• img
   ในวันที่ทุกชนชาติอยู่ในสภาพที่คุกเข่า
   “ไม่มีชีวิตอื่นใดดอกนอกจากการมีชีวิตของเราในโลกนี้ เราจะตายไปและเราจะมีชีวิตอยู่ และไม่มีสิ่งใดจะมาทำลายเราได้ให้เราตาย นอกจากกาลเวลาเท่านั้น”

  • img
   สิ่งที่ทำให้เสียอิสลาม

   และผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากลับออกไปจากศาสนาของเขา แล้วเขาตายลง ขณะที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วไซร้ ชนเหล่านี้แหละบรรดาการงานของพสกเขาไร้ผล ทั้งในโลกนี้และปรโลก และชนเหล่านี้แหละคือชาวนรก ซึ่งพวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล


  • img
   อิสลามกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   พึงทราบว่า การภักดีต่ออัลลอฮ์  โดยปราศจากความรู้ (ไม่ว่าในระดับใดก็ตาม) ย่อมเกิดโทษมหันต์ ยิ่งกว่าก่อประโยชน์อันอนันต์

  • img
   ป้องกันตัวเองจากชัยฏอน
   ป้องกันตัวเองจากชัยฏอนและความชั่วร้าย ด้วยดุอาอ์และบทซิกิรที่ระบุในอัลกุรอานและซุนนะฮฺของท่านนบี  ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

  • img
   ผู้บังเกิดมนุษย์
   โดยทั่วไปมนุษย์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่รู้ว่าอัลลอฮ์  คือผู้ทรงบังเกิด ไม่รู้ว่าพระองค์คือผู้บริหารจัดการและดูแลชีวิตของเขา

  • img
   กลุ่มที่ถูกลงโทษ
   อัลลอฮฺได้ทรงสัญญาแก่บรรดามุนาฟิกชายและบรรดามุนาฟิกหญิง และผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย  ด้วยไฟนรกญะฮันนัม โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล และผู้ใดฆ่าผู้ศรัทธาโดยเจตนา  ดังนั้นการตอบแทนของเขาคือนรกญะฮันนัม  ผู้ที่ปั้นรูป(เขียนรูป)ทุกคนจะต้องอยู่ในนรก มนุษย์จะไม่คะมำหน้าหรือศรีษะของพวกเขาลงในนรก นอกจากด้วยผลผลิตมาจากลิ้นของพวกเขาเอง พวกเขาจะกล่าวว่า โอ้ความระทมทุกข์ของเรา  หากเราได้เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮฺและเราได้เชื่อฟังรอซูลก็จะดีหรอก 

  • img
   อัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่งอย่าง
   อัลลอฮฺ คือ พระผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดเป็นชั้นๆ ท่านจะเห็นรอยร้าวหรือช่องโหว่บ้างไหม ?

  • img
   ผู้นำมุสลิมกับการแก้ปัญหา

     "ใครคือผู้ที่ดีที่สุดในงานสร้างของอัลลอฮฺภายหลังท่านศาสดา" ท่านอาลีได้ตอบว่า "อุละมาอฺหรือบรรดาผู้รู้ทางศาสนาเมื่อเขามีความเที่ยงธรรม""แล้วใครเลวที่สุดในงานสร้างของพระผู้เป็นเจ้าหลังจากฟิรเอาว์ (ฟาโรห์)" ท่านตอบว่า "อุละมาอฺหรือผู้รู้ศาสนาเมื่อเขาประพฤติชั่ว" 


  • img
   อิสลามกับงานสาธารณกุศล
    งานสาธารณกุศลในอิสลาม มีเนื้อที่กว้างขวางครอบคลุมทุกอย่างที่เป็นความดี อิสลามสอนให้มุสลิมปฏิบัติความดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่บรรดาผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ

  • img
   บทเรียนจากคุฏบะฮฺในหัจญ์อำลา
   หัจญ์มับรูร หรือหัจญ์ที่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺ เนื่องจากหัจญ์มับรูรนั้นไม่มีสิ่งตอบแทนใดนอกจากสวนสวรรค์

  • img
   คุตบะฮฺ อิดิลอัฎฮา 1430 ฮ.ศ.
    “ผู้นํามีคุณภาพ นําประชาชาติที่ดีเลิศ”

   โดย   อ. มัสลัน มาหะมะ

   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา