• img
   จริยศาสตร์อิสลาม
   โดยธรรมชาติมนุษย์ต้องอาศัยพึ่งพาเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และโดยธรรมชาติอีกเช่นกันที่มนุษย์มักต้องการอำนาจ

  • img
   มารยาทในการขออนุญาตเข้าบ้าน
   “เมื่อพวกท่านคนใดได้ขออนุญาตถึงสามครั้งแต่เขาไม่ได้รับอนุญาตก็ขอให้เขาจงกลับไปเสีย” 

    


  • img
   มารยาทกับหลักความเชื่อ
   พวกเจ้าพึงระวังเรื่องการโกหก  เพราะว่าการโกหกมันจะนำไปสู่ความชั่วต่างๆ และความชั่วนั้นจะนำสู่นรก

  • img
   จริยธรรม ของผู้นำต่อประชาชน
   อย่าได้กระสันอยากที่จะเป็นฮากิมหรือผู้นำ ผู้ใดต้องการเป็นฮากิมหรือผู้นำ ดังนั้นเขาจะต้องแบกรับภาระหนักด้วยตนเอง

  • img
   จริยธรรม ต่อผู้นำ
   ไม่อนุญาตให้ดูหมิ่นผู้นำมุสลิม ผู้ใดที่ดูหมิ่นอำนาจของอัลลอฮฺบนหน้าแผ่นดิน ผู้นั้นจะถูกดูแคลนจากพระองค์

  • img
   การแสดงความเสียใจปลอบโยนญาติผู้ตาย
   อนุญาตให้ทำการตะอฺซิยะฮฺหรือแสดงความเสียใจกับผู้ไม่ใช่มุสลิมได้ โดยไม่มีการขอดุอาอ์ให้ผู้ตายแต่อย่างใด

  • img
   ความประเสริฐของมารยาทที่ดี
   โรคทางจิตใจที่แฝงเร้นอยู่ภายในเมื่อเกิดขึ้นแก่ผู้คนแล้วน้อยรายเหลือเกินที่จะรู้สึกตัวหรือล่วงรู้ได้นอกจากบุคคลนั้นมีหัวใจที่บริสุทธิ์ (อิคลาส) จริงๆ เท่านั้น

  • img
   ข้อบ่งชี้จริยธรรมในอิสลาม
   อิสลามถือว่า ความยุติธรรมเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้จริยธรรมอิสลามสมบูรณ์ เพราะความยุติธรรมจะนำมาซึ่ง  การดำรงมั่นในความเป็นธรรม

  • img
   การให้เกียรติ
   นักสังคมวิทยาและนักจิตวิทยา พยายามค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา พบว่าเกิดจากการขาดการสัมพันธ์ระหว่างช่วงวัย โดยที่ผู้ใหญ่มักจะสังคมกับผู้ใหญ่ และมองดูเด็กว่าพูดจาไม่รู้เรื่อง

  • img
   ความบริสุทธิ์ใจ الإخلاص
   ความบริสุทธิ์ใจ หรือ อิคลาศ  หมายถึง การปฏิบัติงานโดยสุจริตใจเพื่ออัลลอฮ์ ปราศจากการโอ้อวด

  • img
   มารยาทเกี่ยวกับการ 'ฝัน'
   ผู้ใดที่ฝันเห็นฉัน ผู้นั้นก็เห็นฉันจริงๆ เพราะชัยฏอนนั้นไม่สามารถจะแปลงกายเป็นฉันได้ และผู้ใดที่กุเรื่องเท็จใส่ฉันโดยเจตนาก็จงเตรียมที่นั่งของเขาไว้ในนรก

  • img
   มารยาทในการให้สลาม
    “ไม่มีมุสลิมสองคนใดที่เจอกัน แล้วต่างยื่นมือจับระหว่างกัน นอกจากทั้งสองนั้นจะได้รับการอภัยโทษก่อนที่จะพรากจากกัน”


