• img
   ท่านอุตบะห์ บิน ฆ็อซวาน
     “พวกท่านน่าจะได้เห็นสภาพของฉัน ในครั้งที่ฉันเป็นหนึ่งในเจ็ดคนเท่านั้นที่เป็นผู้ศรัทธาต่อท่านรอซูลุลลอฮ์(ซ.ล.) พวกเราตกอยู่ในสภาพที่อดอยาก ไม่มีอะไรจะกิน นอกจากต้องกินใบไม้เป็นอาหารเพื่อประทังชีวิตไปวันๆ มันบาดปาก บาดคอ เวลากลืนเข้าไปเป็นอย่างยิ่ง”


  • img
   มุอฺญิซาตที่ดำรงอยู่ถาวร
   สิ่งที่เป็นปฏิหาริย์ของบรรดานะบีก่อนๆ ถูกจำกัดด้วยกาลเวลาและกาลสมัย และสิ่งที่เป็นปฏิหาริย์ที่ได้นำมาแก่ท่านนะบี ในอัลกุรอานนั้นจีรังและยั่งยืน  มนุษย์ทุกคนสามารถสัมผัสและรู้สึกได้ตราบจนกระทั่งวันสิ้นโลก

  • img
   การปฏิบัติของท่านรอซูลต่อครอบครัว
    การเสแสร้ง แกล้งทำความดีนั้นสามารถที่จะทำได้เป็นบางเวลาเท่านั้น  และเป็นการยากลำบากมากที่จะทำดีกับผู้อื่นได้ตลอดเวลา ดังนั้นมารยาทของคนๆ หนึ่งจะปรากฏขึ้นอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อได้อยู่ภายในบ้านของเขาเองพร้อมกับครอบครัว

  • img
   การปฏิบัติของท่านรอซูลต่อบรรดาศัตรู
    ท่านเราะซูลลุลลอฮ์ อดทนอย่างมากต่อการถูกทำร้ายจากกลุ่มชนที่ต่อต้าน แต่ท่านเองมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ในการที่จะทำให้พวกเขาได้รับแสงสว่าง 

  • img
   การปฏิบัติของท่านนะบีต่อบรรดาศอฮาบะฮ์
    การปฏิบัติของท่านต่อบรรดาศอฮาบะฮ์ด้วยความดีงามอย่างที่สุด ซึ่งไม่มีใครจะทำได้ และขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้...

  • img
   รู้จักอุษมาน บุตร อัฟฟาน
   ท่านอุษมานเป็นคนที่เสียสละอย่างมาก ท่านอุษมานได้ซื้อบ่อน้ำรูมะฮ์ จากชาวยิวที่มีชื่อว่ายูซุฟ ด้วยจำนวนเงิน 35,000 ดิรฮัม แล้วบริจาคให้มุสลิมได้ใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำนั้น

  • img
   มารยาทของท่านรอซูลต่อพระผู้เป็นเจ้า
    ท่านปฏิบัติละหมาด เพื่อแสวงหาความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทั้ง ๆ ที่พระองค์ได้ทรงบอกว่าท่านนั้นได้รับการอภัยโทษไม่ว่าจะเป็นความผิดที่ผ่านมาแล้ว หรือความผิดที่จะเกิดขึ้นใหม่

  • img
   การป่วยและการเสียชีวิตของท่านเราะซูล
      และมุฮัมมัดนั้น ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นเราะซูลผู้หนึ่งเท่านั้น ซึ่งบรรดารอซูลก่อนจากเขาก็ล่วงลับไปแล้ว  (อาละอิมรอน 3 : 144)

  • img
   เหตุการณ์ช่วงสุดท้ายของท่านเราะซูล(ศ็อล)
    วันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของพวกท่านสมบูรณ์แล้ว และความโปรดปรานของข้าที่ให้แก่พวกท่าน ก็สมบูรณ์เช่นกัน และเราพอใจที่จะให้อิสลามเป็นศาสนาของท่าน  ( อัลมาอิดะฮ์ 5 : 3)

  • img
   ท่าทีของท่านร่อซูล(ศ็อลฯ) ต่อพวกมุนาฟิกีน
    ทุกยุคทุกสมัยยังมีให้เห็นถึงคุณลักษณะของพวกมุนาฟิก ที่กล่าวไว้ในโองการต่างๆในพระมหาคัมภีร์อัลกรุอานอย่างชัดแจน อธิบายสภาพที่ซ้อนเร้น และการใช้สำนวนเยาะเย้ยต่อบรรดามุสลิม เพราะว่าพวกมุนาฟิกและพวกพ้องนั้นจะไม่ละทิ้งคุณลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าสมัยไหนก็ตาม

  • img
   ท่าทีของท่านเราะซูล(ศ็อลฯ) ต่อพวก “นะซอรอ” (คริสเตียน)
    แท้จริง อุปมาอีซา ณ ที่อัลลอฮ์ อุปมัยดั่งอาดัม พระองค์ทรงบังเกิดเขาขึ้นมาจากดิน ต่อมาพระองค์ได้ทรงประกาศิตแก่เขาว่า จงเป็นขึ้นมาเถิด แล้วเขาก็เป็นขึ้นมา   ( อาละอิมรอน 3 : 59 )

