• img
   อัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่งอย่าง
   อัลลอฮฺ คือ พระผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดเป็นชั้นๆ ท่านจะเห็นรอยร้าวหรือช่องโหว่บ้างไหม ?

  • img
   ผู้นำมุสลิมกับการแก้ปัญหา

     "ใครคือผู้ที่ดีที่สุดในงานสร้างของอัลลอฮฺภายหลังท่านศาสดา" ท่านอาลีได้ตอบว่า "อุละมาอฺหรือบรรดาผู้รู้ทางศาสนาเมื่อเขามีความเที่ยงธรรม""แล้วใครเลวที่สุดในงานสร้างของพระผู้เป็นเจ้าหลังจากฟิรเอาว์ (ฟาโรห์)" ท่านตอบว่า "อุละมาอฺหรือผู้รู้ศาสนาเมื่อเขาประพฤติชั่ว" 


  • img
   อิสลามกับงานสาธารณกุศล
    งานสาธารณกุศลในอิสลาม มีเนื้อที่กว้างขวางครอบคลุมทุกอย่างที่เป็นความดี อิสลามสอนให้มุสลิมปฏิบัติความดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่บรรดาผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ

  • img
   บทเรียนจากคุฏบะฮฺในหัจญ์อำลา
   หัจญ์มับรูร หรือหัจญ์ที่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺ เนื่องจากหัจญ์มับรูรนั้นไม่มีสิ่งตอบแทนใดนอกจากสวนสวรรค์

  • img
   คุตบะฮฺ อิดิลอัฎฮา 1430 ฮ.ศ.
    “ผู้นํามีคุณภาพ นําประชาชาติที่ดีเลิศ”

   โดย   อ. มัสลัน มาหะมะ

   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา