• img
   บทเรียนและข้อคิดจากการตายชะฮีดของท่านอุมัร
   “หากอัลลอฮฺทรงให้ฉันปลอดภัย แน่นอนว่าฉันจะดูแลจัดการบรรดาหญิงหม้ายชาวอิรักอย่างดี ให้พวกนางมิต้องพึ่งพาผู้ใดอีกหลังจากฉัน”

  • img
   ครอบครัวชะฮีด
    อัมมาร บินยาซีร จึงเป็นสมาชิกผู้เดียวของครอบครัวนี้ที่เหลืออยู่เผชิญชีวิตต่อไปภายใต้การทารุณกรรมของศัตรูผู้ไร้ความปรานี

  • img
   ชีวประวัติของท่านมุศอับ บิน อุมัยรฺ
    ท่านเป็นผู้ที่เข้ารับอิสลามคนแรกๆ ได้ร่วมรบในสมรภูมิบัดรฺและอุหุด โดยในครั้งหลังท่านทำหน้าที่ถือธงศึก ท่านเข้าร่วมการอพยพทั้งสองครั้ง

  • img
   อะลีย์ บิน อบี ฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ
   อัลลอฮฺได้ทรงเลือกให้ท่านได้ใกล้ชิดเป็นสหายของท่านนบี  บนหลักเอกภาพแห่งเตาฮีด ความบริสุทธิ์ และความสูงส่ง

  • img
   อัน-นุอฺมาน บิน บะชีรฺ , มุอาซ บิน อัมรฺ และ มุเอาวิซ บิน อัฟรออ์
   อิบนุ มัสอูด เองก็รับอิสลามตอนอายุไม่ถึงยี่สิบปี เป็นคนร่างผอมเล็ก แต่ฉลาดหลักแหลม หัวใจสะอาดบริสุทธิ์ ชอบและหลงใหลความรู้

  • img
   สะอัด บิน อบี วักกอศ กับ อับดุลลอฮฺ บิน อุมัร
     ท่านรับอิสลามขณะอายุ 17 ปี ไม่เคยหันเหไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไร้สาระที่เด็กหนุ่มในวัยเดียวกันชื่นชอบ แต่ท่านจะชอบเหลาธนูและฝึกฝนการยิงธนู

  • img
   อัซซุเบรฺ บิน อัลเอาวาม และ อัสมาอ์ บินตุ อบีบักรฺ
    ตอนที่รับอิสลามท่านถูกทรมานจากอาของท่านเองเพื่อให้เลิกเป็นผู้ศรัทธา แต่ท่านก็อดทนและประกาศว่า “ฉันจะไม่กลับไปสู่กุฟรฺอีกเด็ดขาด”

  • img
   ท่านหญิง มัยมูนะห์ บินติ อัลฮาริษ
   “บุรเราะฮฺ” เป็นภรรยาท่านสุดท้ายของท่าน หลังจากแต่งงานแล้วท่านนบบี  ก็ได้เปลี่ยนชื่อจากนางบุรเราะหฺ มาเป็น “มัยมุนะฮฺ”

  • img
   อุมมุฮาบีบะห์ รอมละหฺ บินติ อบีซุฟยาน
   ในการอพยพครั้งนั้นมีสองสามีภารรยาที่เพิ่งจะแต่งงานกันใหม่ๆไปด้วย คือ รอมละฮฺ บินติ อบีซุฟยาน และสามีของนางซึ่งเป็นลูกชายของป้าของท่านนบี ชื่อ อุบัยดุลลอฮฺ อิบนุ ญะฮซฺ

  • img
   ชีวิตที่สมถะของท่านนะบี
   บรรดาสาวกต่างรักใคร่และ ให้ความเคารพต่อท่านแต่ท่านเน้นย้ำว่า ควรเคารพบูชาพระผู้เป็นเจ้าโดยตรง มิใช่เคารพบูชาท่านเอง

  • img
   การพิชิตเมืองอันดาลุส
   อันเนื่องมาจากการปกครองตามระบอบอิสลามอย่างถูกต้องนั้นมันเป็นเพียงทฤษฎีที่รู้อยู่เฉพาะนักพูดและนักเขียนเท่านั้น โดยไม่ได้ถูกนำเอาไปปฏิบัติ 

  • img
   ย้อนรอยอดีต ผู้ก่อฟิตนะฮ์ อับดุลลอฮฺ อิบนุสะบะ
   อับดุลลอฮ์ อิบนุสะบะ เป็นชาวยิว เมืองศอนอาอ์ ประเทศเยเมน เดินทางเพื่อเข้ารับอิสลาม โดยวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การมุ่งทำลายอิสลาม

  • img
   สาสน์ของท่านนะบีถึงเฮอราคีอุส
   เฮอราคลีอุสกล่าวว่า "หากคำที่ท่านกล่าวมานี้เป็นความจริงทั้งหมด แน่นอนคนคนนี้เป็นนะบีที่แท้จริง

  • img
   ความรักที่ผู้ศรัทธาต้องทบทวน !
   มีบทสนทนาในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อิสลามบทสนทนาหนึ่งที่แสดงถึงความรักอันสูงส่งของเศาะหาบะฮฺที่มีต่อท่านนบีมุหัมมัด  ผู้เป็นที่รักยิ่งของเรา

  • img
   คนรักของมุฮัมมัด
   ด้วยกับ บะรอกะฮ์ ความจำเริญ ของท่านอบูบักร ที่มีต่อประชาชาตินี้ ท่านได้เตือนสติผู้คนให้กลับมาดังเดิม ด้วยกับสัจธรรม ความรอบรู้และสายตาที่ยาวไกล

  • img
   มุฮัมมัด ศาสนฑูตของอัลลอฮ์
   ท่านได้ถูกให้เลือกระหว่างการเป็นนะบีที่เป็นกษัตริย์  และการเป็นนะบีที่เป็นบ่าว ท่านได้เลือกเอาการเป็นนะบีที่เป็นบ่าว เพราะจะได้หิวโหยวันหนึ่งแล้วอดทน

  • img
   เรื่องราวของคุบัยบฺ บิน อะดียฺ
    “ถ้าหากว่าฉันไม่กลัวพวกท่านกล่าวหาว่าฉันละหมาดนานเพราะกลัวถูกฆ่าแล้วละก็ ฉันจะละหมาดอย่างยาวนานกว่านี้อีก”

  • img
   สงครามยัรมูก
   แม้มุสลิมจะด้อยกว่าทั้งทางด้านกำลังคนและอาวุธก็ตาม แต่ด้วยพลังความอีหม่านเท่านั้นที่จะทำให้มุสลิมเข้มแข็งกว่าฝ่ายข้าศึก

  • img
   อะลียฺ บิน อบี ฏอลิบ
   ฉันจะมอบธงแก่ชายผู้หนึ่งที่อัลลอฮฺจะให้ชัยชนะด้วยมือเขา เขาเป็นคนที่รักอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ และอัลลอฮฺและเราะสูลก็รักเขา

  • img
   คอลิด บิน อัล-วะลีด
   เขาไม่เคยพ่ายแพ้ในสงครามใดเลย ทั้งสงครามก่อนที่เขาจะเข้ารับอิสลามและหลังจากที่เขาเข้ารับอิสลามแล้ว

  • img
   สุไมยยะฮฺ บินตุลค็อยย๊าฏ
   มีรายงานจากอัมม๊ารว่า พวกผู้ตั้งภาคีได้ทรมานพกเขาอย่างหนัก ซึ่งทำให้อัมม๊ารต้องปกปิดการเป็นมุสลิมของเขาไว้ และแสดงการเป็นกาฟิรออกมา

  • img
   ธรรมชาติที่พระองค์อัลลอฮฺทรงสร้าง
   พระองค์จึงทรงให้นบีฮูดมาจากกลุ่มนี้ ทำหน้าที่ตักเตือนชาวอ๊าด แต่สิ่งที่พวกชาวอ๊าดตอบกลับมา คือ การยโสดื้อดึงและท้าทาย

  • img
   สงครามอุฮุด
     การทดสอบที่บรรดามุสลิมได้รับในสมรภูมิอุฮุด นับว่าเป็นบทเรียนและข้อคิดที่เป็นประโยชน์ยิ่งกว่าสมรภูใดๆ ในขณะนั้นและตลอดไป 

  • img
   ความเหลื่อมล้ำของบรรดานะบี
      และพระเจ้าของเจ้าทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และโดยแน่นอนเราได้เลือกนะบีบางคนให้ดีเด่นกว่าอีกบางคน และเราได้ให้ซะบูรแก่ดาวูด
   (อัลอิสร้ออฺ : 55)


  • img
   ท่านหญิงคอดิญะฮ์ บินตุ คุวัยลิด
   จากการสูญเสียท่านหญิง ท่านเราะซูล  จึงได้พบว่าท่านหญิงคอดิญะฮ์ นั้นเป็นคู่ชีวิตที่ดีที่สุด