เหยื่อของความนึกคิดที่เหลวไหล
  จำนวนคนเข้าชม  7930

 

เหยื่อของความนึกคิดที่เหลวไหล

โดย ... ดร.อาเอ๊ฏ อัลกอรนีย์ 

 

          ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่า การอิจฉาริษยานั้นเป็นความจริง ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งอัลกุรอานและซุนนะฮ์ได้บอกไว้ “ตา”มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามารมีจริง แต่ปัญหานั้น คือ บางคนมีความนึกคิดที่เหลวไหล ทำให้เขาสับสน ทำให้เขาคิดไปว่าเขาประสบกับตามารในทุกเรื่อง ซึ่งทุกครั้งที่เขาไม่ประสบผลสำเร็จทุกครั้ง เขาจะกล่าวว่า เขาประสบกับตามารและการอิจฉาริษยา

          เมื่อเขาไม่สำเร็จในการงาน เนื่องจากประสบกับตามาร ที่เกิดจากพวกผู้อิจฉาริษยา เมื่อเขาสอบไม่ผ่าน ในการเรียนรู้ของเขา สาเหตุก็มาจากพวกชัยฏอนและมนุษย์ ซึ่งในทัศนะของเขาเอง เขาเป็นอัจฉริยะบุคคล แต่ทว่าพวกศัตรูได้ห้ามไม่ให้ได้รับความสำเร็จ คนพวกนี้ชัยฏอนจะหัวเราะเยาะ เขาจะมีชีวิตอยู่ในความนึกคิดที่เหลวไหล ไม่มีความเป็นจริงใดๆสำหรับตัวของเขา

 

           อิมามชาฟิอีย์ อิบนุ ไตยมียะฮ์ อิบนุ ค็อลดูน อิบนุ รุชด์สักร๊อต อันช์ไตยน์ และ นิวตัน ทำให้ประวัติศาสตร์ต้องจารึกชื่อ ในขณะที่พวกเขาไม่ได้ถูกอิจฉาริษยา และไม่ได้ประสบกับตามารแต่ประการใด แต่สำหรับคนป่วยด้วยความนึกคิดการอิจฉาริษยาที่เหลวไหล มีส่วนคล้ายกับสิ่งที่โฆตะฮ์ กล่าวไว้ว่า “ไก่นั้น ขณะที่มันร้อง เอ๊ก ...เอ๊ก และต้องการจะไข่ มันคิดไปว่ามันจะไข่เป็นดวงจันทร์ที่โคจรได้”

           ฉันได้เห็นบรรดาผู้ประสบผลสำเร็จในสังคมของเรา มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ฟันฝ่าหนทางไปสู่ความรุ่งโรจน์ด้วยความมั่นคง ในทุกๆการงานที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญ  แต่ทว่าพวกโง่เขลาเบาปัญญา ยังคงอยู่ทายแถวด้วยข้ออ้างว่า การอิจฉาริษยาและตามารได้ประสบกับพวกเขา โดยไม่ประสบกับผู้อื่น จากพวกที่มีความโดดเด่น

ฉันได้พบนักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่ง สอบไม่ผ่านในหลายครั้งด้วยกัน

ฉันได้ถามเขาว่า อะไร คือ สาเหตุของการสอบไม่ผ่าน ?

เขาตอบว่า เขาถูกอิจฉาริษยา ตามารได้ประสบกับฉัน

 ฉันกล่าวแก่เขาว่า พี่น้องของท่านทั้งสี่คน สอบได้คะแนนที่ยอดเยี่ยม ในระดับต้นๆ แล้วท่านคนเดียวหรือ ที่ถูกอิจฉาริษยา ทำให้สอบไม่ผ่าน ข้อเท็จจริงนั้น คือ ท่านนั้นไม่ได้ดูหนังสือ ไม่ได้ไปมหาวิทยาลัย นอนในชั้นเรียน และทำหนังสือหาย

 

