หน้าแรก
กระดานเสวนา - สนทนาอื่นๆ
 
    รายชื่อผู้ที่ถูกส่งชื่อเพื่อรับอัลกุรอาน แปลความหมายภาษาไทย  
เจ้าของกระทู้ : admin ( 5 มิถุนายน 52 15:36:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.122.251.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

ผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพ ติดต่อขอรับได้ที่สถานฑูต ซาอุดิอาระเบีย

นาย  ไตรภพ พินิจอภิรักษ์   เขตทุ่งครุ

 

ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด รอรับทางไปรษณีย์

นาย นภคดล ธรรมวัตร์   จ.กระบี่

นายหรรษธร  สันประเสริฐ  จ.นนทบุรี

หาฟิซ ยุทธิอาด จ.นครศรีธรรมราช

มาวัฎดะห์   จ.ปัตตานี

ดช.นิฮามิช มัลร่า แวนาแว  และ  ดช.นิฮาซีฟ แวนาแว  จ.นราธิวาส

 


 

 ตอบกระทู้โดย : Guest ( 7 มิถุนายน 52 17:35:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.155.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

7 / 6 / 2552

ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด รอรับทางไปรษณีย์

เฉลิมชัย อนุพันธ์ จ.นครศรีธรรมราช

 มนัส อนุพันธ์      จ. นครศรีธรรมราช

สุรีนา  เจ๊ะน๊ะ   จ.ยะลา

 

 ตอบกระทู้โดย : admin ( 8 มิถุนายน 52 21:12:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
115.87.84.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด รอรับทางไปรษณีย์

8 / 6 / 52

บรูฮัน  อาลี   จ.ปัตตานี

นิยม ยานพะโยม    จ. นครศรีธรรมราช

นาย สมคิด โสมสุข      จ. นครครีธรรมราช

นางสาวนุรณี สือรี    จ.สงขลา

หัสจักษ์ หาญกล้า  จ.กระบี่

นายฟิรเดาส์  อูเซ็ง    จ.นราธิวาส

นูรีย๊ะ มามะ      จ.ปัตตานี ตอบกระทู้โดย : admin ( 9 มิถุนายน 52 22:40:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.122.251.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

9/6/2009

ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด รอรับทางไปรษณีย์

นาย ชัยณรงค์ วงษ์นา จ.พังงา 

กัสมา  สือรี     จ สงขลา   

อังสนา   อายุเคน      จ สงขลา

สุทัศน์  วงศ์มหามรรษ  จ.นราธิวาส

อับดุลลาเต๊ะ ยามา    จ.ยะลา

ศรีสุภา  บุญผลึก   จ. นครศรีธรรมราช 

 ตอบกระทู้โดย : admin ( 11 มิถุนายน 52 8:30:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.153.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด รอรับทางไปรษณีย์

11 / 6 / 2009

1. สุกัญญา  นุกูล  จ.นครศรีธรรมราช
2. ประสงค์  แสล่หมัน   จ.กระบี่
3. สมาน  เกษตรกาลาม  จ.นครศรีธรรมราช
4. อาหมีน  พรมจิตรต์   จ.นครศรีธรรมราช
5. โสม  เยี่ยมกร จ.นครศรีธรรมราช
6. มัสนี  ทองสวาท จ.นครศรีธรรมราช
7. เกษม  บุญผลึก  จ.นครศรีธรรมราช
8. นายรุสลี มูซอ  จ.ปัตตานี
9. นางสุผ๊ะ จิตรนารี  จ.นครศรีธรรมราช
10.นายแวอาแซ  บือราเฮง    จ.กระบี่


ตอบกระทู้โดย : admin ( 11 มิถุนายน 52 20:21:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.155.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด รอรับทางไปรษณีย์

11/6/2009

กฤษฎา  มะหะหมัด  จ.กระบี่
นัสรีน ตอเล็บ  จ.นนทบุรี

วาสนา อนุพันธ์   จังหวัดปัตตานี

 สีเตาะห์ มะ   จ.นราธิวาส
นางสาวนูรมี สะมะแอ   จ.นนทบุรี

*นาย ไกรสร ยานพโยม  จ. นครศรีธรรมราช
*นาย เกรียงศักดิ์ พงษ์ยี่หล้า   จ. นครศรีธรรมราช
*นาย ธนาวุฒิน์ อนุพันธ์   จ.นครศรีธรรมราช
*นส. วันเพ็ญ ศิริรัฒน์  จ. นครศรีธรรมราชตอบกระทู้โดย : admin ( 14 มิถุนายน 52 18:34:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.122.147.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
 

ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด รอรับทางไปรษณีย์

14/6/2009

นุสรา  มะหะหมัด จ.ปัตตานี

คุณ อนิษฎา  มีสวัสดิ์   จ.สตูล

คุณ รอฮานี หะยีเจะเเละ   จ.ปัตตานี

 พลอย สันประเสริฐ  จ. ฉะเชิงเทรา

วันนิสา  หวันมุ  จ. สงขลา

นางสาว สุณี   หลงจิ   จ.สตูล 

น.ส. อังสนา อายุเคน   จ.สงขลา  

ฮาวา  นุวันนา    จังหวัดภูเก็ต 

นางสาวนูรีซัน   เจ๊ะแว จ.ปัตตานี

นางสาวยาลีล๊ะห์ เกตุสัตบรรณ    จ.ปัตตานี

ชาตรี  มาลีคล้าย    จ.ปทุมธานี

 นางสาวอาสียะ   เทพสุวรรณ     จ.พัทลุง

นายซัยฟาน   มารยา จ.กระบี่

นางสาวอัสมา  มีสวัสดิ์    จ. ปัตตานี

นายวรวุฒิ  สำมะเนี๊ยะ    จ.สตูลตอบกระทู้โดย : Guest ( 17 มิถุนายน 52 22:07:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.122.251.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

รอรับทางไปรษณีย์

17/6/2009

นางสาวรอสนะห์  นิสะนิ  จ.ปัตตานี

นางสาวซอฟียะฮ์  บัวนาค       จ. สงขลา

อาหะมะ ภูมิบุตร   จ.นราธิวาส

นายอาหมาด จิตรนารี  จ.นครศรีธรรมราช

นางสาวอาอีฉ๊ะ สุระกำแหง   จ.ปัตตานี

น.ส.อัสนะ อินะมูนา    จ.สงขลา

สุมิตร  เลาะฟอ   จ.พระนครศรีอยุธยา

นางสาวฟาดีลา วงศ์มุดา    จ. ยะลา

นางสาวนูรีฮัน  สะอิ      จ.ปัตตานี 

กิติยา  โต๊ะทอง  จ.ฉะเชิงเทรา

สิตา    กรุงเทพ

นางวีณา  ยาหน่าย   กทม

 นัฐพล   ฤทธิเดช    จ.พัทลุง 

ปราณวรรษษา  แก้วอินตา  จ.ปทุมธานี

นางสาวสิเรียม บินสมัน   จ.สงขลา

 อับดุลอาซีซ   ดวงตา  จ.สตูล 

สุไรยา นิมะ  จ.ยะลา

อินชาอัลลอฮ์ตอบกระทู้โดย : Guest ( 18 มิถุนายน 52 17:36:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
115.87.83.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00


ตอบกระทู้โดย : Guest ( 21 มิถุนายน 52 21:58:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.156.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

รอรับทางไปรษณีย์

21 / 6 / 2552

นางอัสณีย์ ผาติวรากร   จ.สตูล

นายยูโสบ  ปากบารา      จ.สตูล

นางทัศนา  ยีเจ๊ะเเละ    จ.ปัตตานี 

นาย ภูวนาท  กิ่งหมัน     จ.กระบี่

นาย  ไพสรณ์   บิลเด็น  จ.สงขลา 

ฟาฎิล อะหะหมัด  สาและอารง   จ.สงขลา

นางสาว สุกัญญา มาลากาญจน์   จ.กระบี่

นางสาว วัยรีย๊ะ สนิ   จังหวัดปัตตานี

นายมาเหลก  หลงอะหลี   จ.สงขลา

นางสาว อาอีซะห์  กียะ   จ. ปัตตานี

สุรีนา   เจ๊ะน๊ะ    จ.ยะลา

ลาวัลย์ สุขยิ่ง    กรุงเทพฯ

 อาริส   จ.เชียงใหม่

 ตอบกระทู้โดย : Guest ( 22 มิถุนายน 52 19:33:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.156.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00


ตอบกระทู้โดย : Admin ( 24 มิถุนายน 52 10:40:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.150.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

ผู้ที่ส่งอีเมล์ เพื่อขอหนังสือ จากอิสลามมอร์ ขอให้ส่งชื่อ และนามสกุล และทีอยู่ให้ชัดเจน เพื่อการจัดส่งจะได้ถึงมือผู้รับอย่างสะดวกค่ะ

บอกหนังสือที่ต้องการ หรือ ซีดี และวีซีดี ส่วนหนังสือที่นอกเหนือจากในเว็บไซร์ ทางเราไม่มีแจกให้ค่ะ

แต่สามารถหาซื้อได้ตามศูนย์หนังสืออิสลาม ค่ะ

ขอคุณทุกท่านที่แสวงหาความรู้ และขออัลลอฮ์ ทรงฮิดายะฮ์ทางนำที่ถูกต้องให้กับทุกคน..อามีน

 

 ตอบกระทู้โดย : Guest ( 25 มิถุนายน 52 15:42:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.122.250.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

กำลังรอ อัลกุรอานอยู่ค่ะ

 ตอบกระทู้โดย : NaSrEeN ( 26 มิถุนายน 52 9:08:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
222.123.159.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

อัสลามุอะลัยกุม

วันที่ 6 ก.ค. 52 หยุดทำการ  รึป่าวคะ

พอดีว่าจะเข้าไปรับกุรอานแปลไทยในวันดังกล่าวค่ะ ก็เลยสอบถามก่อน

และขอรับหนังสือ ซีดี และวีซีดี เพิ่มเติมด้วยได้มั้ยคะตอบกระทู้โดย : Admin ( 26 มิถุนายน 52 9:42:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.151.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

อินชาอัลลอฮ์ น่าจะไม่หยุด

 ตอบกระทู้โดย : Guest ( 26 มิถุนายน 52 11:58:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.151.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน  หรือ CD   หรือ VCD 

นายอาซีซัน      เก็มเส็น    จ.สตูล 

คุณยานีด๊ะฮ์       เกปัน        จ.สตูล 

ดช. นิฮามิช มัลร่า แวนาแว   จ.นราธิวาส

นางสาวนูรฮายาตี สะอิ    จ.นราธิวาส

นางสาวนูรยาฮาน   เพ็ญอำมาศ  จ.ปัตตานี

จิฟาเดีย เจะและ   จ.สงขลา

อะหมัด  อาลีมัร  จ.สตูล 

อาลีฟ  นายา   จ กระบี่

ฟาริด  สันอื     จ.พัทลุง

สุจิตรา  ดีหมัด

นางสาว อามีเน๊าะ  อารง   จ.ปัตตานี

นางสาวชญานิศ ฮิลมี   จ.สงขลา

คุณสุรีวัลย์ รื่นสุข  

นางสาวรุสนี หลังยาหน่าย

อาโหรน หลงอาหลี       จ.สงขลา

มูนีร  อันนูร     จ.ปัตตานี

วะห์ยู  หวันมุ        จ.สงขลา

ฮิลวันนา อาเด  จ. ยะลาตอบกระทู้โดย : Guest ( 28 มิถุนายน 52 14:04:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.121.233.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

.. ณภัทรกาญจนา สาแม็ง

ที่อยู่ 44/ 3 หมู่3 โคกแฝด หนองจอก กทม. 10530

ขออัลกุรอ่าน แปลไทยตอบกระทู้โดย : Guest ( 28 มิถุนายน 52 21:20:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.146.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

http://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&category=42&id=101

 

ขั้นตอนการขอรับอัลกุรอาน ดูรายละเอียดได้เลยค่ะตอบกระทู้โดย : Guest ( 29 มิถุนายน 52 10:24:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.148.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน  หรือ CD   หรือ VCD 

