• img
   ชีวประวัติของท่านมุศอับ บิน อุมัยรฺ
    ท่านเป็นผู้ที่เข้ารับอิสลามคนแรกๆ ได้ร่วมรบในสมรภูมิบัดรฺและอุหุด โดยในครั้งหลังท่านทำหน้าที่ถือธงศึก ท่านเข้าร่วมการอพยพทั้งสองครั้ง

  • img
   อะลีย์ บิน อบี ฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ
   อัลลอฮฺได้ทรงเลือกให้ท่านได้ใกล้ชิดเป็นสหายของท่านนบี  บนหลักเอกภาพแห่งเตาฮีด ความบริสุทธิ์ และความสูงส่ง

  • img
   อัน-นุอฺมาน บิน บะชีรฺ , มุอาซ บิน อัมรฺ และ มุเอาวิซ บิน อัฟรออ์
   อิบนุ มัสอูด เองก็รับอิสลามตอนอายุไม่ถึงยี่สิบปี เป็นคนร่างผอมเล็ก แต่ฉลาดหลักแหลม หัวใจสะอาดบริสุทธิ์ ชอบและหลงใหลความรู้

  • img
   สะอัด บิน อบี วักกอศ กับ อับดุลลอฮฺ บิน อุมัร
     ท่านรับอิสลามขณะอายุ 17 ปี ไม่เคยหันเหไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไร้สาระที่เด็กหนุ่มในวัยเดียวกันชื่นชอบ แต่ท่านจะชอบเหลาธนูและฝึกฝนการยิงธนู

  • img
   อัซซุเบรฺ บิน อัลเอาวาม และ อัสมาอ์ บินตุ อบีบักรฺ
    ตอนที่รับอิสลามท่านถูกทรมานจากอาของท่านเองเพื่อให้เลิกเป็นผู้ศรัทธา แต่ท่านก็อดทนและประกาศว่า “ฉันจะไม่กลับไปสู่กุฟรฺอีกเด็ดขาด”

  • img
   ท่านหญิง มัยมูนะห์ บินติ อัลฮาริษ
   “บุรเราะฮฺ” เป็นภรรยาท่านสุดท้ายของท่าน หลังจากแต่งงานแล้วท่านนบบี  ก็ได้เปลี่ยนชื่อจากนางบุรเราะหฺ มาเป็น “มัยมุนะฮฺ”

  • img
   อุมมุฮาบีบะห์ รอมละหฺ บินติ อบีซุฟยาน
   ในการอพยพครั้งนั้นมีสองสามีภารรยาที่เพิ่งจะแต่งงานกันใหม่ๆไปด้วย คือ รอมละฮฺ บินติ อบีซุฟยาน และสามีของนางซึ่งเป็นลูกชายของป้าของท่านนบี ชื่อ อุบัยดุลลอฮฺ อิบนุ ญะฮซฺ

  • img
   ชีวิตที่สมถะของท่านนะบี
   บรรดาสาวกต่างรักใคร่และ ให้ความเคารพต่อท่านแต่ท่านเน้นย้ำว่า ควรเคารพบูชาพระผู้เป็นเจ้าโดยตรง มิใช่เคารพบูชาท่านเอง

  • img
   การพิชิตเมืองอันดาลุส
   อันเนื่องมาจากการปกครองตามระบอบอิสลามอย่างถูกต้องนั้นมันเป็นเพียงทฤษฎีที่รู้อยู่เฉพาะนักพูดและนักเขียนเท่านั้น โดยไม่ได้ถูกนำเอาไปปฏิบัติ 

  • img
   ย้อนรอยอดีต ผู้ก่อฟิตนะฮ์ อับดุลลอฮฺ อิบนุสะบะ
   อับดุลลอฮ์ อิบนุสะบะ เป็นชาวยิว เมืองศอนอาอ์ ประเทศเยเมน เดินทางเพื่อเข้ารับอิสลาม โดยวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การมุ่งทำลายอิสลาม

  • img
   สาสน์ของท่านนะบีถึงเฮอราคีอุส
   เฮอราคลีอุสกล่าวว่า "หากคำที่ท่านกล่าวมานี้เป็นความจริงทั้งหมด แน่นอนคนคนนี้เป็นนะบีที่แท้จริง

  • img
   ความรักที่ผู้ศรัทธาต้องทบทวน !
   มีบทสนทนาในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อิสลามบทสนทนาหนึ่งที่แสดงถึงความรักอันสูงส่งของเศาะหาบะฮฺที่มีต่อท่านนบีมุหัมมัด  ผู้เป็นที่รักยิ่งของเรา

  • img
   คนรักของมุฮัมมัด
   ด้วยกับ บะรอกะฮ์ ความจำเริญ ของท่านอบูบักร ที่มีต่อประชาชาตินี้ ท่านได้เตือนสติผู้คนให้กลับมาดังเดิม ด้วยกับสัจธรรม ความรอบรู้และสายตาที่ยาวไกล

  • img
   มุฮัมมัด ศาสนฑูตของอัลลอฮ์
   ท่านได้ถูกให้เลือกระหว่างการเป็นนะบีที่เป็นกษัตริย์  และการเป็นนะบีที่เป็นบ่าว ท่านได้เลือกเอาการเป็นนะบีที่เป็นบ่าว เพราะจะได้หิวโหยวันหนึ่งแล้วอดทน

  • img
   เรื่องราวของคุบัยบฺ บิน อะดียฺ
    “ถ้าหากว่าฉันไม่กลัวพวกท่านกล่าวหาว่าฉันละหมาดนานเพราะกลัวถูกฆ่าแล้วละก็ ฉันจะละหมาดอย่างยาวนานกว่านี้อีก”

  • img
   สงครามยัรมูก
   แม้มุสลิมจะด้อยกว่าทั้งทางด้านกำลังคนและอาวุธก็ตาม แต่ด้วยพลังความอีหม่านเท่านั้นที่จะทำให้มุสลิมเข้มแข็งกว่าฝ่ายข้าศึก

  • img
   อะลียฺ บิน อบี ฏอลิบ
   ฉันจะมอบธงแก่ชายผู้หนึ่งที่อัลลอฮฺจะให้ชัยชนะด้วยมือเขา เขาเป็นคนที่รักอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ และอัลลอฮฺและเราะสูลก็รักเขา

  • img
   คอลิด บิน อัล-วะลีด
   เขาไม่เคยพ่ายแพ้ในสงครามใดเลย ทั้งสงครามก่อนที่เขาจะเข้ารับอิสลามและหลังจากที่เขาเข้ารับอิสลามแล้ว

  • img
   สุไมยยะฮฺ บินตุลค็อยย๊าฏ
   มีรายงานจากอัมม๊ารว่า พวกผู้ตั้งภาคีได้ทรมานพกเขาอย่างหนัก ซึ่งทำให้อัมม๊ารต้องปกปิดการเป็นมุสลิมของเขาไว้ และแสดงการเป็นกาฟิรออกมา

  • img
   ธรรมชาติที่พระองค์อัลลอฮฺทรงสร้าง
   พระองค์จึงทรงให้นบีฮูดมาจากกลุ่มนี้ ทำหน้าที่ตักเตือนชาวอ๊าด แต่สิ่งที่พวกชาวอ๊าดตอบกลับมา คือ การยโสดื้อดึงและท้าทาย

  • img
   สงครามอุฮุด
     การทดสอบที่บรรดามุสลิมได้รับในสมรภูมิอุฮุด นับว่าเป็นบทเรียนและข้อคิดที่เป็นประโยชน์ยิ่งกว่าสมรภูใดๆ ในขณะนั้นและตลอดไป 

  • img
   ความเหลื่อมล้ำของบรรดานะบี
      และพระเจ้าของเจ้าทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และโดยแน่นอนเราได้เลือกนะบีบางคนให้ดีเด่นกว่าอีกบางคน และเราได้ให้ซะบูรแก่ดาวูด
   (อัลอิสร้ออฺ : 55)


  • img
   ท่านหญิงคอดิญะฮ์ บินตุ คุวัยลิด
   จากการสูญเสียท่านหญิง ท่านเราะซูล  จึงได้พบว่าท่านหญิงคอดิญะฮ์ นั้นเป็นคู่ชีวิตที่ดีที่สุด

  • img
   บทสนทนาระหว่างท่านอบูบักรฺ กับท่านอุมัรฺ
   โอ้ อิบนิล ค็อฏฏอบ อย่าให้ฉันต้องพูดกับเธอในวันนี้เหมือนกับเคยพูดกับเธอมาแล้วในครั้งก่อนว่า “เธอเป็นคนเฉียบขาดในสมัยญาฮิลียะห์ แต่อ่อนแอในสมัยอิสลาม”

  • img
   นะบี ซอและห์
   เป็นไปได้หรือที่เขาพูดว่า มีพระเจ้าที่ชุบชีวิตใหม่ หลังจากที่เราตายไป  พระองค์จะทรงตอบแทนการกระทำทุกอย่างของเรา    พวกเจ้าอย่าได้เชื่อเลย หลังจากตายไป เราจะไม่มีชีวิตอีกแล้ว

https://rjae.ru/-/link-alternatif-qq288-terbaru/ http://journals.dspu.in.ua/public/-/link-alternatif-qq288/ https://nishma.org.br/wp-content/-/link-alternatif-qq288/ http://ojslib3.buu.in.th/public/journals/23/agen-judi-qq288/ http://jeerapan.com/uploads/slot-gacor-qq288/ https://www.dispuig.com/-/slot-promo-qq288/ https://ecoliumenergia.com/-/situs-judi-online-qq288/ http://filol.dspu.in.ua/public/journals/1/judi-slot-qq288/ https://www.happy-baby-box.fr/-/qq288-slot-gacor/ https://damus.musica.ar/wp-content/slot-online/ https://www.yckmc.edu.hk/journals/qq288-slot-online/ https://www.dispuig.com/images/rtp-qq288-hari-ini/ https://www.spacepools.fr/wp-content/uploads/-/qq288-rtp-slot-gacor/ https://www.rivoluzionimolecolari.it/-/slot-gacor-qq288 http://novafilolohiia.zp.ua/public/qq288-slot/ https://filafixations.com/public/23/demo-slot-qq288/ https://nousuport.cat/wp-includes/-/qq188-slot-gacor/ https://www.constructions-erdre.fr/-/situs-slot-gacor/ https://joimagazine.pl/-/qq188/ http://chasopys.hl.vnu.volyn.ua/-/qq188-live-casino/ https://radio.damus.musica.ar/wp-content/judi-bola/ https://periodicosrefoc.com.br/-/slot-deposit-pulsa/ https://bimlanegideoskar.com/-/slot-online-gacor/ https://damus.musica.ar/-/slot-online-qq188/ https://diploma.damus.musica.ar/ https://biblioteca.damus.musica.ar/-/link-alternatif-qq188/ https://revista433.damus.musica.ar/public/journals/20/daftar-qq188/ https://oskconsultant.in/-/slot-deposit-pulsa/ https://adartsonline.com/-/qq188-agen-judi-bola-resmi/ https://iitpoint.com/-/slot-online-gacor/ https://www.filafixations.com/public/24/demo-slot-qq188/ https://it.msu.ac.th/-/slot-online/ https://lp3m.ubt.ac.id/-/slot-gacor-maxwin/ https://qq188-login.powerappsportals.com/ https://judi-slot-qq188.powerappsportals.com/ https://daftar-qq188.powerappsportals.com/ https://qq288-alternatif.powerappsportals.com/ http://www.anwarulislam.ac.th/-/qq188-login/ https://adartsonline.com/includes/qq101-slot-gacor-maxwin/ https://oskitsolutions.in/assets/fonts/qq101-situs-judi-online qq288 https://slot-deposit-pulsa.thaihotelslinks.com/ https://slot-deposit-dana.thaihotelslinks.com/ https://slot-deposit-ovo.thaihotelslinks.com/ https://slot-deposit-shopeepay.thaihotelslinks.com/ https://slot-deposit-gopay.thaihotelslinks.com/ https://rtp-slot.thaihotelslisnks.com/ https://situs-slot-gacor.thaihotelslinks.com/ https://slot-demo.thaihotelslinks.com/ https://slot-terbaru.thaihotelslinks.com/ https://maxwin-slot.thaihotelslinks.com/ https://qq188.thaihotelslinks.com/ https://coldplayinjakarta.thaihotelslinks.com/ https://coldplayinjakarta.thaihotelslinks.com/harga-tiket-coldplay-konser-jakarta-2023/ https://coldplayinjakarta.thaihotelslinks.com/tips-menang-war-tiket-coldplay-di-jakarta/ https://coldplayinjakarta.thaihotelslinks.com/nonton-konser-coldplay-gratis-2023/ https://daftar-qq188.powerappsportals.com/ https://qq188-login.powerappsportals.com/ https://judi-slot-qq188.powerappsportals.com/
Slot Dana Situs Togel Terpercaya Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot Pulsa Slot Deposit Pulsa Slot Gacor slot deposit dana