  • img
   ท่าทีของท่านเราะซูล(ศ็อลฯ)ต่อยะฮูด ที่-คอยบัร
     หลังจากที่พวกยิว(ยะฮูด)ได้ถอนตัวออกไปจากเมืองมะดีนะฮ์ เมืองคอยบัรได้กลายเป็นศูนย์กลางของยะฮูดในคาบสมุทรอาหรับ บรรดาผู้นำกลุ่มต่างๆ ของยะฮูดที่หนีจากเมืองมะดีนะฮ์จึงไปอยู่ที่เมืองคอยบัร พวกเขาได้เริ่มวางแผนที่จะจัดการกับศาสนาอิสลาม จึงคิดทำสงครามเพื่อทำลายล้างเมืองมะดีนะฮ์ โดยตั้งใจที่จะโจมตีมุสลิมทีเดียวพร้อมๆกัน

  • img
   ท่าทีท่านเราะซูล(ซ.ล.) ที่มีต่อพวกยิวที่ผิดคำสัญญา
   อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงรู้ถึงคำตัดสินที่เหมาะสมกับความผิดที่พวกเขาได้ก่อขึ้น และไม่มีสิทธิที่จะคัดค้านคำตัดสินของผู้ตัดสินที่ดีที่สุด(อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา)  ด้วยการจัดการขั้นเด็ดขาดกับพวกยะฮูดบะนีย์ “กุรอยเซาะฮ์” และบะนีย์  “กอยนุก็ออ์” และบะนีย์ “นะฎีร์”

  • img
   ความสำคัญของชีวประวัติของนะบีมุฮัมมัด
        พวกเขาเหล่านั้น ที่อัลลอฮ์ได้ทรงนำทางพวกเขา และด้วยทางนำของพวกเขา เจ้าก็จงเจริญรอยตาม จงกล่าวเถิดว่า ฉันไม่ขอท่านทั้งหลายในการนั้น  ซึ่งผลตอบแทน มันไม่ใช่อะไรอื่น นอกจากสิ่งรำลึกแก่ชาวโลกทั้งหลายเท่านั้น
   (อัลอันอาม : 90)


  • img
   การพิชิตนครมักกะฮ์
    เมื่อความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ และการพิชิตได้มาถึงแล้ว และเจ้า(มุฮัมมัด)ได้เห็นประชาชนเข้ารับศาสนาของอัลลอฮ์ กันเป็นหมู่ ๆ ดังนั้น จงแซ่ซ้องสดุดีด้วยการสรรเสริญพระเจ้าของเจ้า และจงขออภัยโทษต่อพระองค์เถิด แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอ   (อันนัศร์ 110:1-3)

  • img
   การประนีประนอมที่-อัลฮุดัยบียะห์
    ในการประนีประนอมครั้งนี้ ชาวกุเรชได้ยอมรับต่อการมีเสถียรภาพและเขตแดนของมุสลิม ในขณะที่มีการเซ็นสัญญาตกลงกันทำให้บางเผ่าได้เข้าร่วมเป็นมิตรกับบรรดามุสลิมอย่างเปิดเผย อย่างไม่หวาดเกรงหรือต้องเอาใจชาวกุเรชอีกต่อไป เช่น ที่เผ่าคุซาอะฮ์ได้กระทำ

  • img
   สมรภูมิอัล-อะห์ซาบ
    สมรภูมินี้รียกว่า อัล อะห์ซาบ  สืบเนื่องจากในปีที่ 5 ของการอพยพได้มีกลุ่มที่เป็นศัตรูของมุสลิมหลากหลายฝ่าย มีทั้งมุชริกีน ชาวยิว ตลอดจนพวกมุนาฟิกีน ซึ่งได้เข้าร่วมในสงครามครั้งนี้

  • img
   การเผยแพร่ศาสนาในนครมะดีนะฮ์
   การจัดตั้งรัฐอิสลามขึ้นที่เมืองอัลมะดีนะฮ์ เป็นการบอกให้รู้ถึงขั้นตอนในเรื่องการต่อสู้ (อัลญิฮาด) และการทดสอบสำหรับบรรดามุสลิมได้เริ่มขึ้นแล้ว

  • img
   ชีวประวัติ นบีมูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม (อย่างย่อ)

   มูฮัมหมัด อิบนิอับดุลเลาะห์ อิบนิ อับดุลมุฏฏอลิบ อิบนิฮาชิม อิบนิ อับดิมานาฟ เชื้อสายของท่านนบีมูฮัมหมัดสืบไปถึงนบีอิสมาอีล อิบนิอิบรอฮีม


  • img
   อาดัม
   วิญญาณที่ถูกเป่าเข้าไปในร่างของอาดัมคือสิ่งเร้นลับซึ่งไม่มีใครล่วงรู้ได้นอกจาก อัลลอฮฺ และพระองค์ทรงห้ามถามถึงเรื่องของวิญญาณ

  • img
   อามุลฟีล ปีช้าง 2
   โอ้อุนัยส์ อับดุลมุฏฏอลิบผู้นี้เป็นผู้นำชาวกุเรช เป็นเจ้าของบ่อน้ำ “ซัมซัม” เป็นผู้เลี้ยงอาหารทั้งคนและสัตว์ ที่อยู่บนพื้นราบและอยู่ตามยอดเขาสูง