นางล๊อบปีร์ฮา นิมา   จ.นครสวรรค์

นาย นภคดล ธรรมวัตร์   จ.กระบี่

นายวาหาบ  หาบา   จังหวัดสงขลา

นางโชติกา ภู่พงษ์   จ.ภูเก็ต

นายเอกชัย ทองคำชุม    จ.นครศรีธรรมราช 

นายยูโสบ ปราบทุกข์   จ.ภูเก็ต

นายยาหยา โต๊ะบู  จ.สตูล

อดิศักดิ์ วงศ์วิทยาพิทักษ์  จ.นราธิวาส

คุณ จินดา รื่นสุภาพ   จ.ลพบุรี

นางสาวอภิญญา  ขนาดผล   จ.พังงา

นางสาว  ซัลมา   แดเมาะเล็ง   จ.นราธิวาส 

อับดุลอาซีซ      ดวงตา  จ.  สตูล

นาย ภูวนาท  กิ่งหมัน  จ.กระบี่

นางสาวนูรไอนี  โอมณี  จ.ปัตตานี

นางสาวสิริมา  สะเเตยี จ.ปัตตานี

ซัลมา แดเมาะเส็ง    จ.นราธิวาส

นางสาว ฟูซีย๊ะ สาตูยือลี   จ.นราธิวาส

นางสาว มูรณี  ตาเฮ    จ.นราธิวาส

นางสาว นาอีหม๊ะ อาแว จ.นราธิวาส

นางสาว นายีฮะ  ตาตูเละ   จ.นราธิวาส

อับดุลการีม หอกซัด       ภูเก็ต

อามานีย์ บอเถาะ    จ.สงขลา

นาย มูฮัมหมัดริดวัน บินเจ๊ะโซ๊ะ   จ.นราธิวาส

คุณมารียะห์  อาเก๊ะ   จ.ปัตตานี

คุณมารีแย  อาเก๊ะ    จ.ปัตตานี

 ด.ญ.มิฌก๊าต์ สาและอารง  จ.ปัตตานี

 คุณภาดร บอเถาะ   จ.นราธิวาส

นางสาวนัจวา    ดะช่ง   จ.พัทลุง

ประเสริฐ สาลีตอบกระทู้โดย : Guest ( 29 มิถุนายน 52 11:44:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
10.211.1.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
ไม่ทราบว่าใครได้รับแล้วบ้าง... ยังไม่ได้รับเลย ส่ง 14/6/52 ญะซากัลลอฮฺคาอยรอน จากสตูล

ตอบกระทู้โดย : Guest ( 3 กรกฎาคม 52 11:35:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.122.250.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน  หรือ CD   หรือ VCD 

บาซีหย๊ะ  วิจารณ์    จ.พัทลุง

นางซอเดาะห์ สาและอารง   จ.ปัตตานี

นายมัรวาน   อามะ จังหวัดเชียงราย

นางสาวนริสรา  ราชแดหวา จ.สงขลา

 วรายุทธ  เหมสงวน  จ.ระนอง

นางสาวซารีนา  อุศมา  จ.สงขลา

Nazeem Kamalaeman   จังหวัดสงขลา 

 ชนิตา (ฟารีดา) บุญชูจิตต์   

ฟาตีมะ สมาดิลกกุล     จ.นราธิวาส

นางสาวลาฏีฟาห์  สาและอารง   จ.เชียงใหม่

นาย คาฮ์ลาน อบเชย  

นางสาวฮานีฟะฮฺ  และเด็ง    จ.นราธิวาส 

 ตอฮีเร๊าะห์  มาลี     จังหวัดปัตตานี 

 พันโท ทศเทพ บุญสิลา 

อับดุลรอมัน  มะลา   จ.สงขลา

นางสาวนิสาอ์  หอมสุวรรณ์  

นางสาวมารีสา ศาสน์สันติกุล  จ.สงขลา

นาย ซูกิฟลี มะ  สงขลา 

นาย คอเดร์ มะ    จังหวัด นราธิวาส

 นางจารุวรรณ  เอ็มยุเด็น     ภูเก็ต

นางสาวสาฟียะ เจะแว  สงขลา 

นายฟัยซอล มีสวัสดิ์  จ.สตูล

นายอับดุลฮาลีม  มามะ จ.สงขลา

นายอิมรอน  วาเด็ง  จ.สงขลา

นาย ม.ชาราฟุดดิน  สาและอารง จ.เชียงราย

นายอิบรอเฮม  กาซอ   จ.ปัตตานี

นางสาว สีตีรอกีเยาะ  สามะแม  จ.นราธิวาส 

นางสาวซูซัน   หะยีแวดาโอ๊ะ   จ.ยะลา

นางสาวไรหน๊ะ อาหรับ   จ.สงขลา

นางสาว สุพัตรา สันเหม๊าะ  จ.สงขลา

 

***********

ท่านใดที่มีชื่อขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับหนังสือจากทางเว็บไซร์ กรุณาส่งชื่อ และที่อยู่ ที่ชัดเจนเพื่อการตรวจสอบ เพราะบางท่านมีไปรษณีย์ได้ตีกลับมา

ส่ง อีเมล์ ที่     info@islammore.com   เท่านั้น

ผู้ที่ลงชื่อที่กระดานเสวนาจะไม่ได้รับการพิจารณา เพราะผิดขั้นตอนการขอ ทางทีมงานไม่สามารถให้ได้ค่ะ

 

admin islammore.


ตอบกระทู้โดย : Guest ( 4 กรกฎาคม 52 20:50:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
202.176.98.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

ได้เมลตอบรับแล้ว

แต่ไม่เห็นปรากฏชื่อในเว็ป

สามารถเข้าไปรับที่สถานฑูตได้เลยมั้ย

พอดีจะเข้าไปวันจันนี้ค่ะตอบกระทู้โดย : Guest ( 6 กรกฎาคม 52 6:29:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.149.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน  หรือ CD   หรือ VCD 

บุรฮัน อาลี    จ.ปัตตานี

นายอีระฟาน หะยีอีแต    จ.นราธิวาส

ยูไฮดา มานะ  จ. นราธิวาส 

maliyani  che_arong      จ.นราธิวาส

นายอยุธยา  พุฒวัจน์    จ.ปัตตานี

ดีน  มารา   จ.ปัตตานี 

สุรัชย ไวยวรรณจิตร     จ.ปัตตานี

นางสาว อามีนะฮ์ เดชเลย์  

คุณกรองจิตต์  พัสตรานนท์ 

นางสาวไลลา ทับอุไร

นส.ซาพีณี  ยูโซะ  จ.ปัตตานี

บัดดารุดดีน  เกษมสมาน   จ.ภูเก็ต

ใหมมูน๊ะ กรมเมือง    จ.สงขลา

ริสกีตูฮัน  หมีนคลาน    จ.สตูล

นิคอเล็ด เจ๊ะเมาะ    จ สงขลา

นางสาวอัสมา ชำนาญเหนาะ    จ.ตรัง

สุรศักดิ์  จิตตุราช  จ.นครศรีธรรมราช

 กษิดิศ รัตติโชติ   จ.สมุทรปราการ

ตอยีม๊ะ กรมเมือง  จ.สตูล

น.ส ยูฮันนี เล็มโดย    จ.สตูล

น.ส.อารินา  ปาสอ    จ.นราธิวาส

*****

ใครที่ยังไม่ได้รับหนังสือ หรือ ซีดี พยายามขอมาใหม่นะคะ เพราะเมล์เยอะมากบางทีอาจจะตกหล่นหรือข้ามไป ขอมาอัฟด้วยค่ะ

ขออัลลอฮ์ ทรงประทานทางสะดวกให้กบผู้ที่ขวนขวายหาความรู้ค่ะ อามีนตอบกระทู้โดย : กระแต ( 6 กรกฎาคม 52 12:58:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
58.181.146.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

อัสลามมุอะลัยกุมค่ะ......พี่ทีมงาน....

ส่ง Mail.ขอหนังสือและ C D ไปนานแล้วแต่ยังไม่ได้ค่ะ.......

ก็เลยตั้งใจว่าจะไปรับเองที่สถานทูตซาอุดี้........ได้ไหมค่ะ........จะไปวันพฤหัสบดีที่9 /7/52 นี้ค่ะ.......

ได้หรือเปล่าค่ะ.......ช่วยแจ้งกลับทางเว็บบอร์ดด้วยน่ะค่ะ.......

ขออัลลอฮฺตอบแทนความผู้ที่ทำหน้าที่เผยแพร่ ศาสนาอิสลามทั้งในโลกนี้และโลกหน้า.ตอบกระทู้โดย : Guest ( 8 กรกฎาคม 52 9:57:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.148.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 อินชาอัลลอฮ์ เข้าไปรับได้เลยค่ะ

ถ้าอยู่กรุงเทพและ ปริมณฑล ที่สามารถเข้าไปรับเองได้ ก็เข้าไปได้เลยค่ะ

มีอาจารย์ คอยดูแลเรื่องหนังสือให้ค่ะ

 

 ตอบกระทู้โดย : Guest ( 10 กรกฎาคม 52 11:13:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.148.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน  หรือ CD   หรือ VCD 

นางสาว อัสมา  กียะ   จ. ปัตตานี

นายมูฮัมมัด จินตรา   จ.ยะลา

คุณ ซัลมา  มหาศานติ   จ.พัทลุง

อะสัน หมัดอะดั้ม  จ. สงขลา

นางสาว  โซเฟีย  สามะอาลี  จังหวัด.ปัตตานี

นัสเซอร์   อาดมาเร๊ะ  จ. สงขลา

อาซีซะ  มูหิ  จ.ปัตตานี

นางสาว สารีณี โยะ   จังหวัดปัตตานี 

นายมีซาน ไทยประทาน  จ.สงขลา

นางสาว ศิริขวัญ  เหียทอง   จ.ยะลา

นางสาวนิภาพร  กามาแลหมัน  จังหวัดสงขลา

นาย สุรศักดิ์ หลานหมาด   จ.กระบี่ 

นางสาว ฮาฟีเซาะ มะเด็ง    จ. ยะลา

นาย กิตติศักดิ์ ดำนิล   จ.กระบี่

นาย เจ๊ะอาแว แวอาแซ   จ.พัทลุง

นางสาว อมานีย์ มะยาดี  จ.ยะลา

นางสาว มัรญาน ดือราแม   จ. ปัตตานี

นัซรอน จิสวัสดิ์  จ.สงขลา 

ยูไฮดา  มานะ จ. นราธิวาส 

นางสาว ต็อยยิบ๊ะ ดาดา   จ.สงขลา

คุณอิมรอน  บานแย้ม   จ.ปัตตานี

อาซารา อาแว   จ. นราธิวาส

นางสาวตัสนีม  แวอูมา   จังหวัดนราธิวาส

นางสาวมาเรียม เล็กหีม  

นส.ชุติมันต์  นาคนาวา 

นาย อภิชาติ พวงผกา 

ซารีนะฮ์ ระนี  จ.เชียงราย

นาย ศักรินทร์   ยะพา  จ.กระบี่ 

นาย อดิศักดิ์   จิตรหลัง   จ.กระบี่ 

นาย สุไหลหมาน  หมาดโสะ   จ.พัทลุง 

นาย วิรัช    เบ็ญก้อหลี   จ.พัทลุง 


 ตอบกระทู้โดย : Guest ( 10 กรกฎาคม 52 20:31:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
202.149.25.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

อัสสาลามูอาลัยกุม

พี่ๆทีมงานค่ะ  ส่งรายชื่อขอหนังสืนานแล้วอแล้ว  ทำไมยังไม่ปรากฏชื่อ ค่ะ

วัสสลามตอบกระทู้โดย : Guest ( 11 กรกฎาคม 52 23:08:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
202.12.73.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
ซากาลุลลอฮ มากๆ ขอบคุณมากค่ะ ที่ส่งมาให้ ขอให้อัลลอฮทรงปกป้องและคุ้มครอง

ตอบกระทู้โดย : Guest ( 13 กรกฎาคม 52 15:57:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
115.87.83.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00


ตอบกระทู้โดย : Guest ( 13 กรกฎาคม 52 16:18:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
115.87.83.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน  หรือ CD   หรือ VCD 

