• img
   คุณค่าทางภาษาของอัลกุรอาน
   อิมามอิบนิตัยมียะห์ กล่าวว่า : คนที่อ่านอัลกุรอานแล้วไม่รู้เรื่อง ก็เท่ากับเป็นผู้ที่ไม่รู้เรื่องว่าสิ่งที่กำลังอ่านอยู่นั้นมีความหมายว่าอย่างไร? ซึ่งที่จริงแล้วเราน่าจะรู้ความหมายในสิ่งที่เรากล่าวในละหมาดทั้งหมด 

  • img
   คัมภีร์ที่มีผู้อ่านและท่องจำมากที่สุด
    อัล-กุรอานกลายเป็นหนังสือที่มีการจัดพิมพ์ มีผู้ใช้อย่างกว้างขวาง มีการจำหน่ายและซื้อ มีผู้อ่าน และท่องจำมากที่สุด

  • img
   อัลกุรอาน แหล่งบังเกิดของสันติภาพ
   ช่างน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง กับบรรดาผู้ที่ตัดสินปฏิเสธอิสลาม หรือแม้กระทั่งแสดงความเกลียดชัง โดยที่ไม่ได้ศึกษาและเข้าถึงแก่นแท้ของคำสอนอิสลามเสียก่อน !

  • img
   ชัยชนะของผู้อดทน
     ชนเหล่านี้แหละ พวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและการชมเชย ตลอดจนการเอ็นดูเมตตา จากพระเจ้าของพวกเขา และชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ได้รับการชี้ทางอันเที่ยงธรรม 
   (ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ 2 : 157)

  • img
   คัมภีร์อัลกุรอ่าน คือหนทางแห่งชีวิต คือแนวทางแห่งความสำเร็จ
   “ตราบใดที่ชนชาวมุสลิมมีหนังสือเล่มนี้(หมายถึงคัมภีร์อัลกุรอ่าน)อยู่ในมือ ตราบนั้นเราไม่สามารถพิชิตพวกเขาได้”

  • img
   คัมภีร์ของอัลเลาะห์
   "โดยแน่นอน เราได้ส่งบรรดารอซูลของเรามาพร้อมด้วยหลักฐานทั้งหลายอันชัดแจ้ง และเราได้ประทานคัมภีร์ และความยุติธรรม ลงมาพร้อมกับพวกเขา เพื่อมนุษย์จะได้ดำรงอยู่บนความเที่ยงธรรม” (อัลหะดีด : 25)

         


  • img
   อัลกุรอานเป็น คำตรัสจากพระผู้เป็นเจ้า

   อัลกุรอาน เป็น กะลามมุลลอฮ์ หรือคำตรัสของอัลลอฮ์ ทั้งอักษรทุกตัวและความหมายทั้งหมด


  • img
   วิเคราะห์ซูเราะฮ์อัลมุมตะหินะฮ์ / 8
   ในบริบทของความสมานฉันท์ระหว่างมุสลิมกับชนต่างศาสนิก 

  • img
   ซูเราะห์ อัลฟาตีหะฮฺ
   ซูเราะห์อัลฟาตีหะฮฺ เป็นซูเราะห์ที่สำคัญยิ่งของอัลกุรอาน

  • img
   อายะฮ์มักกียยะฮ์ และ อายะฮ์มะดะนียะฮ์
   ผู้ที่อ่านคัมภีร์อัลกุรอานและเข้าใจความหมายจะรู้ว่าอายาต ที่ประทานลงมาในช่วงที่ท่านเราะซูล   ยังอาศัยอยู่ที่นครมักกะฮ์ มีจุดเด่นแบบหนึ่งและอายาตที่ประทานลงมาในช่วงท่านเราะซูล  ได้อพยพไปยังนครมะดีนะฮ์แล้ว มีจุดเด่นอีกแบบหนึ่ง

  • อัล มาอูน

   107. ซูเราะฮฺ อัลมาอูน (Al-Maun)


  • อัล เกาซัร

   108. ซูเราะฮฺ อัลเกาซัร (Al-Kauthar)

   เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 3 อายะฮฺ

   ซูเราะฮฺ อัลเกาซัร เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ ได้กล่าวถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของ อัลลอฮฺ ตะอาลา ต่อนะบีของพระองค์ ด้วยการประทานให้แก่ท่านซึ่งความดีอันมากหลาย และความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ทั้งในโลกดุนยา และอาคิเราะฮฺ เช่น “แม่น้ำอัลเกาซัร” และอื่นจากนี้ที่เป็นความดีอันยิ่งใหญ่ทั่วไป ท่านร่อซูลได้เรียกร้องให้ธำรงไว้ซึ่งการละหมาด และเชือดสัตว์พลีเพื่อเป็นการขอบคุณแด่อัลลอฮฺ

   ซูเราะฮฺได้จบลงด้วยการแจ้งข่าวดีแก่ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ด้วยการให้ความอัปยศแก่ศัตรูของท่าน และได้กล่าวถึงผู้ที่ท่านเกลียดชัง ด้วยการให้ความต่ำต้อยและการถูกเหยียดหยาม และถูกตัดขาดจากความดีทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ ในขณะที่การกล่าวถึงท่านร่อซูลได้ถูกยกขึ้นบนหออะซาน และมิมบัร และชื่ออันประเสริฐของท่านเป็นที่กล่าวขวัญแก่ทุก ๆ คนคงอยู่ตลอดไปชั่วนิรันดร์


  • อัล กาฟิรูน

   109. ซูเราะฮฺ อัลกาฟิรูน (Al-Kafirun)

   เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 6 อายะฮฺ

   ซูเราะฮฺ อัลกาฟิรูน เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ ที่ให้ความเป็นเอกภาพแด่อัลลอฮฺ และพ้นจากการตั้งภาคี และการหลงทาง พวกมุชริกีนได้เรียกร้องท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ไปสู่การทำสัญญาสงบศึก และเรียกร้องท่านให้สักการะบูชาบรรดาพระเจ้าของพวกเขาเป็นเวลาหนึ่งปี และพวกเขาจะเคารพภักดีพระเจ้าของท่านเป็นเวลาหนึ่งปีเช่นกัน ดังนั้นซูเราะฮฺจึงถูกประทานลงมาเป็นการตัดความหวังและความโลภของพวกกุฟฟาร และการชี้ขาดตัดสินข้อขัดแย้งระหว่างบรรดาผู้ศรัทธากับพวกบูชาเจว็ด และรูปปั้น อีกทั้งเป็นการตอบโต้แก่พวกกุฟฟารต่อการนึกคิดที่น่าสังเวชทั้งในปัจจุบันและอนาคต


  • อัน นัศร์

   110. ซูเราะฮฺ อัลนัศรฺ (An-Nasr)

   เป็นบัญญัติมะดะนียะฮฺ มี 3 อายะฮฺ

   ซูเราะฮฺ อันนัศรฺ เป็นซูเราะฮฺมะดะนียะฮฺ ที่กล่าวถึงการพิชิตนครมักกะฮฺ ซึ่งทำให้มุสลิมได้รับเกียรติ อิสลามได้แพร่หลายในคาบสมุทรอาหรับและได้ทำลายล้างการตั้งภาคี และการหลงทางให้หมดสิ้นไป ด้วยการพิชิตครั้งนี้มนุษย์ได้พากันเข้าไปในศาสนาของอัลลอฮฺเป็นหมู่ ๆ ธงของอิสลามได้ถูกยกให้สูงขึ้น ลัทธิแห่งเจว็ดและรูปปั้นได้อันตรธานสูญหายไป ข่าวการพิชิตนครมักกะฮฺได้มีขึ้นก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งถึงการเป็นนะบีอย่างแท้จริงของท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม


  • อัล มะซัด

   111. ซูเราะฮฺ อัลมะซัด (Al-Masad)

   เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 5 อายะฮฺ

   ซูเราะฮฺ อัลมะซัด เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ และมีชื่ออื่นอีกคือซูเราะฮฺ อัลละฮับ และซูเราะฮฺตั๊บบัต
   ซูเราะฮฺ ได้กล่าวถึงความพินาจของอะบีละฮับ ศัตรูของอัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์ ซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เขาได้ละทิ้งการงานของเขาและติดตามท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เพื่อทำลายการเรียกร้องเชิญชวนของท่าน และปิดกั้นมหาชนมิให้ศรัทธาต่อท่าน ซูเราะฮฺได้สัญญากับเขาไว้ในวันอาคิเราะฮฺว่าจะอยู่ในไฟนรกและจะถูกเผาไหม้ และภริยาของเขาก็จะอยู่สภาพเดียวกัน กับได้จัดเตรียมการลงโทษชนิดพิเศษไว้ให้แก่นางด้วย คือรอบคอของนางจะมีเชือกถักด้วยใยอินทผลัมคล้องคอ เพื่อดึงลงนรก เป็นการเพิ่มการทรมานและความอัปยศให้แก่นางอีกโสตรหนึ่งด้วย