  • img
   มารยาทในการหยอกล้อ และ พูดถึงบุคคลอื่น
   นินทากลายเป็นอาหารจานเด็ดสำหรับวงสนทนาเป็นเพราะด้วยความสนุกปากหรืออยากฟังทั้งโดยตั้งใจหรือปากพาไป 

  • img
   มารยาทของครูผู้สอน
   การจะเป็นอิบาดะฮฺได้นั้นต้องประกอบด้วยสองเงื่อนไข คือ กระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ และยึดปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านเราะสูลุลลอฮฺ

  • img
   ความสุภาพอ่อนโยนของท่านนบี
   ท่านรอซูล  ไม่เคยแก้แค้นคืนให้กับตัวเอง นอกจากเมื่อเกียรติของอัลลอฮฺถูกลบหลู่ ท่านจะแก้แค้นเพื่อเรียกร้องเกียรติของอัลลอฮฺกลับคืนมา

  • img
   มารยาทที่ดี
   การมีมารยาทที่ดีนั้นจะต้องแสดงกับทุกคนไม่เพียงเฉพาะกับมุสลิมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

  • img
   มารยาทของผู้ศึกษาหาความรู้
    “หลังจากที่ฉันสิ้นชีวิตแล้ว พวกท่านจงอย่าได้หวนกลับสู่นิสัยของพวกปฏิเสธศรัทธา โดยที่บางคนในหมู่พวกท่านต่างฟันคอฆ่ากันเอง”

  • img
   มารยาทในการเยี่ยมคนไข้
   “ผู้ใดไปเยี่ยมคนไข้หรือเยี่ยมเพื่อนคนหนึ่งในแนวทางของอัลลอฮฺ จะมีคนกู่เรียกเขาว่า “ท่านเป็นคนดีแล้ว การเดินทางของท่านดีแล้ว และท่านได้เตรียมบ้านในสวรรค์แล้ว"

  • img
   แบบฉบับท่านเราะซูลในการครองใจคน 1
   “โดยแน่นอน  ในร่อซู้ลของอัลลอฮฺมีแบบฉบับอันดีงามสำหรับพวกเจ้าแล้ว  สำหรับผู้ที่หวังจะพบอัลลอฮฺ  และวันอาคิเราะฮฺ  และรำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างมาก  ” 

  • img
   สำนึกจริยธรรม
   ฉันปรารถนาที่จะรักษาเกีรยติและความเป็นสุภาพบุรุษของฉันไว้  เพราะแท้ที่จริงแล้ว ผู้ที่ดื่มสุรา แน่นอนว่าเขาได้สูญเสียทั้งสติปัญญาและความเป็นสุภาพบุรุษ ”  

  • img
   จริยศาสตร์อิสลามกับจริยศาสตร์แขนงอื่น
   ความสวยงามภายในจะประดับประดารูปร่างภายนอกให้สวยงาม แม้นว่าเขาจะไม่ได้มีรูปร่างที่งดงาม 

  • img
   การทำความดี
   "การทำความดีนั้นคือ การที่ท่านเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ เหมือนกับว่าท่านเห็นพระองค์ แล้วหากท่านไม่เห็นพระองค์ พระองค์ก็ทรงเห็นท่าน"


  • img
   มารยาทและคุณลักษณะนิสัยที่ดี
   วิธีที่ประเสริฐที่สุดในการประดับกายด้วยอุปนิสัยที่ดีคือ การปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบี  ผู้ซึ่งมีอัลกุรอานเป็นลักษณะนิสัย

    


  • img
   การปฏิบัติต่อ พ่อ แม่ ในศาสนาอิสลาม.
   อิสลามได้สั่งให้มนุษย์ทำดีและกตัญญูต่อบิดามารดา ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญและรองลงมาจากการเคารพภักดีอัลลอฮ์

  • img
   อิสลามกับจริยธรรม
   สาเหตุมาจากความอิสระจนเลยเถิด จึงทำให้สตรีเข้าไปปะปนกับบุรุษเพศในทุกๆที่ จนทำให้ผู้หญิงเหล่านั้นต้องสูญเสียศักดิ์ศรีของความเป็นหญิง และสูญเสียหน้าที่อันทรงเกียรติ