ธีรวัตร  วิชาญโกสินทร์   จ.นราธิวาส

ซารีนะฮ์ ระนี   จ.เชียงราย 

นางสาวซากีญา  รังสรรค์   จ.ปัตตานี 

นางสาวสุนิสา  เชาว์ช่าง  จ.ปัตตานี 

 นางสาวอลิษา ชลธาร      จ.ปัตตานี 

ฟารุค พิริยศาสน์   จ.สงขลา 

น.ส.นวลลดา   การิมล๊ะ   จ.ยะลา

สูไหวเราะห์   เต๊ะโส๊ะ   จ.สงขลา

ไตรภพ  พินิจอภิรักษ์

นางสาวฮุซนี  พัฒนปรีชาวงศ์   จ.นราธิวาส

 จรรยา หมัดสารา    จังหวัดปัตตานี

นายประสาน เชี่ยวการ    จ.ภูเก็ต 

นาย  ชาฟีอี  แหล๊ะโต๊ะหีม   จ.สระบุรี 

นางสาวอารียา   ดะช่ง   จังหวัดพัทลุง  

Hameed bilkodem   จ สงขลา 

นาย มานีช  หมุนนุ้ย   จ. พัทลุง 

นายเอกสิทธิ์   พุ่มเกื้อ   จังหวัด พัทลุง

นางสาวมัสกะ  สุหรง     จังหวัด พัทลุง

นายหรรษธร  สันประเสริฐ  

นางสาวยาลีล๊ะห์ เกตุสัตบรรณ    จ. ยะลา

นาย ยัสเซอร์  นกแอนหมาน    จ.สงขลา 

นายวิทยา   กิ่งเล็ก    จ.กระบี่

น.ส.เบญจนิษฐ์ ดัดงาม   จ.ระยอง

คุณฮุสนา    เจ๊ะน๊ะ    จ.ยะลา 

คุณอาซีซะ   โต๊และ  จ.ยะลา 

ปัทมา   เด็งสาแม      จ.ยะลา

นิวัฒน์ นอมานี    จ.ยะลา

นางสาวซูมัยยะฮ  กะอาบู    จ.ปัตตานี 

นางสาว อัสมา  มุกดา     จ.พังงา 

นางสาวสุไฮนี แวสะมะแอ    จ.ปัตตานี

อานิตา  เปาะซา    จ.ปัตตานี

นายอับดุลกอเดร จินตรา    จ.ยะลา

นายประเสริฐ สาลี  

นายจำรัส  เเสงไพจิตร  

นางสาววิมลรัตน์  ละไม 

นางอุษา   เบ็ญจลักษณ์   จ.ปัตตานี 

คุณสุรียานี อาลี  จ.สงขลา

นางสาวฮุสนา  ไทยประทาน  จังหวัดสงขลา

นางจุลินทร์รัตน์  ไทยประทาน  จังหวัดยะลา

นายบุญมี  ผ่องโสภา    จ.ตาก

นายสันติสุข  นาวาสมุทร  จ.กระบี่ 

นางสาวอิสรา  ดอเลาะ  จ.นครปฐม 

นางสาว ปวีณา  นิยมเดชา   จ.สงขลา 

นายมูฮัมมัด จินตรา   จ.ยะลา

นายอาแซ จินตรา   จ.ยะลา

นายยูโซ๊ะ จินตรา   จ.ยะลา

นายอับดุลกอเดร จินตรา 

เด็กหญิงอรนุชา  เเสงไพจิตร 

นางสาวยาแลคอ มะมิง   จ.ยะลา

นางสาวแนลลี่  วาอาด    จ. สตูล

นางสาว เจ๊ะอารีฝ๊ะ    เส็นหมาน   จังหวัด สตูล 

นางสาวตักวา  บากอซง    จ.ยะลา

นายยูซุฟ  หมาดทิ้ง    จ.สงขลา

นายโซเฟียน หะยีตาเฮ    จ.ยะลา

สุกัญญา เสาวโค    จ. สิงห์บุรี 

สุชญา ชดทอง   จ. เชียงราย

นางสาวยัสมีน แมหะ 

คุณซากีนะฮฺ   เพชรประสิทธิ์   จ.ตรัง

นูรีย๊ะ  สิการาเสาะ  จ.ยะลา  ตอบกระทู้โดย : Guest ( 15 กรกฎาคม 52 21:11:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.144.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 ตอบกระทู้โดย : Guest ( 18 กรกฎาคม 52 22:50:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.150.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00


ตอบกระทู้โดย : Guest ( 20 กรกฎาคม 52 20:50:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.122.148.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน  หรือ CD   หรือ VCD 

นาย มูฮัมหมัดริดวัน บินเจ๊ะโซ๊ะ     จ.นราธิวาส

ชัยวัฒน์ ภักดีสุวรรณ์     จ.ภูเก็ต

 นายสุรชัย  หมัดหลี    จ.พัทลุง 

ณัฐกร  ผะสารพันธ์   จ. กระบี่

นายฮัมดี เจะเฮาะ   จ.ปัตตานี  

นางสาว ดาหวัน  กาญจนสดุ้ง    จ.สงขลา 

นางสาวแนลลี่  วาอาด    จ.สตูล 

นาย กรวิชญ์(ฟาริด)   สันอี     จ.พัทลุง

นายกิ๊ฟลัน ดอเลาะ   จ.สงขลา

นายอาดือนัน  ดอเลาะ    จ.นราธิวาส

ปราณวรรษษา  แก้วอินตา   จ.ปทุมธานี 

นางสาวอามีเนาะห์ ยานยา   จ.ชลบุรี

นางวณา  ปันจอร์   จ. สตูล

รอฮานา ยีเจ๊ะและ   จ. ปัตตานี

นางสาว อาเรีย  มะแซ  จ .ปัตตานี

ฟุรกอน สันอี    จ.พัทลุง

อนุชา  เบ็ญโส๊ะ    จ.สงขลา 

นางสาวกาญจนา หมัดอาดำ   จ.สงขลา

 คุณคอลีหม๊ะ   ยาสาและ   จังหวัดปัตตานี 

นางสาวนูรีซัน   ยะโกะ    จังหวัดปัตตานี

นส. มาซีเตาะ  อาลี    จ. ปัตตานี

น.ส.ลีนา อาแวบือซา    จ.นราธิวาส 

น.ส.ตัสนีม อาหมัดธีรกุล   จ.นราธิวาส

ด.ช.อิมรอน อาแวบือซา   จ.นราธิวาส 

น.ส.นัสรินทร์ อาหมัดธีรกุล     จังหวัดนราธิวาส

ทวีสิทธิ์ หวังสง่า (ฮารูน)    จ. เชียงราย

นายมูฮำหมัดรุสลัน กาเดร์    จ.ปัตตานี 

นายวรชัย มะหนอ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางอรุโณทัย  ศิริสัมพันธ์    จ.นนทบุรี

ฮาฟิส  แลหมัน     จ.นราธิวาส

นาย ภาสกร กิ่งหมัน    กระบี่ 

นายเอกสิทธิ์  พุ่มเกื้อ   จ.พัทลุง 

นส.อามีนา เบญจมานะ   จ.นครปฐม

นิพล แสงศรี   

นางสาว รัตติยา  วิสาละ   จ.กระบี่

นางสาวพาอีซะห์  สาแม   จังหวัดสงขลา

นางสาวไซน่ะ  นิกาเร็ง  จังหวัดสงขลา

นายอาฟีดีน แสมา     จ.ภูเก็ต

น.ส. นาซีฮ๊ะ หล๊ะโต๊ะหีม   จ.นราธิวาส

นายวรวุฒิ  เสี้ยมสอน   จ.ภูเก็ต 

นายอับดุลเหล๊าะ เหล้มแดง   จ.นครศรีธรรมราช

นายรอส๊ะ โต๊ะร๊ะ  จ.นครสรีธรรมราช

 น.ส. อาอี้เฉาะ บิลยีหลี   จ. สงขลา

อาซาน  ยาชะรัดบ้าน   จ.พัทลุง

คุณ ภูวดล ราชแดะหวา   จ.สงขลา

อันวาร  โหดหมาน    จ.สงขลาตอบกระทู้โดย : Guest ( 25 กรกฎาคม 52 19:51:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.152.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน  หรือ CD   หรือ VCD 

วราภรณ์ เวมเพ  

นาย สุทธิชล ซาเฮาะ    จ.สระบุรี

นายสุชาติ สุขเฝาะ  จ.นครศรีธรรมราช

นางสาวสิตา เลขะสมาน  

อิลฮาม   โต๊ะมางี 

นางสาวฉารีอะฮ์ แหล๊ะโต๊ะหีม     จ.สงขลา  

นางสาวอิร์ซาน มะหะยอ   จ.สงขลา  

มงคล หมุดหละ   จ.นครศรีธรรมราช 

คุณซาฟีนะห์ สาลี 

นัสริน อายุเคน   จ.นครปฐม

รุ่งลดา สมบูรณ์   จ. อยุธยา

อานีดา  อายุเคน   จ.นครปฐม

ภัทรลีญา โต๊ะหมาด   จ.สงขลา

นางสาว รสนา   ซียง   จ.สงขลา 

ไลลา เจ๊ะดือราแม   จ.สงขลา

นายซอปรี หะยีหามะ   จ.สงขลา

พาอีซะห์  สาแม   จ.สงขลา

นางสาวสุรียานี อาลี    จ สงขลา

นางมารียะ  ทับทรวง  

นางสาวนูรี สาและ    จ.สงขลา

นางวีณา ยาหน่าย 

นายสุไหลหมาน หมัดอะหลี   จังหวัดสงขลา

ปัตตาวา  หมาดหนุด  จ.พัทลุง 

นางสาวยูไรด๊ะ เจ๊ะเต๊ะ  จ.สระบุรี

นายมูฮำหมัดอามีน หะยีหามะ   จ.นราธิวาส

นาย ยุทธนา  อังคะรา    จ.ปัตตานี

นาย บูรฮัน  อาลี   จ.ปัตตานี

นาย ฟิกรี  อารีหมาน   จ.สตูล 

นายอิสลาม  ปะดอเล็ง   จ.นราธิวาส

นายยะโก๊ะ อาลี    จ นราธิวาส

นายนิรุสดี  โว๊ะนิเน็ง   จ.ปัตตานี

นายฮาฟิส    แลหมัน   จ.นราธิวาส  

 นางสาวนุสรา มะหะหมัด    จ.ปัตตานี

นางสอาดะห์  กาเร็ง   จังหวัดยะลา

นางสาวนาซีบ๊ะ อาแว   จ. ปัตตานี

ยาแลคอ มะมิง   จ.ยะลา

นางสาว อรวรรณ ยูนุ    จ.นาธิวาส

นางสาวยูไรด๊ะ เจ๊ะเต๊ะ   จ.นราธิวาส 

   

 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับหนังสือ ตอนนี้กำลังประสานให้อยู่ค่ะ มีการเปลี่ยนแปลงระบบนิดหน่อย อินชาอัลลอฮ์ จะได้รับเร็วๆนี้ค่ะ

  รอหน่อยนะคะ  @^_^@
ตอบกระทู้โดย : Guest ( 29 กรกฎาคม 52 14:49:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
58.8.211.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

อินชาอัลลอฮ์ กำลังจัดส่งให้นะครับ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้หนังสือ ใจเย็นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

พยายามเร่งอยู่ครับตอบกระทู้โดย : Guest ( 2 สิงหาคม 52 19:02:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.144.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน 

 หรือ CD   หรือ VCD 

นางสาวไซน๊ะ นิกาเร็ง จ.สงขลา

อาทิตยา อินทาปัจจ์ 

นิพนธ์ พงศ์ตานี 

นายอับดุลรอมัน  ยีอาแซ   จ.สงขลา

 ระเบียบ อาจหาญ 

มุฮัมมัด อามีน แสนทวีสุข 

นายมูฮำหมัดบูคอรี ยูโซ๊ะ   จ.สงขลา

อารีฟ  วารัม   จ.ปัตตานี

นางสาวปนัดดา   อวยพร

โรฮานี  หีมมะหมัด  จ.นราธิวาส

มารียัม กะโด   จ.ยะลา 

นางสาวตัสนีม กาซอ   จ.ปัตตานี

นส.สะอาด๊ะ แหล๊ะโต๊ะหีม   จังหวัด ยะลา

คุณฮานานี  โต๊ะมะ   จ.สงขลา

ยูบีดา สุวรรณมาลี  จ.เชียงใหม่

นายวีรยุทธ  อาลีอิสเฮาะ  

น.ส.สุนทรี  โตลอย  

นางสาวอันนีซัน เมฆารัฐ   จ.สงขลา

นางสาวสาปีน๊ะ เจ๊ะสะอิ  จ.สงขลา

 ด.ญ จัสมิน แก้วจันทร์   จ. ชลบุรี 

มาลีนี มามุ   จ.สงขลา 

นางสาวอัยนา ไทยประทาน   จ.สมุทรปราการ 

นางสาวพาอีซะห์  สาแม    จ.สงขลา 

นางสาวนูรอีมาน  เจ๊ะเต๊ะ     จ.นราธิวาส

นางสาวเจ๊ะสน๊ะ  เต๊ะหมะ  จ.สงขลา

นางสาวรอปีอ๊ะ  ยูโซ๊ะ   จังหวัดนราธิวาส 

นางสาวฝาตีหม๊ะ  สุระกำแหง    จ.พัทลุง

นายวันฮาสันต์ สุเด็น   จ.ภูเก็ต

  จันทวดี  ขำนุรักษ์     จ. พัทลุง 

นาย อับดุลฮาเก็ม  ดาโอ๊ะ   จ.นราธิวาส

ยาสมิน ซัตตาร์   จ.ปทุมธานี

ระพีพร  เเก้วเจริญ  จ.สงขลา

นายอับดุลเล๊าะ  หะยีอาแว    จ.ปัตตานี

น.ส.นิอารีน่า    นิสาเฮาะ  จ.ยะลา

นางสาว วิชุตา  โกบทอง   จ.ภูเก็ต

อนัส เบนโซ๊ะ   จ.สงขลา 

นายอิบรอฮีม   มาลากาญจน์    จ.กระบี่ 

ฮาลีมะห์ กุระคานตอบกระทู้โดย : Guest ( 7 สิงหาคม 52 15:30:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
118.173.180.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