  • อัล ฟะลัก

   113. ซูเราะฮฺ อัลฟะลัก (Al-Falaq)

   เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 5 อายะฮฺ


            ในซูเราะฮฺนี้เป็นการสอนแก่ปวงบ่าวให้หันไปพึ่งและขอความคุ้มกันจากพระผู้ทรงกรุณาปรานี และขอความคุ้มครองด้วยพระเกียรติและอำนาจของพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งที่ถูกสร้างทั้งมวล และความชั่วร้ายของเวลากลางคืนเมื่อมันมืดลง เพราะจิตใจจะต้องเผชิญกับความเปล่าเปลี่ยวในเวลากลางคืน และเนื่องจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายตลอดจนพวกคนเสเพลย่อมจะกระจัดกระจายเพื่อหาเหยื่อของมัน และขอให้พ้นจากความชั่วร้ายของทุกผู้เสกเป่าและผู้อิจฉา ซึ่งซูเราะฮฺนี้เป็นหนึ่งของสองซูเราะฮฺที่ใช้ในการขอความคุ้มครอง ซึ่งท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ใช้ขอความคุ้มครองตัวของท่านด้วยสองซูเราะฮฺดังกล่าวนี้ 


  • อัน นาส

   114. ซูเราะฮฺ อันนาส (An-Nas)

   เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 6 อายะฮฺ

   ซูเราะฮฺ อันนาส เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ ซึ่งเป็นหนึ่งในสองซูเราะฮฺ ที่ถูกขอความคุ้มครอง ในซูเราะฮฺมีการขอให้พ้นและขอความคุ้มครองด้วยพระเจ้าผู้ทรงเอกะ ผู้ทรงยิ่งใหญ่ให้พ้นจากความชั่วร้ายของศัตรูตัวฉกาจคือ อิบลีส และพรรคพวกของมัน ที่เป็นชัยฏอนมารร้ายแห่งมนุษย์ และญิน ซึ่งได้หลอกล่อมนุษย์ด้วยการกระซิบกระซาบและการทำชั่วในวิธีการต่าง ๆ


  • อัล อิคลาศ

   ซูเราะฮ์ อัล อิคลาศ (112)

   เป็นบทบัญญัติมักกียะฮ์ มี 4 อายะฮ์

   ซูเราะฮ์อัล อิคลาศ เป็นซูเราะฮ์ มักกียะฮ์ ที่กล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ ญัลละวะอะลา

   พระผู้ทรงเอกะ รวมไว้ด้วยคุณลักษณะอันสมบูรณ์ ทรงพอเพียงจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์

   ทรงบริสุทธิ์จากลักษณะต่างๆ ที่บกพร่องไม่สมบูรณ์ และจากการเป็นเพศและการเท่าเทียม

   ซูเราะฮ์ ได้ตอบโต้พวกนะศอรอ(คริสต์) ที่กล่าวตั้งพระเจ้าสามองค์

   และตอบโต้พวกมุชริกีนที่ตั้งให้อัลลอฮ์มีลูกหลาน


  • อัล บะเกาะเราะห์

   2. ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ (Al-Baqarah)

   เป็นบัญญัติ มะดะนียะห์ มี 286 อายะฮ์

   ซูเราะฮ์ อัล-บะเกาะเราะฮ์ เป็นซูเราะฮ์มะดะนียะฮ์ทั้งซูเราะฮ์ คือ ถูกประทานลงมาหลังฮิจญเราะฮ์ศักราช ณ นครมะดีนะฮ์ ยกเว้นอายะฮ์ที่ 281 ซึ่งถูกประทานลงมา ณ ตำบลมินา ขณะประกอบพิธีฮัจญะตุลวะดาอ์ ซูร่อตุลบะเกาะเราะฮ์นี้ นับเป็นซูเราะฮ์ที่ยาวที่สุด มี 286 อายะฮ์