ความรักที่ยิ่งใหญ่
  จำนวนคนเข้าชม  4657

ความรักที่ยิ่งใหญ่


“ อัลลอฮ์ทรงเป็นดวงประทีปแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน อุปมาดวงประทีปของพระองค์เสมือนดั่งช่องตามผนังที่มีตะเกียง ตะเกียงนั้นอยู่ในโคมแก้ว โคมแก้วเป็นเสมือนดวงดาวที่ประกายแสง ถูกจุดจากน้ำมันของต้นไม้ที่มีความจำเริญคือต้นมะกอก มันมิได้อยู่ทางตะวันออกและมิได้อยู่ทางตะวันตก น้ำมันของมันแทบประกายแสงออกมา แม้นว่าไฟมิได้ไปกระทบมัน ดวงประทีป ซ้อนดวงประทีป อัลลอฮ์ทรงนำทางด้วยดวงประทีปของพระองค์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และอัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรณ์ทั้งหลายนี้เพื่อมนุษย์ชาติและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง ” (Al-Quran 24:35)


          ถ้าคุณไม่รู้จักศาสนาอิสลามขอให้คุณศึกษาและทำความเข้าใจและเปิดใจ และคุณจะรู้หลายๆอย่างที่คุณไม่เคยรับรู้มาก่อน  คุณจะได้รู้จักความรักในอิสลาม ความรักที่ไม่มีใครให้ได้ ความรักที่บริสุทธิ์ ความรักที่ยิ่งใหญ่ ความรักที่ไม่มีอยู่บนโลกใบนี้ แม้คุณจะมีเงินมากมายเท่าไหร่คุณก็ไม่สามารถหาซื้อความรักจากเขาผู้นั้นได้ คุณจะไม่สามารถรับความรักจากเขาได้เลยถ้าคุณไม่ให้ความรัก ความเคารพและความศรัทธาต่อเขาก่อน เพราะสิ่งที่เขาต้องการจากคุณเพียงแค่สิ่งน้อยนิดที่คุณไม่ต้องไปหาเงินทองมากมายเพื่อนำมาซื้อความรักจากเขา หรือคุณต้องเดินทางไกลแสนไกล และเหน็ดเหนื่อยเพื่อไปหาที่ไหน คุณไม่ต้องไปถามใคร อยู่ที่ตัวคุณเอง แค่คุณศรัทธา เชื่อมั่น และปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเท่านั้น คุณจะได้ความรักจากพระองค์ตอบกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ เพราะพระองค์เป็นผู้ให้อย่างมากมาย ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ให้อภัยเสมอ

พระองค์คือ เอกภาพ ภารดรภาพ  พระองค์อัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮุ ว่าตะอาลา

 


 “ ดังนั้น ด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฎิเสธ ” (Al-Quran 55:13)


“โอ้เด็กน้อยฉันจะสอนให้เจ้าทราบถึงถ้อยคำต่างๆ(ดังนี้คือ) จงรักษา(คำสั่งของ)อัลลอฮ์ พระองค์ก็จะทรงปกป้องเจ้า เจ้าจงรักษา(คำสั่งของ)อัลลอฮ์ เจ้าก็จะพบพระองค์อยู่ต่อหน้าเจ้า เมื่อเจ้าขอเจ้าก็จงขอต่ออัลลอฮ์ และเมื่อเจ้าขอความช่วยเหลือ เจ้าก็จงขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ พึงทราบเถิดว่าแท้จริงประชาชาตินั้น หากว่าพวกเขารวมกันเพื่อจะอำนวยประโยชน์แก่เจ้าด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตาม พวกเขาจะไม่สามารถให้อำนวยประโยชน์แก่เจ้าได้ นอกเสียจากด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงบันทึกไว้สำหรับเจ้าแล้วเท่านั้น และถ้าหากพวกเขาจะรวมกัน เพื่อที่จะทำอันตรายแก่เจ้าด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตาม พวกเขาจะไม่สามารถให้อันตรายแก่เจ้าได้ นอกเสียจากด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงบันทึกไว้ให้เป็นอันตรายแก่เจ้าเท่านั้น บรรดาปากกาได้ถูกยกแล้ว แผ่นบันทึกก็แห้งแล้ว”   (บันทึกโดย  ติรมิซีย์)


 “ถ้าหากเจ้ามีทุกอย่างที่โลกบรรจุอยู่นั้น เจ้าจะใช้มันไปเพื่อการไถ่ตัวของเจ้าจากมัน(นรก)หรือไม่” และเมื่อเขาตอบว่า"เขาจะทำ” พระองค์ทรงกล่าวว่า “ข้าต้องการจากเจ้าน้อยกว่านั้นมากนัก ข้าได้เคยเอาคำมั่นจากเจ้าในขณะที่เจ้าอยู่ในกระดูกสันหลังของอาดัมคือ เจ้าไม่ควรตั้งภาคีกับข้า แต่เจ้ากลับปฏิเสธและตั้งภาคีกับข้า” (บันทึกโดย บุคอรีย์ และ มุสลิม)


อัลฮัมดุลิลลาฮ์

                             

การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮ์   เพียงพระองค์เดียว

Khadeejah Yusorã

Next >>>>Click