    สลาม   พี่ๆทีมงานครับผมส่งรายชื่อไปนานแล้วแต่ยังไม่ได้เลยครับ

                    86 ม.8  ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง   93160

                                   นาย  นัฐพล    ฤทธิเดช

                                                  

 ตอบกระทู้โดย : Guest ( 7 สิงหาคม 52 18:15:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.122.251.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

ตรวจสอบรายชื่อว่าลงอยู่ในวันที่เท่าไหร่ แล้วเมล์ไปบอกที่ info ค่ะตอบกระทู้โดย : Guest ( 8 สิงหาคม 52 10:35:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
118.173.178.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

จริงหรือ ไมคืตอบกระทู้โดย : Guest ( 9 สิงหาคม 52 18:01:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
222.123.180.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
 มะอะกิล     สุระกำแหง                     108 ม.9 ต. เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130

ตอบกระทู้โดย : Guest ( 10 สิงหาคม 52 0:30:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.147.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน 

 หรือ CD   หรือ VCD 

นางสาวรุสมีนี กาก้า  จ.สงขลา

อนุชา หมีสา   จ.สงขลา

นางจินตนา  คงเเก้ว  จ.สตูล 

นาย อนุรักษ์ บินเจ๊ะโซ๊ะ  จังหวัดนราธิวาส

นาย อัซรี ลาเต๊ะ  จังหวัดนราธิวาส

นางสาวมีนา  ยีดาหมาน   สมุทรปราการ 

นาย บาฮารี  หะยียูโซะ  จ.ปัตตานี 

นางสาวรุสนานี   เปาะมะโวะ   จังหวัดนราธิวาส

ศราวุธ หมัดอาดำ   จ.สงขลา

น.ส. นาเดีย  เนื่องทวีชัยวัช    จ.นนทบุรี

นางสาวนาซีลา ลีเย๊าะมาวอ     จังหวัดนราธิวาส

ซูรีนา เจ๊ะมะ  จังหวัดนราธิวาส

นายแวฮัมมาลี อีแมลอดิง  จ.ปัตตานี 

นิคอเล็ด  เจ๊ะเมาะ  จ.สงขลา

นางสาวเซาดา  อาเเว   จังหวัดพิษณุโลก

คุณนูรไอนา ดารามาลย์     จ.ปัตตานี 

นายอารีฟีน มะแซ  จ.ปัตตานี 

นางสาวยาแลคอ มะมิง   จ.ยะลา

นางสาวป๊ะอีซ๊ะ  วาเล็ง    จ.ยะลา

ฮาบี หวังจิตต์  จ.สงขลา

ศรายุทธ  หวาเอียด    พัทลุง

นาวาวี เจะอาลี   จ.พัทลุง

นางสาวฟาราฟ เจ๊ะอามิ   จ.สงขลา

 อัสบียา น่วมหมุน พัทลุง

นางสาววัรหัมนี  มหาศานติ    จ. สงขลาตอบกระทู้โดย : Guest ( 11 สิงหาคม 52 9:57:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.122.147.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน 

 หรือ CD   หรือ VCD 

 

นางมารีแย โดมาดา  จ.ยะลา 

มุนีเราะห์   ยูโซ๊ะ   จ.ปัตตานี 

นุชจรี  เซะบิง   จ.ปัตตานี 

สุนันท์ เหมมัน    จ.พัทลุง

อารักษ์  รักโอ  จ.กระบี่ 

ฟานิรา  หลงจิ  จ.สตูล

อาจารีย์  วิวัทพงษ์    ปทุมธานี

มารียะห์  สะมะแอ    จ.นราธิวาส

อุทุมพร  พรหมปลัด    จ.สตูล

รัชนี เรืองวงษ์    นนทบุรี

อรพิน ศรีพลน้อย   นนทบุรี

วรรณา มงคลประเสริฐ   นนทบุรี

สาฟียะ เจะแว  จ.สงขลา

วรรณา สามารถ  จ.ภูเก็ต

อิบรอฮีม  มาลากาญจน์  กระบี่ 

อุสมาน บ่าวเบ็ญหมัด   จ.สงขลา

อามีเนาะ ยูแม    นราธิวาส

ยุศรา อูเซ็ง  จังหวัดนราธิวาส

นาอีหม๊ะ เจ๊ะแว   จังหวัดนราธิวาส

รัตนสุดา หาญณรงค์  จ. นราธิวาส

กนกพรรณ  สุพิทักษ์

พิสุทธิ์(ซอและห์) เตมีศิลปิน

นิรันดร์  ออสันตินุตสกุล  จ.พัทลุง

ซารฟะห์นูรลีซา สาเหะมะหะมัด   จ.นราธิวาส

ณัฐกร ผะสารพันธ์   จ. กระบี่

มานีช  หมุนนุ้ย  จ.พัทลุง 

 อนุชา   เบ็ญโส๊ะ     จ.สงขลา 

มูฮำมัด  ฟี    จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ซอฟวัน ลือแบลูวง   จังหวัดขอนแก่น

เอรียา  สินดุกา   สงขลา 

นางสาวฮะมีดะห์  มูหามัด    จ.สงขลา 

เพ็ชรรัตน์  สีม่วง

นางสาว มาเรียม มะสาแม   จ.นครปฐม

นางสาวเอรียา   สินดุกา    จ.สงขลา

ปารีดะห์ เบญจมานะ    จ.ปัตตานี

วนัสนันท์    แม 

สุดาวัลย์ หลานน้อย (อาอิชะฮ)
 ซารินี หมะเต็ม 
 เยาวรีย์ ดอเลาะ (นูรีซา)
 ยูนัยดะห์ ใบหมัด
 รุวัยดา ราชภักดีตอบกระทู้โดย : Guest ( 13 สิงหาคม 52 20:26:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.151.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

อยากได้  อยากได้ตอบกระทู้โดย : Guest ( 13 สิงหาคม 52 21:48:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
10.6.220.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

นางสาวซารินี หมะเต็ม 

มีรายชื่อให้รับหนังสืออัลกุรอานแล้ว  ขออัลกุรอานแปลไทยและแปลอังกฤษอย่างละเล่ม  พร้อมซีดีเกี่ยวกับอิสลาอม ขอให้ส่งตามที่อยู่นี้ได้ไหมค่ะ

โรงพยาบาลรามาธิบดี  หอพักพยาบาล 4

270  ถ พระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ  10400 

ขอบคุณค่ะ

ซารินี  หมะเต็ม

 

 


 ตอบกระทู้โดย : Guest ( 14 สิงหาคม 52 9:03:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.154.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
ถ้าอยู่กรุงเทพและ ปริมณฑล ที่สามารถเข้าไปรับเองได้ ก็เข้าไปได้เลยค่ะ

ตอบกระทู้โดย : Guest ( 17 สิงหาคม 52 17:36:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
118.173.182.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

อัสลามุอาลัยกุม

มีชื่อแล้วแต่อยากทราบว่าเมื่อไหร่จะได้รับหนังสือค่ะอยากได้หนังสือมากๆเลยค่ะตอนนี้ใจจดใจจออยู่กับการรอคอยหนังสือค่ะตอบกระทู้โดย : Guest ( 19 สิงหาคม 52 18:47:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
115.87.83.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน 

 หรือ CD   หรือ VCD 

นางสาวกาญจนา หมัดอาดำ  จ.สงขลา

นางสาวซากีญา  รังสรรค์   จังหวัดปัตตานี

 สุจิตรา  ดีหมัด  

ฟัตฮียัฮ  บินแวดอเลาะ    นราธิวาส 

โรฮานี  หีมมะหมัด    จ.นราธิวาส

ปวีณา เลาะวิถี   พระนครศรีอยุธยา

นางสาวนฤมล เบ็ญหมัด    จ ปัตตานี

พรทิพา  พลีคาม  จ.อยุธยา

น.ส.อัสมา    นนทรีย์  

หนูรีย๊ะ แวสือแม  จังหวัดนราธิวาส

นางสาว นัรดีน   ศรีสอาด 

นางสาว อาบีดะฮ์  ละมัย

อนันต์ชัย  ไทยประทาน 

วราภรณ์ เวมเพ

สุนันทา ขวดมา 

*****  สำหรับจังหวัด ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส สตูล รอหน่อยนะคะ

อินชาอัลลอฮ์ กำลังดำเนินการให้อยู่ค่ะ

***** กทม. มีชื่อขึ้นแล้ว ไปรับได้ตามที่อยู่ที่ลงไว้ได้เลยค่ะ

 

 

 ตอบกระทู้โดย : Guest ( 20 สิงหาคม 52 21:50:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.154.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00


ตอบกระทู้โดย : Guest ( 20 สิงหาคม 52 21:56:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.154.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน 

 หรือ CD   หรือ VCD 

นภาพร ดิกิจ   จังหวัดปัตตานี

สาวิตรี เพ็งโอ  จังหวัดพัทลุง

อามีนา เบญจมานะ   จ. นครปฐม

นาย จรัญ ทิพทอง  จ.ตรัง

นายฟาวี สุทัย   จ.นราธิวาส

นางสาวรุสลีนา   วงศ์มหามรรษ    จ. ปัตตานี 

นางสาวอัฟนาน บากอซง    จ.ยะลา

นางสาว สุจิตรา รับไทรทอง   จ.กระบี่

อาสียะ เทพสุวรรณ    จ.พัทลุง

นางสาวยาวารี บาเกาะ    จ.นราธิวาส

น.ส. อารินา  ปาสอ    จังหวัด นราธิวาส 

อาแอเสาะห์  เจะเลง    จ.ยะลา

นางสาวฮ๊าซวานี อีแต   จ.ยะลา

นางสาวนิตยา  นิยมเดชา    จ. สตูล

นางสาวฮาซือนะ  เจ๊ะหนะ    จ.ยะลา

นางสาวฟาตีนะห์  สาหะตี     จ.นราธิวาส

นางสาวนูรฟิรดาวส์  หลีปาหยัง   จังหวัดสตูล

นางสาวอารีดา   หล้าดัม   จังหวัดสงขลา

นายภาคีรณ อาลีมิง   จ.ยะลา 

มาลินี  มีนา    จ.ยะลา

นาง สายใจ ตะเหลบ   จ.สงขลา

นางสาว ฮุสนา หมานมานะ    จ.สงขลา

นางสาว มูนีบะฮ์ ไซซิง  จ.สงขลา

นางสาวสุภาพร สาแม  จ.ปัตตตานี

นายอริน อาลีมิง   จ.ยะลาตอบกระทู้โดย : Guest ( 24 สิงหาคม 52 9:58:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.122.148.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน 

 หรือ CD   หรือ VCD 

น.ส.ยุวันดา  บากา   จ.สตูล

ปาตีเมาะ  บินอูมา   จ. ยะลา

นางสาวเซาดะฮ์  ฮับยุโส๊ะ   ปัตตานี

นางสาวรุ่งทิวา อุสมา   จ.นครศรีธรรมราช

นางสาวซากีน๊ะ อุสมา    จ.สตูล

ด.ช. อิสมัต  อบเชย 

ด.ช. มูรีด นาดี   จ.พังงา

นางสาวสุภาพร  สาแม   จ.ปัตตานี

 ไพโรจน์  ภูมี 

สุไหวดะ  ทิ้งผอม   จ.พัทลุง

นางสาว มาเรียม มะสาแม  จ.นครปฐม

นางสาวกิตติมา   ขนาดผล จ. พังงา

นาง สมัชญา อาห์เหม็ด

นายกันตพัฒน์  เกศดาหา   จ.สงขลา

 นิฮูดา    ดือเร๊ะ   จ.ยะลา 

นาย ยุทธนา  คงนาม  จ. ภูเก็ต

นิฟารีส  สุไลมาน   จ.ปัตตานี

 ตอบกระทู้โดย : Guest ( 25 สิงหาคม 52 17:26:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.122.148.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
 รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน 

 หรือ CD   หรือ VCD 

นายกูอาหมาด   กูหลง  จังหวัดสงขลา

ฮัมเหม็ด โอม่าร์ อัล ชารีฟ  (ฟารีด)

