พระเจ้าของท่านคือใคร ? พระจ้าของฉันคือ อัลลอฮ์ ซุบฮานาฮุวาตะอาลา ...

นบีของท่านคือใคร ? นบีของฉัน คือ มูฮัมมัด ศอลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ...

ศาสนาของท่านคือศาสนาอะไร ? ศาสนาของฉัน คือ อัลอิสลาม ...