์ที่มีความกว้างเท่ากับบรรดาชั้นฟ้า และผืนแผ่นดิน ซึ่งถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ยำเกรงทั้งหลาย

(อาละอิมรอน 3 : 133)

 

          จากอายะฮฺทั้งสองอายะฮฺได้ใช้ให้พวกท่านทั้งหลายรีบประกอบคุณงามความดี นอกจากนี้ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ยังได้ส่งเสริมให้ประชาชาติของท่านรีบเร่งกระทำความดี 7 อย่าง ก่อนที่บททดสอบ 7 อย่างจะตามมา ตามที่มีฮะดิษที่รายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ

 

     รายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า 

ท่านทั้งหลายจงรีบเร่งกระทำความดี 7 อย่าง ก่อนที่อีก 7 อย่างจะตามมา พวกท่านทั้งหลาย 

♦ จงรีบเร่งทำความดี หรือจะรอให้ความยากจนที่จะทำให้หลงลืมมาถึง 

♦ หรือจะรอให้ความร่ำรวยที่เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดการละเมิดมาถึง 

♦ หรือจะรอให้ความเจ็บป่วยที่สร้างความอ่อนแอต่อร่างกายมาถึง 

♦ หรือจะรอให้เกิดการแก่ชราที่จะทำให้เกิดความเลอะเลือนต่อสติปัญญามาถึง

♦ หรือพวกท่านจะรอให้ความตาย ที่จะมาจู่โจมอย่างฉับพลันมาถึง 

♦ หรือจะรอให้ดัจญาลออกมาสร้างความเสียหาย ซึ่งถ้าหากดัจญาลออกมา มันก็จะมาสร้างความเสียหายอย่างหนัก 

♦ หรือจะรอให้ถึงวันกิยามะฮฺ ซึ่งเป็นวันที่เลวร้ายและรุนแรงยิ่งนักมาถึง

(บันทึกโดย อิมามนะซาอีย์, อัลฮากิมและอัตติรมิซีย์)

 

          จากฮะดิษที่ท่านทั้งหลายรับฟัง ชี้ให้เห็นแล้วว่า จุดประสงค์ของท่านร่อซูล ศ็อลลัลลฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ต้องการให้เราทั้งหลายรีบเร่งกระทำความดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะขณะที่ท่านทั้งหลายมีสุขภาพดี มีเวลาว่าง หากมีทรัพย์สินเงินทองก็ให้รีบบริจาค เพื่อที่พวกเราจะได้เตรียมพร้อมที่จะกลับไปพบอัลลอฮฺในสภาพของผู้ที่มีอีมานศรัทธาอย่างสมบูรณ์ และเปี่ยมไปด้วยคุณความดี ก่อนที่จะไม่มีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวได้เลย เมื่อสิ่งที่เป็นความวุ่นวาย ความเสียหาย 7 อย่างที่จะเกิดขึ้นแก่พวกเรามาถึง

 

           การงานที่ดี ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิตของพวกท่านทั้งหลาย การที่พวกท่านทั้งหลายมีชีวิตยืนยาวจะทำให้ท่านนั้นได้รับผลกำไรอย่างมากมาย แต่ถ้าหากพวกท่านนั้นมีชีวิตที่ยืนยาว แล้วไม่ได้ใช้เวลาไปกับการประกอบคุณงามความดี ก็จะทำให้พวกท่านทั้งหลายขาดทุนอย่างย่อยยับ ทั้งโลกดุนยา และโลกอาคิเราะฮฺ

 

ดังที่อายะฮฺอัลกุรอานที่พระองค์ได้ตรัสว่า

     “(มุฮัมมัด) จงกล่าวเถิดว่า แท้จริง บรรดาผู้ที่ขาดทุนนั่นก็คือ บรรดาผู้ที่ทำตัวของพวกเขาเอง และครอบครัวของพวกเขาให้ขาดทุนในวันกิยามะฮฺ พึงทราบเถิดว่า นั่นคือ การขาดทุนอย่างชัดเจน

(อัสซุมัร 39 : 15)

 

           การงานที่ดี คือ การงานที่มีคำสั่งใช้จากพระองค์อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ใช้ให้ปฏิบัติเท่านั้น ไม่ว่าการงานนั้นจะเป็นการบังคับใช้ให้ปฏิบัติ หรือซุนนะฮฺ ก็ตาม และการงานที่ดี คือ การละเว้นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ห้ามมิให้กระทำ ซึ่งการปฏิบัติงานต่างๆ เหล่านี้เป็นการแสดงถึงความใกล้ชิดต่อพระองค์อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และหวังผลตอบแทนจากพระองค์นั่นเอง

 

          บรรดาสลัฟซอและฮฺ พวกเขาจะยึดมั่นปฏิบัติตามคำชี้แนะของท่าน ร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามคำชี้แนะของพระองค์อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตลอดเวลา ดังมีรายงานจากอิบนิ อุมัร ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้กล่าวว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

 

เมื่อพวกท่านเข้าสู่เวลาเย็น ก็อย่ารอให้ถึงเช้า เมื่อเข้าสู่เวลาเช้า ก็อย่ารอถึงเย็น 

พวกท่านจงใช้เวลาในช่วงสุขภาพแข็งแรงประกอบความดีก่อนที่ความเจ็บป่วยจะมาเยือน 

และใช้เวลาในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ ก่อนที่ความตายจะมาเยือน

(บันทึกโดย อิมาม อัลบุคอรีย์)

 

           ท่านทั้งหลายจงเกรงกลัวพระองค์อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เถิด ด้วยการทำให้ใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺ ด้วยการปฏิบัติสิ่งที่เป็นการภักดีต่อพระองค์และห่างไกลจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย แท้จริง พระองค์อัลลอฮฺได้ทรงเปิดประตูแห่งความดีไว้อย่างมากมาย ตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้

 

     “บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย พวกเจ้าจงรุกั๊วะ จงสุญูด และจงเคารพภักดีต่อพระเจ้าของพวกเจ้าเถิด และจงประกอบความดี เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ

(อัลฮัจญ์ 22 : 77)

 

และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

     “สิ่งใดก็ตามที่ฉันห้ามพวกท่าน พวกท่านก็จงออกห่าง

     และสิ่งใดที่ฉันได้ใช้ให้ทำ พวกท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามเท่าที่พวกท่านทั้งหลายมีความสามารถ

(บันทึกโดย อิมามมุสลิม)

 

          พวกเราจะต้องรีบฉวยโอกาสทำความดีไม่ว่าความดีนั้นจะได้รับผลตอบแทนมากหรือน้อยก็ตาม ให้กระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ และให้ตรงตามแบบอย่าง ของท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ซึ่งถูกต้องตามหลักของศาสนาก็จะทำให้เราได้รับผลตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา อย่างมากมาย ตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า

 

ผู้ใดที่นำความดีมา เขาก็จะได้รับ 10 เท่าของความดีนั้น 

และผู้ใดที่นำความชั่วมา เขาจะไม่ได้รับการตอบแทน นอกจากความชั่วเยี่ยงเดียวกันเท่านั้น 

โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอธรรมแต่ประการใด

(อัลอันอาม 6 : 160)

 

 

ที่มา : อนุสรณ์งานประจำปี โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร 28 มกราคม 2555