นางสาวบุหลัน   ก้อเด็ม  จ. สงขลา

ห้องสมุด  โรงเรียนมินฮาจญ์อิสลาม  จ.พระนครศรีอยุธยา

ซามีฮา  มีเซ็ง   จ.สระบุรี

 กัสมา สือรี   จ สงขลา

เพียงเพ็ญ     ภัยชำนาญ   จ.พัทลุง

ปวีณา เลาะวิถี  พระนครศรีอยุธยา

นายสันติศักดิ์   บุญพิทักษ์สันติ    จ.สงขลา

นางสาว อานีส อับดุลเราะห์มาน   จ.นราธิวาส

นาย นิรุกนุดดีน  นิเลาะ    จ. ปัตตานี 

คุณ วีรวุฒิ  วงศ์หาญ    จ.สระบุรี

สุลัยมาน มะโซ๊ะ    จ.นราธิวาส

มารียัม กะโด     จ.ยะลา

นายอาด บิลตะหลี   จ.สงขลา

นางแมะแตะ  บิลโตะและ    จ.สงขลา

นายยะโก๊บ  บิลตะเย็บ   จ.สงขลา

นายจรัญ รอดโกบ  จังหวัดปัตตานี

 ตอบกระทู้โดย : นุสรา มะหะหมัด ( 26 สิงหาคม 52 13:19:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
118.173.185.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
ตอนนี้ไดรับแล้ว   ค่ะนุสรามะหะหมัด ขอบคุณมากๆค่ะ ขอให้อัลลอฮฺตอบแทนความดีด้วยน่ะค่ะ

ตอบกระทู้โดย : Admin Islammore ( 27 สิงหาคม 52 9:27:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.152.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

ผู้ที่ขอหนังสือ กรุณาระบุชื่อหนังสือที่ต้องการให้ชัดเจนด้วยค่ะ 

และตรวจสอบด้วยว่าทางเว็บแจกหนังสืออะไรบ้าง เพราะหนังสือที่ให้ดาว์โหลด บางเล่มนั้นไม่มีแจกต้องดาว์โหลดกันเองค่ะ

และหนังสือที่ไม่มีแจกในเว็บเราไม่สามารถหามาแจกให้ท่านได้ กรุณาติดต่อซื้อตามศูนย์หนังสืออิสลามได้ค่ะ

ขอให้ทำตามกฏกติกาและมารยาทในการขอด้วยค่ะ เรายินดีแจกให้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ เพราะฉะนั้นช่วยกรุณา ตรวจสอบ และทำตามขั้นตอน กติกาที่ระบุไว้ด้วย ทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำงานกันง่ายขึ้น และหนังสือจะได้ถึงทุกท่านตามรายชื่อที่ให้ไว้

สำหรับผู้ที่ตองการขอรับบริจาคจำนวนมากให้ทำจดหมาย อ้างอิงถึงชมรม หรือ องค์กรที่ทำงานในการจัดกิจกรรม ขอให้ทางชมรม หรือ องค์กรทำจดหมายแนบ ส่งมาในนามขององค์กรนั้นๆ เพื่อรับการพิจารณา

ทางทีมงานขอมาอัฟถ้าหนังสือที่แจกจ่าย ได้ถึงท่านช้า และมีการผิดพลาดบ้าง แต่เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำงานเพียงเพื่อหวังในการตอบแทนจากอัลลอฮ์ เพราะฉะนั้นผู้ที่ขอต้องดุอาร์ต่ออัลลอฮ์ ให้รายชื่อของท่านได้รับการส่งหนังสือเพื่อการศึกษาแก่ตัวท่านเอง 

รายชื่อที่ส่งอัลกุรอานให้แล้วจะไม่มีการส่งซ้ำ อัลกุรอานไม่ได้มีเยอะเพื่อจะแจกจ่ายทุกคน แต่การมาแต่ละงวดของอัลกุรอานก็เพียงพอสำหรับผู้ที่สนใจเท่านั้น

ขออัลลอฮ์ทรงเปิดทางให้ผู้ที่ต้องการศึกษาได้ศึกษาตามที่เขาต้องการด้วยเถิด........อามีน

 

 

 ตอบกระทู้โดย : Guest ( 29 สิงหาคม 52 10:11:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.146.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

  รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน 

 หรือ CD   หรือ VCD  

คุณสุวิทย์  แวเด็ง   จ.ปัตตานี

นางสาวฟาริด้า อีดสัน  จ. นครปฐม

นส.นุรดีนา จารง   จ. นครปฐม

นายอรุณ   ด้วงชาน    จ.ตรัง 

ศอบารียะฮ์ หมาดดาเร๊ะ     จ.สตูล 

นางสาวนูร์ฟาติน หะยียูโซะ   จ.สงขลา

นายสิวะลักษมณ์ ขำนุรักษ์   

นางสาวรัตนสุดา หาญณรงค์    จ. นราธิวาส 

หวันฮามีด๊ะ  ปดูกา    จ.สตูล 

วรวุฒิ สำมะเนี๊ยะ    จ.สตูล

นายธงชัย  นิลประยูร  

พงศ์ศิริ บริจินดากุล    จังหวัดเชียงใหม่

มุสลิมะห์  ขันธวิธิ   ยะลา 

นายมะนูซัน  รอยิง    จ.สงขลา  

พัรวิน  ยูโซ๊ะ  จังหวัดนราธิวาส

นายณัฐพงษ์ ปานหมีน    จังหวัดพัทลุง 

อิงออน สีแก้ว  

นางสาวฟาตีมะห์ ยูโซะ    จ. ยะลา 

นางสาวธราภรณ์ หาญณรงค์   จ. นราธิวาส  
 ตอบกระทู้โดย : คนหลังเที่ยงคืน ( 29 สิงหาคม 52 22:22:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
222.123.46.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

ไม่ได้ขอ เพราะมีแล้ว

แต่อยากให้กำลังใจคนส่ง

ขออัลลอฮฺตอบแทนความดีครับตอบกระทู้โดย : Guest ( 1 กันยายน 52 9:03:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.153.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน 

 หรือ CD   หรือ VCD  

คุณหร้มหละ  เดชอรัญ  จ.พัทลุง

อัซมาอ์  ขาเดร์   จ.นราธิวาส

นางสาวซัลมา  แดเมาะเล้ง  จ.นราธิวาส

นายอดิศร    ยีสมัน     จ.สงขลา 

นางสาว อาเรีย มะแซ  จ.ปัตตานี

นาย ยัสเซอร์  นกแอนหมาน   จ.สงขลา

นางสาวอาดีล๊ะห์  สามะอาลี    จังหวัดปัตตานี 

สวนเกษตรคุณโชว์  จังหวัดยะลา 

นางสาวหาลีเมาะ  กาเดร์  จังหวัดปัตตานี

กอปีอเสาะ โต๊ะเงาะ  ยะลา

นางสาวสุรภี พงษ์พานิช  จังหวัดชลบุรี 

ไลลา อบูฮามิด   จังหวัดนราธิวาส

ภูวเรศ อาหมัดธีรกุล  จ.นราธิวาส

ด.ช อิมรอน อาแวบือซา    นราธิวาส

เฟาซี บินอาหมัด  จ.นราธิวาส 

นาย ชนะภัย พึ่งเอี่ยม

นางสาวอารีย์  ชุ่มชื่นสกุล   จ.ตาก

นาย ภูษิต อาแวบิซา   จ.นราธิวาส

นางสาวซาฟีนะห์ บุระดาเลง   จ.ยะลา

มุรณี  เจ๊ะน๊ะ    จ.สุราษฎร์ธานี

นางสาวนูรอาเฟียซ   อาหามะ    จังหวัดพัทลุง

นาย พัฒนเดช อาแวบือซา  จ.นราธิวาส

สุจิตรา  รับไทรทอง   จ.กระบี่

นางสาวนูไรฮาน   หะยีหะเต็ง    จังหวัดปัตตานี   ตอบกระทู้โดย : เจ้าหน้าที่ ( 1 กันยายน 52 9:05:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.153.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

ผู้ที่ทำผิดกติกา จะไม่ได้รับการพิจารณานะคะ .....................ตอบกระทู้โดย : Guest ( 1 กันยายน 52 14:59:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
10.42.107.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

อัสลามมูอะลัยกุม

ทำผิดกติกา คืออะไรอ่ะตอบกระทู้โดย : Guest ( 1 กันยายน 52 20:17:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.147.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

ทำผิดกติกา คือ  ทำไม่ถูกต้อง

ผู้ที่อยู่บ้านเดียวกัน  อ่านด้วยกันได้ก็อ่านนะคะ  จะได้ไม่ต้องขอหลายเล่ม แบ่งให้ครอบครัวอื่นบ้าง กระจายกันไปค่ะ

ผู้ที่ส่งรายชื่อเข้ามาขอ โดยอาศัยเมล์ผู้อื่น ผิดกติกา

คัมภีร์อัลกุรอาน แจกให้ท่านละ 1 เล่ม เท่านั้น ไม่มีการส่งมากกว่านั้นค่ะ 

พี่น้องกันแบ่งปันกันนะคะ

 

 

 

 ตอบกระทู้โดย : Guest ( 3 กันยายน 52 10:49:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
161.200.255.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

สำหรับกทม.........ถ้าทาง islammore ได้รับชื่อแล้ว ไปรับหนังสือได้เลยรึเปล่าค่ะตอบกระทู้โดย : Guest ( 3 กันยายน 52 15:17:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.145.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

สำหรับ กทม  ต้องมีชื่อขึ้นบอร์ด กระดานเสวนา เหมือนกับต่างจังหวัดค่ะ

กฏเกณฑ์ เดียวกัน  ต้องรอการพิจารณา และส่งรายชื่อไปให้ทางเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะ

ตรวจสอบรายชื่อ ให้ชัดเจน แล้วจึงเข้าไปรับได้ เพราะทางเจ้าหน้าที่จะจ่ายตามรายชื่อที่ส่งไปเท่านั้นค่ะ อินชาอัลลอฮ์

adminตอบกระทู้โดย : Guest ( 4 กันยายน 52 10:45:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.155.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

ยุติธรรมดีจังค่ะตอบกระทู้โดย : Guest ( 4 กันยายน 52 11:02:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
202.149.25.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

อัสสลามูอาลัยกุม

ที่ขออัลกุรอาน  บ้านเลขที่เดียวกันนั้น  ขอให้ญาติเขาขอไม่เป็นและไม่มีเมลล์ด้วย  ดิฉันจึงขอให้แทน

ผิดกติกา    ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะ   ขอบคณค่ะ

วัสสลาม

 

 ตอบกระทู้โดย : Admin Islammore ( 4 กันยายน 52 19:36:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.149.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

สำหรับผู่ที่ไม่มีอีเมล์ หรือใช้คอมไม่เป็น ทางสถานฑูตมีหนทางอื่นในการส่งมอบไปตามสถานที่ต่างๆอยู่แล้วค่ะ

ทางเรารับผิดชอบเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะ เราไม่สามารถแจกให้ได้ทั้งหมดหรอกนะคะ ต้องเข้าใจระบบการทำงานของแต่ละที่ ซึ่งเขามีระบบและระเบียบการทำงานตามขั้นตอนของแต่ละองค์กรค่ะ

การจะได้หรือไม่ได้ มีวิธีการขอหลากหลาย แต่ทุกครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเว็บอย่างเดียว บางครั้งส่งชื่อไป บ้านเลขที่ซ้ำกัน ทางเจ้าหน้าที่ที่จ่ายหนังสือถือว่าอยู่บ้านเดียวกันก็ไม่จ่ายให้ก็มีค่ะ

การขอก็ขึ้นอยู่กับเจตนา ขอให้ตั้งเจนาเพื่อการศึกษา บางครั้งบ้านเดียวกัน อัลลอฮ์ สามารถให้ได้ทุกคน เพียงตั้งเจตนาให้ดี เท่านั้นค่ะ 

ความบริสุทธิ์ใจในการขอ เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้รับการดลใจให้รายชื่อของท่านได้รับการพิจารณา

สำหรับตอนนี้ผู้ที่มีรายชื่อ แต่ยังไม่ได้รับอัลกุรอาน  รอกันหน่อยนะคะ พอดีขัดข้องทางเทคนิค  และกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่  อินชาอัลลอฮ์ ถ้าปัญหาทั้งหลายคลี่คลาย จะส่งให้ทั้งหมดค่ะ

ช่วยกันขอดุอาร์ให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะ

  ตอบกระทู้โดย : Guest ( 6 กันยายน 52 0:29:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
118.173.185.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
อยากได้มาก ส่งเมลล์แล้ว ทำไมไม่มีชื่อ อะค่ะ

ตอบกระทู้โดย : Guest ( 6 กันยายน 52 10:23:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.155.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

ส่งมาใหม่นะคะ บางครั้งอาจตกหล่น เพราะเมล์เยอะค่ะ

ต้องเปิดอ่านและพิจารณาทุกเมล์ค่ะ บางครั้งอาจตกหล่นได้ค่ะ

มนุษย์ทุกคนย่อมผิดพลาดได้ค่ะ ตอบกระทู้โดย : Guest ( 8 กันยายน 52 18:53:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
115.87.83.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน 

