ปัจฉิมโอวาทของ นะบีมุฮัมหมัด

ในการทำฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของท่าน และ ณ ทุ่งอะรอฟะฮฺ มีใจความดังนี้


Click : http://www.islammore.com/view/215