          ผู้หญิงบางคน อัลลอฮ์ ได้ประทานความสวยงามให้แก่พวกเธอ  พวกเธอปิดหน้าปิดตาเวลาอยู่กับแม่ และพี่น้องของพวกเธอ โดยกลัวว่าจะประสบกับตามาร อัลลอฮ์ พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้เป็นสาวแห่งเปลือกนอก บางคนท้องจนใกล้คลอด ในขณะที่ปกปิดไม่ให้ย่า ยายได้รู้ เนื่องจากกลัวว่าจะประสบกับตามาร  ประหนึ่งว่าเธอจะคลอดผู้ที่มีสภาพเหมือนกับ คอลิด อิบนุ วะลี๊ด หรือ เศาะลาฮุดดีน แต่ความเป็นจริงนั้น ชัยฏอนได้เอาพวกเราเป็นเครื่องเล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้โง่เขลาเบาปัญญา

         ส่วนบรรดาผู้มีสติปัญญานั้น พวกเขาสามารถหลอกชัยฏอนได้ เอาชนะพวกมันและได้รับความสำเร็จ  เพราะพวกเขาไม่เชื่อความคิดที่เหลวไหล และฉันหวังให้ผู้ถูกชัยฏอนสร้างความสับสน วุ่นวายภายในใจ ทั้งชายและหญิงเหล่านี้ ได้ออกจากเสียงกระซิบกระซาบ ความคิดที่เหลวไหล และไปปฏิบัติงานตามวิถีทางของตนเอง และทำให้ประชาชาติหลุดพ้นจากการแพร่ขยายออกไป ของโรคทางจิต ที่อาศัยความนึกคิดที่เหลวไหล

ทุกครั้งที่ฉันเห็นคนหัวทึบ ประสบความล้มเหลว ฉันถามเขาถึงความล้มเหลวนั้น ?

เขาจะตอบฉันว่า ฉันประสบกับตามาร

          ฉันก็กล่าวแก่เขาว่า      คนโง่เขลาเบาปัญญา ผู้ที่ทำให้ท่านประสบกับตามารนั้นเป็นใครกัน? และสิ่งใดในตัวท่านที่ทำให้พวกเขาประทับใจ และทำไมเขาถึงได้ทิ้งพวกผู้ได้รับความสำเร็จ ดาวเด่น ฟันฝ่าหนทางของเขาไปสู่ดวงดาว และมุ่งเป้าสู่ท่าน ได้อย่างไร ?

 

          เมื่อผมของสตรีล่วงด้วยโรคไข้หุบเขาที่แตกร้าว การอ้างว่าตามารได้สร้างความเจ็บปวดให้แก่นาง ในขณะที่การอิจฉาริษยาได้ทำลายนาง ในขณะที่อัลลอฮ์ ได้ทำให้ผมบนศรีษะของนางเบารอน บินตุลหะซัน อิบนุ สะฮล์ ได้รับความปลอดภัย ซึ่งเป็นหญิงที่สวยที่สุด ในราชวงค์อับบ๊าส

          นักศึกษาหญิงบางคนหลบหน้าหลบตา ไม่ยอมออกมาพบเพื่อนของเธอ โดยอ้างว่า กลัวจะประสบกับตามาร และเมื่อนักศึกษาไม่สามารท่องจำอัลกุรอานได้ เนื่องจากประสบกับโรควัวบ้า !  เขาอ้างว่าผู้ดูแลโรงเรียนประสบกับตามาร ทำไมตามารจึงมาประสบกับเราเพียงพวกเดียว? ในขณะที่เราเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่ออัลกุรอาน และตามารทำไมไม่ไปประสบกับสมาชิกขององค์การนาซ่า ที่ได้เอายานไปอยู่บนพื้นผิวดวงดาว แท้จริงเราตกเป็นเหยื่อของความคิดที่เหลวไหล


          ขอให้ท่านทั้งหลาย ได้ให้เราได้รับความสบายจากความคิดที่เหลวไหล และจงกลับเนื้อกลับตัวจาการกระซิบกระซาบนี้ และจงหลีกหนีความนึกคิดที่เหลวไหลต่างๆเหล่านี้

(وعلى فتوكلوا إن كنتم مؤمنين .... )


“....และต่ออัลลอฮ์ พวกเจ้าก็จงมอบหมาย หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา”

 (อัลมาอิดะฮ์ : 23)