• img
   พื้นฐานงานดะอฺวะห์
   การมีความรู้ในสิ่งที่เขาสั่งใช้ มีความอ่อนโยนในการสั่งใช้ และมีความเฉลียวฉลาดในการสั่งใช้ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำงานดะอฺวะห์(เชิญชวนสู่ความดี)

  • img
   คำสอนสากลและสาสน์เพื่อมนุษยชาติ
    อิสลามจึงเรียกผู้ศรัทธาว่า ประชาชาติผู้ตอบรับการเชิญชวน และเรียกผู้ปฏิเสธว่า ประชาชาติแห่งการเผยแผ่


  • img
   การแสดงเป็นฟิตนะแก่ผู้ชม
   ถ้าหากมีนักแสดงที่เป็นผู้หญิงถือเป็นสิ่งหน้าเกลียดมากกว่าผู้ชาย เพราะสิ่งนั้นจะเรียกร้องไปสู่การปะปนระหว่างชายหญิง

  • img
   การแสดงสอนให้คนทำชั่ว
    การแสดงละคร บางครั้งมีการทำสิ่งชั้วร้าย และถือเป็นการสอนให้คนทำชั่วในทางอ้อม และผู้ชมที่ดูก็ชอบและเอากลับไปเลียนแบบและทำตาม 

  • img
   การแสดงละครเป็นการล้อเล่นต่อศาสนา
   การแสดงละคร บางครั้งมีการล้อเล่นต่อศาสนา หรือแสดงเป็นคนกาเฟรที่ดูถูกศาสนา การกระทำดังกล่าวเป็นความเลวร้ายที่สุดและเป็นบาปใหญ่ถึงตกศาสนาได้

  • img
   การแสดงละครเป็นการแอบอ้างถึงบุคคลในอดีต
   ยิ่งเลวไปกว่านั้น หากนักแสดง แสดงเป็นท่านนบี  หรือบรรดาศอฮาบะห์ และพวกเรายอมหรือที่ให้พวกเขามีหน้าตาแบบนี้(นักแสดง)

  • img
   การแสดงละครเป็นการโกหก
    การแสดงละครเป็นการโกหก เพราะมันเป็นชนิดหนึ่งของการโกหก ด้วยชื่อก็บ่งบอกแล้ว ว่า การแสดง ไม่ใช่ของจริง

  • img
   การแสดงละครไม่ได้ปรากฏในวิธีการดะวะห์ของท่านนบี
    การแสดงละครไม่ได้ปรากฏในวิธีการดะวะห์ของท่านนบี และซอฮาบะ และรุ่นสลัฟเรื่อยมา รวมบรรดาอีหม่ามทั้งสี่ แต่เพิ่งมีในยุคใหม่นี้

  • img
   ความสำคัญของการทำงานในระบบญะมาอะฮ์
   การทำงานในระบบญะมาอะฮ์นี้ จำเป็นเหนือมุสลิมทุกคน เพราะมุสลิมคือผู้ดำรงชีวิตอยู่โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การทำความดีเพื่อให้อัลลอฮ์ ทรงพอพระทัย  

  • img
   ความเป็นธรรมมีค่ามากกว่าสันติภาพ
     สงครามเป็นเกมที่สนุกของผู้รุกรานที่ทรงพลัง เป็นความทุกข์ยากของผู้เป็นเหยื่อ และเป็นความชั่วร้าย ที่อารยชน พึงประณาม

  • img
   มะดีนะฮ์ดารุสสลาม
    หากแต่มีข้อจำกัดทางบัญญัติอิสลามอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นที่จะเดินทางเข้าในเมืองนี้ได้ 

  • img
   การเยือนนครมะดีนะฮ์
    ในการเยือนนครมะดีนะฮ์ก็มีมารยาท  ดังนั้น  จึงจำเป็นที่ผู้เยือนนครมะดีนะฮ์จะต้องเอาใจใส่ในมารยาท  เช่นเดียวกับผู้พักอยู่ในนครมะดีนะฮ์ 