 หรือ CD   หรือ VCD  

นายฮาริส  ขวัญเจริญ 

 ตอบกระทู้โดย : Guest ( 8 กันยายน 52 19:00:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
115.87.83.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
  รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน 

 หรือ CD   หรือ VCD  

นายฮาริส  ขวัญเจริญ   จ.กระบี่ 

นางสาวนูรีดา  เปาะเดร์   จ.ปัตตานี

นางสาวอภิญญา  ขนาดผล   จ.พังงา

คุณปิยศักดิ์ อรุณกมล 

ด.ช. อับดุลมุห์เซ็น   ยูโซะ    จ.ยะลา 

นางสาวรุสนาณี  ลาเตะ 

ธีรพงศ์  ตรีมีน

คุณมุหัมมัด     เจ๊ะน๊ะ  จ.ยะลา

นางสาวอุษา  หอกซัด    จังหวัดภูเก็ต

นายสรรพสิทธิ์  เรืองดิษฐ

บุญยดา จำรัสอรุณ 

ฟัยซะ  หวันตะหา    จังหวัด สงขลา

 มาดานียาห์  สาแม   จ.นราธิวาส

นางสาวอามีเนาะ  ยูแม   จังหวัดนราธิวาส

 ภญ.มาดานียาห์  สาแม   จ. นราธิวาส

 ภก. อายุ  คาเรง   จ. ปัตตานี  

นางสาวปนัดดา  อวยพร

นายไซยาฟ ราชเเดหวา  จ.สงขลา

ชาลี สุวรรณมาลี   เชียงใหม่

นางสาวสุรียานี  ลอแม  จ.นราธิวาส 

นายอับดุลกอเดร พลสะอาด  จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายอิบรอเฮ็ม อารง

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นัจมุดดีน

 

สำหรับตอนนี้ผู้ที่มีรายชื่อ แต่ยังไม่ได้รับอัลกุรอาน  รอกันหน่อยนะคะ พอดีขัดข้องทางเทคนิค  และกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่  อินชาอัลลอฮ์ ถ้าปัญหาทั้งหลายคลี่คลาย จะส่งให้ทั้งหมดตามรายชื่อที่ขึ้นไว้ค่ะ  อินชาอัลลอฮ์

ช่วยกันขอดุอาร์ให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะ

 ตอบกระทู้โดย : Guest ( 9 กันยายน 52 0:49:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
118.173.184.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

ขอขอบคุณมากนะคะที่องค์กรของท่านได้สนับสนุนกุรอ่านมาให้ขอ อัลลอฮ์ทรงตอบแทนนะคะตอบกระทู้โดย : Guest ( 9 กันยายน 52 16:43:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
192.168.2.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

,....,มีชื่อแล้วอัลฮัมดุลิลาฮ.....

.....จะขอดุอาร์จากเอกองค์อัลลอฮ์ให้การงานลุล่วงไปด้วยดี.........ตอบกระทู้โดย : Admin Islammore ( 9 กันยายน 52 20:47:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.143.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

ตอนนี้ ทางเจ้าหน้าที่เริ่มทำการส่ง อัลกุรอาน หนังสือ และ ซีดี  ให้กับผู้ที่มีรายชื่อขึ้นในเว็บไซต์แล้วนะคะ

ดุอาร์ของทุกท่านต่ออัลลอฮ์ ในเดือนรอมาฏอน เป็นดุอาร์ที่อัลลอฮ์ทรงตอบรับแล้วค่ะ

อุปสรรคทั้งหลาย ผ่านไปอย่างราบรื่นแล้วค่ะ  อัลฮัมดุลิ้ลลาฮ์ 

อย่าลืม ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ มากๆ นะคะ ที่พระองค์ทรงประทานทางที่ถูกต้อง ประทานความรู้ และ อื่นๆอีกมากมาย ให้กับพวกเรา

อย่าลืม ขออภัยโทษต่อพระองค์ให้มากๆนะคะ ยิ่งในช่วง 10 คืนสุดท้าย ที่มีค่ามากมายนัก

เราจะร่วมกันทำงานเพื่อสังคมมุสลิม เพื่อเสนอแนวทางที่แท้จริงของศาสนาอิสลามให้กับพี่น้องมุสลิม และคนต่างศาสนิกได้รับรู้ถึงแก่นแท้ และความจริงแห่งอัลอิสลาม  อินชาอัลลอฮ์

และขอให้เราได้ตายในฐานะมุสลิม  อามีนตอบกระทู้โดย : Guest ( 10 กันยายน 52 18:11:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
203.114.111.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

สลามมูอาลัยกุม

ขออัลกุรอานแปลไทยด้วยคับ

ส่งข้อมูลไปแล้ว จาก intad191@hotmail.com

ขอพระองค์ทรงตอบแทนความดีงามตอบกระทู้โดย : Guest ( 11 กันยายน 52 10:47:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.143.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
  รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน 

 หรือ CD   หรือ VCD  

 กอฟฟฟารี  หวังจิตต์  สงขลา

นายพรศักดิ์ มุสอแยนา   จ.สงขลา

คุณ กัลยา  ปาสอ   จังหวัดชุมพร 

คุณ อารีซา   ปาสอ    จังหวัด นราธิวาส

ตรีเนต  ชุมศรี    จ.ตรัง

มุสลิม กะมิง 

นงเยาว์ บุญสกรรณ์  จังหวัดนนทบุรี

 วิรุณการณ์  มากกลาย   จังหวัดพัทลุง

 ไพโรจน์  ภูมี

น.ส  ไอณี  ตาเย๊ะ

นายฮาริส   ขวัญเจริญ    จ.กระบี่

นางสาวซารีนา หะยีซำซูดิน  นราธิวาสตอบกระทู้โดย : Guest ( 14 กันยายน 52 22:10:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.151.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

   รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน 

 หรือ CD   หรือ VCD  

ณัฐพงษ์ เพียรพานิช   จ ชัยนาท

นางสาวยุสรอ แซแน   จ.สงขลา

อ.ณัฐพงศ์ สวนดี

มะอะกิล  สุระกำแหง   จ.พัทลุง

วีรา นำเจริญ   

นางสาวรุสลีนา  เจ๊ะแว   จ.นราธิวาส

นายอาเดล  หะยียูโซ๊ะ    จ.ปัตตานี

 อาซิ  ซิ   จ.ยะลา

ดช.มูฮัมหมัดนิชาฏ  ตูมา  จ.กระบี่

พาตีเม๊าะ  สีตีตี    จ.ยะลา

มินามิ นามิซา 

อินทัช  กะโด   จังหวัดภูเก็ต

นาย ธนา โก๊ะเจริญ    จ.สมุทรประการ

สุพิชชา เบ็นหะซัน    จ. สมุทรปราการ

คุณคอดียะห์  หะยีหะซา    จ.ยะลา

 อรุณ ด๊ะศิริ 

อุม้าร เตมีศิลปิน 

นิอาลี  หะยีนิมะ    จ.ยะลา

 อับดุลอาซิซ  ดาหลาย  จ.ตรัง

นางสาว สกีณา  นาวี    จ.สงขลา  

นาย ฮิลมี เจ๊ะอุเซ็ง  จ.ปัตตานี

 

 ตอบกระทู้โดย : Guest ( 14 กันยายน 52 23:19:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
172.29.23.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

อัซลามมูอาลัยกุม

อยากทราบว่าถ้าได้รับหนังสือแล้วให้ส่งไปรษณีย์บัตรไปที่ไหนค่ะ

ญาซากัลลอฮูค็อยร อนค่ะ   ตอบกระทู้โดย : Guest ( 15 กันยายน 52 2:45:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
202.12.73.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
อัลฮัมดูลิลลาฮ มีชื่อแล้วค่ะ ขออัลลอฮทรงตอบแทน ความดีในครั้งนี้ด้วยค่ะ

ตอบกระทู้โดย : Guest ( 15 กันยายน 52 7:45:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.148.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
ส่งไปที่สถานฑูต ซาอุดิอาระเบีย ค่ะ สถานฑูต ซาอุดิอาระเบีย อาคารแสงทองธานี (ตึกซิตี้แบงก์) ชั้น 23 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร 02-639-2999

ตอบกระทู้โดย : Guest ( 17 กันยายน 52 19:36:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
192.168.2.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

....หนังสือที่ได้มาอ่าเกือบหมดแล้ว........

.....ชอบมากๆเลยคะ.......อยากมีความรู้เรื่องศาสนาให้มากๆ............

................ขอบคุณมากๆนะคะ.......ที่ส่งหนังสือมา..........

ขอให้อัลลอฮ์ตอบแทนด้วยคะ..........ตอบกระทู้โดย : Guest ( 18 กันยายน 52 8:49:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.156.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

  รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน 

 หรือ CD   หรือ VCD  

นายมุฮัมมัดชาริฟ  ม่าเย็บ       จ.สงขลา

นางสาวการีมะฮ์   สาหวี  จ. ปัตตานี  

ด.ช.ฮากีม  หรุ่มวิสัย    จ.ฉะเชิงเทรา

คุณวิลัยภรณ์ ไชยภัคดี   จ.กระบี่

แจ่มศรี หลานสัน    จ.ปทุมธานี

นางสาวฮาสานะ ยีบิลละ   จ.สงขลา 

นางสาวอาอีฉ๊ะ สามารถ   จ.สงขลา

นางสาว นัรมีน  เจ๊ะแล   จ.นราธิวาส 

 นางสาว อามีนะห์      มะลีมิง    จังหวัดนราธิวาส 

นางสาววัลญา หมัดหมาน    จ.สงขลา

วิลาวัลย์ หวังผล    จ.กระบี่

นางสาวนิศา บิลยะแม     จ.สงขลา

นางสาวศรีสุดา หนูหมาด   จ.สตูล

นางสาวศนิ  เตือนใจยา

นางสาวไซนับ ดามะอู   จ.นราธิวาส

นางสาว ยูวีตา หะยีโซ๊ะ  จ.นราธิวาส

มูฮัมหมัด  ซอรี ยูโซ๊ะ   จ.นราธิวาส

อารีดา  เด่นดารา  จ.นราธิวาส 

ไซนับ  ดามะอู    จ.ยะลา

ด.ช.กฤษฎา ฉิมเรือง  จ.ตรัง

นางนารีหม๊ะ หะยียูโซะ   จ.นราธิวาส

คุณ ซาวียะ ยูโซ๊ะ  จ.สงขลา

อามาน มะหะหมัด จ.สงขลา

ฮูซัยฟะ  กือเลาะ   จ.ปัตตานี

นาง เบกำยาน ปาทาน    จ.ยะลา

กัลยา  ปาสอ  จังหวัดชุมพร

 ตอบกระทู้โดย : Guest ( 19 กันยายน 52 10:51:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
10.42.14.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

 

อัสลามมูอะลัยกุม

 

ปริมณฑลส่งมาให้ใช่มั้ยค่ะตอบกระทู้โดย : zaiyaf ( 19 กันยายน 52 22:59:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
203.114.111.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
 
 
       ใด้รับอัลกุรอ่านเเล้วครับ‏
 

 ยาซากูมุลลอฮ.ฮูคอยรอน ขอให้อัลลอฮ.ตอบเเทนความดีนะครับ
 
 
           สุขสันติ์วันอิดิลฟิตรีครับ
 
 


ตอบกระทู้โดย : Guest ( 20 กันยายน 52 20:41:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
192.168.2.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

.....ติดตามเว็ปไซด์ตลอดเลยคะ.......

....เนื้อหาน่าสนใจและเข้าใจง่าย...

.........ตอบกระทู้โดย : อับดุลอาซิซ ( 23 กันยายน 52 16:54:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
222.123.182.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

       ผมได้รับกรุอ่านแล้วครับ  พร้อมหนังสือหลักการ.......

ขอให้อัลลอฮ(ซ.บ)  ทรงตอบแทนความดี

                                                            อามีนตอบกระทู้โดย : Guest ( 26 กันยายน 52 11:33:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.152.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
 รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน 

 หรือ CD   หรือ VCD  

 เสาวลักษณ์  คุ้มฤทธิ์ 

นางนัศรีนีย์ มีสุวรรณ์  

นางนัศรีนีย์ มีสุวรรณ์    จ.ยะลา 

คุณนารีมาน  ฮะซานี  จ.ปัตตานี

นางสาวมาเรียม  ยีสะอุ 

นางสาวมารียา  อุศมา    จ.สงขลา

นางสาวมัติกา  หวังบริสุทธิ์   จ.ตรัง 

นาย อภิชาติ พวงผกา 

  นายอิสมาแอ มะดีเยาะ  จ.ปัตตานี

กมลลักษณ์ แดงกระจ่าง 

กอมารุดดีน หมัดตะพงศ์  จังหวัดกระบี่

สโรชา  หมอหวัง  จ.เชียงราย

นางสรันดา  วารีรัตน์

นายมะนัซรุดดีน  ลาเตะ   จ.ยะลา

นางสาวซารีนา  สาแล๊ะ  จ.ยะลา

นางสาวยามีละฮ์  อภิบาลแบ   จ.ยะลา

น.ส.นูรียา วาจิ 

นางสาวมิสบะห์  มะหะมะสุลง  จ.ยะลา

 คุณนารีมาน ฮะซานี จ.ปัตตานี

วาธิณี รางศรี  

นายมู่ฮัมหมัด หมาดอี  จังหวัดสงสงขลา 

อินทิรา สมภักดี

 นาย ธีรนันท์  เจะแน   จ .ลำปาง

นาง วันวิลาส นิเลาะ   จ. ปัตตานี

น.ส. วีณารัตน์  นิฮะ  จ.นราธิวาส

 นายยุลกิฟลี สือรี  จ.นราธิวาส

 นายอัสรี  เจ๊ะอาลี  จ.นราธิวาส

นางสาวฮุซนา   หะยีบือราเฮ็ง 

นางสาวฮูดา สาแม  จังหวัดยะลา

คุณ สนาน หวังผล  จ.กระบี่

นางฟูรีด๊ะ ฮิลมี   จังหวัดยะลา

นางสาวอัสลินดา  เจ๊ะเต็ง    จ.นราธิวาส

อารีฟ  วารัม   จ. ปัตตานี

นายอิมรอน    เหล็มแอ   จ.สงขลา

นาง แวมือแย ชาวนาฝ้าย  จังหวัดยะลา

คุณรังสิมา เสนนวล

นาง สีตีบูงอ   ลาโห๊ะยา  จ.ยะลา 

อาทิตย์ หวังพึ่งฉาย  จังหวัดปัตตานี

บาศอรีย์  นาวี  จ.สงขลา

อัมมาร์ นาวี  จ.สงขลา

นางสาวสิเรียม เหยะหมัน  จ.พัทลุง

นายมูฮัมหมัด เทพสุวรรณ  จ.พัทลุง

น.ส. อัสมา นนทรีย์ 

มุทิตา  บิลอะหลี  จ.สงขลา

นางสาวอัสมา มีสวัสดิ์   จ. ปัตตานี

นายเอียด ดิกิจ  จ. ปัตตานี

อดิศักดิ์  อาดำ  จ.ระยอง 

เปาซียะ  ฮีเล  จังหวัดยะลา

คุณมาดีฮ๊ะ  กาซอ จังหวัดยะลา

อาไซน์น่า  อับดุลเลาะ   จ.นราธิวาส

นางสาวสะกี้หน๊ะ  หลีแอ  จ.สงขลา

 นางสาวรุสลีนา     วงศ์มหามรรษ  นราธิวาส 

นายอับบาส  โมราตอบกระทู้โดย : Guest ( 26 กันยายน 52 11:35:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.152.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

สำหรับหนังสือมุสลิม คณอ่อนแอหรือไม่ ?  ต้องรอหน่อยนะคะ

ผู้ที่ขอมาทางเจ้าหน้าที่จะเก็บรายชื่อไว้  พิมพ์เสร็จเมื่อไหร่จะส่งให้ตามรายชื่อที่ขอมาก่อนเลยค่ะ

อินชาอัลลอฮ์ ตอบกระทู้โดย : Guest ( 27 กันยายน 52 11:24:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.145.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00


ตอบกระทู้โดย : Guest ( 29 กันยายน 52 17:11:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
110.169.1.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

ถ้าพี่ส่งเมลล์ตอบกลับแล้วระยะเวลาหนึ่ง(นานแล้ว) แต่ไม่ได้กำหนดวันที่และยังไม่ขึ้นชื่อ หนูขอไปรับวันที่ 30 กันยายนนี้เลยได้ไหมค่ะ 

                                         จะรีบเอากลับบ้านค่ะตอบกระทู้โดย : Guest ( 29 กันยายน 52 23:00:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
202.12.73.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
สลามค่ะ หนูส่งเมลล์สองครั้งแล้วยังไม่มีชื่อเลยค่ะ หนูต้องการหนังสือมาก เพราะหนูอยากเข้าใจเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ให้มากกว่านี้ พี่ๆทำไงหนูถึงจะได้คะ ขอบคุณพี่ๆล่วงหน้านะคะ วัสลาม

ตอบกระทู้โดย : Guest ( 29 กันยายน 52 23:02:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
202.12.73.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
ลืมบอกชื่อค่ะ มารีนะ ดาอูส บ้านเลขที่ 7 ถ.สันติราษฎร์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขชา 90110 วัสลามค่ะ

ตอบกระทู้โดย : Guest ( 30 กันยายน 52 10:25:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.122.251.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
 รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน 

 หรือ CD   หรือ VCD  

ซูฮัยมี อาฮาหมัด  จ.ยะลา

พัรวิน  ยูโซ๊ะ  จ.นราธิวาส

วรายุทธ  เหมสงวน  จ. ระนอง 

ตรีเนต  ชุมศรี   จ.ตรัง 

 รุสนา สามะ  จังหวัด ปัตตานี 

 นิสาอ์  หอมสุวรรณ์  

นายฮาริส    ขวัญเจริญ    จ.กระบี่  

ฮุสนา  ยาชะรัด  จังหวัด สิงห์บุรี 

นางอาซีซะห์  โตะแว  จ.ยะลา

นาวสาวรุ่งทิวา อุสมา  จังหวัดนครศรีรรมราช

ใจภักดิ์ ธาดานูป   จังหวัดนราธิวาส 

นางสาวนูรไลลา  มูละซอ  จ.ยะลา

อับดุลอาซิซ  ดาหลาย  จ.ตรัง 

วิลาวัลย์ หวังผล จ.กระบี่

อารีฟีน  แซ่ป้อ    จ.เชียงราย

นางสาววันนิศา บือซา  จังหวัด สงขลา 

สุกิจ มามะ   นราธิวาส

รูดียะห์ หะ    จ.ปัตตานี

นางสาวยาลีล๊ะห์ เกตุสัตบรรณ   จ.ปัตตานี

นางสาวฟารีดา โต๊ะแม  จ.นครศรีธรรมราช

นางสาวฆอดีเยาะห์   ยานยา  จ.ปัตตานี

นายยงยุทธ จรจิต  จังหวัดพังงา

นายมูฮะหมัด  อามีโดง  จ.ยะลา

นายปิยะชาติ อาแวบือซา  จ.นราธิวาส

นายณายิป บินหะยีอาหาหมัด    จ.นราธิวาส

นัชชิมา บาเกาะ 

คุณ มาริหยำ อุสมา จังหวัดสตูล

นางสาว แอเสาะ ราพู  จ.นราธิวาส

นายบำรุง  หลีเอบ   จังหวัดตรัง

นางสาวอาทิตยา ประสงค์ผล  จังหวัดพังงา

นาย อภิชาติ พวงผกา

นางสาว นุรโซเฟีย เจะมิง   จ.ขอนแก่น

นางสาวพารีดะ บาเหะ   จังหวัด สงขลา 

นางสาว ยัสมี  หะยีแวนิ จ. ปัตตานี 

ฮิชาม   แวฮามะ  จ.นราธิวาส

นางสาวนริสรา  ราชแดหวา จ.สงขลา

 

 ตอบกระทู้โดย : Admin Islammore ( 30 กันยายน 52 10:32:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.122.251.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

สื่อแห่งความสุข  และ อัลกุรอาน 

งดแจกแล้วนะคะ ใครส่งชื่อมาหลังจากวันนี้ ต้องรอคราวหน้า เรากำลังทำเรื่องขอพิมพ์เพิ่ม ไปที่ซาอุดิอาระเบียค่ะ

การส่งอีเมล์ ต้องตรวจสอบด้วยว่ามีการตีกลับไหม แสดงว่าพิมพ์ที่อยู่ผิดพลาด ต้องส่งใหม่นะคะ เพราะทางเจ้าหน้าที่ที่รับอีเมล์จะตรวจสอบทุกเมล์ค่ะช่วยส่งไปใหม่ที่

info@islammore.com

ถ้ามีชื่อขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ไปรับสำหรับผู้ที่อยู่ กทม. ให้โทรนัดล่วงหน้าและนำสำเนาบัตรประชาชนไปยื่นในการรับหนังสือด้วย  แจ้งชื่อและนามสกุลให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบ

แต่ถ้าช้าอาจหมดได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับท่านในการแสวงหาความรู้ค่ะ

 

 ตอบกระทู้โดย : Guest ( 30 กันยายน 52 14:50:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
10.42.14.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

อัสลามมุอะลัยกุม

มาเรียม มะสาแม จ.นครปฐม ได้รับอัล-กุรอาน เรียบร้อยแล้วค่ะ

ญาซากัลลอฮ. นะค่ะ

ขอให้อัลลอฮ.(ซ.บ)คุ้มครองค่ะ

วัสลามตอบกระทู้โดย : huzaifah ( 2 ตุลาคม 52 10:52:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
203.114.111.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

ขอให้อัลลอฮตอบแทนความดีตอบกระทู้โดย : Guest ( 2 ตุลาคม 52 11:38:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.122.251.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
 รายชื่อ ผู้ที่ได้รับการส่งชื่อเพื่อการจัดส่งหนังสือต่างๆ ของเว็บไซร์ หรือ อัลกุรอาน 

 หรือ CD   หรือ VCD  

รายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือ ชุดสุดท้าย หลังจากนี้ทางเว็บไซต์จะระงับการแจกชั่วคราวค่ะ

นางสาววิภาดา  รอดเสน  จ.ตรัง 

อับดุลเลาะ เซ็ง   จ.สงขลา

นางสาว สกีณา  นาวี   จ.สงขลา

นางสาวเหมือนขวัญ ยะลา    จ.สงขลา

นางสาวสารีนา  แวสาแล   จังหวัดนราธิวาส 

คุณบารมี  อับดุลอารีย์   อุบลราชธานี

นางตีหม๊ะ  สาและ   จังหวัดนราธิวาส 

คุณเอกฤทธิ์  สุรินทร์   จ.กระบี่

 ซาวียะ  กาเดร์   จ.ยะลา

แซนะ   วาเซะ   จังหวัดนราธิวาส 

มุสตากีม อิบนูซาการียา  จ.นราธิวาส

นายมูฮำหมัด  มาซอ จังหวัดนราธิวาส 

นางสาวมารีนะ  ดาอูส    จ.สงขลา

กัซมี โละซา   จ.ยะลา

ฟาลาวีน   เง๊าะ   จ.นราธิวาส

นางสาวรอดียา เปาะจิ   จ.นราธิวาส

เปายียะ   สาและ  จ.นราธิวาส

นางเอมอร   หัสเสม   จ.ยะลา

คุณขัตติยา   โมรา    จ.ยะลา

คุณจรูญศรี   โมรา   จ.ยะลา

นาย ศักการียา หลำเบ็ญสะ   จ.สงขลา

อับดุลเลาะ    รือสะ  จ.ยะลาตอบกระทู้โดย : Guest ( 8 ตุลาคม 52 10:53:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
202.28.78.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
งืมม ถ้ามีชื่อแ้ล้วจะได้เมื่อใดอะึคะ

ตอบกระทู้โดย : Guest ( 12 ตุลาคม 52 19:58:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.122.148.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

รายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือ ชุดสุดท้าย หลังจากนี้ทางเว็บไซต์จะระงับการแจกชั่วคราวค่ะ

 ตอบกระทู้โดย : Guest ( 12 ตุลาคม 52 20:01:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.122.148.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือแล้ว ขอให้ท่านส่งไปรษณีย์บัตรตอบกลับทางสถานฑูตซาอุดิอาระเบีย ตามที่อยู่นี้

ฝ่ายศาสนา สถานฑูตซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย

82 อาคารแสงทองธานี ชั้น 23 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

ถ้าท่านรักที่จะให้พี่น้องของท่านได้หนังสือ อย่างที่ท่านได้ ขอจงทำในสิ่งที่เป็นความดี เพื่อเราจะนำไปรษณีย์บัตรของท่าน ไปแสดงในการขอทุนพิมพ์หนังสือ และทุนในการจัดส่งหนังสือให้กับพี่น้องที่ยังไม่ได้รับหนังสือ

ท่านที่ทราบกรุณาบอกต่อเพื่อนๆ พี่น้องที่ได้รับแล้วให้ทำในสิ่งที่ควร เพื่อเผยแพร่ศาสนาอัลอิสลามให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

หวังว่าคงไม่ลำบากสำหรับทุกท่านในการส่งไปรษณีย์บัตรเพียงใบเดียว เพราะทางเจ้าหน้าที่ของเรานั้นส่งหนังสือให้ทุกท่านที่มีค่ามากกว่าไปรษณีย์บัตรเพียงหนึ่งใบ

ขออัลลอฮ์เปิดหัวใจของทุกท่านที่ได้รับหนังสือเพื่อศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง

ขออัลลอฮ์เปิดทางสะดวกให้กับท่านในการส่งไปรษณีย์บัตร เพื่อให้พี่น้องที่เป็นที่รักยิ่งของพวกเขา ได้รับในสิ่งเดียวกับที่พวกเขาได้รับด้วยเถิด

อามีนยารอบบัลอาลามีนตอบกระทู้โดย : Baan Muslimah ( 13 ตุลาคม 52 12:32:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.217.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
จำได้ว่าเคยขออัลกุรอานและหนังสือต่างๆ รวมถึงพวก cd /vcd ให้ช่วยส่งให้มุสลิมใหม่ จ.พิษณุโลก ไม่ทราบว่าไม่ได้รับอีเมลหรือติดขัดประการใด น้องเค้ารออยู่และอยากได้มาก ถามไปทางโน้น เมื่อสองวันก่อนบอกยังไม่ได้รับ มาตรวจดูรายชื่อ ไม่มีชื่อ จำได้ว่าส่งเมลไปแล้วเมื่อกี้ก็ตรวจในอินบอกซ์เมล ชื่อที่อยู่ อรพรรณ ศรีสุวรรณ 341/4 หมู่ 2 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 หากสะดวกเมื่อไหร่รบกวนจัดส่งได้ไหมคะ แต่หากไม่ก็กรุณาแจ้งด้วย ทางเราจะลองหาทางหาหนังสือจากผู้อนุเคราะห์อื่นๆ เองค่ะ ิbaanmuslimah@gmail.com

ตอบกระทู้โดย : Guest ( 13 ตุลาคม 52 13:32:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.122.181.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
ตอนนี้ ทางเว็บไซต์จะระงับการแจกชั่วคราวค่ะ ตอนนี้ ทางเว็บไซต์จะระงับการแจกชั่วคราวค่ะ ตอนนี้ ทางเว็บไซต์จะระงับการแจกชั่วคราวค่ะ

ตอบกระทู้โดย : ็Hasanah ( 13 ตุลาคม 52 13:36:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.122.181.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
ตอบค่ะ ถ้าสามารถหาหนังสืออื่นส่งไปได้ก็ส่งไปเถอะค่ะ ไม่ต้องรออย่างเดียว พี่น้องกำลังรอความดีที่ท่านบอกจะทำให้อยู่ ทำความดีไม่ต้องรอค่ะ ทางเ็ว็บไซต์ระงับการส่งชั่วคราว ถ้าเริ่มส่งเมื่อไร่น่าจะประกาศให้ทราบค่ะ

ตอบกระทู้โดย : Baan Muslimah ( 14 ตุลาคม 52 0:34:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.217.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
ทางเรา ส่งไปแล้วรอบหนึ่งหนังสือที่หาได้รอบบ้าน แต่ไม่ใช่หนังสืออย่างที่ทางสถานทูตแจก ความรู้ในอิสลามมันก็มีอยู่มากมาย ไม่จำกัดประเภทหนังสือ ดังนั้นก็ต้องหาหนังสือหลายหลาก

ไม่เป็นไรค่ะ

ทางเว็บไม่สะดวก อัลลอฮฺจะทรงประทานหนทางให้ เชื่อว่าคงขอหนังสือเหมือนที่ทางเว็บแจกได้จากทางอื่น ไม่รบกวนแล้วค่ะ ญะซากิลลาฮุคอยร็อน

ตอบกระทู้โดย : Guest ( 15 ตุลาคม 52 11:01:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
115.67.235.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

  อยากได้ที่อยู่ของสถานฑูต ค่ะ

  จะตอบกลับไบรษณียบัตรไปตอบกระทู้โดย : raiyan ( 15 ตุลาคม 52 11:21:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
172.30.2.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

ไม่เห็นมี  e mail  ตอบรับเลย

 ตอบกระทู้โดย : Guest ( 15 ตุลาคม 52 11:51:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.153.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือแล้ว ขอให้ท่านส่งไปรษณีย์บัตรตอบกลับทางสถานฑูตซาอุดิอาระเบีย ตามที่อยู่นี้

ฝ่ายศาสนา สถานฑูตซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย

82 อาคารแสงทองธานี ชั้น 23 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

ถ้าท่านรักที่จะให้พี่น้องของท่านได้หนังสือ อย่างที่ท่านได้ ขอจงทำในสิ่งที่เป็นความดี เพื่อเราจะนำไปรษณีย์บัตรของท่าน ไปแสดงในการขอทุนพิมพ์หนังสือ และทุนในการจัดส่งหนังสือให้กับพี่น้องที่ยังไม่ได้รับหนังสือ

ท่านที่ทราบกรุณาบอกต่อเพื่อนๆ พี่น้องที่ได้รับแล้วให้ทำในสิ่งที่ควร เพื่อเผยแพร่ศาสนาอัลอิสลามให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

หวังว่าคงไม่ลำบากสำหรับทุกท่านในการส่งไปรษณีย์บัตรเพียงใบเดียว เพราะทางเจ้าหน้าที่ของเรานั้นส่งหนังสือให้ทุกท่านที่มีค่ามากกว่าไปรษณีย์บัตรเพียงหนึ่งใบ

ขออัลลอฮ์เปิดหัวใจของทุกท่านที่ได้รับหนังสือเพื่อศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง

ขออัลลอฮ์เปิดทางสะดวกให้กับท่านในการส่งไปรษณีย์บัตร เพื่อให้พี่น้องที่เป็นที่รักยิ่งของพวกเขา ได้รับในสิ่งเดียวกับที่พวกเขาได้รับด้วยเถิด

อามีนญารอบบัลอาลามีนตอบกระทู้โดย : Guest ( 17 ตุลาคม 52 15:05:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
172.30.2.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

ALAMUALAIKUM

อยากทราบว่าเมื่อไร ทาง Islammore จะเปิดใช้เว็บไซต์ตอบกระทู้โดย : Guest ( 17 ตุลาคม 52 15:10:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
172.30.2.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

Assalamualaikum

อยากจะทราบจะใช้เว็บไซต์เมื่อไรตอบกระทู้โดย : Guest ( 18 ตุลาคม 52 17:24:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.121.73.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

^

คืออะไรหรือครับ ?? เปิดเวปไซด์ตอบกระทู้โดย : Guest ( 21 ตุลาคม 52 9:48:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.152.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
สำหรับพี่น้องที่อยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถติดต่อขอรับคัมภีร์อัลกุรอาน แปลภาษาไทยได้ที่ อาจารย์ อะหมัด อัลฟาริตี 23 / 3 ม.1 ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ : 086 - 490 - 6296

ตอบกระทู้โดย : admin islammore ( 21 ตุลาคม 52 9:49:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.152.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
สำหรับพี่น้องที่อยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถติดต่อขอรับคัมภีร์อัลกุรอาน แปลภาษาไทยได้ที่ อาจารย์ อะหมัด อัลฟาริตี 23 / 3 ม.1 ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ : 086 - 490 - 6296

ตอบกระทู้โดย : Guest ( 23 ตุลาคม 52 16:54:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.144.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

สำหรับพี่น้องที่อยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สามารถติดต่อขอรับคัมภีร์อัลกุรอาน แปลภาษาไทยได้ที่

อาจารย์ อะหมัด  อัลฟาริตี

23 / 3  ม.1  ต.ปูยุด  อ.เมือง  จ.ปัตตานี

โทรศัพท์ : 086 - 490 - 6296ตอบกระทู้โดย : มารีนะ ( 26 ตุลาคม 52 19:56:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
202.12.73.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
มีชื่อแล้วแต่ยังไม่ได้หนังสือ ได้ประมาณมันที่เท่าไหร่เหรอคะ ยังไงก็ขอบคุณล่วงหน้านะคะ ขอให้อัลลอฮฺประทานความดีแก่พวกท่านทุกคนค่ะ

ตอบกระทู้โดย : Guest ( 28 ตุลาคม 52 9:38:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
203.144.180.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
อัสลามมุอะลัยกุม นายยงยุทธ จรจิต จ.พังงา ได้รับหนังสือและวีซีดีเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้รับอัลกุรอ่านแปลไทยเลยครับ ในขณะเดียวกันขออนุญาตก๊อปแผ่นซีดีหัดละหมาด เพื่อแจกให้กับมุอัลลัฟในหมู่บ้านด้วยนะครับ ญาซากัลลอฮ. นะครับ ขอให้อัลลอฮ.(ซ.บ)คุ้มครอง วัสลาม

ตอบกระทู้โดย : Guest ( 29 ตุลาคม 52 21:04:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
115.67.57.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00
สลามค่ะ หนูส่งชื่อไปนานแล้วแต่ไม่เห็นมีเมลตอบรับเลยค่ะ อยากทราบว่าต้องทำยังไงถึงจะได้คะ asiyah_16@hotmail.com 115/18 ม.1 ต เขาตูม อ ยะรัง จ ปัตตานี 94160

ตอบกระทู้โดย : Guest ( 19 พฤศจิกายน 52 11:55:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
161.200.255.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

ส่งเมลล์ไปแต่ไม่มีชื่ออะคะ

คือ อยากได้มากๆค่ะ  farida_again@hotmail.com

ไม่ทราบว่าหากนำบัตรประชาชนไปแสดงแล้วไปรับได้ไหมค่ะ

 

อยากได้มากๆอะคะ

 

กิตติยา  พูลเกษมตอบกระทู้โดย : อับดุลการีม ( 30 ธันวาคม 58 7:59:00 )  [แก้ไขข้อความ] [ตอบกระทู้] แจ้งลบ อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
223.204.84.xxx
วันที่สมัคร :
Jan 1, 1970 7:00
เยี่ยมล่าสุด :
Jan 1, 1970 7:00

โครงการส่งเสริมการฟังอัลกุรอ่าน ท่านจะได้รับ cd ฟรีคนละ 5 แผ่น

1.cd mp3 อัลกุรอ่านเชคมัชชารี 30 ญุซ อิหม่ามชื่อก้องโลกจากประเทศคูเวต

2.cd mp3 อัลกุรอ่าน 30 ญุซ... เชคสะอั๊ด อัลฏอมีดี่ แปลไทย จากเมืองมะดีนะฮ์

3.cd mp3 อัลกุรอ่าน 30 ญุซ เชคสุเดส อิหม่ามชื่อดังจากมักกะฮ์

4. cd mp3 อัลกุรอ่าน 30 ญุซ เสียงไพเราะ เชคอับดุลลอฮมาน อัล มัจญลู๊ต

5.cd mp3 อัลกุรอ่าน ญุซอัมมา เสียงไพเราะจากเด็กอาหรับ อะห์หมัด สาอู๊ด

6.CD mp3 อัลกุรอ่านญุซอัมมา เชคมัชชารีอัรรอชีด

7.DVD แบบเรีบนตัจญ์วีด

8.DVD เผยแพร่อิสลาม1ชุด3แผ่น

9.dvd หะดีษศอเฮี๊ยะบุคคอรี 51 บท

10.dvd รวม3ซูเราะฮ์ อัลกะฮฟิ อัรเราะฮ์มาน อัลมุ้ลก์ เชคมัชชารี อัรรอชีด

11.dvd ยุซอัมมา เชคมัชชารี อัรรอชีด

12.dvd ฝึกอ่าน ซูเราะฮ์อัฎฎุฮา ถึง อันนาส

13.dvd แบบฝึกท่องจำอัลกุรอ่าน มีคำอ่านภาษาอาหรับ-ซับไทย

14.dvd 40 หะดีษของอิหม่ามานะวะวีย์

วัตถุประสงค์
1.แจกสำหรับผู้เดินทางบ่อยฟังในรถ
2.แจกสำหรับวัยรุ่น คนแก่ ชรา
3.แจกให้แก่โรงเรียน ครู อาจารย์
4.บุคคลทั้วไป
5.มุอัลลัฟ ต่างศาสนิก ผู้ใฝ่หาความรู้
6.ให้แก่มัสยิดที่เปิดเสียงตามสาย

เงื่อนไขการรับแผ่น
1. ระบุจำนวนว่าเอาอะไรบ้าง พร้อม ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร มาทาง inbox

Line: abdulkareem12345678

Email : makudy191@hotmail.com

2. ขอเชิญพี่น้องร่วมสนับสนุนสักเล็กน้อยตามกำลังเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้อื่นต่อไปครับผม

 

https://www.facebook.com/bint.abdikarimsheikh/media_set?set=a.972748809457263.1073741856.100001664589121&type=3ตอบกระทู้

ตอบโดย  

ข้อความ