  • img
   การพำนักอยู่ในนครมะดีนะฮ์
   ผู้ใดที่ละเมิดบัญญัติของอัลลอฮ์  ในเขตฮะรอม  เป็นการทำความผิดขั้นอุกฉกรรจ์  และจะถูกลงโทษสถานหนัก  และรุนแรงยิ่งกว่าการทำความผิดนอกเขตฮะรอม

  • img
   มัสยิดนบี
   นครมะดีนะฮ์เป็นที่ตั้งของมัสยิดหนึ่งที่นบีมุฮัมมัด  ได้สร้างขึ้น  ซึ่งท่านสนับสนุนให้เดินทางไปเยือน

  • img
   ฮิจเราะฮ์ หน้าที่ของผู้ศรัทธา
       ฮิจเราะฮ์ คือ การอพยพของท่านนบีมูฮำหมัด และบรรดาศอฮาบะห์ จากมักกะฮ์ไปยังยัษริบ(มะดีนะห์) ซึ่งเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์

  • img
   ท่านนบี ขอดุอาอ์ให้นครมะดีนะฮ์มีบะรอกะฮ์
   มัสยิดกุบาอ์เป็นหนึ่งในสองมัสยิดที่มีความประเสริฐ และฐานะสำคัญแห่งนครมะดีนะฮ์  เพราะทั้งสองมัสยิดถูกสร้างบนความตักวา(ยำเกรง) 

  • img
   ฮิจเราะฮ์ ศักราชอิสลาม
   ที่มาและความสำคัญของศักราชอิสลาม หรือฮิจเราะฮ์ศักราชถือเอาการอพยพของท่านนะบีมุฮัมมัด และบรรดาผู้ที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม

  • img
   นครมะดีนะฮ์เมืองแห่งความประเสริฐ
    ส่วนหนึ่งจากความประเสริฐของนครมะดีนะฮ์  คือ  นบีมุฮัมมัด  ส่งเสริมให้มีความอดทนและบากบั่นอุตสาหะ  ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้

  • img
   อาณาเขตของนครมะดีนะฮ์
   พระองค์อัลลอฮ์  ทรงทำให้เมืองทั้งสองมีลักษณะพิเศษ  คือ เป็นเมืองที่ได้รับการพิทักษ์คุ้มครอง  โดยที่เมืองอื่น ๆ ไม่ได้รับเกียรติเช่นนี้ 

  • img
   ความประเสริฐของนครมะดีนะฮ์
   นครมะดีนะฮ์เป็นเมืองที่มีความจำเริญ ซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ ทรงให้เกียรติและประทานความประเสริฐมาให้และทรงทำให้เมืองนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดรองลงมาจากนครมักกะฮ์ 

  • img
   ความหมายของไสยศาสตร์
   ไสยศาสตร์หรือมนต์ดำ หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ผิดแผกไปจากธรรมชาติโดยทั่วไป เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ใจบาป

  • img
   มุสลิมจะใช้เวลาอย่างมีคุณค่าได้อย่างไร
    ก้าวแรกของการมีความรู้ที่ถ่องแท้ในศาสนานั้น เริ่มจากการท่องจำคัมภีร์อัลกุรอาน อ่านคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎการอ่านอย่างถูกต้อง

  • img
   จุดเริ่มต้นของการศึกษา
   “ เวลาที่จะนอนและพักผ่อนมันได้ผ่านไปแล้ว โอ้เคาะดีญะฮ์ ญิบรีล ได้บัญชาแก่ฉันให้เตือนมนุษยชาติ เชิญชวนพวกเขาไปยังการเคารพภักดีต่อเอกองค์อัลลอฮ์ แต่ฉันจะเชิญชวนใคร และใครบ้างที่จะฟังฉัน

  • img
   วิธีการศึกษาของชาวสลัฟ
   การศึกษา คือ การอบรมและบ่มเพาะทางสติปัญญา การถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งมุสลิมที่มีคุณภาพและคุณธรรม